Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Lelystad ( OSOL )

 

 

DAG VAN DE OUDEREN 2018

Zaterdag 6 oktober in het Stadhuis.

Noteert u deze dag alvast. Het wordt een bijzondere dag.

Het thema is ”Lelystad bruist”. We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de vele welzijnsactiviteiten die voor senioren in onze stad worden georganiseerd.

Naast  het optreden van verschillende koren en solist is er een speciaal  optreden van Jan Keizer en Annie Schilder.

Het programma biedt voor elk wat wils. Er zijn verschillende workshops waar u aan kunt deelnemen. Ook weer het zelf maken van een bloemstukje,  de Selfie Wall maar ook armbandjes/kaarten maken.

Ook dit jaar is er weer de wensboom: op een later tijdstip nagenieten van een uitstapje in Lelystad. U moet zich hiervoor bij de wensboom aanmelden.

Tussendoor kunt u zich laten verwennen door de verschillende snacks. In de looppaden staan marktkramen van organisaties met informatie. U kunt zich over allerlei onderwerpen laten voorlichten. Ook dit jaar zorgt Arriva weer voor gratis openbaar vervoer op vertoon van de toegangskaart.

Het organisatie team

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 


30 jaar                           BELEIDSPLAN  OSOL   2017                                    30 jaar 


Wat is OSOL.
OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad) is sinds 1987 het samenwerkingsverband voor alle senioren en ouderen in Lelystad. OSOL zet zich actief in voor de belangen van senioren / ouderen , georganiseerd dan wel individueel. OSOL is mede op advies van het gemeentebestuur ingesteld. OSOL voert daartoe overleg met het gemeentebestuur, en maatschappelijke organisaties over zaken – in de ruimste zin van het woord – die van invloed zijn op het welzijn en welbevinden van ouderen in hun leefomgeving. Momenteel wordt het bestuur gevormd door vertegenwoordigers namens de huidige ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO. Totaal 6 leden. Deelname in OSOL is in principe toegankelijk voor alle bestaande en nieuwe ouderenorganisaties. Aan de bestuursvergaderingen van OSOL wordt steeds deelgenomen door directie van Stichting Zorg en Welzijn Lelystad. FNV – senioren is inmiddels agenda lid met serieuze plannen voor deelname t.z.t.
Onze motivatie

♦Lelystad als relatief jonge stad (50 jaar) heeft vanaf de start tot heden een demografische opbouw die    nog steeds afwijkt van andere steden in deze omvang. Het aantal senioren en ouderen neemt  toe met  5% per jaar. Dit vraagt om specifieke maatregelen.
♦Voor OSOL is dit  de directe aanleiding namens de senioren / ouderen pro-actief het contact met het  plaatselijk bestuur en de politiek te zoeken en te onderhouden wat betreft thema’s die noodzakelijk zijn  voor behoud van welzijn en welbevinden.
♦OSOL zet actief in om de kracht van senioren binnen het functioneren van maatschappelijke verbanden  actief over het voetlicht te brengen. Kracht die laat zien dat senioren / ouderen niet altijd een  maatschappelijke belasting zijn, maar vaak een toegevoegde waarde geven aan het maatschappelijk  functioneren van Lelystad.
♦Lelystad kent geen specifiek doelgroepbeleid voor ouderen. OSOL wil in deze  situatie herkenbaar zijn    bij Directie Zorg en Welzijn, evenals bij het gemeente bestuur.
Onze speerpunten

Steeds verder terugtredende overheden werpen ook senioren/ouderen terug op eigenkracht (groepsverband / individueel). Ook is beleid gericht op het langer zelfstandig blijven wonen. Bij deze toenemende individualisering ligt voor OSOL het accent op;

1.       Aandacht voor het sluipend risico van vereenzaming.
2.       Passend (openbaar) vervoer voor ouderen / goede langzaamverkeer routes.
3.       Toezien op uitvoering en effecten Wet Maatsch.Ondersteuning . Ook bij de sociale wijkteams.
4.       Voldoende passende en betaalbare Zorgcentra per verzorgingsgebied.
5.       Eigentijdse huisvestingsprojecten voor senioren / ouderen.
6.       ‘Senioren voor senioren’ (Project:  Omzien naar elkaar)
7.       Transparant maken (met Welzijn) van alle nuttige / zinvolle functies die goed functioneren. Een               transparant en handzaam totaal ontbreekt ( ‘ Er is vaak meer dan we zien’ )
Realisering / Uitwerking.

·         OSOL heeft  actief overleg en samenwerking met Directie Zorg en Welzijn
·         Idem  samenwerking / overleg met politieke partijen, College van B&W, en Gemeenteraad.
·         Idem met relevante maatschappelijke organisaties.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Serviceclub Inner Wheel Lelystad reikt cheque uit voor “Dag van de ouderen”

Afgelopen dinsdag 4 april  reikte serviceclub Inner Wheel Lelystad een cheque van
€ 5.000,- euro uit aan Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad, OSOL, en Welzijn Lelystad. Jan Ovinge, voorzitter van de OSOL, en algemeen adjunct van de PCOB Lelystad, en Joop Alblas  namen de cheque in ontvangst. Het geld zal besteed worden aan de Dag van de ouderen in Lelystad op 7 oktober 2017  in het kader van het 50-jarig bestaan van Lelystad en het 30 jarig bestaan van de OSOL.
Inner Wheel heeft in het afgelopen jaar verschillende activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor dit goede doel. Zo was er een bridgedrive, kerstmarkt, kerstbomenverkoop, wijnproeverij en een flessenactie. Al met al een geweldig bedrag voor een geweldig doel, een fijne dag voor onze ouderen in Lelystad