Overlijden Hans Peursum

Het kwam als een schok voor iedereen. Op onze ledenbijeenkomst van 28 april nog vol enthousiasme voor de PCOB, voor de ledenwerving en last but not least voor het traditionele uitstapje in augustus.

Maar in de eerste plaats denken wij aan zijn vrouw en hun kinderen. Wij wensen hen Gods nabijheid toe in het verwerken van dit verlies.

Wat het reisje betreft: voor alle vragen, aanmeldingen en alles wat verder nog met het reisje te maken heeft, kunt u contact opnemen met onze secretaris: Carla van ’t Zet.

Zodra we meer weten krijgen de leden die we per mail kunnen bereiken, direct bericht.

Namens het bestuur onze medeleven met allen die Hans Peursum dierbaar zijn.