Laatste nieuws

 

DAG VAN DE OUDEREN 2018

Zaterdag 6 oktober in het Stadhuis.

Noteert u deze dag alvast. Het wordt een bijzondere dag.

Het thema is ”Lelystad bruist”. We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de vele welzijnsactiviteiten die voor senioren in onze stad worden georganiseerd.

Naast  het optreden van verschillende koren en solist is er een speciaal  optreden van Jan Keizer en Annie Schilder.

Het programma biedt voor elk wat wils. Er zijn verschillende workshops waar u aan kunt deelnemen. Ook weer het zelf maken van een bloemstukje,  de Selfie Wall maar ook armbandjes/kaarten maken

Ook dit jaar is er weer de wensboom: op een later tijdstip nagenieten van een uitstapje in Lelystad. U moet zich hiervoor bij de wensboom aanmelden.

Tussendoor kunt u zich laten verwennen door de verschillende snacks. In de looppaden staan marktkramen van organisaties met informatie. U kunt zich over allerlei onderwerpen laten voorlichten. Ook dit jaar zorgt Arriva weer voor gratis openbaar vervoer op vertoon van de toegangskaart.

Het organisatie team

 

 

 

Het resultaat van de Rabo-clubkas campagne 2017.

 

Op woensdagavond 1 november heeft de RABO-bank in Dronten de uitslag bekend gemaakt van de Rabo-clubkas campagne 2017. In totaal heeft de Rabobank  € 50.000 beschikbaar gesteld voor de verenigingen in haar werkgebied (Biddinghuizen, Dronten, Lelystad, Swifterbant en Zeewolde). In totaal hebben er 117 clubs of verenigingen aan deel genomen. De leden van de Rabobank konden 5 stemmen uitbrengen op de club of vereniging die de voorkeur had. Niet meer dan 2 stemmen op hetzelfde doel. PCOB-Lelystad heeft 71 stemmen gekregen en dat was goed voor € 347,19. Een mooi resultaat. (Vorig jaar hadden we meer stemmen en daardoor ca. € 100.00 meer). Ieder bedankt voor de medewerking.

Carla van’t Zet, Jan Ovinge

 

 

Koninklijke onderscheiding

Voorafgaand aan de Koningsdag vindt de plechtige jaarlijkse uitreiking van de koninklijke onderscheidingen plaats. In Lelystad dit jaar in de grote zaal van de Agora. De burgemeester geeft een uitgebreide opsomming van allerhande activi-teiten die een bepaalde persoon (buiten haar/zijn dagelijkse arbeid) op onbaat-zuchtige wijze ten dienste van de samenleving heeft verricht zonder een naam te noemen. Dit jaar ging het in Lelystad om 9 personen, allen met een meer dan uit-stekende staat van dienst op velerlei gebied.
Na de opsomming gaat de burgemeester verder met de woorden “om deze redenen heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de volgende persoon een koninklijke onderscheiding te verlenen ”.

Nadat al een aantal onderscheidingen waren uitgereikt klonk plotseling de naam Catharina Jobina van ’t Zet. Vervolgens kreeg onze uitermate gelukkige secretaris de koninklijke onderscheiding door de burgemeester opgespeld.
Als er iemand een lintje verdiend heeft is het Carla, altijd vol energie in de weer in het belang van de medemens.
Carla, van harte gelukgewenst!!!