Medische keuring voor rijbewijs

 

“Wist u dat er in Nederland momenteel meer dan 240.000 80-plussers zijn met een geldig rijbewijs?”

Leeftijd en geldigheidsduur rijbewijs:
Bent u tussen de 70 en 75 jaar, dan wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot uw vijfenzeventigste jaar. Bent u ouder dan 75, dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.

Medische keuring
Als u nu vijfenzeventig jaar of ouder bent dan is een medische keuring verplicht als u uw rijbewijs wilt vernieuwen. Als u slecht ziet is het aan te raden vóór de keuring naar de oogarts of opticien te gaan.
Na afloop van de keuring krijgt u direct de benodigde papieren mee.

Voor alle keuringen dient u mee te nemen:
– Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag; het keuringsformulier ( Eigen Verklaring ) is verkrijgbaar    bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en beoordeling van    de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten              minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor        een keuring, ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
– Legitimatiebewijs,
– Een flesje ochtendurine,
– Eventueel uw medicijnen,
– Eventueel bril en/of contactlenzen
– Eventuele medische gegevens,

U hebt diverse mogelijkheden om u te laten keuren.

Optie 1 :Venster Bedrijfszorg:
Bij deze keuringsinstantie zijn geen speciale ochtenden gereserveerd voor de keuringen voor het rijbewijs. De keuringen worden gepland tijdens het spreekuur van de bedrijfsarts. U kunt dan altijd terecht. En het heeft als voordeel dat er meer mogelijkheden zijn om een afspraak te kunnen maken voor een keuring. Het keuringsbedrag is dan  € 30,-.(contant)
Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden op telefoonnummer: 06-23 64 98 98.
PIaats van de keuring is Agorabaan 15-11 te Lelystad.

Optie 2: Regelzorg Rijbewijskeuringen:
Senioren  kunnen hiervoor terecht op de locatie Buurtcentrum De Dukdalf, Punter 35-27. Voor senioren kost de keuring €  35,00 .Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van RegelzorgRijbewijskeuringen: 088 23 23 300.

Optie 3: Rijbewijskeuringsarts:
Senioren kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts   eens per maand in het MFA Atolplaza (Welzijn), Schor 1-9.Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren : 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de websitw www.rijbewijskeuringsarts.nl kosten € 35.-