OSOL-nieuws

De dag voor de ouderen zal dit jaar zoals het er nu naar uit ziet doorgaan! Wel in aangepaste vorm, het zal een vijf daags evenement worden, waarschijnlijk in oktober.

In ons gesprek met wethouder Jack Schoone hebben we het belang van Lelystad Seniorenproof benadrukt, passende woningen en ook een op senioren ingerichte leefomgeving. Benadrukt dat nu mensen noodgedwongen de stad verlaten omdat er geen passende woonruimte te vinden is, haast is geboden.

Met Mitchell Tollenaar van het Sportbedrijf hebben we doorgesproken over (buiten) sportactiviteiten voor senioren. Benadrukt dat het belangrijk is deze activiteiten verspreid over de stad aan te bieden om daarmee de drempel zo laag mogelijk et maken.