Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Lelystad ( OSOL )

 

 

OSOL staat voor Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad. Het OSOL is de gesprekspartner voor de gemeente over het ouderenbeleid.

Het OSOL heeft de volgende speerpunten:
 Aandacht voor het sluipend risico van vereenzaming.
 Passend (openbaar) vervoer voor ouderen/ goede langzaam verkeerroutes.
 Toezien op uitvoering en effecten Wet maatschappelijke ondersteuning, ook bij de sociale wijkteams.
 Voldoende passende en betaalbare zorgcentra per verzorgingsgebied.
 Eigentijdse huisvestingsprojecten voor senioren/ouderen.
 Senioren voor Senioren. (Project Omzien naar elkaar.)

Transparant maken, samen met Welzijn Lelystad, van alle nuttige/zinvolle functies die goed functioneren. Een transparant en handzaam totaal ontbreekt. (Er is vaak meer dan we zien.)

Het OSOL geeft 2x per jaar informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen voor ouderen. Deze bijeenkomsten worden in “Het Bulletin” van de KBO en de “nieuwsbrief” van de PCOB aangekondigd.
Vanuit de KBO zijn Joke Sträter en Koos de Groot de afgevaardigden in het OSOL en vanuit de PCOB          Gert Kolstee en Jan Ovinge.

Website OSOL: www.osol-lelystad.nl

 

 

 

 

DAG VAN DE OUDEREN 2018

Zaterdag 6 oktober in het Stadhuis.

Noteert u deze dag alvast. Het wordt een bijzondere dag.

Het thema is ”Lelystad bruist”. We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de vele welzijnsactiviteiten die voor senioren in onze stad worden georganiseerd.

Naast  het optreden van verschillende koren en solist is er een speciaal  optreden van Jan Keizer en Annie Schilder.

Het programma biedt voor elk wat wils. Er zijn verschillende workshops waar u aan kunt deelnemen. Ook weer het zelf maken van een bloemstukje,  de Selfie Wall maar ook armbandjes/kaarten maken.

Ook dit jaar is er weer de wensboom: op een later tijdstip nagenieten van een uitstapje in Lelystad. U moet zich hiervoor bij de wensboom aanmelden.

Tussendoor kunt u zich laten verwennen door de verschillende snacks. In de looppaden staan marktkramen van organisaties met informatie. U kunt zich over allerlei onderwerpen laten voorlichten. Ook dit jaar zorgt Arriva weer voor gratis openbaar vervoer op vertoon van de toegangskaart.

Het organisatie team

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<