Nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 


 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

    Juli/Augustus 2019

      16e Jaargang nr. 6

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

ZWERVEN DOOR DRENTHE

Tot voor kort was ik maar één keer in Drenthe geweest, zo’n 50 jaar geleden.  Ik herinner me daar vrijwel niets meer van behalve dat het er zo mistig was dat we met de zwarte Kever stapvoets moesten rijden. Inmiddels, sinds onze zoon een jaar geleden met z’n gezin naar het Drentsche Eexterveen is verhuisd,   gaan wij er af en toe een weekendje heen en ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit geweten heb hoe mooi die provincie is. Vanaf de bovenverdieping van de woning hebben we zelfs uitzicht op de Hondsrug. De tekst van het aanmeldings-formulier voor het PCOB reisje dat Drenthe “In één woord een fantastisch stukje Nederland is” is nog maar zwak uitgedrukt.

Binnen de dorpen heerst een sterk gevoel van saamhorigheid terwijl oude gebruiken enthousiast in ere worden gehouden. Eens in de vier jaar is er in Eexterveen een dorpsfeest met ruim vijftien praalwagens. Iedere buurtschap met een eigen wagen. Een jaar tevoren wordt al met de bouw van de wagens en het vervaardigen van de thematische opbouw begonnen. Dat betekende voor onze zoon -hoewel net inwoner van het dorp- dat hij vrijwel iedere woensdag-avond intensief in het team samenwerkte om de mooiste wagen te bouwen.  Hun praalwagen kreeg de naam “Rupsje nooit genoeg”.

Zaterdag twee weken geleden was het dorpsfeest. Toen we ’s ochtends via de Dorpsstraat Eexterveen binnen-reden was de straat aan beide zijden vrolijk versierd met van alles en nog

wat. Bij alle woningen langs de weg zaten bewoners en gasten op tuinstoelen, met tafeltjes en kannen koffie te wachten op de praal-wagens.

Een  paar  uur  later kwamen de praalwagens in traag tempo  langs en konden we genieten van het resultaat.

Verbazingwekkend te zien wat de bewoners van een  klein  dorp met  elkaar  voor elkaar kunnen krijgen!

’s Avonds was de prijsuitreiking. De volgens de jury mooiste wagen wint de ereprijs en dit jaar ging die naar het team van “Rupsje Nooitgenoeg”.

Hebt u zich nog niet opgegeven voor het PCOB reisje (do 15 augustus) “Zwerven door Drenthe” dan kan ik u van harte aanbevelen dit spoedig te doen. Jan Ovinge (06-13217858) vertelde me dat er nog plaatsen beschikbaar zijn.

KERKDIENST

De zondag na het dorpsfeest woonden we een kerkdienst bij in de Magnuskerk te Anloo. Een historisch gebouw uit de twaalfde eeuw. Een van de lezingen was Psalm 139 zoals vertaald door Huub Oosterhuis. Hieronder de eerste verzen:

Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. Gij weet mijn gaan en staan.
Gij kent mijn gedachten van verre, mijn reizen en trekken, mijn rusten.
Mijn wegen, alle, zijn U bekend – ieder woord dat komt op mijn lippen, onuitgesproken nog, Gij hoort het al.
Achter mij zijt Gij en voor mij uit. Gij legt uw handen op mij. Dit is wat ik niet kan begrijpen, niet denken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik uw adem ontkomen, waarheen vluchten voor uw aangezicht.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij, daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
Had ik de vleugels van morgenrood, vloog ik over de verste zeeën, ook daar Gij, uw hand, uw rechterhand die mij vasthoudt.
ONTMOETINGS-BAZAAR

Zoals ik al schreef in de vorige Nieuwsbrief zijn Greet Hornstra en Aart Termaat actief bezig de “Ontmoetings-Bazaar” te organiseren die donderdagmiddag    24 oktober wordt gehouden. Mocht u goede spullen hebben die inmiddels overbodig zijn maar van nut kunnen zijn voor een ander, laat dat dan weten aan Greet of Aart. Voor nadere informatie kunt u ook bij Greet (0320 240526) en Aart (0320 240089) terecht.

U allen een goede zomerperiode toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Rien Nuijt 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Verhuisd:

Per 15 juni de heer en mevr. Noordam Lelystad.

 

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief is het jaarprogramma ledenbijeenkomsten voor het volgend seizoen 2019 – 2020. Er zijn weer verschillende activiteiten te bezoeken in de Ontmoetingskerk.

Allen een goede zomer gewenst. 

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Overleden: 

31 mei is dhr. J. Visscher uit het Karveel 10-14 op 91 jarige leeftijd overleden.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe

Zieken: 

Dhr. J. Selles is tijdelijk openomen in Wooncentrum de Uiterton Lelystad, kamer 85, omdat het thuis niet meer zo goed ging.

Mevr. Kwakkel- van Keulen,Lelystad, is tijdelijk in de Hanzeborg opgenomen. Haar adres is Woonzorgcentrum De Hanzeborg Koningsbergenstraat 201A, 8232 DC Lelystad, kamer 418.

Dhr. D. J. van ’t Zet, Lelystad, is onder behandeling bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Heel veel sterkte  toegewenst  met  de behandelingen die gaan komen.

Chronische zieken:

Wij hebben veel chronische zieken bij onze PCOB leden, welke wij graag en steeds weer bij onze gebeden gedenken en opdragen bij onze Heer.

Mantelzorgers:

Deze zorg is een zware taak, zeker tijdens warme dagen.

Wij wensen hun veel sterkte en kracht toe.

Vakantie: 

Velen gaan op vakantie, en genieten van welverdiende rust.

Velen gaan ook niet, en blijven thuis omdat ze niet kunnen of ziek zijn.

Denk aan deze mensen, en schenk hun wat aandacht en liefde.

Velen genieten daar wel van. Gods zegen zij met u allen.

Een goede vakantie periode.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

 

 

 

ZONDAG ZINDAG

                  

Op zondag 1 september opent het nieuwe seizoen van Zondag Zindag met een optreden van het gospelkoor Impact.

Het gospelkoor Impact bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers en zangeressen.

De leden zijn afkomstig uit Lelystad en omstreken. Het koor staat sinds oktober 2006 onder de bezielende leiding van Stephan Havelaar.

Het repertoire bestaat uit bekende koorliederen, klassiek, gospel en de bekende negrospiritual.

De bijeenkomst wordt van gehouden in zorgcentrum De Hoven van 15.00 tot 16.30 uur. Een vrijwillige bijdrage  voor de koffie/thee wordt zeer gewaardeerd.

Op zondag 6 oktober treedt Martine Dubois, free lance boswachter, harpiste en zangeres op en op 3 november het Nostalgisch koor Tijdloos.

Zelfde plaats, zelfde tijd.

Namens de werkgroep Zondag Zindag,

Riet van der Honing

PCOB REISJE

HET IS BIJNA ZOVER: PCOB-reisje donderdag 15  augustus.

Kunt u ook niet wachten, nou wij hebben er ook veel zin in, een mooie en interessante dag om te “zwerven in Drenthe”

Jan Oving

 

 

 

AANKONDIGING DAG VAN DE OUDEREN

zaterdag 5 oktober in het Stadhuis

  Noteert u deze dag alvast.

Het wordt weer een bijzondere dag.

Het thema is ”Lelystad Swingt”.

Naast  het optreden van verschillende koren en solist is

er een speciaal  optreden van Saskia en Serge.

Het programma biedt voor elk wat wils. Er zijn verschillende workshops waar u aan kunt deelnemen. Tussendoor kunt u zich laten verwennen door de verschil-lende snacks.

In de looppaden staan marktkramen van organisaties met informatie.

U kunt zich over allerlei onderwerpen laten voorlichten.

Het organisatie team

 

OSOL BEZIG MET INTENSIEF JAAR             

Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad

De Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad spant zicht in  voor een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. Samen met het IDO is OSOL afgelopen najaar mede initiatiefnemer geweest voor deze Stichting. SBZL is sindsdien intensief bezig om het belang en de noodzaak van het hebben van een volwaardig ziekenhuis bij bestuur, verzekeringen, en de nationale politiek onder de aandacht te houden. En met name ons als burgers op de hoogte te houden.

Adviesraad Sociaal Domein

Sinds januari is het OSOL ook met 1 van de bestuursleden vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein. Deze nieuwe Adviesraad bestaat uit 12 ver-tegenwoordigers vanuit maatschappelijke organisaties. De – wettelijk vastge-legde – taak van deze adviesraad bestaat uit het gevraagd  en ongevraagd adviseren van het college van B&W m.b.t. het beleid wat betreft het totale sociale domein.

Inclusieve wijk – langer thuis

OSOL is door het gemeentebestuur gevraagd om te participeren in het Innovatieprogramma ‘Inclusieve wijk – Langer Thuis’. In dit landelijk initiatief vanuit het netwerk van de 40 grootste steden in ons land (G40) staat de vraag centraal: hoe bestaande wijken geschikt te maken zijn voor het langer zelfstandig wonen van alle inwoners.

Lelystad is met een deel van de Boswijk, de buurten Wold, Kamp, Griend en Horst geselecteerd voor dit landelijk initiatief.

Dag van de Ouderen 2019

Op de achtergrond, maar intensief en gericht organiseert OSOL weer aan de Dag voor Ouderen. Noteer alvast zaterdag 5  oktober. Niet meer weg te denken uit Lelystad. Ook dit jaar weer een verrassend programma.

Project Lage Drempels

Dit initiatief vanuit OSOL dat vervolgens met steun van IDO en Welzijn is inge-diend bij de gemeente Lelystad heeft na een lange voorbereiding subsidie ontvangen. Daarmee wordt het bezoeken en interviewen gecontinueerd van 75 jarigen door vrijwilligers (Senioren voor Senioren). Vanuit OSOL is nadrukkelijk steeds het accent ook gelegd op het realiseren van ‘Senioren Pagina in de Flevopost’ vanuit dit traject. De gemeente is hiertoe niet te bewegen helaas.

Stichting Senioren Zomerdaagse i.o.

Last but not least feliciteert OSOL de nieuwe Stichting Senioren Zomerdaagse Lelystad i.o met haar eerste programma voor de a.s zomermaanden. OSOL heeft vanaf de start dit initiatief en de initiatienemers gesteund en ondersteund. Meer over dit initiatief in één van de recente edities van de FlevoPost.  

Jan Ovinge

OOK OP VAKANTIE 

De vrijwiligers van SeniorWeb bij de ComputerInloop in Atolplaza lassen een vakantiepauze in.

De ComputerInloop is daarom gesloten van 5 juli t/m 25 augustus 2019.

Op maandag 26 augustus zijn we er weer van 10.00 – 12.00 uur en dan ook weer iedere week.

Dat is dan ook van toepassing op de donderdag van 13.30 – 15.30 uur.

Tijdens andere schoolvakanties is de Inloop ook gesloten.

De vrijwilligers bedanken u voor uw bezoek en wensen u een fijne vakantie en hopen u na de vakantie weer te treffen.

We willen dan met fotoboeken aan de slag. Hoe precies dat weten we nog niet, maar kom gewoon met uw vraag en we kunnen u zeker op weg helpen.

Ik heb nog een artikel toegevoegd met een heel verhaal (WhatsApp) met daarin een leuk filmpje over het gebruik van Wifi tijdens de vakantie. En over veilig buitenshuis. Tot ziens bij de ComputerInloop

René van Essen.

WhatsApp

Senioren delen massaal foto’s via WhatsApp
Voor ouderen is wifi op vakantie onmisbaar

Smartphone gaat mee

Senioren gebruiken steeds vaker een smartphone: twee derde van alle 65-plussers gebruikt deze tegenwoordig. Ook gaan ouderen steeds vaker op vakantie. Volgens NBTC-NIPO Research gaat driekwart van de senioren op vakantie, gemiddeld zelfs drie keer per jaar. De smartphone zal de komende vakantieperiode dan ook bij veel  vakantiegangers  weer mee in de reistas gaan.

Om contact met het  thuisfront te onderhouden, de route  te plannen, nieuws en het weer te volgen en natuurlijk ook om foto’s te maken.

WhatsApp heel populair
Uit  onderzoek van SeniorWeb blijkt  dat maar  liefst  negen op de  tien senioren met  een  smartphone  er  foto’s mee maken.  En wat  gebeurt er dan met al die miljoenen kiekjes? Die worden  natuurlijk massaal gedeeld met familie, vrienden en bekenden. Hiervoor is  WhatsApp duidelijk het  populairst. Onder de senioren met  een  smartphone  deelt  maar  liefst  82%  zijn of  haar foto’s via deze app. Ongeveer  de  helft  deelt  ze via e-mail. Sociale media zoals Facebook of Insta-gram worden hiervoor echter vrij weinig gebruikt (16%).

Wifi is onmisbaar

Voor het delen van foto’s en alle andere online activiteiten is internettoegang natuurlijk essentieel. En voor vele senioren betekent dit dat zij gebruikmaken van de (gratis) wifi van het hotel, huisje of camping. Databundels, ook al zijn ze tegenwoordig wel over de grens te gebruiken, zijn namelijk niet onbeperkt beschikbaar. Internetten wordt dan toch al snel een dure zaak. Wifi wordt daarom steeds meer een voorwaarde bij het boeken van accommodaties. Volgens Linksys vindt 77% van de Nederlanders (18 tot 65 jaar) wifi op vakantie belangrijk. Onder 65-plussers is dit niet veel anders, zo bleek uit een rondvraag door SeniorWeb op een camping in midden Nederland.

Een  van  de  geïnterviewden  geeft  aan hoe belangrijk zij wifi vindt: ‘Dat is één van de basisvoorzieningen die er moeten zijn, anders kan ik helemaal niets, ben ik afgesloten van de wereld. Stel je voor!’

Veilig online buitenshuis

Buitenshuis is wifi echter vaak niet (goed) beveiligd of zelfs openbaar. Het is dus van belang om bewust te zijn van de risico’s van wifi op vakantie. Zo is het prima om via de gratis wifi het nieuws of een tv-programma te bekijken, maar internetbankieren kun je beter via de eigen databundel doen. Ook zijn apps vaak veiliger dan websites. Iedereen die meer wil weten over veilig internetten op vakantie of tips wil voor handige apps voor onderweg kan terecht op www.seniorweb.nl/vakantie.
 

Campinggasten geïnterviewd

SeniorWeb bezocht onlangs Camping Buitengoed de Boomgaard in Bunnik. Sjoerd van Oortmerssen (voormalig DWDD-Jakhals) vroeg de senioren die daar vakantie aan het vieren waren het hemd van het lijf over hoe digitaal hun vakantie nu is. Welke apparaten nemen ze mee, wat doen ze ermee, en hoe belangrijk vinden ze aanwezigheid van wifi? Bekijk dit filmpje of https://www.youtube.com/watch?v=R62plKZz0UU&feature=youtu.beom te zien wat hun reacties waren!

Hulp nodig bij gebruik van wifi, de smartphone of WhatsApp?

U bent van harte welkom bij SeniorWeb Leslocatie MFA Atolplaza aan de Atol, Schor 1, 8224 CM Lelystad op maandag van 10.00 – 12.00 uur en donderdag van 13.30 – 15.30 uur.

Onze geduldige vrijwilligers, zelf ook senioren, staan voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen over wifi, de smartphone, tablet of computer, WhatsApp en nog veel meer.

Zie ook https://www.seniorweb.nl/lelystad 

Met hartelijke groet,

René van Essen – Coördinator 

Lelystad bundelt tips voor veilig en comfortabel wonen op website

lelystad.langzultuwonen.nl informeert over levensloopbestendig wonen.

Inwoners uit Lelystad kunnen vanaf nu terecht op lelystad.langzultuwonen.nl voor tips om hun woning veiliger en comfortabeler te maken met het oog op langer zelfstandig wonen. De website is onderdeel van de campagne Lang zult u wonen, waarmee de gemeente Lelystad inwoners informeert over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun woning geschikt is voor de toekomst.   

‘We moeten onszelf de vraag stellen: waar en hoe wil ik wonen als ik ouder ben? Daarvoor  hebben  we  een  jaar  lang  een  bewustwordingscampagne  gevoerd onder  de  noemer  ‘Lang zult u wonen’.   Die  campagne  wordt  voortgezet  en aangevuld  met  een op  de  Lelystadse  situatie  gerichte  webpagina binnen de landelijke site.  De  website  helpt mensen om zelf en op tijd de juiste keuzes te maken”,  zegt   verantwoordelijk  wethouder  maatschappelijke  dienstverlening Nelly den Os.

Samen nadenken over de toekomst

Nadenken over hoe inwoners willen en kunnen wonen in de toekomst is belangrijk voor de gemeente Lelystad. In 2032 is 22% van de inwoners van Lelystad 65 jaar of ouder. Het is onmogelijk om voor alle oudere inwoners nieuwe woningen te bouwen. Ook in bestaande woningen zal iets moeten gebeuren om te zorgen dat mensen daar prettig en veilig ouder kunnen worden. De campagne Lang zult u wonen geeft praktische tips en adviezen en stimuleert 55-plussers om op tijd na te denken over de vraag: hoe en waar willen we wonen als we ouder worden? De gemeente werkt voor de campagne Lang zult u wonen samen met diverse zorgpartijen en belangenorganisaties in Lelystad, zoals de samenwerkende ouderenorganisaties (OSOL).

Inzetten op meer veiligheid en comfort in bestaande woningen

Lang zult u wonen deelt de komende tijd via Facebook verschillende praktische tips en adviezen met inwoners uit Lelystad . Met veel van deze tips kunnen mensen eenvoudig zelf aan de slag. Kleine aanpassingen in en om de woning kunnen al voor veel extra veiligheid en comfort zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het bevestigen van een tweede trapleuning voor extra houvast of het (laten) infreezen van antislipmateriaal in traptreden om het risico op vallen te verminderen. Ook het stroever maken van gladde badkamervloeren en het verwijderen van losliggende kleedjes en (bad)matten is een tip die de veiligheid in huis direct verhoogt en niet veel hoeft te kosten.

Blijvers lening speciaal voor woningverbeteringen

Voor grotere woningaanpassingen, zoals het verbouwen van de badkamer of het verplaatsen van de bad- of slaapkamer naar de begane grond, biedt de gemeente Lelystad sinds 1 juni 2017 de Blijvers lening aan.

Deze financiering is er speciaal voor eigenaar-bewoners die willen investeren in het levensloopbestendig maken van hun huis maar onvoldoende spaargeld hebben, hun spaargeld willen gebruiken voor iets anders of de financiering voor de maatregelen niet rond krijgen vanwege hun leeftijd. Met de Blijvers lening maakt de gemeente Lelystad de woningaanpassingen voor een grotere groep mensen financieel mogelijk. Op de website lelystad.langzultuwonen.nl  kunnen inwoners zien welke stimuleringsregelingen er in Lelystad zijn om hun woning voor te bereiden op de toekomst.

Informatie ook beschikbaar als foldermateriaal

Op het Informatieplein Wonen & Ondernemen in het stadhuis van Lelystad kunnen inwoners ook terecht voor foldermateriaal van Lang zult u wonen. Deze folders zijn beschikbaar voor verschillende ruimten in huis en gratis af te halen. Op het Informatieplein Wonen & Ondernemen kan ook meer informatie ingewonnen worden over de stimuleringsregelingen in Lelystad.

Jan Oving

PARKEERKOSTEN TE HOOG

Kamerpetitie tegen hoge parkeerkosten ziekenhuisbezoek

KBO-PCOB bood de Tweede Kamer op dinsdag 25 juni 2019 om 13.30 uur een petitie aan onder de titel ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar’. De petitie is in korte tijd door 26.781 personen ondertekend en illustreert de weerstand tegen de torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen en daarmee de stapeling van zorgkosten.

Parkeertarieven torenhoog

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. De petitie ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar’ geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel burgers, met name senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel €4,- per uur of €36,- voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten zelfs als een belemmering voor ziekenhuisbezoek.

Aandringen  op maatregelen

KBO-PCOB riep de Tweede Kamer op om minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in overleg te laten treden met gemeenten en ziekenhuizen over het rekenen van redelijke parkeertarieven en technische oplossingen voor frequente parkeerders. Tevens vroeg KBO-PCOB de Tweede Kamer wetgeving voor te bereiden om zo nodig betaalbare parkeertarieven bij het ziekenhuis af te dwingen. Daarnaast wil KBO-PCOB dat alle ziekenhuizen en gemeenten openheid geven over de winsten en bestedingen van de parkeergelden.

Effect

50PLUS en de PvdA geven gehoor aan onze oproep en voeren deze zomer samen actie tegen deze zieke parkeerkosten. De twee politieke partijen hebben een website gelanceerd:  www.ziekeparkeerkosten.nl. Daar kunt u uw ervaringen rond parkeertarieven bij het ziekenhuis opgeven. De beide partijen zullen vanuit gemeenten aandacht vragen voor het probleem. KBO-PCOB hoopt dat veel mensen helpen om de kaart van Nederland in te vullen met parkeertarieven per ziekenhuis.

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Juni  2019

      16e Jaargang nr. 5

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Ruim een maand geleden is de heer Kees Dekker als regio-coördinator Flevoland van de PCOB opgevolgd door de heer Jan de Graaf. Voor velen van ons geen onbekende.

Op donderdag 29 mei hebben wij officieel afscheid van Kees genomen tijdens een bijzondere regiobijeenkomst in de Open Hof in Dronten. Namens de zes Flevolandse PCOB afdelingen was de middag georganiseerd door de afdeling Dronten.  De voorzitter Arie Arkenbout memoreerde de diverse functies van Kees gedurende de afgelopen 21 jaar, zowel landelijk als op provinciaal niveau. De laatste zes jaar als regio-coördinator voor PCOB Flevoland.

In overleg met de heer Dekker was pastor Marinus van den Berg uit Rotterdam als gast uitgenodigd om te spreken over het momenteel zeer actuele onderwerp “Eenzaamheid in al zijn facetten”.

Marinus van den Berg is geestelijk verzorger met emeritaat en heeft gedurende meer dan veertig jaar veel mensen begeleid op het gebied van sterven, verlies en ziekte. De laatste 18 jaren voor zijn emeritaat hoofdzakelijk in palliatief centrum Cadenza en verpleeghuis Antonius-IJsselmonde in Rotterdam.

Over thema’s als rouw, verlies en sterven heeft hij vele boeken en gedichten geschreven. Aan het begin van zijn lezing zei hij dat het onmogelijk is te spreken over alle facetten van eenzaamheid.

Eenzaamheid kan zich in velerlei vormen voordoen en aan de hand van geanonimiseerde praktijkgevallen maakte hij duidelijk hoe belangrijk aandacht is, de ontmoeting, een luisterend oor. Ook een “veilige, vertrouwde vreemde” kan dan waardevol zijn.

We eindigden de bijeenkomst met het zingen van Lied 248.

De dag door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die ’t licht en duister maakt. Voorwaar de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot alle schepselen zich buigen voor uwe liefde en majesteit.

Met vriendelijke groet en u allen een 

goede zomerperiode toegewenst.

Rien Nuijt

VAN DE BESTUURSTAFEL

Mevrouw J. Loman- Keuper,  is verhuisd.

Op 23 mei was onze laatste PCOB middag van het seizoen. U hoeft zich echter niet te vervelen deze zomer want bij de Nieuwsbrief is een bijlage van de Senioren Zomerdaagse Lelystad.

Gert Kolstee heeft hiervoor een stukje geschreven in deze nieuwsbrief.

Allen een goede zomer gewenst en tot de volgende nieuwsbrief, die op 9 juli uitkomt.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Jubilea

Dhr. en Mevr. Schilpzand, hopen op 7 juni hun 45 jarig huwelijk te vieren.

Dhr. en Mevr. Bredschneijder hopen op 4 juni hun 50 jarig huwelijk te vieren.

De adressen in de vorige nieuwsbrief waren fout. Onze excuses hiervoor.

Zieken:

Mevr. J. Kwakkel – van Keulen, Lelystad verblijft in de Meerkanten en gaat af en toe naar huis.

Chronische zieken:

Wij hebben veel chronische zieken binnen onze PCOB die wij graag en steeds weer in onze gebeden gedenken en opdragen aan onze Heer.

Mantelzorgers:
Wij willen ook stilstaan bij de vele leden, die mantelzorger zijn voor een partner of familielid.
Een zware taak en vaak niet te overzien, en dan de vraag: “hoe lang nog”?
Allen moed en kracht om vol te houden toegewenst.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

LEDENBIJEENKOMST PCOB 23 MEI

“Honderd versleten koffers”

Het thema van reisleider Jan-Willem Herweijer.

Altijd betrokken geweest bij Christelijke reisorganisaties. Overigens bestaan die volgens hem niet, het zijn organisaties die reizen organiseren voor Christenen, voor gelijkgestemden. Voor een jongerenreis betekende dat een hele rust voor de ouders omdat jongens en meisjes apart sliepen en er toezicht was.

In 1970 gingen 4 miljoen Nederlanders op vakantie en in 2018, 12 miljoen. Reizen van vroeger, met fiets, of brommer naar de Veluwe of Zuid Limburg. Of je ging logeren bij familie, vaak iemand die een boerderij had. Ouders hadden geen vakantiedagen die door werden betaald, 6 daagse werkweek. Als je naar het buitenland ging was dat vaak familiebezoek in Canada of Amerika. Moeiteloos ging Jan Willem (16 jaar, in 1970) met de brommer, een tent, en een maatje naar Joegoslavië, vrij kamperen in een weiland (voordelig). Hij was mateloos nieuwsgierig. In 1975 kwam de grote omslag in het reizen. De tijd van de computer en internet brak aan. Reizen gingen met een vliegtuig, naar verre landen, China, Indonesië, naar Borneo waar het leek of de tijd had stilgestaan. Maar ook naar Israël, waar je voor het eerst de woestijn zag en de bijbel-verhalen tot leven kwamen. De reisjes langs de Rijn, met een boot, kregen een oubollig imago dankzij het liedje: “Ja een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn”. Terwijl het vaak schitterende reizen zijn. Ook het eiland Madeira kreeg dat imago met het liedje “Een glaasje Madeira, my dear?” Nu we ouder worden moeten we zeggen, ”Ik kan nog en ik mag nog” in plaats van alles wat we niet meer kunnen. Wat ook heel mooi is voor ouderen: een digitale fotolijst, met daarin alle foto’s (op een stick), zodat je nog kan genieten van alles wat je in vroeger jaren hebt beleefd. “Positief leven is 4 seizoenen leven en alle zijn even mooi.”

Met deze mooie spreuk werd deze gezellige ”reismiddag” door Jan-Willem afgesloten.

Carla van ’t Zet.

AANTREKKELIJK PROGRAMMA SENIOREN

 

Senioren Zomerdaagse presenteert een aantrekkelijk programma!

In Almere bestaat het initiatief Senioren Zomerdaagse al 10 jaar met veel succes. In Lelystad kreeg een beperkt programma (2 activiteiten) vorig jaar eveneens een enthousiast onthaal. Alle reden voor de initiatiefnemers (Ada de Jong en Mienke Palte) om met steun vanuit OSOL ook in Lelystad een Senioren Zomerdaagse Lelystad te gaan oprichten. Het idee werd oktober jl. tijdens de Motiemarkt ingediend en toegelicht. Met succes. Er was brede faciliterende steun vanuit de Lelystadse gemeenteraad voor dit nieuwe initiatief. Een 5 tal initiatiefnemers  is aan de slag gegaan met als actueel resultaat een uitnodigend programmaboekje.

(“Senioren voor Senioren” boekje bijgevoegd).

Wat is het idee achter de Senioren Zomerdaagse? Kort samengevat:

Het bedenken, opzetten, introduceren, uitvoeren en begeleiden van een ontspannend programma met uitjes voor senioren en ouderen gedurende de zomermaanden. Juist tijdens de mooie zomermaanden zijn senioren en ouderen vaak verstoken van uitgaansmogelijkheden. Immers, de organisaties waar ze lid van zijn stoppen een aantal maanden met hun activiteiten. Daarbij vertrekt ‘de jeugd‘ massaal naar warmere oorden waardoor de aandacht – en hulp – voor ouderen en senioren letterlijk ‘even op afstand’ staat.

Het initiatief Senioren Zomerdaagse wil wekelijks met een aansprekend programma hiervoor een alternatief bieden. Laagdrempelig, betaalbaar, en zeer gevarieerd qua opzet en onderwerpen.

Rode draad door het programma is de intentie van de organisatie om senioren en ouderen in Lelystad met elkaar in contact te brengen. En met elkaar genieten van de vele mooie en interessante zaken die onze stad, en haar buiten-omgeving, te bieden heeft.

De organisatie van de Senioren Zomerdaagse biedt u hierbij het Programma 2019 aan. Wij hopen dat u zich opgeeft voor deelname aan 1 of meerdere activiteiten.

In het boekje vindt u een opgaveformulier. Maar u kunt zich ook aanmelden op onze “Inschrijfmiddag op 18 juni in de hal van de Hanzeborg”.

Volg ook onze actuele informatie via de komende edities van de Flevopost en de Stadmakerspagina in de Flevopost. Vertel deze mogelijkheid vooral ook door aan uw buren en kennissen. Iedereen is van harte welkom.

Namens het bestuur van de Senioren Zomerdaagse Lelystad,

Gert Kolstee

PCOB REISJE DONDERDAG 15 AUGUSTUS

PCOB-reisje

Tijdens de leden vergadering van 25  april is gestemd over de keuze van het reisje.

 

Met ruime meerderheid is gekozen voor       “Zwerven in Drenthe”.

Heeft u het aanmeldformulier al ingevuld en  ingeleverd ? (deze was bijgevoegd in vorige nieuwsbrief)

We hopen weer op een mooie en interessante dag.

Namens de reiscommissie, Jan Ovinge, tel 260504 of 06-13217858.

 

 

 

OSOL NIEUWS:

Samen genieten van kontakten.

Onze wens is dat ouderen, zolang zij dit willen, op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die samen met een andere vrijwilliger op huisbezoek gaan bij ouderen. Het gaat om vrijwilligers die goed kunnen luisteren, de ouderen kunnen voorzien van informatie over het zorg- en welzijnsaanbod binnen Lelystad en daar waar nodig hen de laatste drempels over kunnen helpen.

Wat willen we bereiken?

Het aantal ouderen in Lelystad neemt toe. Daarnaast geven veel ouderen aan dat zij het liefst (zo lang mogelijk) thuis willen blijven wonen. Binnen Lelystad zijn er vele initiatieven die hierbij kunnen ondersteunen. Het doel van de huisbezoeken is om zelfstandig wonende ouderen (met name zij die nog niet in beeld zijn bij het Sociaal Wijkteam) over deze initiatieven te informeren en indien gewenst te helpen bij het nemen van de laatste stap naar het bestaande zorg- en welzijnsaanbod binnen Lelystad. Dit alles om er aan bij te dragen dat ouderen op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen.

Dit project is een samenwerking tussen het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) en het OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad) de gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad.

Wat gaat u doen:

U plant zelfstandig de huisbezoeken in. Bij voorkeur bij ouderen in uw eigen wijk. Samen met een medevrijwilliger bezoekt u de ouderen thuis. Gesproken wordt over onderwerpen die van belang zijn om prettige zelfstandig te kunnen blijven, waaronder lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten en financiën. Indien gewenst helpt u de oudere de stap te maken naar het bestaande zorg- en welzijnsaanbod binnen Lelystad. Bijvoorbeeld door te helpen bij het opnemen van contact met het Sociaal Wijkteam of gezellig één keer mee te gaan naar de buurtkamer. Urgente situaties en problemen kunt u melden aan de coördinator van het project.

Wat vragen wij van u:

 • Plezier in de omgang met ouderen
 • Bij voorkeur al de nodige levenservaring
 • Goede sociale vaardigheden
 • Minimaal één dagdeel per week beschikbaar
 • Bereidheid om deel te nemen aan trainingen en bijeenkomsten

Wat wij u bieden:

 • De mogelijkheid om van waarde te zijn voor ouderen in uw eigen stad.
 • Een vrijwilligersplek die flexibel is in te vullen.
 • Leuke en inspirerende contacten met ouderen, medevrijwilligers enprofessionals</li
 • Een interessante training, zodat u voorbereidt aan de slag kunt
 • Begeleiding en ondersteuning door professionals

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Beth Buijert via 06-28325134 of a.buijert@welzijnlelystad.nl

Jan Ovinge

PERSBERICHT

“Altijd waanden we ons veilig in Lelystad” zegt de heer van Leeuwen in het artikel van Hart en Ziel naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. Heel Flevoland leeft mee met de familie van Leeuwen.

De stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad kreeg ca. 25.000 likes.

Veel senioren in Lelystad hebben Lelystad gekozen om haar stad, de goede verbindingen en een ziekenhuis dichtbij.

Met een zwakke gezondheid of door acute problemen kan een ziekenhuis te ver weg zijn. Het is de familie van Leeuwen overkomen. Is het de eerste keer?       Is het wachten op de volgende casus?

Uit de meldingen blijkt dat vooral ouderen hierover grote zorgen hebben.

Bij ons is bekend dat de plaatselijke en provinciale bestuurders, de provinciale cliëntenfederatie en de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad vanaf het eerste uur hebben aangedrongen op een ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde en bedden voor de short stay.

Sint Jansdal dat na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen een deel van de zorg heeft overgenomen meldt voortdurend dat zij de gewenste spoed-eisende hulp en acute verloskunde niet kan realiseren, zelfs niet met steun door de Minister.

Door het in diverse provincie steden op grote afstand plaatsen van de zorg gaan steeds meer mensen zorg mijden. Dat het gevolg hiervan kan zijn dat mensen uiteindelijk met ernstige complicaties toch moeten worden opgenomen. Het is de vraag of de landelijke politiek zich de ernst van de situatie voldoende realiseert.

Echter uit de meldingen bij de Stichting blijkt dat zich regelmatig zeer ernstige situaties voordoen. En dan niet te vergeten de stress die dat met zich meebrengt wanneer de reisduur naar het ziekenhuis veel te lang is.

De stichting zet zich in voor het terugkeren van de volledige ziekenhuis-voorzieningen in Lelystad.

Helpt u mee? 

U kunt uw ervaringen melden op de website; www.actieziekenhuis lelystad.nl

Jan Ovinge

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Mei 2019

      16e Jaargang nr. 4

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Ditmaal een tweetal praktische zaken:

BAZAR

Tijdens de Jaarvergadering op 28 februari werd de financiële situatie van onze afdeling door de penningmeester, Petie Schot, toegelicht. Na steeds positieve resultaten in de voorgaande jaren was het resultaat over het vorige boekjaar ruim € 1.200 negatief. De leden van de kascontrole-commissie, Greet Hornstra en Aart Termaat, spraken terecht hun bezorgdheid hierover uit en adviseerden het bestuur passende maatregelen te nemen om tot een sluitende begroting te komen. We hebben hun opmerkingen uiteraard serieus genomen.

Een paar dagen na de ledenbijeenkomst belde Aart mij op en vertelde dat Greet en hij de situatie nog eens hadden doorgesproken en aan het bestuur het idee wilden voorleggen om een keer wat extra inkomsten te verwerven. Tijdens de bespreking bleek dat ze al de nodige informatie hadden inge-wonnen en daarop gebaseerd een gedetailleerd plan hadden uitgewerkt. Greet en Aart zullen een BAZAR organiseren op donderdagmiddag 24 oktober 2019 in de Ontmoetingskerk. Er zal dan dus geen spreker zijn. Om aan het succes van de BAZAR bij te dragen ben ik al begonnen om goede spullen uit te zoeken die bij ons inmiddels overbodig zijn maar waardevol kunnen zijn voor iemand anders. Fijn als u dat ook wilt doen. In de komende periode zullen Greet en Aart u geregeld op de hoogte houden.

DE NIEUWSBRIEF

Alweer een jaar ontvangen wij de Nieuwsbrief in kleurendruk als bijlage bij het KBO-PCOB Magazine. Zoals u nu bemerkt is deze Nieuwsbrief helaas weer in zwart/wit.

De uitvoering in kleur werd gedrukt in de Ontmoetingskerk met een oplage van 230 stuks tegen een prijs van 30 eurocent per boekje. Bij 10 exemplaren per jaar komt dit uit op een totaalbedrag van € 690.
Dick Brouwer verzorgt de opmaak van de Nieuwsbrief. Afgelopen week werden we door hem geïnformeerd dat het drukken in de Ontmoetingskerk niet meer mogelijk is vanwege het contract met de leverancier van de kleurenmachine.  Offertes aangevraagd bij andere drukkers variëren van      € 2.510 tot € 2.930 op jaarbasis. Omdat het drukken in zwart/wit bij kerkcentrum Het Anker slechts 18 eurocent per boekje kost (op jaarbasis     € 414,00) meenden we daarvoor te moeten kiezen. Overigens kunt U de Nieuwsbrief altijd in kleur op onze website www.pcob-lelystad.nl bekijken.
Het bestuur beraadt zich nog over een oplossing op de langere termijn. Dit zou kunnen betekenen dat de leden die hun e-mail adres aan onze secretaris doorgegeven de Nieuwsbrief in het vervolg in kleur per e-mail ontvangen, terwijl de leden die geen e-mail adres hebben opgegeven de Nieuwsbrief in zwart/wit bij het KBO-PCOB magazine blijven ontvangen.     Wij houden u op de hoogte.

Met hartelijke groet,

Rien Nuijt 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor een ieder die het nog niet wist

Ons PCOB- lid mv. C. Esenkbrink – van den Berg,           Het Ravelijn 484, 8233 BW Lelystad, heeft op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding gekregen, en is nu lid in de orde van Oranje-Nassau.

Van Harte Gefeliciteerd met deze eervolle onderscheiding namens ons allen.

 

Als nieuwe leden mogen we verwelkomen
Dhr. A. Otten en Mevr. W.L.A.M. Stoks, Lelystad.
De heer en mevrouw  Bavison – Klinkenberg, Lelystad.
En Mevrouw E. van Keulen-Eenkhoorn,  Lelystad.
Wij hopen dat u zich thuis zult voelen binnen onze organisatie.
      
60 jarig huwelijk

Langs deze weg willen wij u bedanken voor bloemenbon ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. Wij hebben deze verrassing zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet, Riet en Frits Zuijdgeest.
 

Carla van ’t Zet

LIEF EN LEED

Jubilea’s

Dhr. en mevr. Vergeer, Lelystad, zijn op 12 mei 55 jaar getrouwd. Ze zijn God erg dankbaar voor elke dag die ze samen ontvangen, zodat ze dit ook kunnen vieren.

 

 

Dhr. en mevr. Rotensen, Lelystad, waren op 23 april 60 jaar getrouwd. Zij zijn zelfs bezocht door de burgemeester.

Gezien de omstandigheden zijn ze erg blij en dankbaar dat ze dit mochten vieren. Het was een gezellige receptie.

 

 

Dhr. en mevr. Bredschneijder,  hopen DV. 4 juni hun 50 jarig huwelijk te vieren.

Dhr. en mevr. Schilpzand, hopen DV. 7 juni hun 45 jarig huwelijk te vieren.

We wensen deze  echtparen Gods zegen voor de komende tijd.

Zieken

Dhr. F. Zuijdgeest werd opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis voor verder herstel.

Mevr. J. Kwakkel – van Keulen, is opgenomen in het  Isala Ziekenhuis  in Zwolle.

Dhr. J. Selles is weer thuis om verder te herstellen.

Chronische zieken

Wij wensen allen die al langer ziek zijn, of een operatie hebben ondergaan  geduld, steun en Gods zegen om door te gaan met Hem.

Kontaktdame

Mevr. C. Noordam,  stopt per 1 mei 2019. We danken haar voor het vele werk wat ze mocht doen en wensen haar en haar man veel sterkte voor  de komende tijd in hun nieuwe huis.

Mevr. A. de Pee, wordt haar opvolgster, we wensen Afke alle succes en Gods zegen, bij dit werk.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

VAN DE PENNINGMEESTER

Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Flevoland draagt de lokale samenleving van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde een warm hart toe. Dit doet zij onder andere door het organiseren van de Rabobank Clubkas Campagne. Veel ver-enigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken.

De Rabobank Clubkas Campagne is een mooie kans voor onze PCOB om jaarlijks onze kas te spekken. De Rabobank stelt €50.000,- beschikbaar en tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Flevoland hun stem uitbrengen op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op de PCOB worden uitgebracht des te meer de PCOB Flevoland ontvangt. Als u wel een rekening van de Rabobank heeft, maar nog geen lid bent, kunt u lid worden via internet of door het invullen van een formulier.

Petie Schot, penningmeester, PCOB Lelystad

LEDENBIJEENKOMST PCOB 25 APRIL

“Trouwen door de eeuwen heen”

Dat is het thema waar Jan Wiersma ons op deze ledenbijeenkomst over vertelt. Is het houden van elkaar tegenwoordig de voornaamste reden om met elkaar te trouwen, vroeger waren er diverse andere redenen om een huwelijk met elkaar aan te gaan.

Dat konden economische redenen zijn, behorend tot een bepaalde stand, kerkelijke richting of komend uit dezelfde omgeving, dorp of stad.

Voor het tot een huwelijksvoltrekking komt is er meestal een verkeringstijd aan vooraf gegaan waarin een huwelijksaanzoek, verloving en ondertrouw plaats heeft gehad. Huwelijkssymbolen zijn bruidskleding, een bruidsboeket, een bruidstaart en een trouwring. Volgens de spreker is de ring als symbool al heel oud; ontstaan in Egypte en in de Romeinse tijd gedragen als belofte van trouw. Als zodanig ook nu nog het symbool van huwelijkstrouw.

Tegenwoordig is een vrijgezellenfeest voor het huwelijk gebruikelijk en na het voltrekken van het huwelijk een huwelijksreis.

Als trouwambtenaar (BABS) vertelt de spreker nog een voorval van een trouwtekst 1 Johannes 4:18, waarbij op de kaart i.p.v. de brief van Johannes wordt verwezen naar het evangelie van Johannes hoofdstuk 4 vers 18.

Wiersma  besluit met het vertellen van een fictief verhaal, waarvan de uitkomst niet wordt gegeven. Naast trouwambtenaar presenteert hij zich ook als verhalenverteller. Daarvan hebben we nu ook een indruk.

Nico de Jong

LEDENBIJEENKOMST 23 MEI:

Op onze laatste middag van het seizoen gaan we interactief op reis met     Jan – Willem Herweijer.

Hij neemt ons mee, naar het reizen van vroeger en het reizen van nu. Vijf en veertig jaar reis-ervaringen van een beroepsreiziger.

Het belooft een gezellige middag te worden.

Carla van t Zet

 

 

 

UITNODIGING

Geachte dames en heren,

Op 29 mei 2019 zal de heer Kees Dekker zijn werk als regio coördinator van de PCOB Flevoland beëindigen. De heer Dekker heeft dan 21 jaar voor de PCOB gewerkt. Eerst 15 jaar als voorzitter van het gewest Flevoland en tijdens die periode was hij tevens lange tijd lid van het landelijk algemeen bestuur van de PCOB. Na de opheffing van het gewest Flevoland was hij nog ruim 6 jaar regio coördinator van de PCOB Flevoland.

Ter gelegenheid van dit afscheid bieden de PCOB afdelingen van Flevoland Kees Dekker een regiobijeenkomst aan waarin op passende wijze afscheid wordt genomen.

Als gastspreker voor deze bijeenkomst is pastor Marinus van den Berg uit Rotterdam uitgenodigd.

Gezien de actualiteit van het onderwerp zal Marinus van den Berg spreken over:

“Eenzaamheid in al zijn facetten”

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Kerkcentrum Open Hof, de Zuid 2, 8251 BH Dronten. Telefoon 0321-312792.

Aanvang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Het programma van deze middag is als volgt:

13.30 uur:  Opening door de voorzitter van de afdeling Dronten dhr. Arie Arkenbout.

13.45 uur:  Pastor Marinus van den Berg.

14.45 uur:  koffie en gelegenheid om dhr. Dekker de hand te drukke en einde eerste deel van de
bijeenkomst.

Vanaf 15.15 uur wordt door de afdelingen van de PCOB Flevoland en gasten van KBO Flevoland in een officiële regiovergadering afscheid van Kees Dekker genomen.

Tijdens dit deel van de bijeenkomst zullen enkele sprekers het woord voeren.

In verband met de beschikbare zaalruimte wil de afdeling Dronten graag weten of u van de uitnodiging gebruik wilt maken en met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

U kunt dit tot 26 mei a.s. bij voorkeur per mail, doorgeven aan de secretaris van de afdeling, Truus Reinhoudt.

Email: reinhoudt@solcon.nl

Telefonisch aanmelden kan eventueel ook: 0321-321390.

Namens de PCOB afdeling Dronten,

Arie Arkenbout, voorzitter en Truus Reinhoudt, secretaris.

Carla van t Zet

SINT JANS DAL

Ziekenhuis nieuws

Over de problematiek van het ziekenhuis in Lelystad hebben we contact met de beleidsmedewerkers van KBO-PCOB. Op donderdag 25 april was er weer een gesprek een Algemeen Overleg in de Tweede kamer. Onderwerp: faillissement van de ziekenhuizen. KBO-PCOB heeft de volgende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit naast alle andere brieven van gemeente, provincie en stichting die ook verzonden zijn. De druk is groot maar het resultaat laat nog op zich wachten.

Komende week staat op de agenda van uw Commissie een algemeen overleg over ziekenhuisfaillissementen gepland. Vanuit onze leden in de omgeving hoort KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie, zorgwekkende signalen als het gaat om de effecten van het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. De juiste zorg op de juiste plek lijkt hier niet meer aan de orde te zijn.      Een aantal signalen op een rij:

Reizen

We horen en lezen signalen van senioren die met enige spoed moeten worden opgenomen en tot in Sneek belanden. Hierdoor is de reisafstand zo groot dat een bezoek door de partner niet meer mogelijk is. Het ontbreken van een naaste valt mensen zwaar en als we dit beschouwen vanuit de benadering van ‘Positieve gezondheid’ is dit niet bevorderend voor het herstel.

Echter is een ziekenhuis dichterbij eveneens lastig. De buslijn naar het ziekenhuis in Harderwijk heeft geen halte voor de deur.

Wanneer senioren naar de SEH moeten maar niet per auto kunnen komen, moeten zij nog 10 minuten lopen voordat zij acute zorg kunnen krijgen.

De nabijheid van zorg is van belang. Alleen dan kan langer thuis wonen verantwoord zijn. Daarbij hoort de vertrouwde specialist in het ziekenhuis en een SEH die goed bereikbaar is. Shoppen met senioren tussen de verschil-lende ziekenhuizen ondermijnt het vertrouwen in de zorg.

 

Vertrouwde arts toch verlaten?

Met het sluiten van het ziekenhuis is een aantal poliklinieken in Lelystad gebleven. Echter een aantal artsen heeft besloten als ZBC verder te gaan. Patiënten volgen hun arts met wie ze vaak al een jarenlange relatie hebben opgebouwd en komen daarmee terecht bij een ZBC. Echter is de onder-steunende infrastructuur (röntgenapparatuur, etc.) vaak niet aanwezig en wordt de patiënt vaak  niet toegelaten tot de bestaande infrastructuur bij de poliklinieken. Het gevolg is dat de patiënt óf moet gaan reizen óf alsnog de overstap moet maken naar een vreemde arts.

Zorgmijding

We krijgen signalen dat mensen nu vaak kiezen voor ‘geen gedoe’. Bezoek aan de specialist wordt uitgesteld tot het uiterste moment. Dit is zorgelijk omdat zeker bij kwetsbare ouderen de zorg complexer wordt bij zorgmijding en dat de kosten hiermee ook hoger worden.

Langer thuis vraagt om goed netwerk aan zorg

We merken dat senioren angstig zijn als het gaat om de toekomst. Van de lokale organisaties ontvangen wij het signaal dat men het gevoel heeft niet serieus te worden genomen als men de signalen op tafel legt. Dat geeft ons reden tot zorg. Als we met elkaar werken aan het langer thuis wonen van senioren, dan vraagt dat om een goed netwerk aan zorg; en dat is inclusief het ziekenhuis. Opnames in Sneek of Zwolle lijkt ons geen juiste zorg op de juiste plek. Dit vraagt om een nader onderzoek. Maar tot die tijd vragen wij u aan de minister voor te leggen een tijdelijke voorziening te treffen door middel van een SEH te openen en een beddenhuis voor opnames tot drie dagen. Laten we onze senioren serieus nemen, net zoals de inzet op de juiste zorg op de juiste plek!

Jan Ovinge

 

 

PCOB REISJE

  PCOB-reisje donderdag 15  augustus

Tijdens de leden vergadering van 25  april is
gestemd over de keuze van het reisje.
Met ruime meerderheid is gekozen voor
“Zwerven in Drenthe”.

Bijgaand treft u het aanmeldformulier aan.

 

We hopen weer op een mooie en interessante dag.

Namens de reiscommissie, Jan Ovinge, tel 260504 of 06-13217858.

 

 

 

 

 

 

DE GROENE SLUIS

“De Groene Sluis, een grote familie”.

“Een grote familie”, “Veel gezelligheid”, “je bent onder de mensen”, “altijd met plezier aan het werk”. Dit zijn uitspraken van onze vrijwilligers van kringloopwinkel De Groene Sluis. De Groene Sluis is een bloeiende kring-loopwinkel in Lelystad die steunt op haar vrijwilligers.

Dankzij vrijwilligers kan De Groene Sluis goede doelen in Lelystad financieel ondersteunen.

Wie heeft zin om in zijn vrije tijd samen met een gezellig team onderdeel te zijn van een mooie kringloopwinkel? Wij kijken samen naar een passende functie.

Bent u bijvoorbeeld een echte boekenworm? Dan is de boekenafdeling wat voor u. Of houdt u van klussen, elektra of gereedschap?

Ook dan kunt u bij ons terecht op de verschillende afdelingen. Voor hand-werkers of mode bewuste dames en heren is ook een plek. Kortom genoeg mogelijkheden om uw kwaliteiten tot recht te laten komen.

Bent u geïnteresseerd?

U  kunt  zich via  de  website  zich  aanmelden  www.degroenesluis.nl, maar  ook telefonisch contact opnemen 06-38458345 of mailen met tabitha@degroenesluis.nl.

Het leukste natuurlijk is als u even binnen komt lopen in de winkel en gelijk kunt zien hoe de sfeer is (zuiveringweg 83)! Welkom voor een kopje koffie of thee! Zie de bon bij de advertentie van De Groene Sluis.

 

 

 

 

 

Jan Ovinge

 

WORKSHOP

 “Regie bij de klant laten”.

Hierbij nodig ik u, namens onze Coördinator Ouderenadvisering in Flevoland, Mary Hanekamp,  uit om deel te nemen aan de Workshop “Regie bij de klant”.

Deze workshop zal worden gehouden op dinsdag 18 juni van 10.00 uur – ca15.00uur in De Open Hof aan De Zuid 2 in Dronten. Voor de lunch zal worden gezorgd.

Deze workshop is bedoeld voor alle KBO- en PCOB-ouderenadviseurs in Flevoland maar ook geschikt voor andere geïnteresseerden.

Te denken valt aan vrijwilligers van “Lief en Leed” en “Belastinginvullers” en anderen die vaak geconfronteerd worden met problemen  van de bezoekende oudere.

Ik verzoek u zich zo snel mogelijk aan te melden  voor deze workshop,

bij onze coördinator Mary Hanenkamp. Zij is te bereiken via email: mary.hanekamp@gmail.com.

Zij dient tijdig in Utrecht gelden hiervoor beschikbaar te krijgen en het aantal deelnemers voor de hoogte hiervoor is bepalend.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Mary.

Mevr. J. A. M. Bolle, secretaris

Karveel 46-50,

8242 VD  Lelystad

Tel.: 0320-281883 Mob. 0618856208

Email: secretaris@kboflevoland.nl

Carla van t Zet

 

 

 

Regie bij de klant laten.

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

   April 2019

16e jaargang nr. 3

Afdeling Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik uit te kijken naar onze bijeenkomst in maart met columniste Wieke Biesheuvel. Carla van ’t Zet kwam met het idee om  Wieke uit te nodigen voor een ledenmiddag. Zij had haar boek “Wieke in Zambia, mijn onvergetelijke jaren” gelezen en was enthousiast geworden over de verhalen. Het kostte Carla heel wat moeite maar uiteindelijk is het gelukt en afgelopen donderdag was het zover. Namens alle aanwezigen wil ik Carla heel hartelijk bedanken voor haar inspanningen om deze middag te organiseren.

Afgelopen weken waren Jenneken en ik ook even in een andere omgeving. De Zwitserse bergwereld. Tijdens de gehele heenreis hadden we te maken met zeer heftige regen en toen we omhoog reden naar onze eind-bestemming op 1200 meter hoogte was de regen overgegaan in een sneeuwstorm. Als je dan veilig aankomt en de auto in de garage kunt parkeren stemt dat tot dankbaarheid. De volgende dagen zagen we op het nieuws dat in westelijk Oostenrijk en ook in Zuid Duitsland vele dorpen volledig waren ingesneeuwd. De forse sneeuwval hield nog een aantal  dagen aan maar de week daarop konden we genieten van een zonovergoten witte wereld. Als ik dan op een hoogte van ruim 3000 meter om me heen keek en rondom de vele dik besneeuwde bergtoppen zag ervoer ik zowel de schoonheid als het mysterie van de schepping. Een nietig schepsel in een grenzeloos heelal.

De terugreis verliep probleemloos en net na zonsondergang waren weer thuis.

De volgende ochtend keek ik naar buiten en was ik verbaasd over het verschil in de natuur. Toen we vertrokken was de tuin nog in winterslaap, twee weken later in lentetooi. Kleurig bloeiende planten, fris groene blaadjes aan heesters en bomen. Ook hier die scheppende kracht.

In de veertigdagentijd begonnen op woensdag 6 maart, leven we toe naar Paaszondag op 21 april. Het feest van de opstanding. De dood is over-wonnen door het leven. Er zou echter geen Pasen zijn zonder Goede Vrijdag. Op die dag  mogen we gedenken hoe Jezus, Gods zoon, is gestorven aan het kruishout maar, zoals vermeld in Lucas 24, “op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven”.

Ook namens mijn medebestuursleden wens ik u allen een Goede Vrijdag van bezinning en een feestelijke Paasviering toe.

Met hartelijke groet,

Rien Nuijt

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

Code rood !!  Rijbewijskeuringen

 

Bij het CBR zijn er wachttijden van meer dan 5 tot 6 maanden. Moet u uw rijbewijs verlengen, begin dan lang van tevoren. Maak van alles wat u opstuurt een kopie zodat u bewijs hebt. Na de verval datum mag u echt geen meter meer rijden in uw auto als u nog geen nieuw rijbewijs hebt. Verschillende mensen is dat al overkomen.

Carla van ’t Zet.

VAN DE PENNINGMEESTER

Vriendelijk verzoek van de penningmeester.
Het is weer zover. Een nieuw contributiejaar is aangebroken. Graag wil ik de leden die hun contributie zelf overmaken op bankrekening:
NL56 RABO 0141 5442 60 t.n.v. PCOB, afdeling Lelystad eraan

herinneren deze te betalen in de maand april 2019.

Individueel lid  € 34.00  en  voor  een  Leefverband € 54.00.

Dit geldt natuurlijk niet voor leden die al betaald hebben, waarvoor hartelijk dank. Voor de leden die automatisch betalen vermeld ik nog even, dat de afschrijvingen in maart en juni zullen plaatsvinden.

Petie Schot.

LIEF EN LEED

Jubilea

Dhr. en mw. Wels – Anceaux, Lelystad, zijn op    15 april 50 jaar getrouwd. Doordat Henk al enige tijd ernstig ziek is, zijn ze erg dankbaar voor elke dag die ze samen krijgen.

Dhr. en mw. Zuijdgeest – Liefers,  Lelystad zijn op 22 april 60 jaar getrouwd. We wensen beide echtparen een hele fijne dag, en Gods zegen de komende tijd.

Zieken:

Mw. M.B. Koster – Zwaan, Lelystad, revalideert thuis na een hartinfarct.

Mw. M.W. Klerk – Oosthoek,  KB Lelystad, heeft een hersenschudding gehad. Met beiden gaat het de goede kant op maar zij moeten het rustig aandoen.

Dhr. J. Abrahamse,  Lelystad, is opgenomen geweest in het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, maar mocht weer snel naar huis.

Vruchten, Joh: 15 vers 5.

Vruchten hoef je niet zelf voort te brengen.

Ze groeien eenvoudig weg, door dicht bij God  te leven”.

We wensen allen, veel sterkte en Gods kracht en zegen voor verder herstel.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

LEDENBIJEENKOMST PCOB 25 april

 

“Het huwelijk door de eeuwen heen”.

Jan Wiersma is sinds 2015 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) in de gemeente Staphorst. Hij woont in Steenwijk en was 25 jaar directeur van een christelijke  basisschool.

Als leerkracht kreeg hij regelmatig de opmerking: ‘Meester, vertelt u nog eens dat verhaal van……..’. Blijkbaar was dat verhaal blijven ‘hangen’ en dus niet vergeten. Vaak weten kinderen het nog tot in detail en kunnen ze het zelf navertellen. Dat is de kracht van vertellen, dat ze het zelf weer door kunnen geven aan anderen. Kortom, het verhaal gaat verder!         We gaan kijken en luisteren naar de verhalen van Jan Wiersma.

Carla van ’t Zet.

LEDENBIJEENKOMST KBO 1 mei

Informatie over Respijthuis Lelystad en inloophuis Passie.

U bent allen welkom op woensdag 1 mei om 14.00 uur in de Petruskerk.

 

Respijthuis Lelystad is er voor mensen met een aandoening en/of beperking. Uw naaste kan hier tijdelijk verblijven, zodat u als mantel-zorger even tijd en ruimte voor uzelf kunt nemen. U kunt de accu weer opladen.

 

Inloophuis Passie is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker op hun levenspad. We zijn er voor iedereen uit Lelystad en omgeving.

Opgeven bij Piet Groen tel. 258860. Kosten € 5,00 voor 2x koffie/thee en zaalhuur.

Carla van t Zet

ZONDAG ZINDAG

Op zondag  7 april  is er weer Zondag Zindag in zorgcentrum De Hoven.

Het dubbelmannenkwartet van het Lelystads mannenkoor zal dan optreden.

De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur. Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd.

Senioren zijn van harte welkom!

Namens de werkgroep Zondag Zindag

Riet van der Honing

ONS UITSTAPJE, aan u de keuze!

PCOB-Uitstapje 2019 op donderdag 15 augustus 2019.

De reiscommissie heeft zich onlangs gebogen over het uitstapje voor de komende zomer. Evenals voorgaande jaren laten we de keuze  van de reis graag over aan de leden.

In de vergadering van april wordt daarover gestemd.

We hebben getracht reizen te selecteren waaraan een ieder kan deel-nemen. Rolstoel of rollator is dus geen probleem. We gaan een gehele dag op stap. We vertrekken om acht uur dertig (half negen) en we zijn tegen zessen weer thuis. Wat alle reizen gemeen hebben is dat we  koffie met gebak hebben en een koffietafel met soep of kroket. We bieden u een volledig verzorgde reis aan.     We stellen de volgende reizen aan u voor: 

 1. Den Bosch, de stad van Jeroen Bosch en de St. Jan, prijs € 45,00

Dat gaat naar Den Bosch toe………..’s-Hertogenbosch, of Den Bosch, is de culturele hoofdstad van Brabant. De historie van deze gezellige stad gaat terug tot aan de Middeleeuwen. De beroemdste zoon van de stad was Jheronimus Bosch, de schilder die behoort tot de grote meesters van ons land. In 2016 werd op grootse wijze herdacht dat hij 500 jaar geleden was overleden. We nemen u graag mee naar de beroemde St. Jan.

Deze gotische, kathedrale basiliek zal zeker indruk op u maken. In het naastgelegen bezoekerscentrum De Bouwloods, vindt u beelden en fragmenten die na de restauratie over bleven. Zo komt u veel meer te weten over de symboliek van de talloze beelden op de kerk. Na afloop kunt u nog pauzeren op de gezellige Parade (consumptie voor eigen rekening). Niet vergeten: een bezoek aan De Bosch is niet compleet, wanneer u geen Bossche Bol heeft gegeten!

 1. Zwerven door Drenthe, prijs € 45,00

Bos, heide en zandverstuivingen sieren het landschap. In het oosten verheft zich de Hondsrug. In een woord fantastisch dit stukje Nederland. Want Drenthe is mooi, ruim en vol uitdaging. Prachtige Nationale Parken en natuur om te ontdekken.  De cultuur ligt hier letterlijk voor het oprapen. Sfeervolle  brinkdorpen, mysterieuze hunebedden en musea om doorheen te struinen. En uitgestrekte heidevelden met een schaapskudde en herder.

Na de lunch worden we in de touringcar vergezeld door een gids die ons meeneemt over verrassende wegen en door prachtige natuur.

U wordt meegenomen naar de ijstijd en de tijd van de Hunebedbouwers en de oorsprong van de staatsbossen. Gepauzeerd wordt er in het monumentendorp Orvelte. (consumpties voor eigen rekening)

“Voel je welkom in Drenthe”!                               Orvelte   

 

 

                

 1. Museumeiland in de Biesbosch, prijs € 50,00

Onlangs is er een fantastisch mooi museum geopend over de Biesbosch in Werkendam. De aankomst is al heel bijzonder, want het museum ligt op een klein eiland. Met de touringcar rijdt u daarom via een speciale brug naar de ingang.

Ter plaatse ziet u een indrukwekkend gebouw met een grasdak en een panoramaruit van 50 meter voor een adembenemend uitzicht. Binnen ziet u hoe de Biesbosch is ontstaan en hoe de mensen hier werkten en woonden.

Om echt van de Biesbosch te genieten, moet u het water op. Daarom stapt u hier in een fluisterboot, zodat u optimaal kunt genieten van de weldadige rust in dit natuurgebied. Wilt u eens iets heel anders en nieuws? Het is ook mogelijk om met een elektrisch aangedreven treintje een rondrit te maken door het ontpolderingsproject Noordwaard. Binnen 5 jaar kunnen de grote rivieren hier hun water kwijt wanneer overstromingen dreigen.

U kunt alvast eens nadenken welke reis u het meeste aanspreekt. We kiezen tijdens de bijeenkomst in april de reis (waar de meeste stemmen voor zijn). U kunt zich daarna via een opgave formulier opgeven voor het uitstapje.

Namens de reiscommissie, Jan Ovinge, tel 260504 of 06-13217858.

CURSUS OUDERENADVISEUR

Ouderenadviseur in Dronten is Mary Hanekamp. Zij is vrijwilliger bij de KBO/PCOB, tevens is zij regio coördinator van de ouderenadviseurs in Flevoland.

Omdat, landelijk, de KBO en de PCOB als één ouderen bond door gaan (vanzelfsprekend ieder op zijn eigen manier en met eigen achtergrond) is zij namelijk bezig om een cursus ouderenadvisering te organiseren. Mogelijk zijn er binnen de PCOB-Lelystad nog vrijwilligers die aan deze cursus willen deelnemen.

Er is nog geen datum van de te houden cursus bekend, deze zal pas na de zomervakantie plaatsvinden. Om echter een goede locatie te kunnen bespreken, is het wel nodig te weten hoeveel deelnemers er zullen zijn, vandaar dat ik u hier nu reeds over informeer.

Wilt u deelnemen aan deze cursus dan kunt u zich opgeven per mail, onder vermelding van naam / adres / telefoonnummer bij: mary.hanekamp@gmail.com

Met vriendelijke groet, Mary Hanekamp.

SAMEN UIT ETEN, GEZELLIG TOCH!

Inmiddels is twee keer een groep uit eten geweest Resto van Harte in het buurtcentrum in de Zuider-zeewijk. Dit was voor herhaling vatbaar. Onder leiding van een deskundige kok, koken daar vrijwilligers, betaalbare en gezonde driegangendiners. De kosten(betalen aan de zaal) zijn € 7,00, excl. drankjes.

Het voorstel is om dat opnieuw te doen op dinsdagavond 21 mei 2019. Inloop vanaf 17:30 uur. Aanvang diner 18:00 uur.

Plaats buurcentrum Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1. Als u hiervoor interesse heeft kunt u zich bij mij opgeven. Dit kan tot 1 mei.  Echter vol is vol.    Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

 

 

Jan Ovinge, tel.: 260504 of 06-13217858, email: ovinge@planet.nl

 

Lang zult u wonen communicatiepakket 10

Lelystad

Thema maart 2019: “Tuinieren met meer gemak”.

Minder onderhoud en meer gemak in de tuin.

Wieden,  maaien,  schoffelen,  spitten en snoeien. Tuinieren vraagt behoorlijk  wat  kracht  en  inspanning.  Niets  mis  mee,  want  het is een prima manier om fit en vitaal te blijven. Maar het kan vaak met meer gemak en met minder onderhoud.

 

Minder bukken bij tuinwerkzaamheden.
Bij  werken  in  de  tuin kan het  herhaaldelijk  bukken, hurken en  knielen behoorlijk  zwaar  zijn  voor  de  rug en knieën. Tuingereedschap  met een lange  steel kan  veel van dit zware werk overnemen.  Ook  heel  handig is een kniel- en  zitbankje voor extra steun. Tegenwoordig  zijn  er  ook  veel ergonomische tuingereedschappen verkrijgbaar, daarmee hoeft u aanzien-lijk minder kracht te zetten.

Hulp van de robotmaaier.

Een handig hulpje in de tuin is de robotgrasmaaier. Deze robot maait voor u het gras en laadt zichzelf vervolgens zelf weer op. De resten die de robotgrasmaaier achterlaat zijn zo klein dat deze niet opgeruimd hoeven te worden. De kosten van een robotgrasmaaier zijn afhankelijk van de grootte van het gazon dat gemaaid moet worden.

De kosten liggen tussen de 500 en 3000 euro.

Goede mix verharding en beplanting
Met  een  goede  mix  tussen  verharding  en  beplanting  vraagt   een  tuin minder  onderhoud. Kies  liever geen  gevoelige  bodembedekkers  die veel aandacht  nodig hebben. En zet  de planten  dicht  bij  elkaar  zodat ze een sluitend geheel vormen.  Hierdoor krijgt  onkruid  minder kans. Als  bukken  niet meer zo goed gaat, zijn verhoogde borders of plantenbakken een uit-komst.

Besteed aandacht aan veiligheid
Besteed aandacht aan het voorkomen van valpartijen en uitglijders.

Ook voor buitentegels of vlonders in de tuin kunt u antislip-coatings of tape krijgen. De coatings maken de grondoppervlakte ruw waardoor u het risico op uitglijden beperkt.

Lees meer tips

Op www.langzultuwonen.nl vindt u meer tips en adviezen om uw huis en tuin veiliger en comfortabeler te maken.

Jan Ovinge 

 

GOEDE ZIEKENHUISZORG

Goede ziekenhuiszorg in de Flevopolder en Noordoostpolder.

De zorg in uw regio is inmiddels overgenomen door ziekenhuis St. Jansdal en de Antonius Zorggroep. Daarmee blijft goede zorg in de regio voor u bereikbaar.

Ziekenhuis St Jansdal biedt een uitgebreid zorgaanbod in Lelystad en Dronten.

Vanaf 1 maart kunt u bij ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad terecht voor bijna alle zorg. Bijvoorbeeld voor dagbehandelingen, infusen, chemo-therapie, röntgenfoto’s, MRI en CT-scans en bloedprikken. Ook voor een gipsbehandeling of ruim 230 chirurgische ingrepen kunt u in ziekenhuis    St. Jansdal in Lelystad terecht. Daarnaast is er in Lelystad van 8.00 tot 21.30 uur een spoedpoli voor niet-levensbedreigende spoedzorg.

Alle medisch specialisten houden spreekuur in het ziekenhuis in Lelystad. In de polikliniek St. Jansdal in Dronten houden bijna alle medisch specialisten spreekuur. U kunt daar ook terecht voor röntgenfoto’s en bloedprikken.

Staat er nog een afspraak gepland?

Bijvoorbeeld voor een opname, operatie of behandeling?  Dan neemt ziekenhuis St. Jansdal contact met u op. Heeft u een afspraak:

– tussen 1 maart en 30 juni? Dan belt ziekenhuis St. Jansdal u.

– na 1 juli? Dan krijgt u een brief van ziekenhuis St. Jansdal.

De Antonius Zorggroep regelt de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder.

U kunt in Emmeloord terecht voor bijvoorbeeld dagbehandelingen, röntgen-foto’s en bloedprikken. En voor een gipsbehandeling of kleine chirurgische ingrepen. Het Antonius Ziekenhuis Emmeloord heeft het aantal spreekuren uitgebreid.

Voor diverse soorten zorg en zijn er avondspreekuren. Informatie over deze spreekuren vindt u op:

www.mijnantonius.nl/specialismen-en-afdelingen

We hebben de tijdelijke vergoeding voor de extra vervoerskosten verlengd.

U kunt nog tot 1 juli 2019 gebruikmaken van de tijdelijke vergoeding.

De vergoeding geldt voor iedereen die in behandeling was bij MC IJsselmeer-ziekenhuizen. En voor verzekerden die in Flevoland en in de Noordoostpolder wonen. Maar door het faillissement voor hun behandeling naar een ander ziekenhuis moeten. Op www.zk.nl/mijnziekenhuis leest u meer over de reiskostenvergoeding.

Heeft u vervoerskosten die u moet maken voor de behandeling in een ander ziekenhuis?

Belt u dan met de Vervoerslijn op (071) 365 41 54. U bereikt hen van maandag tot en met vrijdag (of werkdagen) van 8.00 tot 20.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Kunnen we u nog ergens mee helpen?

Op www.zk.nl/mijnziekenhuis vindt u meer informatie over de ziekenhuis-zorg in de Flevopolder en de Noordoostpolder. U kunt ook bellen met één van onze Zorgcoaches op nummer (071) 364 02 80.

Hartelijke groet, Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis.

 

Jan Ovinge

 

LEDENBIJEENKOMST 28 MAART

Ter introductie op de vertelling van Wieke Biesheuvel houdt Carla van ’t Zet een beschouwing over het levensbelang van water. Hiermee is meteen de toon gezet voor de spreekster van deze middag in de grote zaal van de Ontmoetingskerk. Gezien de grote toeloop van belangstellenden voor deze middag 145 personen, is dit een uitgelezen plek. Aan de hand van beelden op de beamer houdt de spreekster een gloedvol betoog over haar periode in Zambia, waar haar echtgenoot als arts en chirurg verbonden is aan het  ziekenhuis.

Hoewel de buitenkant van het ziekenhuis er als een landhuis uitziet blijkt het er binnen onvoorstelbaar onhygiënisch toe te gaan. Dit komt ook door de manier van verzorging van de patiënten, die grotendeels door familie en bekenden wordt gedaan. De behandelingen, operaties en verpleging die nodig zijn moeten  met de beperkte middelen die men voorhanden heeft  worden uitgevoerd.

De leefomstandigheden daar waren voor de spreekster een uitdaging om zich actief in te zetten voor de bevolking in de regio. Ze bood hulp waar ze maar kon en bouwde zo een sterke band op met de mensen. Dit liep er op uit dat ze zelfs de organisatie in handen nam en de middelen beschikbaar stelde om waterputten aan te leggen om de bevolking aan goed en betrouwbaar drinkwater te helpen.

Hun beider inzet heeft teweeg gebracht dat er een verbinding met de mensen is ontstaan die het verlangen geeft  hen opnieuw te ontmoeten.

Mevrouw Biesheuvel heeft ons in allerlei dagelijkse gebeurtenissen een realistische kijk gegeven op het leven in Afrika. Een manier van leven waar wij tegenwoordig geen weet meer van hebben.

Nico de Jong 

 

 

 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

      Maart 2019

      16e Jaargang nr. 2

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER 

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat het bestuur vanwege het tekort ad  € 1.300 over 2018 een voorstel zou doen om de contributies te verhogen. Tijdens de bestuursvergadering hebben we echter besloten de verhoging in ieder geval uit te stellen tot 1 januari volgend jaar. We hopen echter  dat er helemaal geen verhoging nodig is in het geval het jaar 2019 financieel positief kan worden afgesloten. Het is bijvoorbeeld een meevaller dat de afdracht aan de landelijke organisatie met bijna twee euro per lid wordt verlaagd. De kascontrole-commissie deed ook een mooie suggestie voor extra inkomsten, waarover binnenkort meer informatie.

Maar het belangrijkste is -zoals ik ook in de vorige Nieuwsbrief schreef- dat het ledenaantal weer boven de driehonderd komt, laten we daar allen ons best voor doen.

Na afloop van onze vorige bijeenkomst met als thema “Positief werken aan gezondheid” kregen we veel enthousiaste reacties. Topper was het steeds sneller bewegen op het liedje “Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen (2x). Oren, ogen, puntje van je neus, hoofd, schouders, knie en teen”. We kregen veel nuttige informatie en tips over het belang van wandelen, bewegen en gezond eten voor ouderen. Er waren 74 personen aanwezig en de opbrengst van de collecte was € 121,70 dus 1,64 per persoon, dit is overigens minder dan de prijs van een kop koffie of thee die de PCOB moet betalen.

Ik kijk nu al uit naar onze maart bijeenkomst met schrijfster en columniste Wieke Biesheuvel.

Een mooie gelegenheid om familie of vrienden mee te nemen zodat ze kennis kunnen maken met de sfeer en activiteiten van onze plaatselijke PCOB.    We verwachten een hoge opkomst en daarom hebben we de kerkzaal gehuurd. Tot ziens en alle goeds toegewenst. 

Met vriendelijke groet,

Rien Nuijt 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Petie Schot, onze penningmeester en belastinginvuller, heeft de taak van Jan Penninkhof als ouderenadviseur overgenomen.

“Jan bedankt voor de vele jaren dat je ouderenadviseur voor ons bent geweest”.

In de vacature voor een Regiocoördinator heeft Jan de Graaf uit Dronten zich beschikbaar gesteld.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Overleden:

18 februari 2019 Dhr. M. Mur, in de leeftijd van 80 jaar.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen Gods sterkte toe in deze verdrietige periode.

Jubilea:

Dhr. en mw. Peursum, zijn op 17 maart  55 jaar getrouwd. We wensen hen een hele fijne dag bij dit jubileum en Gods zegen ook de komende tijd.

Zieken:

Dhr. J. van der Heijden, is opgenomen in Universitair Medisch Centrum Utrecht en heeft daar op 12 februari een hart-operatie ondergaan, momenteel gaat het goed met hem, en inmiddels is hij gelukkig weer thuis om verder aan te sterken. We wensen de heer en mevr. van der Heijden daarbij veel sterkte en Gods zegen toe.

Dhr. J. Selles, Stadhuistraat 10, mocht voor verdere revalidatie en herstel weer naar huis. We wensen hem veel rust, geduld en Gods zegen toe.

Nieuwe contact dame centrum:

Mw. Greetje van der Linden, wordt met ingang van heden, na het wegvallen van Riks Veninga, onze nieuwe contactdame in de centrumzone. We wensen haar veel succes en Gods zegen toe bij dit mooie werk. We hebben veel chronische en langdurige zieken. Ook mensen waarvan we weten dat ze niet beter zullen worden.

‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, Peil mij, weet wat mij kwelt’.

Psalm 139: 23

GEDACHTEN:

Wanneer je er geen vat op krijgt, wanneer je er geen gat in ziet,

ben je bij Hem aan het juiste adres.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

VAN DE PENNINGMEESTER

Vriendelijk verzoek van de penningmeester.
Het is weer zover. Een nieuw contributiejaar is aangebroken. Graag wil ik de leden die hun contributie zelf overmaken op bankrekening:
NL56 RABO 0141 5442 60 t.n.v. PCOB, afdeling Lelystad eraan herinneren deze te betalen in de maand april 2019.Individueel lid  € 34.00  en  voor  een  Leefverband € 54.00. Dit geldt natuurlijk niet voor leden die al betaald hebben, waarvoor hartelijk dank. Voor de leden die automatisch betalen vermeld ik nog even, dat de afschrijvingen in maart en juni zullen plaatsvinden.

Petie Schot.

LEDENBIJEENKOMST 28 MAART

Wieke Biesheuvel  columnist bij het vrouwenblad Libelle. schrijfster van het boek,

“Wieke in Zambia”, onvergetelijke jaren.

Zij heeft 6 jaar in Zambia gewoond en veel voor de bevolking gedaan, terwijl  haar man arts was in het plaatselijke ziekenhuis.

Er zijn 75 waterputten  geslagen met bijdragen van haar facebook vrienden uit Nederland.

Schoon drinkwater, de eerste levensbehoefte. Huisjes gebouwd, dekens en schoolgeld gegeven.

Ze zal via een beamerpresentatie ons  meenemen  naar het dagelijkse leven in Zambia.

Om 14:00 uur in de Ontmoetingskerk.

Kosten: er is een collecte.

Tevens verkoop van haar boek.

“Neem vrienden en vriendinnen mee,

van harte welkom allemaal”.

Carla van t Zet

WIJS MET MEDICIJNEN

Lezing op woensdag 13 maart 14:00 uur in de Petruskerk “Wijs met medicijnen“

Miljoenen Nederlanders gebruiken dagelijks medicijnen. Om snel beter te worden of om zo gezond mogelijk te blijven. Veel mensen zouden zonder medicatie niet goed kunnen functioneren.

Het is belangrijk om medicijnen op de juiste manier te gebruiken. Zodat ze zo goed mogelijk werken en de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk blijft.  Uw apotheker helpt u daarbij. Want medicijngebruik is maatwerk.

Uw apotheker zorgt voor dat maatwerk. Hoe? Door medicatiebewaking. Daarmee zorgt uw apotheker dat u veilig uw medicijnen kunt gebruiken. Hij let bijvoorbeeld op uw leeftijd, gewicht, geslacht, nierfunctie en op de andere medicatie die u gebruikt. Gaan de verschillende medicijnen wel samen? Past de medicatie bij u? Klopt de dosering? Als het nodig is, past uw apotheker de dosis aan of adviseert hij dat u een ander medicijn krijgt. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in samenspraak met uw (huis)arts.

Zelf kunt u ook veel doen om uw medicijngebruik zo veilig mogelijk te maken. Wel zo belangrijk als u ouder wordt. Want dan heeft u meer risico op bijwerkingen. Zeker als u meerdere medicijnen gebruikt. Als u ouder wordt, verandert uw lichaam. Uw spierkracht neemt af, uw huid wordt droger, uw botten worden brozer. En uw lichaam reageert anders op medicijnen. Medicijnen kunnen langer werken en ook anders werken. Dit heeft verschillende oorzaken.

Tijdens de lezing hoop ik u hier meer over te vertellen. Ans Slings-Joosse, apotheker (tot 2013 in Apotheek Ex Aqua te Lelystad).

De kosten zijn € 5 voor 2x koffie/ thee en zaalhuur. Opgeven tot 12 maart bij Koos de Groot tel. 25 08 77 of Annemieke Ester tel. 22 29 85 (alleen s ’avonds)

Carla van t Zet

GEEN DRUPPEL!!

 ’40 dagen geen druppel!’ Durft u de uitdaging aan?

Hoeveel drinkt u eigenlijk? Tijdens het koken, een etentje:

een deel van de 50-plussers drinkt elke dag steeds meer.

Maar gezond  is dat niet. Daarom organiseert KBO-PCOB

ook dit jaar, samen met  IkPas, de actie ’40  dagen geen druppel’.  Doet u (weer) mee?

Een periode zonder alcohol heeft veel positieve gevolgen, zoals beter slapen en een fitter gevoel. Met de actie willen we mensen op een positieve manier bewust maken van hun drinkgedrag.  En dat doen we met z’n allen.

Vorig jaar deden ruim 1500 deelnemers mee aan de actie. Vele positieve reacties volgden, die deze voordelen bevestigden.

Aanmelden kan vanaf 1 februari. De actie start op 6 maart.

“Doe mee met 40 dagen geen druppel”

Doe mee met 40 dagen

https://ikpas.nl/bedrijf/40dagengeendruppel/

Carla van ’t Zet.

OUDERENADVISEUR

Het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. En bij alle voorzieningen komen ook nog eens regels en papierwerk kijken. Een ouderenadviseur van KBO-PCOB kan senioren met raad en daad ondersteunen en bijstaan. In het hele land zijn ruim 600 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief. In een video is te zien wat het werk van de ouderenadviseur inhoudt.

Bekijk de video

https://www.youtube.com/watch?v=qD5Iqyfwoc0

Carla van ’t Zet.

SINT JANSDAL KOMT

MC-Lelystad verdwijnt, Sint Jansdal komt.

De afgelopen periode heeft de Stichting veel gesprekken gevoerd. Opnieuw is een petitie aangeboden aan de Vaste Kamer Commissie van de Tweede Kamer. Er is in de commissie 5 uur over de Ziekenhuiszorg gesproken. Lelystad stond hierin centraal. Dit heeft geleid tot een direct gesprek met de Minister. Ook zijn er gesprekken geweest met de Raad van Bestuur van Sint Jansdal en de zorgverzekeraar Zilverenkruis.

Een Verkenner is momenteel bezig de zorgbehoefte in Flevoland in kaart te brengen. Er is voldoende aandacht voor de problematiek en dat geeft wel een goed gevoel.

Intussen is Sint Jansdal gestart met de werkelijke overname van het ziekenhuis. MC-Lelystad wordt/is nu Sint Jansdal Lelystad. We zijn als stichting blij met Sint Jansdal. Ze hebben de nek uitgestoken.

Velen hebben goede ervaringen met Sint Jansdal. We vinden alleen het openen van de  poli`s echter onvoldoende. We maken ons hard voor wat meer zoals     24 uur en 7 dagen per week spoedeisende hulp, acute verloskunde en opname mogelijkheden. Door het missen van deze faciliteiten gebeuren er helaas ernstige calamiteiten.

De Stichting BZL maakt zich ernstige zorgen over het toenemend aantal meldingen van incidenten en ongevallen.

Kritieke situaties bij plaatsing patiënten in omliggende ziekenhuizen.

Nu de stichting meer bekendheid krijgt, neemt het aantal meldingen  van  fouten,  ongevallen  en  bijna  ongevallen snel toe.

Dit betreft vooral de spoedeisende hulp. Vaak hebben de ziekenhuizen in de directe omgeving geen ruimte en leidt dit tot plaatsing in ziekenhuizen door heel Nederland.

Zeer belastend voor de patiënt, maar het veroorzaakt ook veel stress bij de hulp-verleners. Soms is het dossier niet direct beschikbaar waardoor eerst onder-zoeken moesten plaatsvinden.

Met name de verloskundigen in de regio maken zich grote zorgen. Voor zwangere vrouwen op Urk kan de plaatsing in een ziekenhuis oplopen tot meer dan een uur.

Daarnaast heeft bijna de helft van de meldingen betrekking op de communicatie met het St. Jansdal. Onduidelijkheid over afzeggen, uitstellen of verplaatsen van afspraken of lange wachttijden. Patiënten maken zich zorgen over de beschikbaarheid van een specialist.

Hun “vertrouwde” specialist heeft geen aanstelling gekregen bij St. Jansdal of werkt inmiddels elders. St. Jansdal is volop bezig met het overzetten van de dossiers. De meest acute patiënten kunnen op korte termijn een telefoontje verwachten.

De Stichting BZL probeert de mensen die hun problemen melden zo veel mogelijk te helpen en te adviseren.

Als zich ernstige calamiteiten voordoen meldt zij dit direct aan de Inspectie Volksgezondheid.

Binnenkort vindt overleg plaats met ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis.     Zij zullen de meldingen bespreken met St. Jansdal en terugkoppelen naar de stichting.

Meldingen via info@actieziekenhuislelystad.nl of www.actieziekenhuislelystad.nl.

Op de website staat ook een link naar de Inspectie Gezondheidszorg.

Jan Ovinge

EVEN VOORSTELLEN

Wilko Knol Financieel Welbevinden – Financieel Coach & Nabestaanden Consulent

“Van Inzicht naar Overzicht naar méér Levensplezier”

Wat als ik alleen kom te staan? Hoe moet het nu ik minder inkomsten heb? Kan ik wel in dit huis blijven wonen? Hoe vraag ik toeslagen aan of ga ik actief aan de slag naar een schuldenvrij leven? Wat als mijn partner overlijdt?

Naarmate de jaren vorderen, kan de vaardigheid of de interesse om de eigen administratie te regelen, afnemen. Of de partner, die altijd de verantwoordelijkheid nam voor de administratie, komt te overlijden. Niet iedereen kan of wil dan een beroep doen op hun nabije omgeving. Soms kunnen buren, kinderen of klein-kinderen u hierbij helpen, maar dat geldt niet voor iedereen. En ook vraagt de administratie kennis en kunde over pensioen, eigen bijdrage in de ziektekosten, belastingzaken en toeslagen. En ook; wat kunt u nu regelen voor als u er niet bent of als u het niet (meer) kan?

Mijn naam is Wilko Knol, samen met Silvia mijn vrouw en twee kinderen nu ruim    20 jaar woonachtig in Lelystad. Mijn geboorteplaats is Hoogeveen een mooie plaats in Drenthe waar ik nog regelmatig mijn ouders bezoek. In het verleden ben ik bij verschillende grotere bedrijven werkzaam geweest binnen het financieel vakgebied. Daarnaast heb ik altijd interesse gehad in mijn medemens. Ik houd ervan om mensen te helpen en te coachen.

Als Financieel Coach en Nabestaanden Consulent, staan we stil bij wat is en gaan aan de slag wat aandacht vraagt. Om de emoties van het moment de tijd te geven en de nodige zaken in uw administratie de aandacht. Daarmee gaat mijn dienst-verlening verder dan alleen het verzorgen van uw financiën!

Met warme groet, Wilko Knol.  

 

VERVOERSKOSTEN

Compensatieregeling vervoerskosten zeer gewild

Van de compensatieregeling voor vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers maken ten gevolge van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen, wordt gretig gebruik gemaakt. Deze compensatieregeling van Zilveren Kruis is tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van KBO-PCOB. De regeling blijft nog bestaan tot 1 april 2019. Lees meer, zie link:

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/compensatieregeling-vervoerskosten-zeer-gewild/

EVEN VOORSTELLEN

Leefstijlwijk-coach in de Kustwijk en De Bolder.

Sinds kort ben ik als leefstijlwijkcoach werkzaam in het stadsdeel Noordwest.    Ik zet mij in om de wijk gezonder te maken. Bewoners die wat aan hun leefstijl willen veranderen, help ik graag! Ik ben de verbinder in de wijk die u op weg helpt om uw gezondheidsdoel te halen en u in contact te brengen met andere burgers en/of professionals die u kunnen helpen.

Beweging en voeding zijn belangrijke gezondheidsthema’s binnen leefstijl. Onder leefstijl vallen ook sociale activiteiten. Samen met anderen dingen ondernemen: elkaar ontmoeten, samen wandelen, met elkaar koken en eten, fietsen,  met andere rolstoelers op pad gaan, etc.  Goed in je vel zitten, regelmatig bewegen, gezond eten en bewust(er) leven.

Daar zet de leefstijlwijk-coach zich voor in. In ieder stadsdeel is een leefstijl-wijkcoach te vinden.  Ik werk ook samen met scholen. Ik help mee om  project-weken en andere  activiteiten te organiseren, zoals meer buitenspelen, een rookvrij schoolplein te krijgen, een plukroute, een gezond ontbijt en tussen-doortjes of een sporttoernooi.

Hoe werkt het? Als u aansluiting zoekt bij activiteiten (zoals een wandelgroep, gym- of een kookgroepje bijvoorbeeld) en u wilt hier hulp bij, neem dan contact met mij op. Ik kan u de weg wijzen naar bestaande activiteiten en eventueel samen met u een nieuwe activiteit op touw zetten.

Ik ben ook erg geïnteresseerd of ouderen in wijkcentrum De Dukdalf activiteiten willen ondernemen. Wilt u gaan wandelen vanaf de Dukdalf? Aan yoga of gymnastiek doen? Zou u gebruik maken van het wijkrestaurant (Resto VanHarte) waar u voor € 7,– een 3- gangen diner kunt eten, wilt u koffiedrinken of bingo spelen?

Laat het mij weten! Als er veel behoefte is aan deze dingen, dan kan ik helpen dit te organiseren. Ik hoor het graag van u.

(ik ben bereikbaar op onderstaand nummer).

Met hartelijke groeten,

Manon Geerlings

Leefstijlwijk-coach Kustwijk en Bolder

Tel.: 0320-745780|(Sociaal Wijkteam Lelystad Noordwest)

Mobiel: 06-18345281

Email: m.geerlings@welzijnlelystad.nl

Jan Ovinge

PERSBERICHT

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Lelystad.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 7 maart en vervolgens minimaal eens per maand in het MFC Atolplaza (Welzijn), Schor 1-9.

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afspraken-bureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de  website:

www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 45,00, medisch € 65,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 65,00.

Leden van CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail toegestuurd van het CBR.

De verwerking en beoordeling door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tijdig een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Carla van ’t Zet.

EEN UNIEKE DAG!

Deze dag wordt als geschenk gegeven.
Een geschenk, uit handen van de Heer.
Een unieke dag – ééns in je leven,
krijg je déze dag – daarna niet meer

Tel vandaag dus maar je zegeningen.
Maak een nieuwe start en blik vooruit.
Morgen tel je weer herinneringen,
aan wat je vandaag misschien besluit.

Laat je handen en je voeten werken,
aan de weg van vrede en van recht.
Laat de ander op je pad bemerken
wat er in je hart is vastgelegd.

Laat je mond de woorden vrij vertalen,
van de rijkdom in je hart en hoofd.
Dat je ogen vreugde uit gaan stralen,
om wat God zijn kind’ren heeft beloofd.

Déze dag, die éénmaal wordt gegeven,
als uniek geschenk van onze Heer,
is de startdag voor je verd’re leven.
Deze dag is nu – en komt niet weer!

Dick Brouwer

 

 

 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

 

Januari 2019
16e jaargang nr. 1
Afdeling : Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Als u dit leest is de eerste maand van het jaar 2019 alweer voorbij. Alsnog wens ik u voor de rest van het jaar alle goeds toe en spreek ik de wens uit dat we als leden van onze PCOB met elkaar een mooi jaar mogen hebben. Ik hoop dat u met  plezier  terugkijkt  op  de  eerste bijeenkomst  van  dit  jaar  met  als thema

“Positief werken aan gezondheid”. 

Op 28 februari zullen we onze jaarvergadering houden. Twee bestuursleden zijn aftredend, te weten de secretaris Carla van ’t Zet en algemeen adjunct Jan Ovinge. Carla is herkiesbaar, Jan is niet herkiesbaar maar heeft aangeboden nog een jaar aan te blijven zodat hij t.z.t. zijn opvolger kan inwerken.

Tijdens de vergadering zal Petie Schot een toelichting op de jaarrekening geven. De voorgaande jaren hadden we steeds een (klein) overschot maar 2018 laat een tekort zien van ruim € 1.300. Dit is niet veroorzaakt door hogere kosten maar uitsluitend aan vermindering van de inkomsten. En dat is weer te wijten aan het gestaag teruglopen van het aantal leden. Het aantal van 400 leden op het hoogtepunt is geleidelijk teruggelopen naar 300 en is nu onder de 270 gezakt. Om het voortbestaan niet in gevaar te brengen zal het bestuur u een voorstel doen om de contributies te verhogen met € 3 per lid, dus van € 34 naar € 37, en met € 6 per leefverband, dus van € 54 naar € 60.

Ik heb de indruk dat de leden niet alleen enthousiast zijn over de diverse activiteiten van onze afdeling. Maar ook over de sfeer en niet te vergeten de zorgzaamheid van Lief en Leed. Als we ons met elkaar inspannen om leden te werven moet het toch mogelijk zijn weer boven de driehonderd uit te komen!   Het onderwerp staat op de agenda van de komende jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,
Rien Nuijt

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn tijden zijn in uw hand”

Psalm 31 vers 10-16.

 
Nee je hebt de tijd niet in eigen hand. Naarmate het jaar verstrijkt raak je daar meer en meer van doordrongen. Het nieuwe jaar is alweer een maand oud. Het lijkt wel alsof de tijd vliegt.

Soms zou je de dagen willen vasthouden de wijzers van de klok willen tegen-houden. Maar wat je ook doet, geen verjongingskuur helpt, geen schoonheids-behandeling brengt uitkomst: de tijd verstrijkt en voor je het weet is je leven voorbij.

Een somber geluid? Misschien is het wel net zo somber als de stemming van de Psalmdichter. Hij ziet zich omringd door vijanden die het op zijn leven hebben gemunt. En wat doet hij? Zuchten en klagen over alles wat hem overkomt? Zeker, dat doet hij ook. Maar hij doet méér. Hij vertrouwt ondanks alles op  zijn God. “ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand”

Zo blijf je staande, al gaan de dagen en maanden voorbij. Zo houdt je het uit,    al vallen de bladeren van de bomen en wordt alles daarbuiten koud en kaal.  Mijn tijden? Die zijn en blijven in de handen van God!

Vader mijn hand is te klein om de tijd te bewaren. Uw hand is groot genoeg.

 

 

 

 

 

Carla van ’t Zet

VAN DE BESTUURSTAFEL
Er staat op het jaarprogramma, een verkeerde datum voor de jaarvergadering.
Als u op die middag komt, dan is er een bijeenkomst van de  Ontmoetingsclub.
De jaarvergadering is op Donderdag 28 februari, met jaarverslagen en Bingo.

De jaarverslagen vindt u in deze nieuwsbrief, zij zullen voor de pauze behandeld worden. Na de pauze is er Bingo met Afke en Herman de Pee. Neemt u allen een klein cadeautje mee voor de Bingo? Geen toiletartikelen, maar bv. een leuk (gelezen) boek, of iets wat u zelf gemaakt hebt, iets om te snoepen etc.

Verhuizing buiten Lelystad per februari

Na ruim 45 jaar hebben wij, Kees Hulsman en Corrie de Vries, Lelystad verlaten.
Het nieuwe adres is:  Berkel Enschot.
Met een vriendelijke groet voor alle leden van de afdeling PCOB te Lelystad.

Verhuizing binnen Lelystad per 1 maart
De heer en mevr. Wiersma.

Nieuwe Leden
De heer en mevr. J. Truin Klifman, Lelystad.
Mevrouw A.H. Lesman-Schuitemaker,  Lelystad.
Van harte welkom, in ons midden en we hopen jullie te ontmoeten op onze
ledenmiddagen.

Carla van ’t Zet.
LIEF EN LEED

Dit is het eerste Lief en Leed bericht van dit nieuwe jaar. Wat gaat de tijd toch snel en wat gebeurt er toch veel. Soms is er verdrietig en soms ook blijdschap.
over beiden zullen wij u informeren.

Overleden
16-12-2018 Mw. J. G. Schulten-van Erkel, in de leeftijd van 81 jaar.
24-12-2018 Mw. T. v.d. Mark-Veenstra, 88 jaar.
08-01-2019 Dhr. C.P. Baas, 91 jaar.
Wij wensen alle nabestaanden Gods sterkte en kracht toe bij dit verlies.
 
Zieken
Bij de heer J. Selles, is een gebroken onderste   wervel geconstateerd. Omdat hij niet geopereerd kan worden is hij voor revalidatie in Zeewolde opgenomen. Hij zal naar verwachting een lange pijnlijke revalidatie tegemoet gaan in Coloriet de Sfinx, Zeewolde.

We hebben veel chronische en langdurige zieken, zoals we al eerder gemeld  hebben. We wensen allen veel sterkte en Gods kracht en zegen voor verder herstel.
De hartelijke groeten,

Henk en Margreet van Heerde.

 

 

 

 

 

 

LEDENMIDDAG KBO (1)

 

Woensdag 6 februari 14:00 uur Petruskerk:

Ab Flipse over financiële zaken, specifiek voor senioren.
 
Ab staat bekend om zijn visie op- en vroegtijdige signalering van trends en ontwikkelingen in de financiële branche, zijn grote rechtvaardigheidsgevoel en doorzettingsvermogen, en is een groot voorstander van het vergroten van de zelfredzaamheid van de consument, met name op financieel gebied.

 

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

Eigen woning en hypotheek
*Er is nu een campagne om de aflosvrije hypotheek vervroegd af te lossen;
*is dit verstandig en hoever aflossen
*Nieuwe hypotheekvormen voor senioren.
*Wat kan ik met de overwaarde van de woning doen?
*De blijvers lening.

Financiën
*Wat doen met mijn spaargeld? De rente bij de bank is bijna nul, de inflatie rond 2% en de  vermogensrendementsheffing is 4%; mijn spaargeld wordt elk jaar minder.
*Contant geld verdwijnt steeds meer, moet je daar rekening mee houden en wat als het bancaire systeem niet werkt?
*Gelden die blijven liggen zoals toeslagen.

En de meest gestelde vragen van senioren uit zijn praktijk.

De kosten zijn € 5,00 voor zaalhuur en 2x koffie/thee.

Opgeven bij Piet Groen tel. 25 88 60
 

Carla van ’t Zet

 

 

LEDENMIDDAG KBO (2)

Woensdag 20 februari 2019 Petruskerk 14.00 uur:

Informatie belastingzaken

Er zijn nog steeds fiscale aftrekmogelijkheden voor ouderen. Dit geldt vooral voor gehandicapten en langdurig zieke ouderen met een klein pensioen.

Mart Roepert, landelijk KBO-PCOB docent en provinciaal belastingcoördinator, komt u graag weer, op zijn eigen humoristische manier, nader informeren over de aftrek-mogelijkheden, de huur- en zorgtoeslag en de wijzigingen in de aangifte voor het jaar 2018

U kunt natuurlijk ook met de belastingadviseur voor uw postcodegebied een afspraak maken over advisering en hulp bij uw eigen belastingzaken.

De kosten van deze middag zijn € 5,00 voor zaalhuur en 2x koffie/thee.

Wij verwachten een grote opkomst dus graag aanmelden tot 12 februari

bij Piet Groen tel. 25 88 60.

Carla van ’t Zet.

 

 ACTIEF OSOL.

Ook in 2019 weer actief voor senioren!

Graag wensen wij als bestuur van OSOL iedereen in Lelystad een mooi 2019.   Wij staan in de startblokken. Vorig jaar hebben we een zinvolle aanzet kunnen geven aan een aantal initiatieven. Initiatieven, altijd met als doel dat ze vooral voor de groeiende groep senioren en ouderen gaan bijdragen aan nog meer woon- en leefplezier in onze mooie stad.

Maar allereerst  willen we de Initiatiefnemers, de redactie, en de opmakers van deze mooie en succesvolle pagina Stadmakers een mooi, en creatief 2019 toewensen. Maar vooral complimenteren wij dit team met dit initiatief.

Een absolute aanwinst als informatiekanaal voor ons als inwoners.

We adviseren u hierbij dan ook deze pagina Stadmakers in 2019 te blijven volgen. Als OSOL zullen we ook zoveel als mogelijk is onze activiteiten en initiatieven via deze Stadmakers pagina met u gaan delen.

Hierbij alvast  een paar van deze initiatieven die wij als OSOL organiseren.  Of waar we al dan niet in samenwerking met collega organisaties die actief zijn op maatschappelijk terrein in onze stad, aan mee doen.

Initiatieven:
*Acties / Informatie bijeenkomsten in kader project “Lang zult u wonen”.
*Programma 2019 van het nieuwe initiatief  “Senioren Zomerschool Lelystad”.
*Acties in kader van project “Lage drempels, Nieuwe kansen”. Een initiatiatief  samen met Stichting      *Welzijn en IDO met als belangrijke rode draad “Senioren voor Senioren”
*De actualiteit m.b.t. ontwikkelingen Ziekenhuis Lelystad. OSOL neemt ook bestuurlijk deel in de Stichting  *Behoud Ziekenhuis Lelystad.
*Doel: een volwaardig ziekenhuis voor Lelystad behouden.
*En wegens succes geprolongeerd! Ook in 2019 ( 0ktober) organiseren Stichting Welzijn en OSOL zeker *weer een OuderendagLelystad.
*OSOL is vertegenwoordigd in de (nieuwe) Cliëntenraad Sociaal Domein

Een mooi 2019 gewenst, en blijf ons als OSOL volgen, ook via deze Stadmakers Pagina. Zie ook onze informatie op www.osol-lelystad.nl. Vragen stuur een email naar osol@kpnmail.nl.

Jan Ovinge

 

 

 

 

 

 

sportwensen:

Enquête: Sportwensen Senioren

Op 8 januari 2019 themabijeenkomst gehouden over sportief bewegen voor ouderen in Lelystad aangekondigd.

Deze bijeenkomst is georganiseerd  door het Sportbedrijf Lelystad in samen-werking met het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties in Lelystad (OSOL). Wij zien het belang van sportief bewegen voor ouderen.

Omdat voor het sportbedrijf een zo groot mogelijke respons belangrijk is, willen we u alsnog verzoeken om genoemde enquête in te vullen. Uw medewerking wordt door ons bijzonder op prijs gesteld.

Het invullen van de vragenlijst – via onderstaande link naar het programma SurveyMonkey – duurt ongeveer 5 minuten. De vragenlijst waarborgt uw volledige anonimiteit, want uw naam invullen is niet nodig. U kunt de vragenlijst invullen, zoals deze van toepassing is voor u.

Op basis van de uitkomsten van de enquête wil het Sportbedrijf samen met andere organisaties een sportaanbod creëren, dat aansluit op de wensen van de senioren in Lelystad. Het is de bedoeling om dat aanbod over heel Lelystad te spreiden.

Daarnaast zal er een boekje worden gemaakt en verspreid, waarin de locatie,   de tijd en de  kosten van de activiteiten vermeld staan.

Tenslotte wordt door het Sportbedrijf het sportaanbod voor senioren onderzocht bij onder andere de sportverenigingen en buurthuizen. De resultaten daarvan komen binnenkort beschikbaar.

Via de volgende link naar SurveyMonkey kunt u de vragenlijst digitaal invullen: https://nl.surveymonkey.com/r/HSN2HYT

Maak gebruik van deze mogelijkheid. Laat uw kans niet voorbijgaan.

Jan Ovinge

 

 

 

 

 

 

Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad

Persbericht

Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft

vraagtekens bij brief minister

‘Is de minister wel goed geïnformeerd?’

 

Onlangs heeft Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad een meldpunt geopend voor klachten over MC Zuiderzee Ziekenhuis. ‘En dat is niet voor niks geweest want het aantal klachten en ongevallen gemeld bij BZL, huisartsen en specialisten in het ziekenhuis blijft toenemen’, meldt de stichting.

De noodzaak voor een afdeling Spoedeisende Hulp in Lelystad, wordt nog steeds afgedaan met de bekende 45 minuten regeling. Dit terwijl iedere arts beaamt dat spoedeisend hulpverlenen direct samenhangt met de aard van het ongeval.

‘Het aanbod van de minister voor een afdeling Spoedeisende Hulp en Spoed-eisende Verloskunde inclusief financiering, wordt door het St Jansdal genegeerd.’

Het contact dat Stichting BZL onlangs met verkenner Bas Leerink is constructief verlopen.

Leerink moet in beeld krijgen wat er aan zorg nodig en mogelijk is in Flevoland. Halverwege 2019 wordt zijn eindadvies verwacht.

Inmiddels heeft Stichting BZL ook spoedoverleg gepland met de Inspectie en het Zilveren Kruis. St Jansdal heeft overleg met de stichting vooralsnog afgehouden.

Tot 1 maart is een zekere mate van zorg gegarandeerd voor de patiënten uit Lelystad, Dronten, Urk en NOP (180.000 inwoners) door de nog zittende specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis. Over wat er na 1 maart gaat gebeuren, is tot op heden geen enkele informatie vanuit het St Jansdal verstrekt, anders dan dat de meeste specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis op straat komen te staan.

‘Patiënten verkeren in grote onzekerheid over de periode na 1 maart. Sommige specialisten vertrekken naar andere ziekenhuizen zonder dat in de opvolging wordt voorzien.’

Binnenkort vindt er een spoedoverleg met huisartsen en specialisten plaats over de ontstane situatie. ‘Zij zullen meer druk leggen op het St. Jansdal voor volwaardige faciliteiten in Lelystad. Als afleidingsmanoeuvre belooft het St Jansdal op termijn een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen in Lelystad, maar de financiering daarvoor moet nog geregeld worden en voldoet niet aan de eisen van betrokken partijen (huisartsen, ziektekostenverzekeraar, FPF, BZL).
Voorwaar een geruststellende gedachte……………..’

Jan Ovinge

Brandveiligheid in de woning

Lang zult u wonen
communicatiepakket 8
Lelystad

“Bij brand heeft u 3 minuten om te vluchten”
Als er brand in uw woning ontstaat, heeft u slechts drie minuten om uw huis veilig te verlaten. Het voorkomen van brand is én blijft daarom van levensbelang.

Rookmelders waarschuwen u tijdig
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen om brand te  voorkomen kan ook in uw huis brand ontstaan. Een rookmelder kan u dan tijdig waarschuwen, zodat u binnen 3 minuten uw woning kunt verlaten. Rookmelders zijn zeker in de nachtelijke uren van levensbelang.  Want  als u slaapt ruikt u niets. Uw neus zal u dus niet waar-schuwen als er brand of rook is in uw woning.

Speciale rookmelders

Zorg ervoor dat u op iedere verdieping in uw huis een (werkende) rookmelder heeft. Controleer regelmatig of uw rookmelders ook nog steeds werken. Heeft u gehoorproblemen? Er zijn speciale rookmelders die niet alleen geluid maar ook trillingen en lichtflitsen produceren.

Zie Link: https://brandwondenstichting.nl/webwinkel/categorie/melden/speciale-rookmelders/

Bent u zelf niet in staat om de rookmelders op te hangen of kunt u wel wat hulp gebruiken? De vrijwilligers van het rookmelderteam helpen u graag.

https://brandwondenzorg.nl/rookmelderteam/

Brandpreventie: voorkom brand in uw woning
Twee van de drie woningbranden worden veroorzaakt door menselijk handelen. We weten allemaal dat we voorzichtig moeten zijn met brandende kaarsen, smeulende sigarettenpeuken en de open haard. Maar op welke dingen kunt u nog meer alert zijn?

Tip 1: Wees voorzichtig met elektrische apparaten
Haal opladers uit het stopcontact als u niets hoeft op te laden. Laad u wel apparaten op, houd er dan rekening mee dat deze apparaten warm worden.

Leg uw mobiele telefoon tijdens het opladen dus niet op bed of op een stapeltje kleding.

Tip 2: Blus vlam in pan nooit met water
Als er een vlam in de pan ontstaat, bedek de pan dan zo snel mogelijk met een passende deksel of met een ovenplaat. Blus een vlam in de pan nooit met water! Er ontstaat dan een enorme steekvlam.

Tip 3: Vouw uw elektrische deken niet op
Als u een elektrische deken scherp opvouwt kan de bedrading breken en kort-sluiting ontstaan. Rol de deken daarom liever losjes op zodat de bedrading niet beschadigd raakt.

Lees meer tips op: www.langzultuwonen.nl

Zie ook deze twee Youtupe filmpjes:

https://www.youtube.com/watch?v=5Gs6fxH_9-o&list=PLCF3D812864856B97&index=5&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=YdYSvHpplv0

Jan Ovinge

 

LEDENBIJEENKOMST 31 JANUARI

Gezond ouder worden, hoe doe je dat?

Positieve gezondheid betekent zo veel als op een andere manier kijken naar je gezondheid, niet ziekte en behandeling staat centraal, maar preventie en kijken naar verschillende leefgebieden die voor jou belangrijk zijn. Gezondheidsklachten kunnen ook het effect zijn van tekorten op ander gebied. Vandaag is gekozen voor bewegen, voeding, en zingeving.

Bewegen kunnen we ook in huis, verschillende bewegingen zijn voorgedaan,  en maken het eenvoudig om zonder dat je de deur uit hoeft te kunnen doen.

Voorbeelden zijn: gaanrecht; langs het aanrecht lopen tijdens het koken of: met twee benen direct naast elkaar je tanden poetsen, je oefent daarmee je evenwicht en je gebruikt andere spieren. We hebben samen bewegingen geoefend op de muziek van hoofd schouders knie en teen. Ook brengt dit plezier in het samen doen!

Over voeding valt veel te vertellen, er zijn verschillende ‘adviezen’ en informatie-bronnen waardoor het overzicht wel eens kwijt raakt. Belangrijk is om te weten waar je de informatie haalt, en om met een deskundige, bijvoorbeeld een diëtist, in gesprek te gaan over wat voor jou een gewenst voedingspatroon is, ook om veranderingen vol te houden!

Zingeving, jouw drijfveren en de keuzes die je maakt; waar baseer je die op en wat is voor jou belangrijk? Gaandeweg je leven verandert dit, alles is in verandering, het gaat er dan om waar je zelf staat en welke doelen je jezelf stelt voor een fijn en gelukkig en, als dat lukt natuurlijk ook, een tevreden leven.

Iedereen had na de bijeenkomst gelegenheid om informatie mee te nemen.    Met 70 aanwezigen, ieders bijdrage in de organisatie en uitvoering, was deze middag een geslaagde middag te noemen!

Hartelijke groet, Yolanda Guffens.

DINER DANSANT

Kom op dinsdag 12 februari naar het diner dansant bij Resto VanHarte.
Geniet van dans, gezelligheid en een heerlijk driegangendiner.
Ontmoet je buurtgenoten en doe mee!
Resto VanHarte organiseert op dinsdag 12 februari in samenwerking met dans-school Overeem een diner dansant voor de buurt. Er zijn verschillende demon-straties en iedereen is welkom om mee te dansen. Geniet van een lekker, gezond driegangendiner en ontmoet buurtgenoten. Kom langs en doe mee!

12 februari 2019

Inloop vanaf 17.30, start diner dansant om 18.00 uur

Wijkcentrum Zuiderzee,

Waddenlaan 1, Lelystad

 Bijdrage 7 Euro

Kom ook!

Reserveer als u erbij wilt zijn!

Via www.restovanharte.nl

of bel 0900 900 3030 tussen 9 en 12 uur (35 cent/gesprek).

Voor meer informatie neem contact op met:                                                   

Manon Geerlings via m.geerlings@restovanharte.n

of 06 18345281.

Jan Ovinge

 

Code Geel: “Sneeuw”

Teder zoenden we witte vlokken de maagdelijke stoep      – Willem Pekeler (Trouw)

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  December 2018             

  15e Jaargang nr. 10

  Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Met de einddatum voor het inleveren van teksten voor de Nieuwsbrief in mijn achterhoofd zat ik te peinzen over wat ik zou schrijven. In deze periode van het jaar met ons kerstfeest op 13 december dichtbij wilde ik iets schrijven over kerst. Terwijl ik daarover nadacht kreeg ik via de telefoon het bericht dat Riks Veninga was overleden. Schrik en ongeloof, vorige week zondagochtend na de dienst liepen we nog samen op naar de uitgang van de kerk en vertelde ze me terloops dat ze voor controle naar het ziekenhuis moest voor een darmcontrole.

We wensten elkaar een goede zondag en zeiden elkaar gedag en tot ziens. Het voelt onwerkelijk dat Riks uit ons midden is weggenomen maar het mag haar familieleden en allen die haar dierbaar waren troost geven dat we mogen weten dat zij nu geborgen is in Gods hand.

Binnen de PCOB hebben we Riks leren kennen als een warme persoonlijkheid met oog en liefde voor de ander. Geruime tijd was zij de energieke coördinator van “Lief en Leed” en met haar organisatorische talenten wist ze de “bezoekers” te stimuleren en gaf ze zelf altijd het goede voorbeeld. Zodra ze wist dat een van onze leden ziek was of aandacht nodig had regelde zij bezoek of ging er zelf op af. Momenteel wordt er veel geschreven over eenzaamheid. Bij Riks ging het niet om praten over, maar doen, energiek handelend optreden. Tot op het eind van haar leven was ze in de weer om het begrip naastenliefde uit te dragen en in de praktijk te brengen. Velen zullen haar zorgzaamheid missen.

Wij gedenken haar in dankbaarheid.                              
In de vlucht van onze dagen
zoeken wij onze schuilplaats bij God
want Hij alleen is ons eeuwige rustpunt………………………

Namens het bestuur van de PCOB wensen wij u allen hele fijne  kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe.

Rien Nuijt, voorzitter.

VAN DE BESTUURSTAFEL

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat het fusieproces enige vertraging heeft opgelopen omdat KBO en PCOB verschillend zijn georganiseerd. Ook omtrent de toekomstige grondslag bestond onduidelijkheid. Om uit de impasse te geraken heeft het landelijk bestuur de plaatselijke (PCOB) en provinciale (KBO) afdelingen gevraagd hoe zij denken over een aantal kernpunten. Hieronder kunt u zien hoe wij op deze onderwerpen gereageerd hebben.

Onze kracht

Onze kracht ligt in het faciliteren van de ontmoeting en het gezamenlijk optrekken in een vertrouwde levenssfeer geïnspireerd door de Bijbelse boodschap en Christelijke waarden en normen.

Bundeling van krachten

Gezamenlijk beleid is noodzakelijk voor wat betreft belangenbehartiging op landelijk en provinciaal niveau met de overheid en tal van andere instanties.

Op plaatselijk niveau vindt de belangenbehartiging in Lelystad plaats via OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad) met ons bestuurslid         Jan Ovinge als voorzitter. Er is intensief en permanent contact met het plaatselijk bestuur en de politieke partijen. Via OSOL wordt veel bereikt voor de ouderen.

Dienstverlening

Hierbij moet onder andere gedacht worden aan “Lief en Leed” (een team van ruim 20 personen), belastingservice en ouderenadviseurs. Indien voorhanden wordt desgewenst gebruik gemaakt van materiaal cq. dienstverlening vanuit het hoofdkantoor. KBO-PCOB magazine kan ook genoemd worden in dit verband.

Zeggenschap op lokaal niveau

De plaatselijke afdeling dient autonoom te zijn met volledige zeggenschap op lokaal niveau. Contacten op regionaal niveau zijn belangrijk om ervaringen uit te wisselen.

Toekomst

Wij zien de wenselijkheid van een fusie, maar wel op een manier dat er noch bij de KBO noch bij de PCOB provinciale of plaatselijke afdelingen dreigen af te haken. Dus niets forceren!

Op de halfjaarlijkse vergadering van PCOB Flevoland op 22 november jl. hield de directeur, Manon Vanderkaa, een toespraak. Zijn zei onder meer dat het niet onwaarschijnlijk is dat de plaatselijke en provinciale afdelingen in de toekomst wat betreft de grondslag een grote mate van vrijheid zullen hebben.

Rien Nuijt. 

Nieuwe leden

Mevrouw J.P. van Limbeek, Lelystad.

De heer H. Versteeg, Lelystad.

Van harte welkom in ons midden en we hopen u spoedig te zien op één van onze  ledenmiddagen.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Dit is al weer het laatste Lief en Leed bericht van dit jaar. Wat gaat de tijd toch snel. Deze nieuwsbrief is voor december en januari. Wij wensen dan ook alle lezers een heel fijne kerst, gezellige jaarwisseling  en een gezegend begin van het nieuwe jaar 2019.

Overleden

Mevrouw M.L. Jansen- van Keulen, Lelystad.

Oud 82 jaar. Wij wensen de familie veel sterkte en Gods nabijheid bij dit verlies.

Dinsdag 27 november is plotseling overleden Mevrouw R. Veninga-Lalkens,  Lelystad. Oud 85 jaar. Wij wensen allen die om haar heen stonden Gods nabijheid, nu ze deze energieke, warme en zorgzame vrouw moeten missen.

Jubilea

Fam. A. Termaat, Lelystad, waren op 21 november 55 jaar getrouwd. Deze familie wordt van harte gefeliciteerd en nog een  door God gezegende tijd gewenst.

Zieken:

De heer M. Mulder  is aan zijn hart geopereerd, zijn situatie is en we  hopen op Gods zegen en herstel.

De heer van Donge ,Lelystad is in het Sint Jansdal ziekenhuis geweest omdat hij vocht achter de longen had. Vooral het reizen naar Harderwijk is lastig, hiervoor heeft hij iemand nodig voor vervoer naar het ziekenhuis. Wij wensen hem veel sterkte toe.

Wij hebben veel chronische en langdurige zieken in ons midden zoals in vorige nieuwsbrieven is vermeld. We wensen allen veel sterkte en Gods kracht en zegen voor verder herstel. We sluiten af met een kerstgroet voor u allen.

Kerstzegen

Wees gezegend met de wijsheid
van de Wonderbare raadsman.
Wees gezegend met de kracht
van de Goddelijke held.
Wees gezegend met de omarming
van de Eeuwige Vader.
Wees gezegend met de harmonie
van de  Vredevorst.
Zo zegene jou de HEER van de Hemelse machten.  (Jesaja 9 : 5-6)

Hartelijke groet  van Henk en Margreet van Heerde.

SAMEN UIT ETEN met de KBO en PCOB

Dinsdagavond 13 november hebben we met 46 leden heer-lijk gegeten in Resto VanHarte, gevestigd in de MFA in de Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1.

Vanaf half zes stroomde de zaal vol en vonden we een plekje aan de mooi gedekte tafels. Rond zes uur verscheen de “Kok met zijn keuken brigade“ om ons welkom te heten en het menu bekend te maken.

Dat bestond uit:

Voorgerecht:       tomatensoep
Hoofdgerecht:    stoofpotje van rundvlees, aardappelpuree, takjes bieslook,
een flinterdun gekruid wafeltje en een portie frisse rauwkost.
Nagerecht:           een glas gevuld met crumble van Kandij met Griekse Yoghurt
met stukjes ananas er boven op.

Het was een heerlijk diner. En dat voor maar 7 euro, exclusief drankje.
We hebben er allemaal van genoten. Het was een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. Elke dinsdagavond kun je hier eten. Het kerstdiner op 18 december is helaas al volgeboekt.

Martin en Everdien Weerstand. 

LEDENBIJEENKOMST 22 NOVEMBER 2018 

Mevrouw Marijke Kraak vertelt eerst over haar eigen ervaring met rouwverwerking en omgaan met verdriet.

In de openingssheet zegt ze:  Rouwen is hard werken!

Rouw is het dragen van verdriet om een verlies van wat je had of graag had gewild. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare kan het ook zijn verlies van werk, een huis, mogelijkheden of zelfstandigheid. Verlies is een inbreuk op    je bestaan.

Het verloren voelen. De rekening die je betaalt voor hechting.

De rouwsymbolen in kleding en sieraden zijn in deze tijd haast verdwenen.

In de periode van verwerking zijn fasen aan te geven. Verdoving, ontkenning, woede, zorg, verdriet, impasse, apathie, tot in de put zitten. Daarna berusting, acceptatie, loslaten, uitdaging, zingeving, in de verwerkingscurve de opgaande lijn. Het doorleven van de fasen is de rouwarbeid. Het besef van het leven zonder…..

Wat helpt is geloof, troost, vriendschap, herinneringen, muziek, woorden, rituelen en structuur. Geloof staat boven aan.
Met enkele verwijzingen naar bijbelgedeelten, liederen en gedichten besluit zij het thema van deze middag. De toehoorders zijn er stil van.

Nico de Jong

DE NACHTWACHT IN DE KUBUS

Vrijdag 7 december is er een voorstelling van De Nachtwacht te zien en te beleven in de theaterzaal van  de Kubus. Het betreft een muzikale toneel-productie waarbij de hoofdrol is weggelegd voor de theatrale tenor en zangdocent Mattijs Hoogendijk. Als nachtwaker in het Rijksmuseum maakt hij bijzondere momenten mee. Hij neemt de toeschouwer mee in het verhaal van een verloren liefde en een zoektocht door de tijd waarin live muziek en schilderkunst op komische en ontroerende manier samenkomen. Met muzikale fragmenten o.a. van Bizet, Chopin en Tsjaikovski

Het is voor u als ouderen die gezien de tijd, de muziek en korte voorstelling best leuk en interessant om te komen kijken.

Locatie: Kubus (Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad)

Datum: Vrijdag 7 december 2018.

Tijd: van 11.00 tot 11.45 uur, in de theaterzaal.
Entree: € 5,00 incl. een kopje koffie of thee.
lift aanwezig.
Jan Ovinge

 

WELKOM OP DE KERSTMIDDAG

Hierbij bent u allen uitgenodigd voor het Kerstfeest dat wij als PCOB Lelystad op donderdag 13 december a.s. vieren. Vanaf 13.30 is de zaal open. De kerstviering begint om 14.00 uur duurt tot 16.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Uiteraard zijn ook uw familieleden, buren of andere kennissen van harte welkom.

Het Thema is “Verwachting” en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door een dubbelsextet onder leiding van Jan Kreuter. René Stolk zal op het orgel spelen.

Carla van ’t Zet. 

ZONDAG ZINDAG 

Op zondag 6 januari is er weer Zondag Zindag in De Hoven.
Het is deze zondag het feest van de “Drie Koningen“ en dat vieren wij  aan de hand van geprojecteerde kerstkaarten.
Dus Drie Koningen in woord en beeld. Bij dit feest hoort een speciale traktatie, gebakken door de werkgroep Zondag Zindag.

De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur.
Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd

Senioren zijn van harte welkom! 

Namens de werkgroep Zondag Zindag,
Riet van der Honing.

SENIOREN KOMEN SPORTIEF IN BEWEGING

De gemeente Lelystad is overtuigd van het belang van sportief bewegen voor senioren en ondersteunt daarom het aanbod van voldoende op die doelgroep afgestemde bewegingsmogelijkheden.

Om het sportaanbod te vergroten of te veranderen wil het Sportbedrijf Lelystad als uitvoerder van het sportbeleid van de gemeente door middel van een enquête onderzoek doen naar de wensen en behoeften van senioren met betrekking tot sport.

Bijgaand treft u de enquête aan. Laten we proberen deze in grote getale in te vullen. U kunt deze inleveren zijn ons Secretariaat: Carla van’t Zet.

(De kerstbijeenkomst is de eerste gelegenheid)

Verder nodigen we u uit voor de Informatiebijeenkomst van het Sportbedrijf op dinsdagmiddag 8 januari 2019 in de Ontmoetingskerk.

Jan Ovinge

UITNODIGING

 

Uitnodiging voor een informatiebijeenkomst voor senioren op dinsdag middag 8 januari in de Ontmoetingkerk. (bij Atolplaza)

Thema: Sportief Bewegen voor senioren in Lelystad

‘Zeg maar wat u wilt’

Het Sportbedrijf organiseert samen met het Overleg Senioren Organisaties Lelystad een themabijeenkomst. Deze bijeenkomst staat volledig in het teken van Sportief Bewegen voor senioren. Lelystad heeft veel te bieden op sportief gebied Om het aanbod op sportief gebied af te stemmen op u, willen we graag weten wat uw wensen zijn. Vandaar het motto ‘Zeg maar wat u wilt’.

Het doel is u te informeren over het Sportbedrijf en wat het belang van bewegen is. Tijdens deze middag willen we graag uw wensen inventariseren via een enquête. Uw mening en wensen zijn voor ons van belang bij de uitvoering van het sportbeleid van de gemeente Lelystad.

Programma

13:30        Ontvangst met een kopje koffie of thee en cake
14:00        Opening
14:10        Presentatie over het Sportbedrijf door Sofiane ben Saad:               
                   Wie of wat is het Sportbedrijf en wat doet het
                   Waarom is bewegen zo belangrijk
14:35        Even een actief moment (Zit gym)

14:45        Pauze (Koffie en thee); het nostalgisch koor ´Tijdloos’ zingt enkele liederen

15:00        Toelichting op het onderzoek
Presentatie over het onderzoek door Mitchell Tollenaa
                    -Wat is het doel van het onderzoek en van de enquêt
                    -Wat moet het opleveren
15:30        U kunt als u dat wilt de enquête invullen
Het koor zingt ondertussen enkele liederen

15:45        Afsluiting

Jan Ovinge 

LEDENBIJEENKOMST 31 januari 2019 

Deze middag is georganiseerd in samenwerking met de KBO en Welzijn.

Het thema van deze middag is “Gezond ouder worden. Hoe doen we dat?“

Op welke wijze kan uw leefstijl bijdragen aan een gezonde ouderdom?

Wat betekent: in goede gezondheid?

 * Welke rol kunt u zelf hebben? en Wat mag u verwachten van uw omgeving?

Deze middag is een actieve middag over het thema: “Gezond ouder worden”.  U wordt uitgenodigd om mee te denken en om mee te doen aan het gesprek.  Met een gezonde leefstijl vergroot u de kans dat uw lichaam zo sterk mogelijk blijft, om gevolgen van ouder worden zo goed mogelijk op te vangen. Vanuit een positieve benadering wordt het thema gezond ouder worden belicht:

Zingeving en betekenisgeving 

Welke persoonlijke waarden heeft u en wat vindt u belangrijk?  

Beweging

Op  welke wijze krijgt beweging nu nog aandacht en wat is er wel mogelijk?  Welke invloed heeft natuur en groen op onze gezondheid? Hoe vaak komt u buiten?

Voeding

Wat is belangrijk om dagelijks te eten en waarom?

Verschillende sprekers zullen aan het woord komen.

Gespreksleidster is Yolanda Guffens………

Carla van ’t Zet.

 

 

LEDENMIDDAG KBO

Ledenmiddag  KBO Woensdag 6 februari om 14.00 uur Petruskerk

Lezing door Ab Flipse over financiële zaken, specifiek voor senioren.

Ab Flipse  is eigenaar van het gelijknamige bedrijf. Hij is werkzaam geweest bij Defensie en van 1987 tot 1993 bij een grote bankverzekeraar. Vanaf 1993 heeft hij directiefuncties bekleed bij diverse intermediair bedrijven en was hij directeur van SmartOffice. Dit bedrijf begeleidde intermediairs naar het nieuwe werken. Naast deze werkzaamheden is Ab o.a. sinds een aantal jaren voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een radioprogramma over financiële zaken op Omroep Flevoland op donderdagmorgen na 11.00 uur.

Hij geeft lezingen, publiceert en deelt zijn mening en visie via sociale media.     Ab staat bekend om zijn visie op- en vroegtijdige signalering van trends en ontwikkelingen in de financiële branche, zijn grote rechtvaardigheidsgevoel en doorzettingsvermogen, en is een groot voorstander van het vergroten van de zelfredzaamheid van de consument, met name op financieel gebied.

Wij verwachten een grote opkomst dus graag aanmelden tot 5 februari bij Piet Groen tel. 25 88 60. De kosten zijn € 5,00 voor 2x koffie/ thee en zaalhuur.

                                                                           

 

 

 

Carla van ’t Zet.

 

 

55 PLUS EXPO ZWOLLE

Samen met de KBO naar de  55 plus Expo in Zwolle op  woensdag 20 maart 2019.

De 55 Plus Expo wordt georganiseerd in samenwerking met de Noordelijke bonden van de KBO en de PCOB Noord Oost Nederland. Er bevindt zich dan ook een KBO/PCOB plein op de beursvloer.

De bezoekers kunnen hier terecht met vragen over uiteenlopende zaken zoals cultuur, educatie, kadervorming, belangenbehartiging en ouderenadvisering.

Ook is het bij uitstek de plaats om andere leden van de KBO en PCOB te ontmoeten.

Er is een bus gereserveerd voor 50 personen, 25 voor de KBO en 25 voor de PCOB Lelystad

Kosten:  zijn bij  50 deelnemers € 8.00 pp, als er minder mensen dan 50  mee-gaan is het duurder. Dit is inclusief  vervoer en entree. Neem een vriend of vriendin mee. Vol is Vol.

Opstapplaatsen: Petruskerk en Ontmoetingskerk.

Aanmelden bij : Carla van ’t Zet, Buitenplaats 44 8212 AJ Lelystad, tel: 241417 of via cvtzet@hotmail Meer gegevens in de volgende Nieuwsbrief

Carla van ’t Zet.

NIEUWSBRIEF IN KLEUR

Zoals u gezien hebt is de buitenomslag van de nieuwsbrief vernieuwd.                                                                                                            De  opmaak is ook anders. Grotere Letters en een extra plaatje.

Bovendien hebben we nieuwe adverteerders, waar we heel blij mee zijn.

Ook de inhoud is tegenwoordig in kleur met mooie plaatjes door onze redacteur  Dick Brouwer bij elkaar gezocht. Graag horen wij van u wat u er van vindt.

Carla van ’t Zet.

KERSTDAGEN 2018………………….

“Want zo zegt de Here:

Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar

hen omzien“. Ezechiël 34 : 11

Kerstfeest, bijna is het zover. In een stal is Hij geboren: de goede herder. Daar zat de wereld op te wachten!. Nu ja, op te wachten……………………er zijn slechte herders die geen goede herder willen. Er waren en er zijn nog altijd herders die hun kudden regelrecht naar de afgrond leiden. Priesters, profeten en koningen die geen dienaren maar dictators zijn. De ware presidenten hebben iets priesterlijks, de goede profeten iets pastoraals, iets royaals, iets koninklijks. Kom daar maar eens om in deze keiharde wereld! De meeste herders weiden alleen zichzelf. Zo was het toen, zo is het nu nog.

En daarom klonk en klinkt nog steeds de stem van Israëls God: “Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien”. In het Lam van Bethlehem is de goede herder gekomen. Hij schrijft mensen niet af. Hij ziet naar ons om. Hij is niet uit op macht. Hij is gekomen om te dienen. Hij wil niets liever dan dat zijn schapen een groene weide vinden, ruimte en overvloed. Het wordt weer Kerst. God dank, wij hebben een goede herder!

Lees eens: Ezechiël 34: 6-16

Voor Jezus danken wij U, o God! Hij is de herder die naar ons heeft omgezien.

Fijne kerstdagen u allen toegewenst,

Dick Brouwer

          

Dag aan dag draagt Hij ons!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Afdeling Lelystad

 November 2018
15e Jaargang nr. 9
 Afdeling: Lelystad

VAN DE VOORZITTER

Het lijkt mij goed U van tijd tot tijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de landelijke KBO-PCOB  alsmede over de gang van zaken binnen de PCOB op regionaal niveau.

Op landelijk niveau heeft het fusieproces enige vertraging opgelopen. Mijns inziens is dat mede te wijten aan de verschillende organisatievormen. Bij de PCOB zijn we gewend aan zelfstandig opererende plaatselijke afdelingen met autonome besturen. Deze afdelingen zijn ingedeeld in een aantal regio’s.    De afdelingen Almere, Dronten, Lelystad, Noord Oost Polder, Urk en Zeewolde vormen samen de regio Flevoland. De besturen van deze afdelingen komen twee maal per jaar bijeen om ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen. De landelijke PCOB organisatie ondersteunt de afdelingen inzake onderwerpen van collectief belang zoals bijvoorbeeld een landelijk verenigingsblad en nationale belangenbehartiging.

De KBO heeft een andere organisatievorm. Daar zijn de provinciale afdelingen het belangrijkst. Het is niet eenvoudig deze beide organisatievormen in elkaar te schuiven. Desondanks is er in vele plaatsen al een nauwe samenwerking en ook in Lelystad kijken we wat we gezamenlijk zouden kunnen doen.

Een ander knelpunt is meer principieel, de grondslag. Het belangrijkste orgaan binnen KBO-PCOB, de Ledenraad, spreekt van een “open vereniging”. Wij, als plaatselijk bestuur, vinden dat de Christelijke grondslag niet verloren mag gaan. In een grote landelijke krant werd KBO-PCOB recent een “ouderenvakbond” genoemd. Belangenbehartiging, ook op landelijk niveau, is uiterst belangrijk, maar ook in de beeldvorming willen we toch meer zijn dan alleen een vakbond.

De vergaderingen van de regio Flevoland worden voorgezeten door de Regio Coördinator  de heer Cees Dekker (oud-burgemeester van Dronten). Hij heeft te kennen gegeven te willen stoppen wegens zijn gevorderde leeftijd en het is belangrijk dat hij wordt opgevolgd door een enthousiaste en capabele vrouw of man. Mocht u zo iemand kennen of zelf belangstelling hebben dan kan gereageerd worden op de advertentie op de volgende pagina.

Rien Nuijt, voorzitter.

Coördinator voor Flevoland

 

Gezocht: Regio Coördinator voor Flevoland

 

U kunt goed luisteren, organiseren, verbinden en samenwerken.
U bent graag de spin in het web  en u bent een echte doorzetter.
U werkt graag met mensen en u bent goed in staat hoofd- en bijzaken te onder-scheiden.
U ziet er niet tegenop om de vraagbaak te zijn van de PCOB bestuurders in  Flevoland.
Als u over al deze eigenschappen beschikt en u vindt het ook nog een uitdaging om een paar keer per jaar namens de PCOB in Flevoland deel te nemen aan het landelijke overleg van Regio Coördinatoren

   Dan zijn we op zoek naar U !!!
 
Als regio Flevoland, bestaande uit 6 lokale PCOB afdelingen met bijna 2500 leden, zijn we op zoek naar Regio Coördinator (m/v) die nieuw elan wil geven aan de samenwerking binnen onze regio.

U bent het aanspreekpunt binnen de regio en waar mogelijk en wenselijk ondersteunt en adviseert u de afdelingen bij hun activiteiten.

De functie van Regio Coördinator is een vrijwilligersfunctie binnen de PCOB. Vanuit het Verenigingsbureau wordt u ondersteund door de Verenigingscoördinator die ook uw vaste aanspreekpunt is. Met hem en met de afdelingsbestuurders maakt u afspraken over uw  werkzaamheden.

Bent of kent u degene die we zoeken, of wilt u eerst wat meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving neem dan contact op met de Verenigingscoördinator, Benno de Jong, telefonisch via 06-86860899 of via email; benno.dejong@kbo-pcob.nl.

U kunt ook contact opnemen met voorzitter van de PCOB afdeling Lelystad:
Mr. H.C. Nuijt, telefonisch via 06-53862576 of via email; hcnuijt@planet.nl

Het tijdsbeslag van deze functie is gering en is beperkt tot enkele uren per maand in de periode jan-mei en sept-dec. Voor deze functie geldt een kleine (vaste) onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding volgens het regelement reiskosten van de PCOB. Tevens is voor alle vrijwilligers binnen de PCOB een   (2e-lijns) WA verzekering afgesloten

Rien Nuijt, voorzitter.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Dit keer een gedicht van Hein Stufkens uit
           “Een druppel voor jou”.
 

Om gelijkmoedigheid                                                        
 
Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid,
dat ik leer staan met lege handen.

Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,
niets begrijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.

Toon mij het gezicht van
voor ik begon. Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Jubilea en verjaardagen contactdames Lief en leed:

Hilde Noback, is op 4 september 81 jaar geworden en Christien Travaille, werd op 18 oktober 80 jaar.

De heer en mevr. Koster, waren op 12 oktober 40 jaar getrouwd. De heer en mevr. Wisse, zijn op 21 november 55 jaar en de heer en mevr. van Setten, op 24 november 55 jaar getrouwd.

Deze leden worden van harte gefeliciteerd en een nog door God, gezegende tijd gewenst.

Zieken:

De heer J.J. Kanitz, is geopereerd en inmiddels weer thuis.
Mevrouw N. Dekker-van Schaik, heeft een knieoperatie ondergaan.
De heer H. Wouters, heeft zijn heup gebroken.
De heer H. Wel, is gestart met 6 behandel-kuren om tumoren te bestrijden.
De heer B. Rotensen, heeft een moeilijk bericht gekregen. Er zijn uitzaaiingen gevonden, er wordt nog gekeken naar verdere mogelijkheden voor behandeling.
We wensen alle hier genoemden, maar ook de niet genoemden, die het moeilijk hebben veel sterkte en Gods kracht en zegen.
“Middag met de contactdames” op maandag 5 november in het MFA Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1 aanvang 14.00 uur.
 
De hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

LEDENBIJEENKOMST 25  OKTOBER 201

Het gaat deze middag over de Nedersaksiche streektaal waaruit 23 dialecten zijn ontstaan. Hierover vertelt de heer Arie Hofstede, geboren in Heerde, onderwijzer in Maarsbergen en nu gepensioneerd inwoner van Bathmen. Zijn stelregel is “Niks meer te doen en toch altijd druk”.

In het Nedersaksisch vertelt hij over het ontstaan van de Nederlandse taal die hij Hollands noemt en is verspreid over de Nederlanden met de komst van de Statenvertaling van de Bijbel. Mede daardoor is die taal als Rijkstaal aange-nomen.

Daarvoor waren er drie streektalen, waarvan het Fries het langst als taal is erkend en de beide andere pas in 1995 het Nedersaksisch en in 1996 het Limburgsch.

Onder invloed van Huijgens en Vondel is in het Hollands de dubbele a, e en o in de taal terecht gekomen. Met verschillende voorbeelden geeft Hofstede aan hoe hetzelfde woord verschillende betekenis heeft gekregen en in de dialecten nog steeds worden gebruikt. Door de invloed van dialecten wordt per streek vaak een ander woord gebruikt voor dezelfde aanduiding.

Opmerkelijk is dat het Meerens instituut in 2008 heeft verklaard dat in Dronten het zuiverste Nederlands wordt gesproken.

Naast  waardevolle  informatie  wordt  met  gedichten en  anekdotes een luchtig
verhaal gehouden wat met een welgemeend applaus door de toehoorders wordt beloond.
Nico de Jong
SFEERVOLLE DAG van de ouderen 2018

 

 

 

Honderden belangstellenden kwamen zaterdag 6 oktober naar het Stadhuis voor de jaarlijkse Dag van de ouderen. “Goed dat wij niet vergeten worden, want wij hebben 50 jaar geleden Lelystad gemaakt tot wat het nu is”, aldus een van de bezoekers. Jan Ovinge, voorzitter van het OSOL blikt terug op een sfeervolle gezellige dag.

Ook wethouder Nelly den Os was aanwezig op de Dag van de Ouderen.

Zij toonde zich verrast over de grote belangstelling voor deze jaarlijkse dag. “Het is ontzettend goed en fijn om te zien dat er zoveel voor ouderen in onze stad wordt georganiseerd. Een dag als vandaag zorgt voor een mooie verbinding.”

Uitgebreide informatiemarkt

Een uitverkocht stadhuis, heerlijke hapjes, veel muziek en een uitgebreide informatiemarkt. Naast gezelligheid was het geven van informatie een belangrijk thema deze dag, want in Lelystad is veel te doen, Lelystad bruist! Maar niet iedereen weet het ook te vinden. Een jongere van Kwintes toonde een film, waarin zij al vloggend tal van activiteiten bezocht had. Complimenten voor het resultaat! Alle bezoekers ontvingen een informatieboekje met het aanbod van sociaal maatschappelijke activiteiten. Een bezoeker gaf aan: “Ik ben er blij mee, want ik doe niets met computers en facebook. In het boekje kan ik lezen wat er te doen is en zelf naar de locatie bellen als ik meer wil weten”. Bij de kramen van de diverse organisaties en aanbieders uit Lelystad was heel veel informatie te krijgen over allerlei relevante onderwerpen waar bezoekers dankbaar gebruik van maakten.

Vrijwilligers bedankt

Bezoekers konden deelnemen aan workshops, maar ook een leuke foto van zichzelf laten maken bij de selfiewall, die ze direct mee naar huis kregen. Een groot aantal vrijwilligers was aanwezig om de bezoekers een fijne dag te bezorgen. Zonder hen is het onmogelijk om zo’n evenement neer te zetten, aldus de organisatoren Welzijn Lelystad en het OSOL. Ze smeerden de broodjes, deelden consumptiebonnen uit, schonken koffie of wezen de weg.

Onze dank is groot. Goed om te horen dat we al meerdere keren de toezegging hebben gehad om er volgend jaar weer bij te zijn.

Jan Ovinge

SAMEN UIT ETEN met de KBO en PCO.

In mei is er een groep uit eten geweest in “Resto van Harte” in het buurtcentrum van de Zuiderzeewijk. Dit is voor herhaling vatbaar. Onder leiding van een deskundige kok, koken daar vrijwilligers, betaalbare, verse en gezonde driegangendiners.

De kosten (betalen aan de zaal) zijn € 7,00, excl. drankjes.

 

Het voorstel is om dat opnieuw te doen op dinsdagavond

13 november 2018.

Inloop vanaf 17:30 uur. Aanvang diner 18:00 uur.

Plaats buurcentrum Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1.

 

Als u hiervoor interesse heeft kunt u zich bij ons opgeven. Wel zo snel mogelijk want echter vol is vol. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Jan Ovinge, tel: 260504 of 06-13217858 e-mail: ovinge@planet.nl

Piet Groen, tel: 258860 of 06-15052070 e-mail: piet.groen@chello.nl

Opgeven als je wel wilt komen en geen vervoer hebt bij: Jan Ovinge of

Carla van t Zet, 0320-241417 of cvtzet@hotmail.com

Jan Ovinge

RABO CLUBKAS CAMPAGNE

De Rabo Clubkas Campagne was ook dit jaar een succes voor de PCOB Lelystad.

Jan Ovinge en Carla van ’t Zet bezochten op donderdag 4 oktober 2018 de feestelijke slotavond, die dit jaar werd gehouden in het Agora-theater te Lelystad.

Tijdens deze avond mochten wij een cheque in ontvangst nemen van € 314,43 (vorig jaar €347,10. Zeven stemmen meer)

We willen alle leden van de Rabo-bank Flevoland die ons hierin hebben gesteund hartelijk bedanken.

Carla van ’t Zet

ZONDAG ZINDAG

Zondag 4 november is er weer Zondag Zindag in het zorgcentrum De Hoven.  Deze keer is het thema “Italiaanse avonturen”, in woord en beeld  gebracht door rasverteller Bouwe van der Weide. Dit alles in het teken van De Italiaanse oorkonde, klein lief, en groot leed in Europa.  

De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur. Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd.

Senioren zijn van harte welkom!

Namens de werkgroep Zondag Zindag,

Riet van der Honing

 

 

CREATIEF SMULLEN IN DE KUBUS
Maandag 26 november 2018
Een nieuwe activiteit in de Kubus Lelystad, speciaal voor mensen van 65 jaar en ouder:
                Creatief Smullen.
Met een lichte maaltijd en een lekker drankje geniet je van een onverwacht programma. Een charmante Kubus gastheer/vrouw zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt.
Wij stemmen het verloop van de maaltijd en het programma af op u.
Wij hebben musici en andere creatievelingen in de wacht staan om voor de bezoekers op te treden. Soms kunt u zelf deelnemen aan iets kleins: een liedje, een verhaal, wie zal het zeggen.
Tijdens de maaltijd is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten.
Het programma duurt in totaal 2 uur.
Maandag 26 november van 12.00 – 14.00 uur.                                           
Opgeven via info@dekubuslelystad.nl of 0320 221524.
Kosten 7,50 per persoon.
Carla van ’t Zet 

 

PERSINFORMATIE
OSOL roept politiek en bestuurlijk verantwoordelijken op in zake het Ziekenhuis hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.                                                                            

Senioren in Lelystad vrezen het ergste. Opnieuw staat het voortbestaan van het ziekenhuis in Lelystad ter discussie. Het OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Lelystad) maakt zich daarover grote zorgen. Met name voor het snel groeiende aantal senioren in de stad. OSOL voorziet grote problemen bij sluiting.

Lelystad bestaat inmiddels meer dan 50 jaar. Veel van de pioniers, die hun bijdrage hebben geleverd aan de maatschappelijke opbouw, zijn 70 -80 plus. Deze groep is doorgaans minder mobiel, hebben vaak al geen eigen auto meer, en familieleden wonen doorgaans buiten de stad.  Andere ziekenhuizen liggen op grote afstand. Reizen met het openbaar vervoer is geen optie omdat zieken-huizen in Almere, Harderwijk en eventueel Zwolle moeilijk bereikbaar zijn.     Velen worden niet graag herinnerd aan de beginperiode van de stad dat voor alles naar het ziekenhuis in Harderwijk moest worden gereisd. Overigens een periode waarin Lelystad amper ouderen kende.

Na 50 jaar is dat nu, en de komende jaren, compleet anders.

Het OSOL constateert bij haar achterban, de ouderen in Lelystad, grote zorgen over het in stand blijven van de gezondheidszorg voor ouderen in de stad. Het roept het Stadsbestuur, het Provincie bestuur, de directie van het Zieken-huis en de Zorgverzekeraars op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te blijven nemen.

En actief en creatief alles in het werk te stellen om het Ziekenhuis in Lelystad te behouden. “Niet alleen de bedrijfseconomische meetlat mag leidend zijn, er dient blijvend oog te zijn voor de maatschappelijke meetlat “

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de voorzitter van het OSOL:

Jan Ovinge, tel: 06 – 13217858  e-mail: ovinge@planet.nl

           Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Lelystad

LEDENBIJEENKOMST 22 NOVEMBER 2018

Op Eeuwigheidszondag, dit jaar op 25 november, wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Op deze zondag gedenkt de kerk de gemeenteleden die het voorbije (kerkelijk) jaar zijn gestorven. In de dienst worden hun namen genoemd en er wordt  voor hen een kaars aangestoken. Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden, in geloof en in herinnering. We staan allen om de nabestaanden heen en delen hun verdriet. De dood, verdriet en gemis gaat ons allemaal aan. Het raakt ons, maar hoe gaan we daar mee om.

Mv. Marijke Kraak-Verdonk zal daarover spreken en beamer-beelden laten zien op onze ledenbijeenkomst met als titel,

”Rouwverwerking, omgaan met verdriet”.

Marijke is sinds 2011 predikant van de Protestantse gemeente Opperdoes. Zij is weduwe en heeft kinderen en kleinkinderen.

Carla van ’t Zet

RIJBEWIJS

Rijbewijskeuringen in Lelystad      

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijs-keuringsArts op 2 november, 7 december en vervolgens eens per maand in het MFC Atolplaza (Welzijn), Schor 1-9.

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afspraken-bureau: 036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50.

Leden van CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Cok inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Jan Ovinge

BEMOEDIGING

Toen ik U aanriep hebt U mij antwoord gegeven. U gaf mij nieuwe moed om verder te gaan. Psalm 138 : 3.

Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In moeilijkste omstandig-heden bleek Hij ons altijd te hulp te komen. Psalm 46 : 2.

Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht.
Jesaja 40 : 29.

Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten. Hebreen 10 : 23.
 

ZOEKGERAAKT

…welke vrouw die 10 schellingen heeft en er      1 verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis tot zij het vindt? (Luc. 15: 8).

Tussen mijn (half)versleten kleren, bestemd voor de textielcontainer, vond ik hem terug, mijn oude  zwembroek, voor een prik gekocht in de uitverkoop. Ik had intussen een nieuw exemplaar aangeschaft; een veel mooiere volgens mijn jongste dochter met wie ik regelmatig het zwembad induik. Maar ik was blij dat ik hem terug had. Met dat stoffige en verkreukelde ding in mijn handen, moest ik denken aan  de gelijkenis van de Verloren penning. Even tevoren vertelde Jezus nog twee andere gelijkenissen, die van de Verloren zoon en van het Verloren schaap.

Drie gelijkenissen van dezelfde strekking maar toch ook weer zeer verschillend. En ik denk dat dat ook de bedoeling van onze Heiland is geweest. Neem nu die weggelopen boerenzoon. Hij verliet geheel vrijwillig met niet al te beste bedoelingen zijn ouderlijk huis. Om terug te keren naar huis, moest hij zelf actie ondernemen; hij wist immers drommels goed de weg terug.

Daar is een penning niet toe in staat;  hij ligt daar  als een verfrommeld stukje kleren op de stoffige vloer. Dat verloren schaap uit die andere gelijkenis kon in ieder geval nog geluid maken: het symbool van de zoekende en dwalende mens, biddend en vragend om hulp en soms verstrikt geraakt in de doornstruiken van een valse en verleidelijke ideologie. Beide hebben ook een zekere economische waarde: de zoon als een gewaardeerde werkkracht op de boerderij van zijn vader en het schaap als producent van melk, wol en vlees. Maar die penning…is het niet een beetje overdreven van die vrouw om zoveel moeite te doen om die ene penning? Ze had er immers nog negen over. De olie in de lamp waarmee ze haar zoektocht begon, is misschien wel meer waard dan die ene penning. Toch doet ze het; en daarmee is ze het beeld van Jezus zelf. Hij zelf zocht immers de  stoffige bodem op van ons gebroken mensenbestaan. Veel of weinig wereldwaarde telt niet voor Hem.

Jan Loman 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Afdeling Lelystad

 Oktober 2018

15e Jaargang nr. 8

 Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Terwijl ik nadacht over de inhoud van mijn stukje voor onze Nieuwsbrief las ik in Venster, het kerkmagazine van HGL en PKN, een artikel van kerkelijk werker Marjolen Veerbeek met als titel “Klaaglied en vreugdetranen”. De inhoud sprak mij zodanig aan dat ik Marjolen gevraagd heb of ik het voor onze Nieuwsbrief mocht gebruiken. Voorzover u het al in Venster hebt gelezen hoop ik dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik het verhaal ook in PCOB verband met onze leden wil delen.

De waarom-vragen

Een tijdje geleden sprak ik een oudere heer. Hij was gevallen, lag in het zieken-huis en had veel pijn. “Waarom overkomt mij dit, vroeg hij? Ik heb al zoveel meegemaakt, ik ben al zo oud, waarom nu ook nog in dit bed beland?”

Het zijn de vragen die ieder wel eens heeft. De waarom-vragen, zo voor de hand liggend om ze te stellen. Je wilt zo graag weten of er een reden is waarom je iets overkomt. Dan kun je beter begrijpen en misschien wat gemakkelijker accepteren wat je overkomen is.

De waarom-vragen zijn vragen waar geen antwoord op volgt. Soms zie je achteraf dat een moeilijke gebeurtenis of periode in je leven naast zorgen ook goede dingen heeft gebracht. En misschien kon je achteraf ervaren dat God er toch bij was. Maar op het moment dat je je ellendig voelt, zie je dat vaak helemaal niet. Dan komen de vragen naar boven als: waarom laat God dit gebeuren met mij? En: waar ben je, God, ben je er wel bij, zie je me wel, ken je me nog? Een zelfde vraag had Jezus aan het kruis: ”Mijn God waarom heb je me verlaten?” Uit deze vragen spreekt niet alleen moedeloosheid maar ook een verlangen, naar Gods licht en liefde. Soms zelfs zo dat mensen ernaar verlangen te mogen sterven, in Zijn nabijheid te mogen verkeren. Dit verlangen geeft aan dat er hoop en vertrouwen is op iets goeds wat komen gaat.

In het gesprek met de heer in het ziekenhuis stonden we samen stil bij zijn waarom-vragen. Ze mochten gesteld worden en we legden ze ook bij God neer. Dat gaf hem rust, in hoofd en hart. Daarna konden we kijken naar wat er aan goede momenten waren: de mensen die naar hem omzagen, mooie muziek, hartelijke verzorging, mooie bos bloemen naast zijn bed. In die dingen kun je ook iets van God ervaren: HIJ IS ER BIJ. De heer in het ziekenhuis kwam tijdens ons gesprek ineens op een mooie herinnering die hem deed lachen en dankbaar deed zijn. En zo kan er in een gesprek ruimte zijn voor een klaaglied en voor vreugdetranen.

Rien Nuijt, voorzitter.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Verhuisd:

De heer en mevr. F Zuijdgeest – Liefers.

Heeft u ook op ons gestemd  bij de Rabo bank clubkas campagne?

Op 4 oktober weten we de uitslag.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Jubilea

Fam. Dingemans, Oostergo 43, 8245 CZ Lelystad,  waren op 20 september 50 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd en een nog door God, gezegende tijd samen.

 

Zieken:

Mevr. J.W. Loman-Keuper, heeft in het ziekenhuis gelegen en is voor verder herstel in de revalidatie van de Uiterton.

Mevr. L.K. Mur-Griffioen, is gevallen, eerst aan linkerpols geholpen, nu haar rechter arm gebroken.

Dhr. J. v.d. Heijden 83 jaar, is op 2 augustus aangereden door een auto, en had erg veel pijn, maar is erg dankbaar en blij dat het toch goed is afgelopen. Nu gaat het steeds weer een beetje beter.

Onze organist, Rene Stolk heeft ook een moeilijke tijd. Na 44 jaar is Rene door reorganisatie zijn baan kwijtgeraakt en is nu thuis, de komende tijd zal Rene samen met veel lieve mensen om hem heen verder moeten. We wensen Rene de kracht van onze Heer en Heiland.

Ga met God en Hij zal met je gaan.

We wensen alle hier genoemden, veel sterkte en Gods kracht voor verder

herstel.

De hartelijke groeten van

Henk en Margreet van Heerde.

ZONDAG ZINDAG

Zondag 7 oktober is er weer Zondag Zindag in het zorgcentrum De Hoven.  Deze keer met een optreden van het koor Evergreen. Zoals de naam al doet vermoeden zingt het koor repertoire uit de jaren vijftig. Veel senioren zal deze muziek bekend in de oren klinken.  Het koor wordt begeleid door een pianist.

De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur.

Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd. Senioren zijn van harte welkom!

 

 

Namens de werkgroep Zondag Zindag,

Riet van der Honing

LEDENBIJEENKOMST OP 25 OKTOBER 2018

‘Het Nedersaksisch’ door de heer Arie Hofstede. Hij hoopt ons te vermaken met humoristische en korte verhalen in dialect, zoals we dat wel kennen uit het oosten van het land. Hij spreekt en weet veel van Nedersaksisch. Het is het dialect aan weerszijden van de grens met Duitsland. Bij onze Oosterburen heet die streek daar dan ook nog steeds Niedersachsen. Ook het Veluwse dialect heeft kenmerken van die taal uit het oosten van het land. Dhr. Hofstede heeft ons plechtig beloofd, dat hij ook voor de ‘niet-plat-proaters’ goed te volgen zal zijn.

BIJEENKOMST KBO LELYSTAD

Woensdag 7 november, bespreking van één van de speerpunten van het KBO-PCOB beleidsplan. Er zijn 5 speerpunten: Zorg en wonen, Veiligheid, Koop-kracht, Digitalisering, Zingeving.

De kosten van deze bijeenkomsten zijn € 3,00 per keer en vinden plaats in de Petruskerk om 14.00 uur. Aanmelding via  Piet Groen, tel: 0320-258860.

Spreker voor de middag volgt nog in het blad van de KBO.

KBO afdeling Lelystad heeft nog een extra speerpunt nl. het bestrijden van eenzaamheid.

Carla van ’t Zet.

SAMEN UIT ETEN met de KBO en PCOB

In mei is er een groep uit eten geweest in “Resto van Harte” in het buurtcentrum van de Zuiderzeewijk. Dit is voor herhaling vatbaar. Onder leiding van een deskundige kok, koken daar vrijwilligers, betaalbare, verse en gezonde driegangendiners.

De kosten (betalen aan de zaal) zijn € 7,00, excl. drankjes.

Het voorstel is om dat opnieuw te doen op dinsdagavond

13 november 2018.

Inloop vanaf 17:30 uur. Aanvang diner 18:00 uur.
Plaats buurcentrum Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1.
Als u hiervoor interesse heeft kunt u zich bij ons opgeven.
Dit kan tot 1 november.

Echter vol is vol. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Jan Ovinge, tel: 260504 of 06-13217858 e-mail: ovinge@planet.nl
Piet Groen, tel: 258860 of 06-15052070 e-mail: piet.groen@chello.nl

Jan Ovinge

DE CATWALK IN MONNICKEMDAM

Met “domineesdracht” vanaf de 16e eeuw.

Titel: ”Predikanten pronken met bef en toga”.

Na de reformatie, het ontstaan van de protestantse kerken, konden dominees geen priestergewaad aantrekken. Maar wat dan wel?

In de reformatie, 16e eeuw, was het idee “God openbaart zich in zijn woord aan ieder mens”. Er is geen onderscheid tussen leek en predikant. De liturgische kleding werd afgeschaft en de dominee ging over op eigentijdse kleding.

Hij droeg een burgerpak maar wel van de deftige burgerstand.

Begin 17e eeuw maakte de Synode zich zorgen over de “praelzucht en naejaeg-hing der vreemde fatsoenen van kleding en mode”. Lang haar raakte in zwang, een mode die uitmondde in de “Hairigen Oorlog”.

Het ging uiteindelijk niet om de haarlengte (pruiken) van 17e eeuwse dienaren des Woords, maar er zat een richtingenstrijd achter, tussen de kortgeknipte eenvoudigen (Voetianen) en de langharigen uit aristocratische kringen. Onenigheid over de uitgangspunten van de kerkelijke leer.
Uiteindelijk besloot de synode: “lang haar, pompeuze kleding, ijdeltuiterijen en verwijfde dragten” te verbieden.
Er was geen officiële ambtskleding, maar in de 18 eeuw was het meest  gebruikelijke de “mantel met bef”. Dit verandert langzaamaan in een toga.
Door de scheiding van staat en kerk verloren predikanten hun natuurlijke gezag. De nadruk komt te liggen op de gestudeerdheid van de man.
Het verbod om met liturgische kleding over straat te gaan in 1853, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, gaf een impuls aan komst van de toga. Dominee was nu deftig burgerman en het was ondoenlijk om voor elke dienst om te kleden naar mantel en bef.
In 1854 kwam de aanbeveling van de Synode voor de toga. De toga veroverde domineesland.
In 1970 werd de laatste dominee in mantel en bef begraven. Intussen is de R.K. lichte mantel met stola ook in de protestantse kringen gebruikelijk.
In 16e en 17e eeuwse kleding: pofbroek en wambuis, predikanten met lange haardracht of in de studeerkamer met tabbaard of Japonse rok in de VOC-tijd. In de 18e eeuw de Pruikentijd, de Bataafse Tijd: mantel en bef. De 19e eeuw met invoering van de toga in de NH Kerk. In 1892 ontstaan de Gereformeerde Kerken in Nederland, Abraham Kuyper wijst de toga af, de predikant gaat eenvoudig gekleed in zwart jasje en grijze streepjesbroek. In de 20e eeuw zien we de liturgische gewaden.
Carla van  ’t Zet                                                        Bron: een krant uit 2008.

 

 

Denkt u ook wel eens na over hoe de zorg er vroeger uitzag? En hoe de zorg er over 30 jaar uit zal zien? Speciaal voor medici en bestuurders, managers en beleidsmakers van gemeenten en zorgorganisaties organiseren wij in het kader van ons 20-jarige bestaan op 20 november het inspirerende symposium

             ‘De zorg: toen, nu en in de toekomst’!

Verschillende vooraanstaande sprekers uit het werkveld gaan in op de maatschappelijke en professionele waarden van zo’n 30 jaar geleden, spreken over het heden en kijken vooruit naar de toekomst. Waar waren managers en professionals vroeger eigenlijk zo druk mee?

Tegenwoordig is dat kwaliteit van leven, de cliënt centraal, eigen regie, maar ook risico en kostenbeheersing en maakbaarheid. Er komt een nieuwe generatie ouderen aan en maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op, met welke waarden krijgen we in de toekomst te maken? En wat betekent dat voor bestuurders, managers, beleidsmakers en professionals in de ouderen-zorg? Bent u ook benieuwd naar de antwoorden op deze vragen en wisselt u hierover graag van gedachten met collega’s en partners uit het werkveld,

                    dan mag u deze middag niet missen!

Datum en tijd : Dinsdag 20 november 2018, 13.00 – 18.00 uur
Locatie :            Plein 201, Woonzorgcentrum Hanzeborg te Lelystad

Zet u deze datum vast in uw agenda? Aanmelden kan nu al via
communicatie@woonzorgflevoland.nl o.v.v. symposium.

Jan Ovinge
 

RIJBEWIJSKEURINGEN IN LELYSTAD

Lelystad – Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op       4 oktober en 1 november in de Waterbever, Voorstraat 313 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 55,00.

Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg.

Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.

Jan Ovinge

“Lang zult u wonen communicatie-
 Pakket Lelystad”

Informatiebijeenkomst Lang zult u  wonen  in Lelystad op   1 november.

We worden het liefst oud in het huis en de buurt waar we al jaren wonen. Maar kan dat ook? Waar moet u rekening mee houden in uw woon- en leef-omgeving met het oog op de toekomst. Hoe kunt u prettig, comfortabel en veilig (blijven) wonen?

Deze onderwerpen staan centraal op de informatiebijeenkomst ‘Lang zult u wonen in Lelystad’ op donderdag 1 november. Tijdens deze bijeenkomst in het stadhuis van Lelystad krijgt u praktische tips en adviezen over veilig en comfortabel wonen van de brandweer, de politie en de bouwkundig adviseur van Lang zult u wonen.

Bouwkundig advies van Lang zult u wonen.

Hans Engelbertink, bouwkundig adviseur van Lang zult u wonen, deelt op 1 november praktische tips en adviezen. Hij legt per ruimte in huis uit waar u op moet letten als het gaat om veiligheid en comfort en wat u mogelijk kunt verbeteren voor uzelf en uw naasten. Dat hoeven niet altijd ingrijpende verbouwingen te zijn, vaak kan de veiligheid al verhoogd worden met kleine aanpassingen of het veranderen van de inrichting. De bouwkundig adviseur vertelt niet alleen wat er allemaal kan, hij demonstreert tijdens de bijeenkomst ook verschillende handige producten.

Veiligheid voorop: tips van brandweer en politie.

Veilig en comfortabel wonen betekent dat u zich veilig moet voelen in uw huis en in de buurt waar u woont. Hoe zorgt u dat uw woning brandveilig is? Hoe voorkomt u inbraken of weet u dat iemand die bij u aanbelt te vertrouwen is? De brandweer vertelt u meer over maatregelen die u kunt nemen om brand te voorkomen. De politie vertelt u meer over inbraakpreventie en waar u alert op moet zijn in uw wijk en woning. Tijdens en na de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de politie, brandweer en de bouwkundig adviseur.

Toegang is gratis, aanmelden niet nodig.

De informatiebijeenkomst Lang zult u wonen in Lelystad is gratis te bezoeken. U hoeft zich vooraf niet aan te melden om de bijeenkomst te bezoeken. De bijeenkomst start donderdag 1 november om 14.00 uur in het stadhuis van Lelystad en duurt tot 16.30 uur.

Programma donderdag 1 november

Locatie:                     Stadhuis Lelystad (Stadhuisplein 2)

13.30 uur:                  Inloop met koffie en thee
14.00 uur:                  Bouwkundig adviseur Lang zult u wonen
14.45 uur:                  Politie
15.15 uur:                  Brandweer
15.45 uur:                  Gelegenheid tot stellen van vragen
16.30 uur:                  Einde
Kijk voor tips en adviezen op http://www.langzultuwonen.nl/

Jan Ovinge

COMPUTERINLOOP ATOLPLAZA

Hallo,

Vanaf maandag 3 september 2018, zijn we na een warme zomer weer gestart met de gratis en vrije ComputerInloop in Atolplaza aan de Schor in Lelystad.

U bent dus weer van harte welkom op maandagmorgen van 10.00-12.00 uur en donderdag van 13.30-15.30 uur. Zoals gebruikelijk helpen we u persoonlijk bij al uw vragen.

Nog een tip van SeniorWeb om grote bestanden met foto’s te versturen naar bekenden en dat kan van pas komen na de vakantie.

Tip: grote bestanden versturen met WeTransfer

Verstuur grote bestanden eenvoudig via de site WeTransfer. Mensen mogen van hun mailprogramma vaak per keer maar 5 of 10 MB aan bestanden versturen. Bij de gratis webdienst WeTransfer kunt u twee- tot vierhonderd keer zo veel data in één keer versturen.

Maar liefst 2 GB aan documenten, foto’s, video’s, presentaties en andere bestanden kunt u via de site delen. Bovendien is het mogelijk om de bestanden naar twintig mensen in een keer te versturen. We kunnen het ons niet voorstellen, maar als dit niet genoeg is dan is er ook nog de betaalde versie WeTransfer Plus. Daarmee kunt u voor 120 euro per jaar tot 20 GB per keer versturen.

Het gebruik van de gratis versie is eenvoudig. Er is zelfs geen registratie nodig:

  • Ga naar wetransfer.com
  • Klik op Voeg bestanden toe.
  • Selecteer de bestanden die u wilt versturen.
  • Klik op Openen.
  • Er verschijnt een melding over het aantal bestanden dat geselecteerd is.
  • Klik op het plusje om meer bestanden toe te voegen.
  • Klik in het vak Email naar en typ het e-mailadres van de ontvanger.
  • Klik in het vak Je e-mailadres en voer uw e-mailadres in.
  • Schrijf in het vak ‘Bericht’ eventueel een toelichting. Dit bericht wordt meegestuurd met de bestanden.
  • Klik op Versturen.

Het verloop van de upload is zichtbaar in procenten en resterende tijd. De geadresseerde ontvangt een e-mail met de link naar de bestanden en uw boodschap. Binnen zeven dagen moeten de bestanden worden gedownload, daarna zijn ze niet meer beschikbaar om te downloaden.

Tot ziens in Atolplaza.

 

Met hartelijke groet, René van Essen – Coördinator

 

BREIN IN BEWEGING (RGM)

Train uw geheugen, concentratie en balans op het ritme van muziek.

Als u regelmatig beweegt, blijft u langer gezond. Lichamelijk én geestelijk.

Houd uw brein fit en kom elke week een uurtje bewegen op de cursus Brein in beweging (RGM). Dan hebt u niet alleen veel plezier, u traint ook uw geheugen, concentratie, balans en nog veel meer. Alleen voor leden van de leden-vereniging:  slechts 40,- (normaal € 80,-)

Inhoud cursus

Maak op deze instapcursus kennis met de Ronnie Gardiner Methode (RGM):

u beweegt op het ritme van muziek en zet daarbij verschil-lende delen van het lichaam aan het werk.

Ogen, oren, handen, voeten… alles beweegt mee.

Zo ontstaan er verbindingen in de hersenen die er niet zijn of niet meer waren. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen

de linker- en rechterhersenhelft. En dat heeft een positief effect op:

 • geheugen
 • zelfvertrouwen
 • concentratievermogen
 • stemming
 • lichaamsbalans
 • energie
 • coördinatie
 • motoriek
 • spraak-, lees- en leervermogen

Fit brein

De Ronnie Gardiner Methode is goed voor een fit brein en vooral bij:

 • MS (Multiple Sclerose) • Burn-out • Ziekte van Parkinson • Depressie
 • Dementie • Ouderdomsvergeetachtigheid • Niet-aangeboren hersenletsel
 • TIA of beroerte (CVA) • Aandachtsstoornissen, bijvoorbeeld ADHD.

Datum en locatie

Start vrijdag 19 oktober 2018, 10.00 – 11.00 uur, 8 lessen

MFA Zuiderzeewijk, Waddelaan 1, Lelystad.

Voorwaarden

 • U bent lid van de ledenvereniging
 • Minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers per cursusgroep

Kosten

 • € 40,- (normaal € 80,-) Alleen voor leden van de ledenvereniging.
 • Nog geen lid?
 • Meld u nu aan: 088 – 383 20 00 of ledenvereniging.nl/aanmelden-lid.
 • Voor € 20,50 bent u al lid en kan u direct meedoen. 

Aanmelden

088 383 20 00

Uiterlijk 1 week voor de startdatum. Inschrijving op volgorde van binnenkomst. 

Jan Ovinge

LEDENBIJEENKOMST 27 SEPTEMBER 2018

In een volle zaal beleven we de eerste ledenmiddag in het nieuwe seizoen. Gerda Noordam, oud lelystedeling, is onze spreekster. Zij onderhoudt ons met een viertal verhalen.

Het eerste verhaal gaat over herfst. Onderbroken door eigen weergegeven muzikale geluiden uit simpele instrumenten, vertelt zij van een dartel meisje, een oude vrouw, een man in bruine cape, en mensen die op hun eigen wijze invloed uitoefenen op de herfst. Ze zeggen zelf de herfst te zijn.

Het tweede verhaal is een volksverhaal uit Cornwall over de belevenissen van een vrouw met zoon en schoondochter, wonend op een oude boerderij. De levenslustige en eigenzinnige vrouw laat zich niet bang maken.

Het derde verhaal is een Italiaans sprookje over een ouder echtpaar wonend aan de zee. De rijkdom die hen wordt toebedeeld loopt uit op een redding aan drenkelingen door een oplichtende vis als baken.

Het vierde verhaal handelt over een goed koninkrijk dat wordt bedreigt door een reus. Als de koning zelf op de reus toetreedt, krimpt de reus tot een mier. Als de koning dan vraagt hoe hij heet is het antwoord, mijn naam is angst.

Zo werden we enkele uren geboeid door vertellingen en konden we bij het naar huis gaan nog genieten van een prachtige nazomermiddag.

Nico de Jong

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

September 2018  15e Jaargang nr. 7

  Afdeling: Lelystad

VAN DE VOORZITTER

Volgende ledenmiddag

“Tempus ruit hora fluit” in het Nederlands: “De tijd snelt voort, het uur vliedt heen” ook de oude Romeinen waren daar dus al van overtuigd. En hoeveel te meer geldt dat in onze jachtige jaren. Het voelt als de dag van gisteren dat ik u allen een goede vakantieperiode toewenste. Inmiddels is die periode al weer voorbij en valt het septembernummer van het KBO/PCOB magazine bij u in de bus. Dit betekent dat we ook onze activiteiten weer opstarten, te beginnen met onze ledenbijeenkomst op 27 september.
Onze gastspreker is dan Mevrouw G. Noordam met haar presentatie getiteld “Luisteren naar verhalen als stiltepunt in een woelige wereld” waarbij ze haar vertellingen omlijst met muziek op bijzondere muziekinstrumenten. Ik hoop dat het weer net zo’n mooie bijeenkomst wordt als bij het optreden van Martine Dubois. Een prima gelegenheid om een familielid of goede kennis uit te nodigen om u die middag te vergezellen!

DAGJE UIT MET DE STOOMTREIN

PCOB uitstapje 2018

In het juninummer van de Nieuwsbrief was een oproep van Jan Ovinge opgenomen om zich aan te melden voor het PCOB uitstapje naar West Friesland. Ook schreef hij te hopen op een mooie en geslaagde dag.
En dat was het zeker ook al was het met 34 graden de tot nu toe heetste dag sinds mensenheugenis.

Dinsdag 7 augustus vertrokken we met 56 deelnemers rond half negen per luxe touringcar vanuit Lelystad over de Houtrib/Markerwaarddijk naar West Friesland. De lange bus werd bestuurd door chauffeur Theo die ons steeds voorzag van nuttige reisinformatie alsmede meer of minder geestige grappen.
Ik vind het altijd weer bijzonder om over de dijk bij de kop van Noord Holland uit te komen. Aan de overkant aangeland constateerde Theo dat we voor liepen op het tijdschema waardoor we de mogelijkheid hadden Enkhuizen te bezichtigen. Buitengewoon knap laveerde Theo de meer dan 16 meter lange bus door het historische centrum met de nauwe straatjes en grachten. Het was de moeite meer dan waard. Vervolgens ging de tocht naar Hoorn waar we uitstapten bij het oude stationnetje. Daar stond de historische stoomlocomotief met oude wagons ons al op te wachten voor een hakke-puf tocht naar Medemblik via historische stations met diverse nostalgische activiteiten.

We zaten in de wel wat nauwe restauratiewagen waar koffie, thee en gebak werden geserveerd door vrijwilligers in klederdracht. Zelfs het historische treinkaartje werd door een heuse conducteur met pet geknipt.
Op het perron in Medemblik aangekomen konden we het oude spoorwegmuseum bezoeken en genieten van het mooie uitzicht over het IJsselmeer.

Vervolgens reden we via een toeristische route naar Wijdenes waar in het restaurant de lunch al voor ons klaar stond. Wederom langs een mooie route, onder andere via de binnenstad van Alkmaar, kwamen we op de boulevard van Egmond aan Zee. Na een blik op het overvolle strand en de zee gingen we naar een uitspanning in Bakkum waar een terras in de schaduw voor ons was gereserveerd. Daar konden we ons vochtgehalte weer op peil brengen. Het was inmiddels tijd om weer richting Lelystad te gaan. Op de terugweg maakte Theo nog even een omweg zodat we de Zaanse Schans konden bewonderen. Om zes uur waren we terug. Met Jan, Johanna en hun team kunnen we allen terug zien op een zeer geslaagde dag.

Rien Nuijt, voorzitter.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Na een lange zeer warme zomer beginnen we weer vol goede moed. In een boekje over het weer met tegeltjeswijsheid kwam ik het volgende tegen:
“Is de eerste week van augustus heet, zorg voor een goed warm winterkleed.”
En wat dacht u van deze:
“Klaag nooit over het weer, als het af en toe niet omsloeg zouden negen van de tien mensen nooit een praatje kunnen beginnen”

Denkt u ook om de dag van de ouderen? Zaterdag 6 oktober 2018.
Het is altijd heel gezellig Ook PCOB mensen zetten zich in als vrijwilliger voor deze dag. Zie bijgesloten folder.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED
 
Na de warme weken van deze zomer, hebben we weer een lijstje lief en leed. We hebben mooi weer gehad, maar het was ook wel erg warm. We hopen dat u allen toch genoten heeft. De hoofdzakelijk zonnige periode gaf aanleiding tot veel drinken, ventilatieverkoeling en toch ook nog enige beweging.

Jubilea
Fam. R. Kodde, waren  op 3 augustus 45 jaar getrouwd.
Fam. Dingemans,  20 september 50 jaar getrouwd.
Beide echtparen van harte gefeliciteerd en nog een door God, gezegende tijd samen.

Zieken
Mevr. Dingemans – Montegny,  is komen te vallen heeft nu breukje in een rugwervel, zij moet wel even rust houden.
Mevr. J. Loman – Keuper, heeft in het Zuiderzee ziekenhuis gelegen. Op 20 augustus is ze naar de schakelkamer van de Uiterton gegaan om te revalideren.
Dhr. H. Wels, Henk is na onderzoeken opgenomen in Amsterdam en geopereerd aan zijn ruggenwervel i.v.m. uitzaaiingen. De operatie is goed gegaan en Henk is gelukkig weer thuis en is zeer dankbaar. Verder onderzoek volgt nog.
Mevr. J. Kwakkel – van Keulen  is weer thuis en het gaat weer beter.

Overleden

Mevr. J.W. Pels-van Assenberg  is op 96 jarige leeftijd overleden, mevrouw Pels had geen nabestaanden.
We wensen alle hier genoemden, veel sterkte en Gods kracht voor verder herstel.

De hartelijke groeten van Henk en Margreet van Heerde.

ZONDAG ZINDAG
 
Zondag 2 september start er weer een nieuw seizoen voor Zondag Zindag.    Deze keer beginnen we met een interessant thema namelijk “Leven in Siberië in een stad met 500.000 inwoners en als melkveeboer”.

Het thema wordt ingeleid door Ynze van der Honing die zich na zijn pensionering jarenlang ingezet heeft als vrijwilliger voor de PUM (Project Uitzending Managers). Siberië is één van de landen waar hij advieswerk heeft gedaan op een melkveebedrijf, midden in de winter, toen het daar Siberisch koud was.    Uit zijn verhaal zal blijken dat het leven in Siberië er toch wel anders uitziet dan wij vaak denken. In woord en beeld zal Ynze zijn verhaal vertellen. De bijeen-komst is van 15.00 tot 16.30 uur.

Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd. Senioren zijn van harte welkom!.

 

Namens de werkgroep Zondag Zindag,

Riet van der Honing 

LEDENBIJEENKOMST OP 27 SEPTEMBER 2018

Op deze eerste middag van het nieuwe seizoen luisteren we naar verhalen, “Luisteren naar verhalen is een stiltepunt in een woelige wereld” zoals Gerda dat zelf omschrijft.

Verhalen zijn zo oud als de mensheid en springlevend tot op de dag van vandaag. Overal op aarde worden verhalen verteld.    Om mensen te vermaken, te ondersteunen, hoop te geven in roerige tijden, de weg te wijzen in het leven. Ze zijn als brood voor de ziel.

Op 27 september komt Gerda Noordam verhalen vertellen, de soms sprookjesachtige vertellingen komen uit verschillende windstreken.

De verhalen worden omlijst met bijzondere muziekinstrumenten, verrassende klanken.

Zie de website van Gerda: www.gerdanoordam.nl

Carla van ’t Zet.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

U doet toch ook mee, stem op de PCOB Lelystad, elke stem is geld waard.

Deze actie heeft voor de PCOB in 2017 €368,79 opgeleverd. In 2016 was dit een bedrag van € 455,00. Wij hopen dat u dit jaar uw stem niet verloren laat gaan, zodat het bedrag van 2016 overschrijden.

Wie mogen er stemmen?

Alle leden van Rabobank Flevoland van 18 jaar en ouder (per 1 augustus 2018) kunnen hun stem uitbrengen van dinsdag 4 september t/m maandag 17 september 2018. Bent u lid van Rabobank Flevoland, dan ontvangt u een persoonlijke uitnodiging per post met unieke stemcode waarmee u via de aangegeven website uw stem kunt uitbrengen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club mogen uitbrengen.

Deze stemmen zijn dus geld waard!

Twijfelt u of u lid bent?

Klant zijn bij de Rabobank betekent niet automatisch dat u ook lid bent, alleen onze leden kunnen stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt dit zelf nakijken in Rabobank Internetbankieren onder ‘Uw gegevens’ op de onderste regel. Of neem contact met ons op via (0320) 292 500 of door een mail te sturen naar particulieren.flevoland@rabobank.nl

Carla van ’t Zet.

LANG ZULT U WONEN  COMMUNICATIEPAKKET 3

LELYSTAD

Thema augustus 2018

Domotica: “slimme investeringen in uw huis”

 

Meer informatie vindt u op de website: https://www.langzultuwonen.nl

Jan Ovinge

NIEUW UITLEENPUNT VOOR HULPMIDDELEN

U hoeft dus niet meer naar Dronten!!

Eind vorig jaar heeft Medipoint haar winkel in Lelystad helaas moeten sluiten.

Om inwoners van Lelystad en omgeving te kunnen blijven voorzien in het lenen van zorg- en welzijnshulpmiddelen, heeft Medipoint vanaf 4 juni een geschikte locatie gevonden voor een “uitleenpunt”, in samenwerking met Kraamzorg Een Mooi Begin.

Hier kan men op maandag tot en met vrijdag terecht van 10:00 tot 16:00 uur, wanneer een tijdelijke hulpmiddel nodig is, bijv. bij revalidatie thuis of na herstel van een operatie enz. enz.

Gratis gebruik tot 26 weken:

Zorgverzekeraars hebben een pakket vastgesteld van uitleenhulpmiddelen die gratis gebruikt kunnen worden voor een periode van 26 weken. Het gaat om o.a. een rolstoel, toiletstoel, douchekruk of –stoel, ondersteek, toiletverhoger, drempelhulpen, trippelstoel, bedverhogers, rugsteun en een dekenboog. Loophulpmiddelen worden niet door de zorgverzekeraars vergoed, maar kunnen worden gehuurd. Mediopoint mag voor alle zorgverzekeraars de uitleenhulp-middelen leveren.

Contact

Meer informatie over de dienstverlening van Medipoint vindt u op www.medipoint.nl

Heeft u vragen bel gerust klantenservice tel. 088-1020100.

Adres uitleenpunt 

Kraamzorg Een Mooi Begin,

Muntstraat 151, 8232WB Lelystad.

Carla van ’t Zet.

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                         Juli/augustus 2018 , 15e Jaargang nr. 6

  Afdeling: Lelystad

VAN DE VOORZITTER

Vakantie

Inmiddels is de vakantieperiode aangebroken en behalve het uitstapje op dinsdag 7 augustus zijn er geen plaatselijke PCOB activiteiten tot 27 september a.s. Of u nu een verre reis gaat maken of van de vele mogelijkheden in eigen land gaat genieten, wens ik u een mooie vakantie en na afloop een behouden thuis-komst toe. Ook allen die, zoals Jenneke en ik, de komende maanden thuis blijven wens ik een mooie zomertijd toe. Ook in onze directe omgeving valt veel te genieten.

Aktiviteiten

De laatste bijeenkomst van het vorige seizoen mochten we genieten van het harpspel en de voordrachten van Martine Dubois. De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is vergelijkbaar maar dan gaat het om verhalen en muziek. Onze gast is mevrouw G. Noordam. Haar vertellingen zijn bedoeld als stilte-punten in een woelige wereld, omlijst met de klanken van bijzondere muziek-instrumenten. U bent allen van harte uitgenodigd! (27 september).

We hadden nauwelijks hoop dat het zou lukken, maar Wieke Biesheuvel, bekend als columnist bij het vrouwenblad Libelle en schrijfster van het boek “Wieke Biesheuvel in Zambia, onvergetelijke jaren”, zal komend jaar bij ons te gast zijn. Zij heeft 6 jaar in Zambia gewoond waar haar man arts was in een plaatselijk ziekenhuis. Tijdens de Libelle-week had Carla het boek van Wieke aangeschaft. Ik mocht het van haar lenen. Het is een geweldig boek, geschreven met grote liefde voor het land en ook voor de mensen. Het beschrijft een wereld die zo totaal anders is dan de onze en bij het lezen val je van de ene verbazing in de andere. Het is Carla gelukt om Wieke over te halen om bij leven en welzijn op 28 maart 2019 naar Lelystad te komen.

Een bijzondere kerkdienst
Tenslotte een wat persoonlijk onderwerp.
Voor mij ligt de “Orde van dienst” voor de bevestiging en intrede van kandidaat J. van Vulpen als predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha op zaterdag 30 juni 2018, Voorgangers ds. H. Korving,  ds. H. Pollinder, ds. J. van Vulpen. Organist K. Van Urk.

Wij waren voor deze dienst uitgenodigd omdat Hans van Vulpen getrouwd is met ons nichtje Johanne. Wij hebben veel respect voor hen. Ondanks de zorg voor hun gezin met 4 kinderen heeft Hans om zijn roeping te volgen de lucratieve baan als financieel specialist bij Deloitte opgezegd om in Apeldoorn theologie te gaan studeren. Eerst de studies Hebreeuws en Grieks gevolgd door de studie theologie. Gedurende ruim zes jaar heeft het gezin  sober geleefd.

Deze CGK- gemeente op Urk met drie kerken en 3500 leden beroept in principe geen kandidaten, maar na vier afgewezen beroepen in twee jaar is hierop een uitzondering gemaakt. Dominee Korving verwees in dit verband naar de roeping van David tot koning. De profeet Samuël kreeg van de Heer de opdracht om naar Isaï te gaan om een van diens zonen tot koning te zalven. Nadat alle zeven aanwezige zonen waren afgewezen vroeg Samuël aan Isaï zijn dit al uw zonen? Nee, antwoordde Isaï, de jongste, David, is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei “Hem moet je zalven, Hij is het”.

Ik sluit af met de tekst van het lied dat aan het einde van de dienst werd gezongen: Psalm 84 vers 6:

Want God, de Heer, zo goed, zo mild,
Is t’allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun t’goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor hem leven.
Welzalig, Heer, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Rien Nuijt, voorzitter.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Vakantietijd, dus ik heb eigenlijk niet veel te melden, of toch;
Terugkomen  van  vakantie  over een brug (het kan niet anders!) ”de polder” in,
is voor mij thuiskomen. Allen een goede zomer gewenst, geniet van het mooie weer en allen tot ziens op het reisje van dinsdag 7 augustus, met de stoomtram naar Medemblik.

“De Polder”
Begeerd werd hij, geleidelijk in de armen genomen.
Armen als dijken, stevig en groots, om nooit meer uit te komen.
Zo gaf hij, alles wat hij had was vruchtbaar. Gaf zelfs meer dan hij bezat.
Belicht door de zon,
overschaduwd door de nacht,
bedauwd door de wolken,
bewerkt door de mens.
Vruchtbaarheid, Raadsel van God.
                                                                                    (Hans de Bondt)

Carla van ’t Zet.

En als u nog een keer iets wilt bezoeken, in de buurt, wat ook leuk is voor kleinkinderen.

Het Marius van Dokkum museum in Harderwijk
Boeken van “Opa Jan” geschreven en  geïllustreerd  door Van Dokkum.
Schilderijen met een humoristische voorstelling. Al lachende de waarheid vertellen, is zeker van toepassing of Van Dokkums voorstellingen.

Op 26 mei 2018 is geopend, door Andre van Duin,  het enige en echte Marius van Dokkum museum  in Harderwijk! Geopend van Di t/m Za van 10.00 tot 17.00 uur en Zo van 12.00 tot 17.00 uur.

Academiestraat 7, 3841ES Harderwijk, Tel. 0341-414468.
Entree prijs: € 7.50, Museum jaarkaart gratis.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED
 
Zieken
Mevr. D. Wijna – Eisma, Lelystad  is  nog  steeds  in  Laarstate

Mevr. Pannenman,Lelystad is weer thuis nog wel erg vermoeid.

Mevr. A. Koster-Brouwer, Lelystad. Als u dit leest is ze reeds geopereerd aan een beklemde zenuw in haar rug. We wensen alle hier genoemden, veel sterkte en Gods kracht voor verder herstel.

PR Activiteiten

Voorheen deed mw. de Pee dit altijd. Nu niet meer. Wie wil ons met dit werk helpen !!.

Wij zijn dringend op zoek naar een contactdame, die kan inspringen wanneer er, een contactdame uitvalt door ziekte of anders.  Het is geen zwaar, maar wel mooi werk,  dus……,  reageer gerust. Alvast bedankt.

Vakantie 

Velen gaan op vakantie, genieten van verdiende rust. Velen gaan niet, blijven thuis omdat ze niet kunnen of ziek zijn. Denk aan deze mensen, breng eens een kort bezoekje, of stuur een kaartje, velen genieten van dat beetje aandacht van liefde. Verder allen een goede vakantieperiode.  Gods zegen zij met u allen.

Met een hartelijke groet voor u allen,
Henk en Margreet van Heerde.

ZONDAG ZINDAG

Zondag 2 september start er weer een nieuw seizoen voor Zondag Zindag.    Deze keer beginnen we met een interessant thema namelijk “Leven in Siberië in een stad met 500.000 inwoners en als melkveeboer”.

Het thema wordt ingeleid door Ynze van der Honing die zich na zijn pensionering jarenlang ingezet heeft als vrijwilliger voor de PUM (Project Uitzending Managers). Siberië is één van de landen waar hij advieswerk heeft gedaan op een melkveebedrijf, midden in de winter, toen het daar Siberisch koud was.    Uit zijn verhaal zal blijken dat het leven in Siberië er toch wel anders uitziet dan wij vaak denken. In woord en beeld zal Ynze zijn verhaal vertellen. De bijeen-komst is van 15.00 tot 16.30 uur.

Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd. Senioren zijn van harte welkom!.

Namens de werkgroep Zondag Zindag,

Riet van der Honing

DALVRIJ 65+

Dalvrij 65+ te koop via webshop.

Het abonnement Dal Vrij Lelystad 65+ is begin maart 2018 te koop via de webshop van Arriva. Je kunt kiezen voor een maand- of jaarvariant en betaalt via iDeal. Het is niet meer mogelijk om het abonnement telefonisch bij ons te bestellen. Loopt je Dal Vrij abonnement binnenkort af, ben je woonachtig in Lelystad en wil je het abonnement verlengen? Neem dan contact op met onze klantenservice voor een tussentijdse oplossing

Dalvrij 65+ Lelystad;

 • Geldig voor reizigers van 65 jaar en ouder.
 • Vrij reizen met de stadsbussen van Arriva in Lelystad.
 • Geldig na 9.00 uur op werkdagen en op weekenddagen en feestdagen de

gehele dag.

 • Prijs abonnement is 14 euro per maand of 140 euro per jaar
 • Abonnement is begin maart 2018 aan te schaffen in webshop van Arriva

Jan Ovinge 

WEET U HET NOG!! 

DAG VAN DE OUDEREN 2018

Zaterdag 6 oktober in het Stadhuis. 

Noteert u deze dag alvast. Het wordt een bijzondere dag.

Het thema is ”Lelystad bruist”. We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de vele welzijnsactiviteiten die voor senioren in onze stad worden georganiseerd.

Naast  het optreden van verschillende koren en solist is er een speciaal  optreden van Jan Keizer en Annie Schilder.

Het programma biedt voor elk wat wils. Er zijn verschillende workshops waar u aan kunt deelnemen. Ook weer het zelf maken van een bloemstukje,       de Selfie Wall maar ook armbandjes/kaarten maken.

Ook dit jaar is er weer de wensboom: op een later tijdstip nagenieten van een uitstapje in Lelystad. U moet zich hiervoor bij de wensboom aanmelden.

Tussendoor kunt u zich laten verwennen door de verschillende snacks. In de looppaden staan marktkramen van organisaties met informatie. U kunt zich over allerlei onderwerpen laten voorlichten. Ook dit jaar zorgt Arriva weer voor gratis openbaar vervoer op vertoon van de toegangskaart.

Het organisatie team 

1e ACTIVITEIT – ZOMERSCHOOL

 “Senioren Zomerschool Lelystad in oprichting”.

 

Samen met de OSOL (overleg samenwerkende ouderenorganisaties Lelystad), hebben twee initiatiefnemers het plan opgevat een Senioren Zomerschool te starten. Een Senioren Zomerschool is voor iedereen die zich senior voelt en in de rustige zomerperiode uitziet naar een activiteit. Dit jaar in de maand juli alvast twee activiteiten.

 • Lezing: “Een andere kijk op Kunst en religie uit de Oude Steentijd”.

Op 24 juli 2018 houdt beeldhouwer Marius Meulenberg in Plein 201 (gebouw van de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201A) een bijzondere lezing over zijn boek.

Koffie en thee staan klaar om 14.00 uur. De lezing /presentatie begint om 14.15 uur en zal ongeveer een half uur duren. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten en eventueel het boek aan te schaffen.

U betaalt € 5,00 voor deze middag, hierin zijn twee consumpties inbegrepen. (wilt u het geld contant en gepast meenemen).

 • Rondleiding Boerenbedrijf inclusief lunch.

Donderdag 26 juli stellen wij u in de gelegenheid een boerenbedrijf in het buitengebied van Lelystad te bezoeken. Iemand van De Lelystadse Boer vertelt over de kansen die de agrarische omgeving ziet en probeert te realiseren nu de opening van Lelystad Airport steeds dichterbij komt. U krijgt een rondleiding over het boerenbedrijf en een lekkere lunch aangeboden.

De kosten hiervoor zijn € 10,– per persoon. (wilt u het geld contant en gepast meenemen). Het adres van de boerderij krijgt u nadat u zich heeft aangemeld.

Aanmelden en informatie:

Voor beide activiteiten geldt, van te voren opgeven via het mailadres: zomerschoolseniorenlelystad@hotmail.com of inspreken op de voicemail:

06 – 30 68 1236. Erbij vermelden om welke activiteit het gaat.

In september evalueren de initiatiefnemers of er draagvlak in Lelystad is om dit voort te zetten en uit bouwen. Wie interesse heeft mee te doen aan de Senioren Zomerschool, is van harte welkom zich te melden via ons mailadres of telefoonnummer.

Jan Ovinge

PERSBERICHT

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Lelystad.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 12 juli, 3 augustus en vervolgens eens per maand in het MFC Atolplaza (Welzijn), Schor 1-9. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50.

Leden van CNV/ouderenbonden krijgen €7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting. 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Jan Ovinge

 “Lang zult u wonen communicatiepakket

Lelystad”

Thema juni 2018

Verbouwen of verhuizen

Wonen senioren

Verschillende onderdelen en tips zijn te bekijken via deze link;

https://www.langzultuwonen.nl/

In de OSOL vergaderingen is daar aandacht voor, het is een mooi traject om actief mee bezig te zijn, u hoort in de toekomst er wel meer over. Bekijk vast de website lang zult u wonen.

U kunt zich voor vragen of nadere informatie over de campagne ‘Lang zult u wonen’ wenden tot  Ilse Habets, beleidsadviseur wonen, tel.  140320, i.habets@lelystad.nl  of met Femke Nales van het campagnebureau Lang Zult U Wonen, 06-38532891, info@langzultuwonen.nl.

Jan Ovinge

PRACHTIG INITIATIEF

Onze KBO-bijdrage aan de actie “OUD voor JONG”.

Rotary Lelystad biedt dit jaar jonge mantelzorgers een prachtige water-sportweek! Jonge mantelzorgers zijn kinderen/jongeren die opgroeien met een broer, zus of ouder met een ziekte of een beperking.

Voor veel jonge mantelzorgers is op vakantie gaan niet vanzelfsprekend en voor sommigen zelfs niet mogelijk. Tijdens het Zomer Waterkamp wordt er veel plezier gemaakt en worden er de hele week bij en door Surfschool Paradiso watersportactiviteiten aangeboden.

Welzijn Lelystad weet welke kinderen het betreft en Rotary Lelystad zorgt voor het dagelijkse vervoer van en naar de surfschool.

De totale opbrengst van onze bijdrage is uitgekomen op       € 285,- waarvoor onze dank. Dit bedrag is inmiddels over-gemaakt op de rekening van het Goede Doel.

Jan Ovinge 

VERGOEDING?

Zorgen over vergoeding vitaminen en paracetamol.
Op 27 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het kabinetsbesluit om geen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg meer te vergoeden.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB, Reumafonds en KNMP zijn bezorgd over de aanzienlijke medische en financiële gevolgen voor chronisch zieken en ouderen. De drie organisaties stuurden een gezamenlijk advies.

Lees meer via deze link: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/horen-vitaminen-mineralen-en-paracetamol-1000-mg-nog-thuis-in-het-te-verzekeren-pakket/

NOSTALGIE

Mijn avondklok waren de lantaarns,
Mijn ouders belden mij niet als ik moest komen,
maar riepen mijn naam
Ik speelde buiten en niet online
En als ik niet at wat de pot schafte, dan at ik niets.  

NIEUW

KBO-PCOB’ers gaan daten!

Veel alleenstaande senioren verlangen naar een nieuwe relatie, maar waar vind je die? Omdat we graag binnen de vertrouwde kring zoeken, heeft KBO-PCOB iets heel bijzonders geregeld: onze eigen datingsite! KBO-PCOB-leden krijgen zeven dagen gratis lidmaatschap om de KBO-PCOB-datingsite uit te proberen.

Lees meer via deze link:

https://www.kbo-pcob.nl/magazine/kbo-pcob-datingsite-we-gaan-daten/

 

VOORDEEL

Ledenvoordeel: met veel korting naar de 50PlusBeurs.
Slechts tot 15 juli krijgt u korting op kaarten voor de
50PlusBeurs. Bestel snel! Beurs €5,- (i.p.v. €17,50),
combiticket voor beurs en concert €17,50 (i.p.v. €35,-).

Via deze link: https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/#
kunt u snel kaarten bestellen, maar wees er snel bij, het kan tot 15 juli.


WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT
Na succesvolle proef krijgt Oefen je Vitaal!  
Na een succesvolle pilot (proefperiode) van het beweegprogramma Oefen je Vitaal! legt het verenigingsbureau van KBO-PCOB op dit moment de laatste hand aan de organisatie van de officiële start van het programma. In seizoen 2018-2019 staan verschillende trainers in diverse regio’s klaar voor iedereen die graag thuis aan de slag gaat met het op peil houden of brengen van zijn/haar conditie.
Lees meer en ga naar:
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/na-succesvolle-proef-krijgt-oefen-je-vitaal-vervolg-in-nieuw-seizoen/

De redactie van de PCOB nieuwsbrief, wenst u een hele goede en gezonde zomer toe.

Dick Brouwer

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

Afdeling Lelystad

  Juni 2018 15e Jaargang nr. 5

  Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Samenwerking tussen PCOB en KBO.

In onze Nieuwsbrief van september 2017 schreef ik: “Mits het op zorgvuldige wijze gebeurt, en daar heb ik dit moment geen enkele twijfel over, ben ik om vele redenen een voorstander van verdergaande samenwerking. Dat dit ook gevolgen zal hebben voor onze PCOB hier in Lelystad is duidelijk”. In de Nieuwsbrief  van januari 2018 maakte ik melding van een bijeenkomst in de Petruskerk met de directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa waar zij een enthousiaste toespraak hield over alle aspecten van de organisatie en de toekomstverwachting. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Op 10 oktober 2017 had de (door ons gezamenlijk gekozen) ledenraad  opdracht gegeven een stappenplan ten aanzien van de toekomst van KBO-PCOB uit te voeren. Daartoe is een stuurgroep ingesteld om dit proces te begeleiden,        te monitoren en advies uit te brengen. Inmiddels is het adviesrapport met als titel “KBO-PCOB vernieuwt” aan de ledenraad uitgebracht.

Op 17 mei 2018 kwamen de bestuursleden van de zes PCOB afdelingen in Dronten bijeen voor de halfjaarlijkse  PCOB regiobijeenkomst. Als één van de agendapunten stond bespreking van het hierboven genoemde adviesrapport op de agenda. Omdat ons ledenraadslid Arie Arkenbout die een presentatie over het rapport had voorbereid plotseling verhinderd was kwam het niet tot een goede inhoudelijke discussie. Wel kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten aan de orde. Ik noem er vier.

 1. Een degelijke formulering van de identiteit en de grondslag is van groot belang. We moeten onze Christelijke traditie met de Bijbel als inspiratiebron niet verloochenen.
 2. De focus op de 50 plussers mag beslist niet ten koste gaan van de aandacht voor de oudere senioren.
 3. In het rapport wordt een “overgang van bond naar beweging” vermeld zonder dat dit nader wordt toegelicht. Wat betekent dit in de praktijk?
 4. PCOB en KBO hebben een verschillende organisatiestructuur. Bij de PCOB ligt het zwaartepunt bij de locale afdelingen terwijl de KBO provinciaal is georganiseerd. Het zoeken naar de juiste structuren vereist een zorgvuldige benadering.

Ik ben van plan u op de hoogte te houden als er weer belangrijk nieuws is.

Op de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen hebben we intens genoten van het optreden van Martine Dubois.  Haar harpspel, voordrachten en zang waren een ontroerende ode aan de natuur, de schepping en de Schepper. Een middag om nooit te vergeten.

Ik wens u allen een goede zomer toe en bij leven en welzijn tot ziens op onze volgende PCOB bijeenkomst in september.

Rien Nuijt, voorzitter

VAN DE BESTUURSTAFEL

Verhuisd:

De heer F. Teiwes, is via de Hanzeborg definitief naar de Uiterton gegaan.

Nieuw Lid:

Mevrouw M. Palthe,  Lelystad.

Welkom in ons midden en we hopen dat u zich thuis zult voelen in onze PCOB.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Zieken:

De heer F.P. de Ligt, is in de Laarstate opgenomen. Mevr. G. Penninga, verbleef in Uiterton, maar is inmiddels met de nodige hulp weer thuis.

Mevr. D. Wijna- Eisma is nog steeds in de Laarstate.

Mevr. Kwakkel  is nog steeds opgenomen in Amersfoort. Mevr. Pannenman is weer thuis nog wel erg vermoeid. We wensen alle hier genoemden, veel sterkte en Gods kracht voor verder herstel.

Overleden:

Mevr. C. van Donge-Hoekman is op 17 mei overleden, in de leeftijd van 88 jaar. We wensen de familie Gods kracht en veel sterkte toe.

Jubileum:

Fam. Schulten, waren op 3 maart  60 jaar getrouwd, dit bericht is helaas vergeten te vermelden, maar we maken het nu hopelijk weer goed. Fam. v.d. Hoeve is DV. 21 juni 60 jaar getrouwd. Fam. Hulleman, zijn DV. 27 juni 60 jaar getrouwd. Fam. de Pee,  zijn DV. 28 juni 50 jaar getrouwd.

We wensen de bruidsparen, dankbaarheid voor dit jubileum, en dat God U zolang voor elkaar gespaard heeft en bidden u allen toe, dat Hij ook de komen-de tijd met U zal zijn.

PR Activiteiten:

Voorheen deed mw. de Pee dit altijd. Nu niet meer. Wie wil ons met dit werk helpen??

Vliegende keep:      

In de wijk van mw. Kwakkel is op dit moment geen contactdame beschikbaar, dit wordt voorlopig door Henk en Margreet van Heerde gedaan.

Maar we zoeken nog een dame of echtpaar voor deze functie. Het is geen grote wijk en mooi werk,  dus, reageer gerust. Alvast bedankt.

Met een hartelijke groet voor u allen,
Henk en Margreet van Heerde.

VAN DE PENNINGMEESTER

Veel leden die zelf de contributie overmaken, hebben dat voor het jaar 2018 nog niet gedaan. Vriendelijk verzoek aan u om dit zo spoedig mogelijk te doen op bankrekening: NL56 RABO 0141 5442 60   t.n.v. PCOB, afdeling Lelystad.

De contributie voor een individueel lid is € 34,00 en voor een leefverband   € 54,00. Als u niet betaald hebt voor 12 juni krijgt u een brief met een betalingsherinnering.

Dit geldt natuurlijk niet voor leden die al betaald hebben, waarvoor hartelijk dank. Voor de leden die automatisch betalen vermeld ik nog even, dat de afschrijving in juni zal plaatsvinden.

Petie Schot

SAMEN UIT ETEN

Samen eten bij  Resto van Harte.

 

Met een grote groep PCOB-ers hebben we bij Resto van Harte gedineerd. Het was best even spannend omdat het voor de meesten nieuw was.

De zaal was goed gevuld. Door de koks van Resto van Harte was een smakelijke maaltijd voorbereid. Vrijwilligers verzorgen de bediening.

De leden van jeugdwijkraad hebben ons verteld waar ze zoal mee bezig waren en hebben wat stukjes opgevoerd.

Het eten was lekker. De sfeer gezellig en ontspannen. We waren unaniem van mening: Dit is voor herhaling vatbaar.

Jan Ovinge

LEDENMIDDAG van 26 april 2018

Aart Plaizier vertelde ons over de professionele vrijwilligers van de KNRM. De KNRM staat dag en nacht paraat 365 dagen per jaar en biedt direct hulp aan iedereen die dat nodig heeft.

KNRM bestaat 200 jaar en biedt kosteloze hulpverlening aan. Geheel belange-loos volgen de bemanningsleden van de reddingboten een opleiding, en zij steken daar veel tijd en energie in.

Er is ook een radio medische dienst, 700 keer per jaar raadplegen zeevaren-den over de hele wereld deze doktersdienst, met het verzoek om een medisch advies op afstand. Artsen met kennis van de scheepvaart staan stuurlieden met raad en daad terzijde

KNRM lifeguards.

Op de Friese Waddeneilanden worden deze KNRM lifeguards ingezet om tijdens de zomervakantieweken toezicht te houden vanuit 10 reddingposten op de strandbezoekers.

Hulp kan variëren van een pleister plakken tot het redden van een zwemmer.

Elders in Nederland doet dit een andere organisatie.

Team “Jonge redders” is een lespakket voor de jeugd. Handige hulp bij het maken van een spreekbeurt over reddingwerk. Kijk op www.jongeredders.nl

“REDDEN IS KOSTELOOS EN KOSTBAAR”.

Het is aan de inzet en bevlogenheid van de vrijwillige bemanningsleden te danken dat de reddingboten altijd en onmiddellijk uitvaren.

De opbrengst van deze middag, komt geheel ten goede aan het reddingwerk,   de PCOB heeft daarbij nog een gift gedaan.

Carla van ’t Zet.

PCOB UITSTAPJE 2018

Dinsdag 7 augustus 2018

Aanmelden voor het Reisje op dinsdag 7 augustus 2018.

Op de bijeenkomst is gekozen voor het reisje naar West Friesland. Dit keer de dijk over.

We hopen weer op een mooie en geslaagde dag. Afgelopen jaar is de reis qua tijd wat uitgelopen. We zullen er op toezien dat we tijdig weer thuis zijn.

 

Bijgaand treft het aanmeldformulier aan, opgeven tot uiterlijk 25 juni.

Voor vragen kunt u bij mij terecht Jan Ovinge. 

Namens de reiscommissie, Jan Ovinge, tel. 260504 of 06-13217858.

NIEUW INITIATIEF

“Senioren Zomerschool” Lelystad in oprichting.

Een Senioren Zomerschool biedt tijdens de zomermaanden juli en augustus interessante activiteiten voor ouderen. In verschillende gemeenten zoals Almere, Hoogeveen, Houten, Heusden is de Senioren Zomerschool al jarenlang een succes. De activiteiten zijn gericht op natuur, cultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en recreatie.

Een paar Lelystadse inwoners hebben het initiatief genomen om te kijken of er in Lelystad ook belangstelling voor is.

Onze vragen aan u zijn:

 1. Vindt u het een goed idee om in de zomermaanden activiteiten voor senioren te organiseren?
 2. Zo ja, aan welke activiteiten denkt u dan?
 3. Bent u bereid om mee te helpen bij de voorbereiding en uitvoering hiervan

Graag horen wij van u.

Mienke Palte: mienkepalte@hotmail.com of bel tel. 06 – 55304186.

Ada de Jong, dejong.ada@gmail.com of bel tel. 06 – 50231818.

Jan Ovinge 

LEZING VOOR SENIOREN

Kunst en Religie in de Oude steentijd.

Op 24 juli 2018 van 14.00 tot 15.30 uur houdt Marius Meulenberg een lezing  over zijn nieuwe boek “Een andere kijk op Kunst en Religie uit de Oude steentijd”. Zijn belangstelling voor de archeologie groeit door jaren lang zoeken op akkers in Zuid-Limburg en België. Daar vindt hij veel prehistorische artefacten. Hij is ook professioneel beeldhouwer en is daardoor gewend om nauwkeurig waar te nemen. Hij maakt kennis met de beeldtaal uit de prehistorie, wat leidt tot een andere kijk op de kunst en religie uit de Oude Steentijd (het Paleolithicum).

De initiatiefnemers van de Senioren Zomerschool in oprichting hebben hem uitgenodigd. Dit is de eerste activiteit deze zomer.

Senioren die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte uitgenodigd om te komen luisteren. U betaalt € 5,00 voor deze middag, contant en graag met gepast geld te voldoen voor aanvang. De zaal is open om 13.30 uur.

U bent van harte welkom in de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201A.

Meer informatie over de Senioren Zomerschool in oprichting bij Ada de Jong tel: 06-50231818 of Mienke Palte tel: 06-55304186.

Jan Ovinge

DAG VAN DE OUDEREN 2018

Zaterdag 6 oktober in het Stadhuis.

 

Noteert u deze dag alvast. Het wordt een bijzondere dag.

Het thema is ”Lelystad bruist”. We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de vele welzijnsactiviteiten die voor senioren in onze stad worden georganiseerd.

Naast  het optreden van verschillende koren en solist is er een speciaal  optreden van Jan Keizer en Annie Schilder.

Het programma biedt voor elk wat wils. Er zijn verschillende workshops waar u aan kunt deelnemen. Ook weer het zelf maken van een bloemstukje,       de Selfie Wall maar ook armbandjes/kaarten maken.

Ook dit jaar is er weer de wensboom: op een later tijdstip nagenieten van een uitstapje in Lelystad. U moet zich hiervoor bij de wensboom aanmelden.

Tussendoor kunt u zich laten verwennen door de verschillende snacks. In de looppaden staan marktkramen van organisaties met informatie. U kunt zich over allerlei onderwerpen laten voorlichten. Ook dit jaar zorgt Arriva weer voor gratis openbaar vervoer op vertoon van de toegangskaart.

Het organisatie team

VOORAANKONDIDING

Vooraankondiging en Save the date.                                        

Nieuw in de Kubus, speciaal voor mensen van 65 jaar en ouder:

Creatief smullen

Bij de Kubus kun je in onze ruime foyer, een hapje komen eten en ondertussen genieten van kunstzinnige talenten van stadsgenoten. U wordt verwelkomd door de presentator en onder het genot van een broodje en soepje luistert en kijkt u naar presentaties (bijvoorbeeld muziek en dans) van jonge en oudere kunst-beoefenaars. Samen met uw tafelgenoten kunt u er nog eens over napraten.

Vrijdag 22 juni 2018 17-19 uur.

Maandag 2 juli 2018 12-14 uur.

Entree: €5,= per persoon inclusief lichte maaltijd.

Dit kunt u aan de kassa van de Kubus contant of met pinautomaat betalen.

Graag van te voren aanmelden: info@dekubuslelystad.nl of bellen naar: 0320-221524, voor de activiteit “Creatief smullen”

Kubus, Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad.

Website www.dekubuslelystad.nl

Meer informatie:

Ines Kreuter 06-16097971 of Myriam Cloosterman 06-12143543.

Jan Ovinge

PERSBERICHT

LELYSTAD – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 7 juni en 12 juli terecht op de locatie Waterbever, Voorstraat 313, Lelystad.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio .

Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs          C/D/E is het € 55,00.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: ‪088-23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl

Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Gezondheidsverklaring) meer en verwijzen naar het CBR. De Gezondheidsverklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg Rijbewijskeuringen en kost € 41,00.

Jan Ovinge

MEDITATIE

Zijt Gij het of toch iemand anders…(Math. 11:3 e.v.)

Hij was zo’n onverschrokken prediker.
Vol overtuiging kondigde hij het komende Godsrijk aan.
Hij doopte en wees Jezus aan als de gekomen Messias van Israël.
Maar nu slaat de twijfel toe; is Jezus wel de langverwachte Messias?
Begrijpelijk tussen die kale gevangenismuren.

Twijfel je wel eens, papa, vroeg mijn dochter eens. Ik knikte. Het luchtte haar kennelijk op.
Twijfelen is puur menselijk. Dat kan je zomaar overvallen.
Jezus nam het Johannes niet kwalijk; dat doet Hij ons ook niet.
Zoekt Hij Johannes op in de gevangenis? Nee, dat doet Hij niet. Boodschapt Johannes wat ik aan het doen ben, draagt Hij zijn discipelen op (Math. 11 vers   4 en 5).

Alles goed en wel, Jezus, zou Johannes gezegd kunnen hebben: wat heb ik aan die boodschap van verlossing en bevrijding; voor mij gaan de gevangenisdeuren niet open.
Je hoort het mensen nog wel eens zeggen: als er een God bestond, waarom dan dit en waarom dan dat.
En laten we eerlijk zijn: wat worden er veel ”gevangenismuren’’ in onze wereld opgetrokken.

Heet letterlijk in landen waar het geloof in Christus een hachelijke zaak is.
Maar ook figuurlijk. Gevangenismuren in alle soorten en maten: ziekte, gemis, onrecht, natuurgeweld; en vult u zelf maar verder in.
En Jezus…Laat Hij ons heel letterlijk merken dat Hij er is; door een hemelse stem of een visioen? Soms gebeurt dat, maar meestal niet. Bij Johannes ook niet. Jezus komt niet persoonlijk naar hem toe. Hij moet aan de Boodschap van verlossing en bevrijding genoeg hebben. En die wordt hem door de leerlingen van Jezus overgebracht.

Leerlingen van Jezus… ook u en ik mogen – op wat voor wijze dan ook- opvolgers van Zijn  leerlingen zijn. En ieder die dat op zich neemt zonder zich te ergeren aan dat soms zo onbegrijpelijke handelen van onze God, wordt door Hem zalig verklaard (vers 6). Of anders gezegd, die zal toch iets van de troost en kracht van die wonderijke bijbelse Boodschap ervaren.

Jan Loman
LEDENMIDDAG 24 MEI 2018

Martine Dubois, een veelzijdige vrouw, zelfstandig ondernemer, freelance boswachter (3 in Nederland) en adviseur, speelt al 32 jaar op de harp. (heeft nog steeds harp- en zangles)

Ze speelde voor ons  o.a. de Mierenmars, een lied over Zwanen, met op de achtergrond een beamer-presentatie van zwanen. Het muizengedicht van Hans Bouma, ondersteund met harp.

Edelweiss, gespeeld op de harp en gezongen, ontroerend. Ze had ook hele leuke uitspraken: De natuur lacht je toe in de zomer, het is een knipoog van God. Wie de regenboog wil zien moet de regen trotseren, en wie altijd zonneschijn wil zien woont in de woestijn.

Na de pauze vertelde ze over haar harp, een bijzonder instrument omdat men er meestal in een orkest mee speelt. Hij weegt 40 kg, heeft 48 snaren in kleur, rood, wit en blauw. De kleuren zijn als de toetsen van een piano, de gekleurde snaren zijn de zwarte toetsen, maar ook 7 pedalen, althans deze harp. Gemaakt van walnotenhout.

Haar aanstekelijke manier van vertellen brengt de natuur dichterbij de mensen en de mensen dichter bij de natuur, dat kwam duidelijk tot uiting in haar verhaaltjes over de natuur.

We eindigden met het lied van de nachtegaal gespeeld op de harp.

Een sfeervolle middag met muziek die je draagt, verwarmt, troost en verrukt.

 

Carla van ’t Zet.

VOOR UW GELEZEN

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde……..

Wat wonderlijk is dit: dat Gij, almachtige God,
die sterren en planeten roept bij name,
die waat’ren, bergen wenkte en zij kwamen,
die mensen hebt geschapen en bepaalt hun lot,

dat Gij, almachtig God, dit alles met Uw hand omvat,
en elke dag omringt met liefde,
de zeeën droogde en de golvende kliefde,
en ons wilt leiden naar ’t Beloofde Land,

dat ik, almachtig God, U Vader noemen mag,
en dat ik in Uw armen weg mag schuilen
als ik de stormen van de angst hoor huilen-

Ik dank U, God, dat ik dit vast geloven mag!
 
 
Uit een bundel van Nel Benschop.
Wat een wonder, dat ik geloven mag!!
      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>