Wilt u lid worden ?

Waarom zou ik lid worden van de PCOB?

Omdat u niet alleen vanwege belangenbehartiging lid bent, maar ook uit solidariteit met uw medemensen. De PCOB houdt u als lid voortdurend op de hoogte van de sociaal-maatschappelijk ontwikkelingen voor de 50- plussers. De PCOB is overigens niet alleen actief op sociaal-maatschappelijk terrein, maar ook op vele andere terreinen.

Waarom zou ik, zolang ik nog geen 65 jaar ben, lid worden van een ouderenbond? Daar hebben mensen van mijn leeftijd toch nog helemaal geen behoefte aan?

De PCOB biedt leden zelf de keuze in hoeverre ze actief lid willen zijn van de bond. Alle leden ontvangen in elk geval automatisch het maandelijkse ledenmagazine en in Lelystad ook de plaatselijke nieuwsbrief.Daarin staat nieuws en achtergrond informatie die voor senioren interessant is. Ook allerlei activiteiten worden hierin aangekondigd. Bijeenkomsten van de PCOB zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor mensen, die daaraan behoefte hebben. De bijeenkomsten, zijn echter maar één activiteit. Andere activiteiten kunnen b.v. reisjes en cursussen zijn. Iedere afdeling heeft zo zijn eigen activiteiten. Op de bijeenkomst worden zaken als wonen, zorgvoorziening en vervoer besproken, die worden afgewisseld door ontspanningsprogramma’s.

Waarom is er niet één gezamenlijke ouderenbondvoor alle ouderen?

Verscheidenheid is een verrijking van onze democratie. De PCOB heeft als identiteitsgebonden protestants-christelijke organisatie op tal van terreinen een eigen geluid en een eigen boodschap. Identiteitsgebonden organisaties staan dicht bij hun leden en hun gedachtewereld en bieden zo een vertrouwde omgeving.De PCOB wil zich, samen met andere organisaties, sterk maken voor het belang van herkenbare organisaties, die zich baseren op duidelijke uitgangspunten. De PCOB doet dat ook.

Zo ziet u hoe belangrijk het is om lid te worden van de PCOB. We hebben getracht in het hier bovenstaande u duidelijk te maken waarom wij u zo graag bij ons hebben. Voor de plaatselijke afdeling, is het heel belangrijk, dat er leden bijkomen, want hoe groter de afdeling, hoe meer wij kunnen doen voor de ouderen landelijk , in de regio en in de plaats waar u woont.

U hoeft niet veel moeite te doen om lid te worden. Een telefoontje of een mailtje naar de secretaris is genoeg en wordt ervoor gezorgd, dat u als lid wordt ingeschreven. Heeft u vragen dan kunt u bellen met de secretaris van het bestuur.

De contributie bedraagt € 34,00 per jaar individueel  en € 54,00 voor leefverband lidmaatschap. Daarvoor ontvangt u tien keer per jaar het KBO/PCOB magazine , waarin u veel belangrijke informatie aantreft. Daarbij ontvangt u iedere keer ook de lokale nieuwsbrief waarin onder meer onze activiteiten, zoals de bijeenkomsten worden aangekondigd.