Bestuursleden

Henk Pols

Ik heb altijd de filosofie gehad dat ik als lid van een vereniging of een organisatie ook een actieve bijdrage daaraan wil of moet leveren. Om maar wat te noemen: schoolraad, bestuurslid watersportvereniging, ondernemingsraad, coach voor het schoolkorfbal, PR-Wereldwinkel Lelystad. En velen van u kennen mij als eind-redacteur van het kerkblad van de Ontmoetingskerk.

Het was dus niet de vraag óf ik iets voor de PCOB zou gaan doen, maar wanneer. Ik ben pas een jaar lid van de PCOB en werd bij de algemene ledenvergadering van 2020 meteen gevraagd om mee te doen in de kascontrolecommissie.

In oktober vroeg Rien Nuijt mij of ik de website over wilde nemen. Heel voor-zichtig werd ik door hem gepolst voor een bestuursfunctie. Ik ben een doener, bovendien was ik nog nooit penningmeester geweest, dus dat sprak me wel aan. En zo kwam van het een het ander. Ik heb al een kennismaking gehad met het werk in een gesprek met Petie Schot. Volgens mij kom ik in een gespreid bedje!

Dan toch nog iets over mezelf en mijn gezin. Ik ben in 1981 getrouwd met Arineke en in 1982 zijn we naar Lelystad verhuisd. Hier hebben we drie kinderen gekregen: Maarten, Freek en Marieke. Inmiddels zijn er nog drie bij gekomen: “aan komen waaien en nooit meer weggegaan” zogezegd. En we zijn groots met onze vijf kleinkinderen.

Ik heb heel mijn werkzame leven bij Rijkswaterstaat gewerkt. Altijd bezig met het afvalwater van bedrijven: onderzoek, vergunningverlening, heffingen. En de laatste jaren de opleiding van vergunningverleners. Arineke heeft met veel plezier bij de Kubus gewerkt als ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van cultuur- en theaterprojecten voor lagere scholen.

Medio 2016 vonden we het welletjes. We hadden de luxe om het werk achter ons te kunnen laten en met pensioen te gaan. Dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren zijn gaan rusten. Integendeel, zou ik haast zeggen.

Voor de volledigheid mijn contactgegevens:
Henk Pols, Horst 37-42, 8225 NX Lelystad.

Tel: (0320) 232 717, email: penningmeester@pcob-lelystad.nl

Hans Peursum

Na verloop van tijd kwam ik Rien Nuijt tegen en die vroeg mij om de vacature van PR binnen het bestuur in te nemen. Uiteraard moest ik daarover nadenken en wij hebben besloten dat ik een half jaartje ter kennismaking mee zou draaien in het bestuur. Als snel merkte ik dat ik in goed gezelschap verkeerde en voelde mij direct thuis in deze club. Op de laatste bestuursvergadering heb ik besloten om officieel toe te treden tot uw bestuur.

Ik ben 77 jaar en 55 jaar getrouwd met Ria mijn vrouw. Wij hebben 3 kinderen, 9 kleinkinderen en 4 achter kleinkinderen. Een rijk gezegende familie.

Ik kom uit een gezin van 8 kinderen waarvan ik de jongste ben. Na mijn diensttijd begon ik een kapperszaak in Rijnsburg die ik later uitbreidde met nog twee vestigingen in Katwijk en Valkenburg (ZH).

Na mijn 40e kreeg ik de kriebels en wilde wat anders gaan doen. Zo ben ik bij het beroeps onderwijs terecht gekomen en mocht mijn kennis van het vak overdragen op de nieuwe generatie.

Daarna ben ik tot 1996 consulent geweest bij KOC Nederland een organisatie die het Kappersonderwijs in Nederland moet vormgeven, uitvoeren en contro- leren. In 1996 kon ik gebruik maken van de VUT en ben mij toen gaan inzetten voor het CBMC een vereniging van Christenondernemers. Doelstelling van deze club was om ondernemers te helpen bij het doen van zaken naar Bijbelse waarden en normen.

Na twee jaar belde mijn oude werkgever mij met de vraag of ik een jaartje kon invallen voor een zieke collega. Dat heb ik gedaan maar 1 jaar werd uitein- delijk 7 jaar en heb tot mijn 65e bij het Albeda College gewerkt in Delft en Rotterdam.

Mijn andere hobby’s zijn wandelen, fietsen en tot voor kort was ik een enthousiast lid van het CML Christelijk Mannenkoor Lelystad.

Wat ik het belangrijkste vind zijn, mensen, fijne relaties. De omgang met elkaar, omzien naar elkaar en het delen van het samenbindende geloof in Jezus Christus. Ik ben een mensen mens.

Ik probeer mij de komende tijd volledig in te zetten voor de PCOB-afdeling Lelystad, en spreek de wens uit dat ik een waardevolle toevoeging mag zijn voor uw bestuur.

Wim Hijmissen

Mijn naam is Wim Hijmissen en tijdens de ledenvergadering van 27 februari 2020 ben ik benoemd tot bestuurslid van de PCOB. Als leden wilt u natuurlijk weten wat is dat voor iemand?

Mijn roots liggen in Ermelo waar ik 18 februari 1953 geboren ben, en ook opgegroeid. In april 1975 ben ik getrouwd met Anja en dezelfde dag verhuisd naar Lelystad. We hebben samen 5 kinderen gekregen.

Voor mijn werk bij Brink Climate Systems B.V. heb ik ons mooie Nederland goed leren kennen. Ik ben actief geweest als adviseur, als verkoopleider en de laatste 14 jaar als directeur verkoop. In juni 2019 ben ik met pensioen gegaan. Omdat stil zitten niet mijn ding is heb ik mij ingeschreven bij de kamer van koophandel. Als V&L Consulting werk ik nu voor meerdere opdrachtgevers aan behapbare klussen. Naast het betaalde werk ben ik ook actief geweest binnen PC-onderwijs en heb voor het CDA 16 jaar in de gemeenteraad gezeten. De laatste 14 jaar ben ik vooral binnen onze kerkgemeenschap Het Anker waar we lid van zijn, actief.

Sinds 12 jaar ben ik lid van de PCOB vooral omdat ik het belangrijk vind dat er met en voor ouderen activiteiten worden georganiseerd. Daarbij is het natuur- lijk ook belangrijk dat via de KBO/PCOB ouderen een stem hebben richting de overheid en andere organisaties. Het is de bedoeling dat ik namens de PCOB zitting neem in de OSOL. Ik zal me daar vooral bezighouden met de onder- werpen eenzaamheid en wonen.

U weet nu een beetje wie ik ben, ik hoop u de komende maanden te ontmoeten tijdens een van de activiteiten van de PCOB.

Met vriendelijke groet, Wim Hijmissen.