Contributie-inning

In de Nieuwsbrief van mei staat vermeld dat de automatische incasso voor de contributie op 26 april uitgevoerd zou zijn.

Door een administratieve hobbel zal de incasso pas in de loop van mei uitgevoerd worden. Als u een incassomachtiging afgegeven hebt, hoeft u voorlopig niets te doen.

Als u gewend bent om de contributie zelf over te schrijven, wordt u vriendelijk verzocht dit op korte termijn te doen. Verdere gegevens staan in de Nieuwsbrief van mei 2021.

Henk Pols,

Penningmeester.