Elders georganiseerde aktiviteiten

De Koploper
ln het zwembad De Koploper (tel 285385) is er zwemmen voor senioren onder deskundige leiding.

Ook is er in het Bowlingcentrum “de Heeren van Stael” naast de Koploper op woensdagochtend bowling voor senioren tegen een tarief van € 7 ,75 p.p. inclusief een kopje koffie/thee.

Buurthuizen
ln verschillende buurthuizen is gymnastiek voor 55-plussers.

Uit eten en contacten leggen
De Uiterton, tel. 229222 (1e woensdag v/d maand),
De Hanzeborg, tel. 229111 (1e donderdag v/d maand)
De Hoven, tel. 294949 (3e woensdag v/d maand)
organiseren elke maand een“diner bij kaarslicht” voor senioren. Dit begint vanaf 17.30 uur met een aperitief. Om 18.00 uur wordt in hun restaurant een 3-gangenmenu geserveerd. Echt grandioos! Na het diner is er nog koffie.
Dit alles v.a. €15,00 pp excl. drankjes.
Een pracht mogelijkheid om contacten te leggen maar ook om met kennissen eens bij te kletsen tijdens een heerlijk etentje. Wel moet u tijdig reserveren.

Wanneer zich belangrijke ontwikkelingen voordoen over zaken waarbij de belangen van ouderen in het geding zijn dan worden hierover samen met de andere ouderenbonden ( in OSOL verband ) informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze worden in de nieuwsbrief aangekondigd.

Vanuit de PCOB zijn Jan Ovinge (voorzitter) en Gert Kolstee afgevaardigd in het OSOL.
Vanuit het OSOL zijn Ankh Nijssen ( ANBO ) en Koos de Groot ( KBO ) afgevaardigd in de
Cliëntenraad Wmo.