Onze kandidaat voor de PCOB-ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging.

De raad houdt toezicht op het landelijk bestuur en besluit over belangrijke beleidszaken. In april kunt u bepalen wie namens Flevoland in de ledenraad komen.

Wie ben ik? In 1953 ben ik, Wim Hijmissen, in Ermelo geboren. Sinds juni 2019 ben ik met pensioen gegaan na een werkzaam leven dat zich afspeelde op het snijvlak van commercie en techniek. De laatste 13 jaar was ik directeur bij Brink Climate Systems b.v. in Staphorst, het bedrijf waar ik 39 jaar hebt gewerkt.

Waarom heb ik mij kandidaat gesteld?

– In de eerste plaats omdat belangenbehartiging mij in het bloed zit.

– In de tweede plaats omdat er sprake is van een groeiende groep senioren en daar naar mijn waarneming onvoldoende rekening mee wordt gehouden. De trend is om over ouderen te spreken en onvoldoende met ouderen.

– In de derde plaats omdat ik nu nog vitaal en relatief jong ben.

Wat heb ik aan bestuurlijke ervaring? Zoals velen van u heb ik in de schoolraad en medezeggenschapsraad binnen het pc-onderwijs gezeten en ben ik meerdere malen als ouderling lid geweest van de kerkenraad, ook nu nog. In het voorjaar van 2019 ben ik als afgevaardigde naar de synode van de CGK gekozen, een synode die door corona pas in september 2022 zal worden afge-rond. Ook ben ik van 1990 t/m 2006 lid van de gemeenteraad geweest namens het CDA. De laatste 15 jaar ben ik binnen de ventilatiebranche actief als branche bestuurder. (stopt 30/6/21)

Waar houd ik mij sinds mijn pensionering mee bezig? In juni 2019 ben ik als ZZP’er gestart en doe ik een paar klussen voor relaties. Daarnaast ben ik actief binnen het vrijwilligerswerk. Sinds februari 2020 ben ik bestuurslid van de PCOB, de vereniging waar ik al ruim 12 jaar lid van ben. Sinds juli 2020 ben ik voorzitter van het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL). Het OSOL overlegt namens de ouderenbonden met de gemeente, woningbouwvereniging, stichting Welzijn en andere maatschappelijke organisaties.

Belangenbehartiging dus. Sinds februari ben ik ook vrijwilliger bij de voedsel- bank.

Wat vraag ik van U? Graag ontvang ik uw steun in de vorm van uw stem bij de komende ledenraad verkiezingen.

Graag zal ik mij inzetten voor uw belangen.

Met vriendelijke groet, Wim Hijmissen

Email: w.hijmissen@venlconsulting.nl Telefoon: 0620019890.