Belastingservice KBO-PCOB

 

Belastingservice PCOB
De belastingservice PCOB afd. Lelystad wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

De HUBA’s ( Hulp Bij Aangifte ) zijn  leden van de PCOB die daarvoor ieder jaar worden bijgeschoold met de nieuwste wijzigingen in de geldende regelgeving  m.b.t. de inkomstenbelasting en de voor pensioengerechtigden van toepassing zijnde toeslagen.

De lijst van HUBA’s staat vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief , hulpvragers kunnen contact opnemen met een van de genoemde personen, de hulpvrager wordt thuis bezocht.

De HUBA is gerechtigd tot het vragen van een onkostenvergoeding van max. € 15.-