ALV 2020

JAARVERGADERING 2020

Op donderdag 27 februari kwamen we bij elkaar voor de jaarvergadering. Na de opening en een meditatief moment gaf secretaris Carla van ’t Zet een uitgebreide toelichting op de inhoud van het jaarverslag (zie hieronder). Alles overziende kunnen we terugkijken op een mooi jaar met diverse hoogtepunten. Om er slechts drie te noemen, de presentatie van Wieke Biesheuvel over haar activiteiten in Zambia, de Kerstmiddag met Martine Dubois die zichzelf op de harp begeleidde en natuurlijk ook onze jaarlijkse busreis. Dit keer naar het mooie Drentse landschap inclusief een bezoek aan het museumdorp Orvelte.

De penningmeester Petie Schot gaf vervolgens een toelichting op het financieel jaarverslag. De kascommissie bestaande uit Greet Hornstra en Douwe van ’t Zet heeft de jaarstukken in orde bevonden zodat de penningmeester décharge kon worden verleend. In de kascommissie is Greet Hornstra opgevolgd door één van onze nieuwe leden, Henk Pols. Met voldoening kunnen we constateren dat het tekort van € 1.312,14 in het voorafgaande boekjaar is omgezet in een positief saldo van € 983,31. Dit mede door de Ontmoetingsbazaar georganiseerd door Greet Hornstra en Aart Termaat, alsmede de Clubkasactie van de RABO.

De tochten werden door hen, samen met Jan Ovinge, altijd degelijk voorbereid en ook tijdens de bustocht was alles tot in de puntjes verzorgd. Namens alle leden mocht ik Johanna, Dien en Nel bedanken voor hun inzet en hun alle goeds voor de toekomst toewensen.

We hebben Hans Peursum bereid gevonden tot het bestuur toe te treden en onder meer de rol van reisleider op zich te nemen. Hans was niet aanwezig op de jaarvergadering omdat hij thans als reisleider in het buitenland verblijft.

Vervolgens stond het vertrek uit het bestuur van Jan Ovinge op de agenda. Jan heeft de afgelopen tien jaar heel veel voor onze afdeling betekend. Zowel binnen de PCOB als daarbuiten. Hij wist zaken aan te kaarten en tot een succes te maken. Om maar een voorbeeld te noemen, de oprichting van OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad), uniek in Nederland.

OSOL toont zich een krachtige belangenbehartiger voor alle ouderen bij het gemeentebestuur maar ook daarbuiten. Een ander voorbeeld is Jan’s inten- sieve en voortdurende actie voor een goed functionerend ziekenhuis in Lelystad. Hij blijft zich daarmee bezighouden. Wij zijn Jan dankbaar voor zijn enorme inzet en wensen hem alle goeds, samen met Johanna die hem altijd terzijde staat.

Als volgende punt stond de benoeming van Jan’s opvolger op de agenda. Jan wilde het bestuur niet verlaten voordat hij een waardige opvolger voor zowel PCOB als OSOL zou hebben gevonden. Dat is hem wonderwel gelukt.

Hij wordt opgevolgd door Wim Hijmissen. Wim is voor de meeste van ons geen onbekende vanwege zijn diverse activiteiten voor kerk en samenleving. Hij is bij acclamatie benoemd tot algemeen adjunct en tevens vertegenwoordiger in de OSOL. Wij zijn verheugd Wim in ons PCOB-bestuur te mogen begroeten.

Zoals gebruikelijk hadden we na de pauze weer een bingo onder leiding van het befaamde duo Herman en Afke de Pee.

Met vriendelijke groet, Rien Nuijt