Nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 


 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

    Juli/Augustus 2019

      16e Jaargang nr. 6

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

ZWERVEN DOOR DRENTHE

Tot voor kort was ik maar één keer in Drenthe geweest, zo’n 50 jaar geleden.  Ik herinner me daar vrijwel niets meer van behalve dat het er zo mistig was dat we met de zwarte Kever stapvoets moesten rijden. Inmiddels, sinds onze zoon een jaar geleden met z’n gezin naar het Drentsche Eexterveen is verhuisd,   gaan wij er af en toe een weekendje heen en ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit geweten heb hoe mooi die provincie is. Vanaf de bovenverdieping van de woning hebben we zelfs uitzicht op de Hondsrug. De tekst van het aanmeldings-formulier voor het PCOB reisje dat Drenthe “In één woord een fantastisch stukje Nederland is” is nog maar zwak uitgedrukt.

Binnen de dorpen heerst een sterk gevoel van saamhorigheid terwijl oude gebruiken enthousiast in ere worden gehouden. Eens in de vier jaar is er in Eexterveen een dorpsfeest met ruim vijftien praalwagens. Iedere buurtschap met een eigen wagen. Een jaar tevoren wordt al met de bouw van de wagens en het vervaardigen van de thematische opbouw begonnen. Dat betekende voor onze zoon -hoewel net inwoner van het dorp- dat hij vrijwel iedere woensdag-avond intensief in het team samenwerkte om de mooiste wagen te bouwen.  Hun praalwagen kreeg de naam “Rupsje nooit genoeg”.

Zaterdag twee weken geleden was het dorpsfeest. Toen we ’s ochtends via de Dorpsstraat Eexterveen binnen-reden was de straat aan beide zijden vrolijk versierd met van alles en nog

wat. Bij alle woningen langs de weg zaten bewoners en gasten op tuinstoelen, met tafeltjes en kannen koffie te wachten op de praal-wagens.

Een  paar  uur  later kwamen de praalwagens in traag tempo  langs en konden we genieten van het resultaat.

Verbazingwekkend te zien wat de bewoners van een  klein  dorp met  elkaar  voor elkaar kunnen krijgen!

’s Avonds was de prijsuitreiking. De volgens de jury mooiste wagen wint de ereprijs en dit jaar ging die naar het team van “Rupsje Nooitgenoeg”.

Hebt u zich nog niet opgegeven voor het PCOB reisje (do 15 augustus) “Zwerven door Drenthe” dan kan ik u van harte aanbevelen dit spoedig te doen. Jan Ovinge (06-13217858) vertelde me dat er nog plaatsen beschikbaar zijn.

KERKDIENST

De zondag na het dorpsfeest woonden we een kerkdienst bij in de Magnuskerk te Anloo. Een historisch gebouw uit de twaalfde eeuw. Een van de lezingen was Psalm 139 zoals vertaald door Huub Oosterhuis. Hieronder de eerste verzen:

Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. Gij weet mijn gaan en staan.
Gij kent mijn gedachten van verre, mijn reizen en trekken, mijn rusten.
Mijn wegen, alle, zijn U bekend – ieder woord dat komt op mijn lippen, onuitgesproken nog, Gij hoort het al.
Achter mij zijt Gij en voor mij uit. Gij legt uw handen op mij. Dit is wat ik niet kan begrijpen, niet denken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik uw adem ontkomen, waarheen vluchten voor uw aangezicht.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij, daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
Had ik de vleugels van morgenrood, vloog ik over de verste zeeën, ook daar Gij, uw hand, uw rechterhand die mij vasthoudt.
ONTMOETINGS-BAZAAR

Zoals ik al schreef in de vorige Nieuwsbrief zijn Greet Hornstra en Aart Termaat actief bezig de “Ontmoetings-Bazaar” te organiseren die donderdagmiddag    24 oktober wordt gehouden. Mocht u goede spullen hebben die inmiddels overbodig zijn maar van nut kunnen zijn voor een ander, laat dat dan weten aan Greet of Aart. Voor nadere informatie kunt u ook bij Greet (0320 240526) en Aart (0320 240089) terecht.

U allen een goede zomerperiode toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Rien Nuijt 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Verhuisd:

Per 15 juni de heer en mevr. Noordam Lelystad.

 

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief is het jaarprogramma ledenbijeenkomsten voor het volgend seizoen 2019 – 2020. Er zijn weer verschillende activiteiten te bezoeken in de Ontmoetingskerk.

Allen een goede zomer gewenst. 

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Overleden: 

31 mei is dhr. J. Visscher uit het Karveel 10-14 op 91 jarige leeftijd overleden.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe

Zieken: 

Dhr. J. Selles is tijdelijk openomen in Wooncentrum de Uiterton Lelystad, kamer 85, omdat het thuis niet meer zo goed ging.

Mevr. Kwakkel- van Keulen,Lelystad, is tijdelijk in de Hanzeborg opgenomen. Haar adres is Woonzorgcentrum De Hanzeborg Koningsbergenstraat 201A, 8232 DC Lelystad, kamer 418.

Dhr. D. J. van ’t Zet, Lelystad, is onder behandeling bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Heel veel sterkte  toegewenst  met  de behandelingen die gaan komen.

Chronische zieken:

Wij hebben veel chronische zieken bij onze PCOB leden, welke wij graag en steeds weer bij onze gebeden gedenken en opdragen bij onze Heer.

Mantelzorgers:

Deze zorg is een zware taak, zeker tijdens warme dagen.

Wij wensen hun veel sterkte en kracht toe.

Vakantie: 

Velen gaan op vakantie, en genieten van welverdiende rust.

Velen gaan ook niet, en blijven thuis omdat ze niet kunnen of ziek zijn.

Denk aan deze mensen, en schenk hun wat aandacht en liefde.

Velen genieten daar wel van. Gods zegen zij met u allen.

Een goede vakantie periode.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

 

 

 

ZONDAG ZINDAG

                  

Op zondag 1 september opent het nieuwe seizoen van Zondag Zindag met een optreden van het gospelkoor Impact.

Het gospelkoor Impact bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers en zangeressen.

De leden zijn afkomstig uit Lelystad en omstreken. Het koor staat sinds oktober 2006 onder de bezielende leiding van Stephan Havelaar.

Het repertoire bestaat uit bekende koorliederen, klassiek, gospel en de bekende negrospiritual.

De bijeenkomst wordt van gehouden in zorgcentrum De Hoven van 15.00 tot 16.30 uur. Een vrijwillige bijdrage  voor de koffie/thee wordt zeer gewaardeerd.

Op zondag 6 oktober treedt Martine Dubois, free lance boswachter, harpiste en zangeres op en op 3 november het Nostalgisch koor Tijdloos.

Zelfde plaats, zelfde tijd.

Namens de werkgroep Zondag Zindag,

Riet van der Honing

PCOB REISJE

HET IS BIJNA ZOVER: PCOB-reisje donderdag 15  augustus.

Kunt u ook niet wachten, nou wij hebben er ook veel zin in, een mooie en interessante dag om te “zwerven in Drenthe”

Jan Oving

 

 

 

AANKONDIGING DAG VAN DE OUDEREN

zaterdag 5 oktober in het Stadhuis

  Noteert u deze dag alvast.

Het wordt weer een bijzondere dag.

Het thema is ”Lelystad Swingt”.

Naast  het optreden van verschillende koren en solist is

er een speciaal  optreden van Saskia en Serge.

Het programma biedt voor elk wat wils. Er zijn verschillende workshops waar u aan kunt deelnemen. Tussendoor kunt u zich laten verwennen door de verschil-lende snacks.

In de looppaden staan marktkramen van organisaties met informatie.

U kunt zich over allerlei onderwerpen laten voorlichten.

Het organisatie team

 

OSOL BEZIG MET INTENSIEF JAAR             

Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad

De Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad spant zicht in  voor een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. Samen met het IDO is OSOL afgelopen najaar mede initiatiefnemer geweest voor deze Stichting. SBZL is sindsdien intensief bezig om het belang en de noodzaak van het hebben van een volwaardig ziekenhuis bij bestuur, verzekeringen, en de nationale politiek onder de aandacht te houden. En met name ons als burgers op de hoogte te houden.

Adviesraad Sociaal Domein

Sinds januari is het OSOL ook met 1 van de bestuursleden vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein. Deze nieuwe Adviesraad bestaat uit 12 ver-tegenwoordigers vanuit maatschappelijke organisaties. De – wettelijk vastge-legde – taak van deze adviesraad bestaat uit het gevraagd  en ongevraagd adviseren van het college van B&W m.b.t. het beleid wat betreft het totale sociale domein.

Inclusieve wijk – langer thuis

OSOL is door het gemeentebestuur gevraagd om te participeren in het Innovatieprogramma ‘Inclusieve wijk – Langer Thuis’. In dit landelijk initiatief vanuit het netwerk van de 40 grootste steden in ons land (G40) staat de vraag centraal: hoe bestaande wijken geschikt te maken zijn voor het langer zelfstandig wonen van alle inwoners.

Lelystad is met een deel van de Boswijk, de buurten Wold, Kamp, Griend en Horst geselecteerd voor dit landelijk initiatief.

Dag van de Ouderen 2019

Op de achtergrond, maar intensief en gericht organiseert OSOL weer aan de Dag voor Ouderen. Noteer alvast zaterdag 5  oktober. Niet meer weg te denken uit Lelystad. Ook dit jaar weer een verrassend programma.

Project Lage Drempels

Dit initiatief vanuit OSOL dat vervolgens met steun van IDO en Welzijn is inge-diend bij de gemeente Lelystad heeft na een lange voorbereiding subsidie ontvangen. Daarmee wordt het bezoeken en interviewen gecontinueerd van 75 jarigen door vrijwilligers (Senioren voor Senioren). Vanuit OSOL is nadrukkelijk steeds het accent ook gelegd op het realiseren van ‘Senioren Pagina in de Flevopost’ vanuit dit traject. De gemeente is hiertoe niet te bewegen helaas.

Stichting Senioren Zomerdaagse i.o.

Last but not least feliciteert OSOL de nieuwe Stichting Senioren Zomerdaagse Lelystad i.o met haar eerste programma voor de a.s zomermaanden. OSOL heeft vanaf de start dit initiatief en de initiatienemers gesteund en ondersteund. Meer over dit initiatief in één van de recente edities van de FlevoPost.  

Jan Ovinge

OOK OP VAKANTIE 

De vrijwiligers van SeniorWeb bij de ComputerInloop in Atolplaza lassen een vakantiepauze in.

De ComputerInloop is daarom gesloten van 5 juli t/m 25 augustus 2019.

Op maandag 26 augustus zijn we er weer van 10.00 – 12.00 uur en dan ook weer iedere week.

Dat is dan ook van toepassing op de donderdag van 13.30 – 15.30 uur.

Tijdens andere schoolvakanties is de Inloop ook gesloten.

De vrijwilligers bedanken u voor uw bezoek en wensen u een fijne vakantie en hopen u na de vakantie weer te treffen.

We willen dan met fotoboeken aan de slag. Hoe precies dat weten we nog niet, maar kom gewoon met uw vraag en we kunnen u zeker op weg helpen.

Ik heb nog een artikel toegevoegd met een heel verhaal (WhatsApp) met daarin een leuk filmpje over het gebruik van Wifi tijdens de vakantie. En over veilig buitenshuis. Tot ziens bij de ComputerInloop

René van Essen.

WhatsApp

Senioren delen massaal foto’s via WhatsApp
Voor ouderen is wifi op vakantie onmisbaar

Smartphone gaat mee

Senioren gebruiken steeds vaker een smartphone: twee derde van alle 65-plussers gebruikt deze tegenwoordig. Ook gaan ouderen steeds vaker op vakantie. Volgens NBTC-NIPO Research gaat driekwart van de senioren op vakantie, gemiddeld zelfs drie keer per jaar. De smartphone zal de komende vakantieperiode dan ook bij veel  vakantiegangers  weer mee in de reistas gaan.

Om contact met het  thuisfront te onderhouden, de route  te plannen, nieuws en het weer te volgen en natuurlijk ook om foto’s te maken.

WhatsApp heel populair
Uit  onderzoek van SeniorWeb blijkt  dat maar  liefst  negen op de  tien senioren met  een  smartphone  er  foto’s mee maken.  En wat  gebeurt er dan met al die miljoenen kiekjes? Die worden  natuurlijk massaal gedeeld met familie, vrienden en bekenden. Hiervoor is  WhatsApp duidelijk het  populairst. Onder de senioren met  een  smartphone  deelt  maar  liefst  82%  zijn of  haar foto’s via deze app. Ongeveer  de  helft  deelt  ze via e-mail. Sociale media zoals Facebook of Insta-gram worden hiervoor echter vrij weinig gebruikt (16%).

Wifi is onmisbaar

Voor het delen van foto’s en alle andere online activiteiten is internettoegang natuurlijk essentieel. En voor vele senioren betekent dit dat zij gebruikmaken van de (gratis) wifi van het hotel, huisje of camping. Databundels, ook al zijn ze tegenwoordig wel over de grens te gebruiken, zijn namelijk niet onbeperkt beschikbaar. Internetten wordt dan toch al snel een dure zaak. Wifi wordt daarom steeds meer een voorwaarde bij het boeken van accommodaties. Volgens Linksys vindt 77% van de Nederlanders (18 tot 65 jaar) wifi op vakantie belangrijk. Onder 65-plussers is dit niet veel anders, zo bleek uit een rondvraag door SeniorWeb op een camping in midden Nederland.

Een  van  de  geïnterviewden  geeft  aan hoe belangrijk zij wifi vindt: ‘Dat is één van de basisvoorzieningen die er moeten zijn, anders kan ik helemaal niets, ben ik afgesloten van de wereld. Stel je voor!’

Veilig online buitenshuis

Buitenshuis is wifi echter vaak niet (goed) beveiligd of zelfs openbaar. Het is dus van belang om bewust te zijn van de risico’s van wifi op vakantie. Zo is het prima om via de gratis wifi het nieuws of een tv-programma te bekijken, maar internetbankieren kun je beter via de eigen databundel doen. Ook zijn apps vaak veiliger dan websites. Iedereen die meer wil weten over veilig internetten op vakantie of tips wil voor handige apps voor onderweg kan terecht op www.seniorweb.nl/vakantie.
 

Campinggasten geïnterviewd

SeniorWeb bezocht onlangs Camping Buitengoed de Boomgaard in Bunnik. Sjoerd van Oortmerssen (voormalig DWDD-Jakhals) vroeg de senioren die daar vakantie aan het vieren waren het hemd van het lijf over hoe digitaal hun vakantie nu is. Welke apparaten nemen ze mee, wat doen ze ermee, en hoe belangrijk vinden ze aanwezigheid van wifi? Bekijk dit filmpje of https://www.youtube.com/watch?v=R62plKZz0UU&feature=youtu.beom te zien wat hun reacties waren!

Hulp nodig bij gebruik van wifi, de smartphone of WhatsApp?

U bent van harte welkom bij SeniorWeb Leslocatie MFA Atolplaza aan de Atol, Schor 1, 8224 CM Lelystad op maandag van 10.00 – 12.00 uur en donderdag van 13.30 – 15.30 uur.

Onze geduldige vrijwilligers, zelf ook senioren, staan voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen over wifi, de smartphone, tablet of computer, WhatsApp en nog veel meer.

Zie ook https://www.seniorweb.nl/lelystad 

Met hartelijke groet,

René van Essen – Coördinator 

Lelystad bundelt tips voor veilig en comfortabel wonen op website

lelystad.langzultuwonen.nl informeert over levensloopbestendig wonen.

Inwoners uit Lelystad kunnen vanaf nu terecht op lelystad.langzultuwonen.nl voor tips om hun woning veiliger en comfortabeler te maken met het oog op langer zelfstandig wonen. De website is onderdeel van de campagne Lang zult u wonen, waarmee de gemeente Lelystad inwoners informeert over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun woning geschikt is voor de toekomst.   

‘We moeten onszelf de vraag stellen: waar en hoe wil ik wonen als ik ouder ben? Daarvoor  hebben  we  een  jaar  lang  een  bewustwordingscampagne  gevoerd onder  de  noemer  ‘Lang zult u wonen’.   Die  campagne  wordt  voortgezet  en aangevuld  met  een op  de  Lelystadse  situatie  gerichte  webpagina binnen de landelijke site.  De  website  helpt mensen om zelf en op tijd de juiste keuzes te maken”,  zegt   verantwoordelijk  wethouder  maatschappelijke  dienstverlening Nelly den Os.

Samen nadenken over de toekomst

Nadenken over hoe inwoners willen en kunnen wonen in de toekomst is belangrijk voor de gemeente Lelystad. In 2032 is 22% van de inwoners van Lelystad 65 jaar of ouder. Het is onmogelijk om voor alle oudere inwoners nieuwe woningen te bouwen. Ook in bestaande woningen zal iets moeten gebeuren om te zorgen dat mensen daar prettig en veilig ouder kunnen worden. De campagne Lang zult u wonen geeft praktische tips en adviezen en stimuleert 55-plussers om op tijd na te denken over de vraag: hoe en waar willen we wonen als we ouder worden? De gemeente werkt voor de campagne Lang zult u wonen samen met diverse zorgpartijen en belangenorganisaties in Lelystad, zoals de samenwerkende ouderenorganisaties (OSOL).

Inzetten op meer veiligheid en comfort in bestaande woningen

Lang zult u wonen deelt de komende tijd via Facebook verschillende praktische tips en adviezen met inwoners uit Lelystad . Met veel van deze tips kunnen mensen eenvoudig zelf aan de slag. Kleine aanpassingen in en om de woning kunnen al voor veel extra veiligheid en comfort zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het bevestigen van een tweede trapleuning voor extra houvast of het (laten) infreezen van antislipmateriaal in traptreden om het risico op vallen te verminderen. Ook het stroever maken van gladde badkamervloeren en het verwijderen van losliggende kleedjes en (bad)matten is een tip die de veiligheid in huis direct verhoogt en niet veel hoeft te kosten.

Blijvers lening speciaal voor woningverbeteringen

Voor grotere woningaanpassingen, zoals het verbouwen van de badkamer of het verplaatsen van de bad- of slaapkamer naar de begane grond, biedt de gemeente Lelystad sinds 1 juni 2017 de Blijvers lening aan.

Deze financiering is er speciaal voor eigenaar-bewoners die willen investeren in het levensloopbestendig maken van hun huis maar onvoldoende spaargeld hebben, hun spaargeld willen gebruiken voor iets anders of de financiering voor de maatregelen niet rond krijgen vanwege hun leeftijd. Met de Blijvers lening maakt de gemeente Lelystad de woningaanpassingen voor een grotere groep mensen financieel mogelijk. Op de website lelystad.langzultuwonen.nl  kunnen inwoners zien welke stimuleringsregelingen er in Lelystad zijn om hun woning voor te bereiden op de toekomst.

Informatie ook beschikbaar als foldermateriaal

Op het Informatieplein Wonen & Ondernemen in het stadhuis van Lelystad kunnen inwoners ook terecht voor foldermateriaal van Lang zult u wonen. Deze folders zijn beschikbaar voor verschillende ruimten in huis en gratis af te halen. Op het Informatieplein Wonen & Ondernemen kan ook meer informatie ingewonnen worden over de stimuleringsregelingen in Lelystad.

Jan Oving

PARKEERKOSTEN TE HOOG

Kamerpetitie tegen hoge parkeerkosten ziekenhuisbezoek

KBO-PCOB bood de Tweede Kamer op dinsdag 25 juni 2019 om 13.30 uur een petitie aan onder de titel ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar’. De petitie is in korte tijd door 26.781 personen ondertekend en illustreert de weerstand tegen de torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen en daarmee de stapeling van zorgkosten.

Parkeertarieven torenhoog

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. De petitie ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar’ geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel burgers, met name senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel €4,- per uur of €36,- voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten zelfs als een belemmering voor ziekenhuisbezoek.

Aandringen  op maatregelen

KBO-PCOB riep de Tweede Kamer op om minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in overleg te laten treden met gemeenten en ziekenhuizen over het rekenen van redelijke parkeertarieven en technische oplossingen voor frequente parkeerders. Tevens vroeg KBO-PCOB de Tweede Kamer wetgeving voor te bereiden om zo nodig betaalbare parkeertarieven bij het ziekenhuis af te dwingen. Daarnaast wil KBO-PCOB dat alle ziekenhuizen en gemeenten openheid geven over de winsten en bestedingen van de parkeergelden.

Effect

50PLUS en de PvdA geven gehoor aan onze oproep en voeren deze zomer samen actie tegen deze zieke parkeerkosten. De twee politieke partijen hebben een website gelanceerd:  www.ziekeparkeerkosten.nl. Daar kunt u uw ervaringen rond parkeertarieven bij het ziekenhuis opgeven. De beide partijen zullen vanuit gemeenten aandacht vragen voor het probleem. KBO-PCOB hoopt dat veel mensen helpen om de kaart van Nederland in te vullen met parkeertarieven per ziekenhuis.

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Juni  2019

      16e Jaargang nr. 5

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Ruim een maand geleden is de heer Kees Dekker als regio-coördinator Flevoland van de PCOB opgevolgd door de heer Jan de Graaf. Voor velen van ons geen onbekende.

Op donderdag 29 mei hebben wij officieel afscheid van Kees genomen tijdens een bijzondere regiobijeenkomst in de Open Hof in Dronten. Namens de zes Flevolandse PCOB afdelingen was de middag georganiseerd door de afdeling Dronten.  De voorzitter Arie Arkenbout memoreerde de diverse functies van Kees gedurende de afgelopen 21 jaar, zowel landelijk als op provinciaal niveau. De laatste zes jaar als regio-coördinator voor PCOB Flevoland.

In overleg met de heer Dekker was pastor Marinus van den Berg uit Rotterdam als gast uitgenodigd om te spreken over het momenteel zeer actuele onderwerp “Eenzaamheid in al zijn facetten”.

Marinus van den Berg is geestelijk verzorger met emeritaat en heeft gedurende meer dan veertig jaar veel mensen begeleid op het gebied van sterven, verlies en ziekte. De laatste 18 jaren voor zijn emeritaat hoofdzakelijk in palliatief centrum Cadenza en verpleeghuis Antonius-IJsselmonde in Rotterdam.

Over thema’s als rouw, verlies en sterven heeft hij vele boeken en gedichten geschreven. Aan het begin van zijn lezing zei hij dat het onmogelijk is te spreken over alle facetten van eenzaamheid.

Eenzaamheid kan zich in velerlei vormen voordoen en aan de hand van geanonimiseerde praktijkgevallen maakte hij duidelijk hoe belangrijk aandacht is, de ontmoeting, een luisterend oor. Ook een “veilige, vertrouwde vreemde” kan dan waardevol zijn.

We eindigden de bijeenkomst met het zingen van Lied 248.

De dag door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die ’t licht en duister maakt. Voorwaar de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot alle schepselen zich buigen voor uwe liefde en majesteit.

Met vriendelijke groet en u allen een 

goede zomerperiode toegewenst.

Rien Nuijt

VAN DE BESTUURSTAFEL

Mevrouw J. Loman- Keuper,  is verhuisd.

Op 23 mei was onze laatste PCOB middag van het seizoen. U hoeft zich echter niet te vervelen deze zomer want bij de Nieuwsbrief is een bijlage van de Senioren Zomerdaagse Lelystad.

Gert Kolstee heeft hiervoor een stukje geschreven in deze nieuwsbrief.

Allen een goede zomer gewenst en tot de volgende nieuwsbrief, die op 9 juli uitkomt.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Jubilea

Dhr. en Mevr. Schilpzand, hopen op 7 juni hun 45 jarig huwelijk te vieren.

Dhr. en Mevr. Bredschneijder hopen op 4 juni hun 50 jarig huwelijk te vieren.

De adressen in de vorige nieuwsbrief waren fout. Onze excuses hiervoor.

Zieken:

Mevr. J. Kwakkel – van Keulen, Lelystad verblijft in de Meerkanten en gaat af en toe naar huis.

Chronische zieken:

Wij hebben veel chronische zieken binnen onze PCOB die wij graag en steeds weer in onze gebeden gedenken en opdragen aan onze Heer.

Mantelzorgers:
Wij willen ook stilstaan bij de vele leden, die mantelzorger zijn voor een partner of familielid.
Een zware taak en vaak niet te overzien, en dan de vraag: “hoe lang nog”?
Allen moed en kracht om vol te houden toegewenst.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

LEDENBIJEENKOMST PCOB 23 MEI

“Honderd versleten koffers”

Het thema van reisleider Jan-Willem Herweijer.

Altijd betrokken geweest bij Christelijke reisorganisaties. Overigens bestaan die volgens hem niet, het zijn organisaties die reizen organiseren voor Christenen, voor gelijkgestemden. Voor een jongerenreis betekende dat een hele rust voor de ouders omdat jongens en meisjes apart sliepen en er toezicht was.

In 1970 gingen 4 miljoen Nederlanders op vakantie en in 2018, 12 miljoen. Reizen van vroeger, met fiets, of brommer naar de Veluwe of Zuid Limburg. Of je ging logeren bij familie, vaak iemand die een boerderij had. Ouders hadden geen vakantiedagen die door werden betaald, 6 daagse werkweek. Als je naar het buitenland ging was dat vaak familiebezoek in Canada of Amerika. Moeiteloos ging Jan Willem (16 jaar, in 1970) met de brommer, een tent, en een maatje naar Joegoslavië, vrij kamperen in een weiland (voordelig). Hij was mateloos nieuwsgierig. In 1975 kwam de grote omslag in het reizen. De tijd van de computer en internet brak aan. Reizen gingen met een vliegtuig, naar verre landen, China, Indonesië, naar Borneo waar het leek of de tijd had stilgestaan. Maar ook naar Israël, waar je voor het eerst de woestijn zag en de bijbel-verhalen tot leven kwamen. De reisjes langs de Rijn, met een boot, kregen een oubollig imago dankzij het liedje: “Ja een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn”. Terwijl het vaak schitterende reizen zijn. Ook het eiland Madeira kreeg dat imago met het liedje “Een glaasje Madeira, my dear?” Nu we ouder worden moeten we zeggen, ”Ik kan nog en ik mag nog” in plaats van alles wat we niet meer kunnen. Wat ook heel mooi is voor ouderen: een digitale fotolijst, met daarin alle foto’s (op een stick), zodat je nog kan genieten van alles wat je in vroeger jaren hebt beleefd. “Positief leven is 4 seizoenen leven en alle zijn even mooi.”

Met deze mooie spreuk werd deze gezellige ”reismiddag” door Jan-Willem afgesloten.

Carla van ’t Zet.

AANTREKKELIJK PROGRAMMA SENIOREN

 

Senioren Zomerdaagse presenteert een aantrekkelijk programma!

In Almere bestaat het initiatief Senioren Zomerdaagse al 10 jaar met veel succes. In Lelystad kreeg een beperkt programma (2 activiteiten) vorig jaar eveneens een enthousiast onthaal. Alle reden voor de initiatiefnemers (Ada de Jong en Mienke Palte) om met steun vanuit OSOL ook in Lelystad een Senioren Zomerdaagse Lelystad te gaan oprichten. Het idee werd oktober jl. tijdens de Motiemarkt ingediend en toegelicht. Met succes. Er was brede faciliterende steun vanuit de Lelystadse gemeenteraad voor dit nieuwe initiatief. Een 5 tal initiatiefnemers  is aan de slag gegaan met als actueel resultaat een uitnodigend programmaboekje.

(“Senioren voor Senioren” boekje bijgevoegd).

Wat is het idee achter de Senioren Zomerdaagse? Kort samengevat:

Het bedenken, opzetten, introduceren, uitvoeren en begeleiden van een ontspannend programma met uitjes voor senioren en ouderen gedurende de zomermaanden. Juist tijdens de mooie zomermaanden zijn senioren en ouderen vaak verstoken van uitgaansmogelijkheden. Immers, de organisaties waar ze lid van zijn stoppen een aantal maanden met hun activiteiten. Daarbij vertrekt ‘de jeugd‘ massaal naar warmere oorden waardoor de aandacht – en hulp – voor ouderen en senioren letterlijk ‘even op afstand’ staat.

Het initiatief Senioren Zomerdaagse wil wekelijks met een aansprekend programma hiervoor een alternatief bieden. Laagdrempelig, betaalbaar, en zeer gevarieerd qua opzet en onderwerpen.

Rode draad door het programma is de intentie van de organisatie om senioren en ouderen in Lelystad met elkaar in contact te brengen. En met elkaar genieten van de vele mooie en interessante zaken die onze stad, en haar buiten-omgeving, te bieden heeft.

De organisatie van de Senioren Zomerdaagse biedt u hierbij het Programma 2019 aan. Wij hopen dat u zich opgeeft voor deelname aan 1 of meerdere activiteiten.

In het boekje vindt u een opgaveformulier. Maar u kunt zich ook aanmelden op onze “Inschrijfmiddag op 18 juni in de hal van de Hanzeborg”.

Volg ook onze actuele informatie via de komende edities van de Flevopost en de Stadmakerspagina in de Flevopost. Vertel deze mogelijkheid vooral ook door aan uw buren en kennissen. Iedereen is van harte welkom.

Namens het bestuur van de Senioren Zomerdaagse Lelystad,

Gert Kolstee

PCOB REISJE DONDERDAG 15 AUGUSTUS

PCOB-reisje

Tijdens de leden vergadering van 25  april is gestemd over de keuze van het reisje.

 

Met ruime meerderheid is gekozen voor       “Zwerven in Drenthe”.

Heeft u het aanmeldformulier al ingevuld en  ingeleverd ? (deze was bijgevoegd in vorige nieuwsbrief)

We hopen weer op een mooie en interessante dag.

Namens de reiscommissie, Jan Ovinge, tel 260504 of 06-13217858.

 

 

 

OSOL NIEUWS:

Samen genieten van kontakten.

Onze wens is dat ouderen, zolang zij dit willen, op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die samen met een andere vrijwilliger op huisbezoek gaan bij ouderen. Het gaat om vrijwilligers die goed kunnen luisteren, de ouderen kunnen voorzien van informatie over het zorg- en welzijnsaanbod binnen Lelystad en daar waar nodig hen de laatste drempels over kunnen helpen.

Wat willen we bereiken?

Het aantal ouderen in Lelystad neemt toe. Daarnaast geven veel ouderen aan dat zij het liefst (zo lang mogelijk) thuis willen blijven wonen. Binnen Lelystad zijn er vele initiatieven die hierbij kunnen ondersteunen. Het doel van de huisbezoeken is om zelfstandig wonende ouderen (met name zij die nog niet in beeld zijn bij het Sociaal Wijkteam) over deze initiatieven te informeren en indien gewenst te helpen bij het nemen van de laatste stap naar het bestaande zorg- en welzijnsaanbod binnen Lelystad. Dit alles om er aan bij te dragen dat ouderen op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen.

Dit project is een samenwerking tussen het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) en het OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad) de gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad.

Wat gaat u doen:

U plant zelfstandig de huisbezoeken in. Bij voorkeur bij ouderen in uw eigen wijk. Samen met een medevrijwilliger bezoekt u de ouderen thuis. Gesproken wordt over onderwerpen die van belang zijn om prettige zelfstandig te kunnen blijven, waaronder lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten en financiën. Indien gewenst helpt u de oudere de stap te maken naar het bestaande zorg- en welzijnsaanbod binnen Lelystad. Bijvoorbeeld door te helpen bij het opnemen van contact met het Sociaal Wijkteam of gezellig één keer mee te gaan naar de buurtkamer. Urgente situaties en problemen kunt u melden aan de coördinator van het project.

Wat vragen wij van u:

 • Plezier in de omgang met ouderen
 • Bij voorkeur al de nodige levenservaring
 • Goede sociale vaardigheden
 • Minimaal één dagdeel per week beschikbaar
 • Bereidheid om deel te nemen aan trainingen en bijeenkomsten

Wat wij u bieden:

 • De mogelijkheid om van waarde te zijn voor ouderen in uw eigen stad.
 • Een vrijwilligersplek die flexibel is in te vullen.
 • Leuke en inspirerende contacten met ouderen, medevrijwilligers enprofessionals</li
 • Een interessante training, zodat u voorbereidt aan de slag kunt
 • Begeleiding en ondersteuning door professionals

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Beth Buijert via 06-28325134 of a.buijert@welzijnlelystad.nl

Jan Ovinge

PERSBERICHT

“Altijd waanden we ons veilig in Lelystad” zegt de heer van Leeuwen in het artikel van Hart en Ziel naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. Heel Flevoland leeft mee met de familie van Leeuwen.

De stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad kreeg ca. 25.000 likes.

Veel senioren in Lelystad hebben Lelystad gekozen om haar stad, de goede verbindingen en een ziekenhuis dichtbij.

Met een zwakke gezondheid of door acute problemen kan een ziekenhuis te ver weg zijn. Het is de familie van Leeuwen overkomen. Is het de eerste keer?       Is het wachten op de volgende casus?

Uit de meldingen blijkt dat vooral ouderen hierover grote zorgen hebben.

Bij ons is bekend dat de plaatselijke en provinciale bestuurders, de provinciale cliëntenfederatie en de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad vanaf het eerste uur hebben aangedrongen op een ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde en bedden voor de short stay.

Sint Jansdal dat na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen een deel van de zorg heeft overgenomen meldt voortdurend dat zij de gewenste spoed-eisende hulp en acute verloskunde niet kan realiseren, zelfs niet met steun door de Minister.

Door het in diverse provincie steden op grote afstand plaatsen van de zorg gaan steeds meer mensen zorg mijden. Dat het gevolg hiervan kan zijn dat mensen uiteindelijk met ernstige complicaties toch moeten worden opgenomen. Het is de vraag of de landelijke politiek zich de ernst van de situatie voldoende realiseert.

Echter uit de meldingen bij de Stichting blijkt dat zich regelmatig zeer ernstige situaties voordoen. En dan niet te vergeten de stress die dat met zich meebrengt wanneer de reisduur naar het ziekenhuis veel te lang is.

De stichting zet zich in voor het terugkeren van de volledige ziekenhuis-voorzieningen in Lelystad.

Helpt u mee? 

U kunt uw ervaringen melden op de website; www.actieziekenhuis lelystad.nl

Jan Ovinge

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Mei 2019

      16e Jaargang nr. 4

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Ditmaal een tweetal praktische zaken:

BAZAR

Tijdens de Jaarvergadering op 28 februari werd de financiële situatie van onze afdeling door de penningmeester, Petie Schot, toegelicht. Na steeds positieve resultaten in de voorgaande jaren was het resultaat over het vorige boekjaar ruim € 1.200 negatief. De leden van de kascontrole-commissie, Greet Hornstra en Aart Termaat, spraken terecht hun bezorgdheid hierover uit en adviseerden het bestuur passende maatregelen te nemen om tot een sluitende begroting te komen. We hebben hun opmerkingen uiteraard serieus genomen.

Een paar dagen na de ledenbijeenkomst belde Aart mij op en vertelde dat Greet en hij de situatie nog eens hadden doorgesproken en aan het bestuur het idee wilden voorleggen om een keer wat extra inkomsten te verwerven. Tijdens de bespreking bleek dat ze al de nodige informatie hadden inge-wonnen en daarop gebaseerd een gedetailleerd plan hadden uitgewerkt. Greet en Aart zullen een BAZAR organiseren op donderdagmiddag 24 oktober 2019 in de Ontmoetingskerk. Er zal dan dus geen spreker zijn. Om aan het succes van de BAZAR bij te dragen ben ik al begonnen om goede spullen uit te zoeken die bij ons inmiddels overbodig zijn maar waardevol kunnen zijn voor iemand anders. Fijn als u dat ook wilt doen. In de komende periode zullen Greet en Aart u geregeld op de hoogte houden.

DE NIEUWSBRIEF

Alweer een jaar ontvangen wij de Nieuwsbrief in kleurendruk als bijlage bij het KBO-PCOB Magazine. Zoals u nu bemerkt is deze Nieuwsbrief helaas weer in zwart/wit.

De uitvoering in kleur werd gedrukt in de Ontmoetingskerk met een oplage van 230 stuks tegen een prijs van 30 eurocent per boekje. Bij 10 exemplaren per jaar komt dit uit op een totaalbedrag van € 690.
Dick Brouwer verzorgt de opmaak van de Nieuwsbrief. Afgelopen week werden we door hem geïnformeerd dat het drukken in de Ontmoetingskerk niet meer mogelijk is vanwege het contract met de leverancier van de kleurenmachine.  Offertes aangevraagd bij andere drukkers variëren van      € 2.510 tot € 2.930 op jaarbasis. Omdat het drukken in zwart/wit bij kerkcentrum Het Anker slechts 18 eurocent per boekje kost (op jaarbasis     € 414,00) meenden we daarvoor te moeten kiezen. Overigens kunt U de Nieuwsbrief altijd in kleur op onze website www.pcob-lelystad.nl bekijken.
Het bestuur beraadt zich nog over een oplossing op de langere termijn. Dit zou kunnen betekenen dat de leden die hun e-mail adres aan onze secretaris doorgegeven de Nieuwsbrief in het vervolg in kleur per e-mail ontvangen, terwijl de leden die geen e-mail adres hebben opgegeven de Nieuwsbrief in zwart/wit bij het KBO-PCOB magazine blijven ontvangen.     Wij houden u op de hoogte.

Met hartelijke groet,

Rien Nuijt 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor een ieder die het nog niet wist

Ons PCOB- lid mv. C. Esenkbrink – van den Berg,           Het Ravelijn 484, 8233 BW Lelystad, heeft op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding gekregen, en is nu lid in de orde van Oranje-Nassau.

Van Harte Gefeliciteerd met deze eervolle onderscheiding namens ons allen.

 

Als nieuwe leden mogen we verwelkomen
Dhr. A. Otten en Mevr. W.L.A.M. Stoks, Lelystad.
De heer en mevrouw  Bavison – Klinkenberg, Lelystad.
En Mevrouw E. van Keulen-Eenkhoorn,  Lelystad.
Wij hopen dat u zich thuis zult voelen binnen onze organisatie.
      
60 jarig huwelijk

Langs deze weg willen wij u bedanken voor bloemenbon ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. Wij hebben deze verrassing zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet, Riet en Frits Zuijdgeest.
 

Carla van ’t Zet

LIEF EN LEED

Jubilea’s

Dhr. en mevr. Vergeer, Lelystad, zijn op 12 mei 55 jaar getrouwd. Ze zijn God erg dankbaar voor elke dag die ze samen ontvangen, zodat ze dit ook kunnen vieren.

 

 

Dhr. en mevr. Rotensen, Lelystad, waren op 23 april 60 jaar getrouwd. Zij zijn zelfs bezocht door de burgemeester.

Gezien de omstandigheden zijn ze erg blij en dankbaar dat ze dit mochten vieren. Het was een gezellige receptie.

 

 

Dhr. en mevr. Bredschneijder,  hopen DV. 4 juni hun 50 jarig huwelijk te vieren.

Dhr. en mevr. Schilpzand, hopen DV. 7 juni hun 45 jarig huwelijk te vieren.

We wensen deze  echtparen Gods zegen voor de komende tijd.

Zieken

Dhr. F. Zuijdgeest werd opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis voor verder herstel.

Mevr. J. Kwakkel – van Keulen, is opgenomen in het  Isala Ziekenhuis  in Zwolle.

Dhr. J. Selles is weer thuis om verder te herstellen.

Chronische zieken

Wij wensen allen die al langer ziek zijn, of een operatie hebben ondergaan  geduld, steun en Gods zegen om door te gaan met Hem.

Kontaktdame

Mevr. C. Noordam,  stopt per 1 mei 2019. We danken haar voor het vele werk wat ze mocht doen en wensen haar en haar man veel sterkte voor  de komende tijd in hun nieuwe huis.

Mevr. A. de Pee, wordt haar opvolgster, we wensen Afke alle succes en Gods zegen, bij dit werk.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

VAN DE PENNINGMEESTER

Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Flevoland draagt de lokale samenleving van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde een warm hart toe. Dit doet zij onder andere door het organiseren van de Rabobank Clubkas Campagne. Veel ver-enigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken.

De Rabobank Clubkas Campagne is een mooie kans voor onze PCOB om jaarlijks onze kas te spekken. De Rabobank stelt €50.000,- beschikbaar en tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Flevoland hun stem uitbrengen op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op de PCOB worden uitgebracht des te meer de PCOB Flevoland ontvangt. Als u wel een rekening van de Rabobank heeft, maar nog geen lid bent, kunt u lid worden via internet of door het invullen van een formulier.

Petie Schot, penningmeester, PCOB Lelystad

LEDENBIJEENKOMST PCOB 25 APRIL

“Trouwen door de eeuwen heen”

Dat is het thema waar Jan Wiersma ons op deze ledenbijeenkomst over vertelt. Is het houden van elkaar tegenwoordig de voornaamste reden om met elkaar te trouwen, vroeger waren er diverse andere redenen om een huwelijk met elkaar aan te gaan.

Dat konden economische redenen zijn, behorend tot een bepaalde stand, kerkelijke richting of komend uit dezelfde omgeving, dorp of stad.

Voor het tot een huwelijksvoltrekking komt is er meestal een verkeringstijd aan vooraf gegaan waarin een huwelijksaanzoek, verloving en ondertrouw plaats heeft gehad. Huwelijkssymbolen zijn bruidskleding, een bruidsboeket, een bruidstaart en een trouwring. Volgens de spreker is de ring als symbool al heel oud; ontstaan in Egypte en in de Romeinse tijd gedragen als belofte van trouw. Als zodanig ook nu nog het symbool van huwelijkstrouw.

Tegenwoordig is een vrijgezellenfeest voor het huwelijk gebruikelijk en na het voltrekken van het huwelijk een huwelijksreis.

Als trouwambtenaar (BABS) vertelt de spreker nog een voorval van een trouwtekst 1 Johannes 4:18, waarbij op de kaart i.p.v. de brief van Johannes wordt verwezen naar het evangelie van Johannes hoofdstuk 4 vers 18.

Wiersma  besluit met het vertellen van een fictief verhaal, waarvan de uitkomst niet wordt gegeven. Naast trouwambtenaar presenteert hij zich ook als verhalenverteller. Daarvan hebben we nu ook een indruk.

Nico de Jong

LEDENBIJEENKOMST 23 MEI:

Op onze laatste middag van het seizoen gaan we interactief op reis met     Jan – Willem Herweijer.

Hij neemt ons mee, naar het reizen van vroeger en het reizen van nu. Vijf en veertig jaar reis-ervaringen van een beroepsreiziger.

Het belooft een gezellige middag te worden.

Carla van t Zet

 

 

 

UITNODIGING

Geachte dames en heren,

Op 29 mei 2019 zal de heer Kees Dekker zijn werk als regio coördinator van de PCOB Flevoland beëindigen. De heer Dekker heeft dan 21 jaar voor de PCOB gewerkt. Eerst 15 jaar als voorzitter van het gewest Flevoland en tijdens die periode was hij tevens lange tijd lid van het landelijk algemeen bestuur van de PCOB. Na de opheffing van het gewest Flevoland was hij nog ruim 6 jaar regio coördinator van de PCOB Flevoland.

Ter gelegenheid van dit afscheid bieden de PCOB afdelingen van Flevoland Kees Dekker een regiobijeenkomst aan waarin op passende wijze afscheid wordt genomen.

Als gastspreker voor deze bijeenkomst is pastor Marinus van den Berg uit Rotterdam uitgenodigd.

Gezien de actualiteit van het onderwerp zal Marinus van den Berg spreken over:

“Eenzaamheid in al zijn facetten”

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Kerkcentrum Open Hof, de Zuid 2, 8251 BH Dronten. Telefoon 0321-312792.

Aanvang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Het programma van deze middag is als volgt:

13.30 uur:  Opening door de voorzitter van de afdeling Dronten dhr. Arie Arkenbout.

13.45 uur:  Pastor Marinus van den Berg.

14.45 uur:  koffie en gelegenheid om dhr. Dekker de hand te drukke en einde eerste deel van de
bijeenkomst.

Vanaf 15.15 uur wordt door de afdelingen van de PCOB Flevoland en gasten van KBO Flevoland in een officiële regiovergadering afscheid van Kees Dekker genomen.

Tijdens dit deel van de bijeenkomst zullen enkele sprekers het woord voeren.

In verband met de beschikbare zaalruimte wil de afdeling Dronten graag weten of u van de uitnodiging gebruik wilt maken en met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

U kunt dit tot 26 mei a.s. bij voorkeur per mail, doorgeven aan de secretaris van de afdeling, Truus Reinhoudt.

Email: reinhoudt@solcon.nl

Telefonisch aanmelden kan eventueel ook: 0321-321390.

Namens de PCOB afdeling Dronten,

Arie Arkenbout, voorzitter en Truus Reinhoudt, secretaris.

Carla van t Zet

SINT JANS DAL

Ziekenhuis nieuws

Over de problematiek van het ziekenhuis in Lelystad hebben we contact met de beleidsmedewerkers van KBO-PCOB. Op donderdag 25 april was er weer een gesprek een Algemeen Overleg in de Tweede kamer. Onderwerp: faillissement van de ziekenhuizen. KBO-PCOB heeft de volgende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit naast alle andere brieven van gemeente, provincie en stichting die ook verzonden zijn. De druk is groot maar het resultaat laat nog op zich wachten.

Komende week staat op de agenda van uw Commissie een algemeen overleg over ziekenhuisfaillissementen gepland. Vanuit onze leden in de omgeving hoort KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie, zorgwekkende signalen als het gaat om de effecten van het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. De juiste zorg op de juiste plek lijkt hier niet meer aan de orde te zijn.      Een aantal signalen op een rij:

Reizen

We horen en lezen signalen van senioren die met enige spoed moeten worden opgenomen en tot in Sneek belanden. Hierdoor is de reisafstand zo groot dat een bezoek door de partner niet meer mogelijk is. Het ontbreken van een naaste valt mensen zwaar en als we dit beschouwen vanuit de benadering van ‘Positieve gezondheid’ is dit niet bevorderend voor het herstel.

Echter is een ziekenhuis dichterbij eveneens lastig. De buslijn naar het ziekenhuis in Harderwijk heeft geen halte voor de deur.

Wanneer senioren naar de SEH moeten maar niet per auto kunnen komen, moeten zij nog 10 minuten lopen voordat zij acute zorg kunnen krijgen.

De nabijheid van zorg is van belang. Alleen dan kan langer thuis wonen verantwoord zijn. Daarbij hoort de vertrouwde specialist in het ziekenhuis en een SEH die goed bereikbaar is. Shoppen met senioren tussen de verschil-lende ziekenhuizen ondermijnt het vertrouwen in de zorg.

 

Vertrouwde arts toch verlaten?

Met het sluiten van het ziekenhuis is een aantal poliklinieken in Lelystad gebleven. Echter een aantal artsen heeft besloten als ZBC verder te gaan. Patiënten volgen hun arts met wie ze vaak al een jarenlange relatie hebben opgebouwd en komen daarmee terecht bij een ZBC. Echter is de onder-steunende infrastructuur (röntgenapparatuur, etc.) vaak niet aanwezig en wordt de patiënt vaak  niet toegelaten tot de bestaande infrastructuur bij de poliklinieken. Het gevolg is dat de patiënt óf moet gaan reizen óf alsnog de overstap moet maken naar een vreemde arts.

Zorgmijding

We krijgen signalen dat mensen nu vaak kiezen voor ‘geen gedoe’. Bezoek aan de specialist wordt uitgesteld tot het uiterste moment. Dit is zorgelijk omdat zeker bij kwetsbare ouderen de zorg complexer wordt bij zorgmijding en dat de kosten hiermee ook hoger worden.

Langer thuis vraagt om goed netwerk aan zorg

We merken dat senioren angstig zijn als het gaat om de toekomst. Van de lokale organisaties ontvangen wij het signaal dat men het gevoel heeft niet serieus te worden genomen als men de signalen op tafel legt. Dat geeft ons reden tot zorg. Als we met elkaar werken aan het langer thuis wonen van senioren, dan vraagt dat om een goed netwerk aan zorg; en dat is inclusief het ziekenhuis. Opnames in Sneek of Zwolle lijkt ons geen juiste zorg op de juiste plek. Dit vraagt om een nader onderzoek. Maar tot die tijd vragen wij u aan de minister voor te leggen een tijdelijke voorziening te treffen door middel van een SEH te openen en een beddenhuis voor opnames tot drie dagen. Laten we onze senioren serieus nemen, net zoals de inzet op de juiste zorg op de juiste plek!

Jan Ovinge

 

 

PCOB REISJE

  PCOB-reisje donderdag 15  augustus

Tijdens de leden vergadering van 25  april is
gestemd over de keuze van het reisje.
Met ruime meerderheid is gekozen voor
“Zwerven in Drenthe”.

Bijgaand treft u het aanmeldformulier aan.

 

We hopen weer op een mooie en interessante dag.

Namens de reiscommissie, Jan Ovinge, tel 260504 of 06-13217858.

 

 

 

 

 

 

DE GROENE SLUIS

“De Groene Sluis, een grote familie”.

“Een grote familie”, “Veel gezelligheid”, “je bent onder de mensen”, “altijd met plezier aan het werk”. Dit zijn uitspraken van onze vrijwilligers van kringloopwinkel De Groene Sluis. De Groene Sluis is een bloeiende kring-loopwinkel in Lelystad die steunt op haar vrijwilligers.

Dankzij vrijwilligers kan De Groene Sluis goede doelen in Lelystad financieel ondersteunen.

Wie heeft zin om in zijn vrije tijd samen met een gezellig team onderdeel te zijn van een mooie kringloopwinkel? Wij kijken samen naar een passende functie.

Bent u bijvoorbeeld een echte boekenworm? Dan is de boekenafdeling wat voor u. Of houdt u van klussen, elektra of gereedschap?

Ook dan kunt u bij ons terecht op de verschillende afdelingen. Voor hand-werkers of mode bewuste dames en heren is ook een plek. Kortom genoeg mogelijkheden om uw kwaliteiten tot recht te laten komen.

Bent u geïnteresseerd?

U  kunt  zich via  de  website  zich  aanmelden  www.degroenesluis.nl, maar  ook telefonisch contact opnemen 06-38458345 of mailen met tabitha@degroenesluis.nl.

Het leukste natuurlijk is als u even binnen komt lopen in de winkel en gelijk kunt zien hoe de sfeer is (zuiveringweg 83)! Welkom voor een kopje koffie of thee! Zie de bon bij de advertentie van De Groene Sluis.

 

 

 

 

 

Jan Ovinge

 

WORKSHOP

 “Regie bij de klant laten”.

Hierbij nodig ik u, namens onze Coördinator Ouderenadvisering in Flevoland, Mary Hanekamp,  uit om deel te nemen aan de Workshop “Regie bij de klant”.

Deze workshop zal worden gehouden op dinsdag 18 juni van 10.00 uur – ca15.00uur in De Open Hof aan De Zuid 2 in Dronten. Voor de lunch zal worden gezorgd.

Deze workshop is bedoeld voor alle KBO- en PCOB-ouderenadviseurs in Flevoland maar ook geschikt voor andere geïnteresseerden.

Te denken valt aan vrijwilligers van “Lief en Leed” en “Belastinginvullers” en anderen die vaak geconfronteerd worden met problemen  van de bezoekende oudere.

Ik verzoek u zich zo snel mogelijk aan te melden  voor deze workshop,

bij onze coördinator Mary Hanenkamp. Zij is te bereiken via email: mary.hanekamp@gmail.com.

Zij dient tijdig in Utrecht gelden hiervoor beschikbaar te krijgen en het aantal deelnemers voor de hoogte hiervoor is bepalend.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Mary.

Mevr. J. A. M. Bolle, secretaris

Karveel 46-50,

8242 VD  Lelystad

Tel.: 0320-281883 Mob. 0618856208

Email: secretaris@kboflevoland.nl

Carla van t Zet

 

 

 

Regie bij de klant laten.

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

   April 2019

16e jaargang nr. 3

Afdeling Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik uit te kijken naar onze bijeenkomst in maart met columniste Wieke Biesheuvel. Carla van ’t Zet kwam met het idee om  Wieke uit te nodigen voor een ledenmiddag. Zij had haar boek “Wieke in Zambia, mijn onvergetelijke jaren” gelezen en was enthousiast geworden over de verhalen. Het kostte Carla heel wat moeite maar uiteindelijk is het gelukt en afgelopen donderdag was het zover. Namens alle aanwezigen wil ik Carla heel hartelijk bedanken voor haar inspanningen om deze middag te organiseren.

Afgelopen weken waren Jenneken en ik ook even in een andere omgeving. De Zwitserse bergwereld. Tijdens de gehele heenreis hadden we te maken met zeer heftige regen en toen we omhoog reden naar onze eind-bestemming op 1200 meter hoogte was de regen overgegaan in een sneeuwstorm. Als je dan veilig aankomt en de auto in de garage kunt parkeren stemt dat tot dankbaarheid. De volgende dagen zagen we op het nieuws dat in westelijk Oostenrijk en ook in Zuid Duitsland vele dorpen volledig waren ingesneeuwd. De forse sneeuwval hield nog een aantal  dagen aan maar de week daarop konden we genieten van een zonovergoten witte wereld. Als ik dan op een hoogte van ruim 3000 meter om me heen keek en rondom de vele dik besneeuwde bergtoppen zag ervoer ik zowel de schoonheid als het mysterie van de schepping. Een nietig schepsel in een grenzeloos heelal.

De terugreis verliep probleemloos en net na zonsondergang waren weer thuis.

De volgende ochtend keek ik naar buiten en was ik verbaasd over het verschil in de natuur. Toen we vertrokken was de tuin nog in winterslaap, twee weken later in lentetooi. Kleurig bloeiende planten, fris groene blaadjes aan heesters en bomen. Ook hier die scheppende kracht.

In de veertigdagentijd begonnen op woensdag 6 maart, leven we toe naar Paaszondag op 21 april. Het feest van de opstanding. De dood is over-wonnen door het leven. Er zou echter geen Pasen zijn zonder Goede Vrijdag. Op die dag  mogen we gedenken hoe Jezus, Gods zoon, is gestorven aan het kruishout maar, zoals vermeld in Lucas 24, “op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven”.

Ook namens mijn medebestuursleden wens ik u allen een Goede Vrijdag van bezinning en een feestelijke Paasviering toe.

Met hartelijke groet,

Rien Nuijt

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

Code rood !!  Rijbewijskeuringen

 

Bij het CBR zijn er wachttijden van meer dan 5 tot 6 maanden. Moet u uw rijbewijs verlengen, begin dan lang van tevoren. Maak van alles wat u opstuurt een kopie zodat u bewijs hebt. Na de verval datum mag u echt geen meter meer rijden in uw auto als u nog geen nieuw rijbewijs hebt. Verschillende mensen is dat al overkomen.

Carla van ’t Zet.

VAN DE PENNINGMEESTER

Vriendelijk verzoek van de penningmeester.
Het is weer zover. Een nieuw contributiejaar is aangebroken. Graag wil ik de leden die hun contributie zelf overmaken op bankrekening:
NL56 RABO 0141 5442 60 t.n.v. PCOB, afdeling Lelystad eraan

herinneren deze te betalen in de maand april 2019.

Individueel lid  € 34.00  en  voor  een  Leefverband € 54.00.

Dit geldt natuurlijk niet voor leden die al betaald hebben, waarvoor hartelijk dank. Voor de leden die automatisch betalen vermeld ik nog even, dat de afschrijvingen in maart en juni zullen plaatsvinden.

Petie Schot.

LIEF EN LEED

Jubilea

Dhr. en mw. Wels – Anceaux, Lelystad, zijn op    15 april 50 jaar getrouwd. Doordat Henk al enige tijd ernstig ziek is, zijn ze erg dankbaar voor elke dag die ze samen krijgen.

Dhr. en mw. Zuijdgeest – Liefers,  Lelystad zijn op 22 april 60 jaar getrouwd. We wensen beide echtparen een hele fijne dag, en Gods zegen de komende tijd.

Zieken:

Mw. M.B. Koster – Zwaan, Lelystad, revalideert thuis na een hartinfarct.

Mw. M.W. Klerk – Oosthoek,  KB Lelystad, heeft een hersenschudding gehad. Met beiden gaat het de goede kant op maar zij moeten het rustig aandoen.

Dhr. J. Abrahamse,  Lelystad, is opgenomen geweest in het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, maar mocht weer snel naar huis.

Vruchten, Joh: 15 vers 5.

Vruchten hoef je niet zelf voort te brengen.

Ze groeien eenvoudig weg, door dicht bij God  te leven”.

We wensen allen, veel sterkte en Gods kracht en zegen voor verder herstel.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

LEDENBIJEENKOMST PCOB 25 april

 

“Het huwelijk door de eeuwen heen”.

Jan Wiersma is sinds 2015 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) in de gemeente Staphorst. Hij woont in Steenwijk en was 25 jaar directeur van een christelijke  basisschool.

Als leerkracht kreeg hij regelmatig de opmerking: ‘Meester, vertelt u nog eens dat verhaal van……..’. Blijkbaar was dat verhaal blijven ‘hangen’ en dus niet vergeten. Vaak weten kinderen het nog tot in detail en kunnen ze het zelf navertellen. Dat is de kracht van vertellen, dat ze het zelf weer door kunnen geven aan anderen. Kortom, het verhaal gaat verder!         We gaan kijken en luisteren naar de verhalen van Jan Wiersma.

Carla van ’t Zet.

LEDENBIJEENKOMST KBO 1 mei

Informatie over Respijthuis Lelystad en inloophuis Passie.

U bent allen welkom op woensdag 1 mei om 14.00 uur in de Petruskerk.

 

Respijthuis Lelystad is er voor mensen met een aandoening en/of beperking. Uw naaste kan hier tijdelijk verblijven, zodat u als mantel-zorger even tijd en ruimte voor uzelf kunt nemen. U kunt de accu weer opladen.

 

Inloophuis Passie is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker op hun levenspad. We zijn er voor iedereen uit Lelystad en omgeving.

Opgeven bij Piet Groen tel. 258860. Kosten € 5,00 voor 2x koffie/thee en zaalhuur.

Carla van t Zet

ZONDAG ZINDAG

Op zondag  7 april  is er weer Zondag Zindag in zorgcentrum De Hoven.

Het dubbelmannenkwartet van het Lelystads mannenkoor zal dan optreden.

De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur. Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd.

Senioren zijn van harte welkom!

Namens de werkgroep Zondag Zindag

Riet van der Honing

ONS UITSTAPJE, aan u de keuze!

PCOB-Uitstapje 2019 op donderdag 15 augustus 2019.

De reiscommissie heeft zich onlangs gebogen over het uitstapje voor de komende zomer. Evenals voorgaande jaren laten we de keuze  van de reis graag over aan de leden.

In de vergadering van april wordt daarover gestemd.

We hebben getracht reizen te selecteren waaraan een ieder kan deel-nemen. Rolstoel of rollator is dus geen probleem. We gaan een gehele dag op stap. We vertrekken om acht uur dertig (half negen) en we zijn tegen zessen weer thuis. Wat alle reizen gemeen hebben is dat we  koffie met gebak hebben en een koffietafel met soep of kroket. We bieden u een volledig verzorgde reis aan.     We stellen de volgende reizen aan u voor: 

 1. Den Bosch, de stad van Jeroen Bosch en de St. Jan, prijs € 45,00

Dat gaat naar Den Bosch toe………..’s-Hertogenbosch, of Den Bosch, is de culturele hoofdstad van Brabant. De historie van deze gezellige stad gaat terug tot aan de Middeleeuwen. De beroemdste zoon van de stad was Jheronimus Bosch, de schilder die behoort tot de grote meesters van ons land. In 2016 werd op grootse wijze herdacht dat hij 500 jaar geleden was overleden. We nemen u graag mee naar de beroemde St. Jan.

Deze gotische, kathedrale basiliek zal zeker indruk op u maken. In het naastgelegen bezoekerscentrum De Bouwloods, vindt u beelden en fragmenten die na de restauratie over bleven. Zo komt u veel meer te weten over de symboliek van de talloze beelden op de kerk. Na afloop kunt u nog pauzeren op de gezellige Parade (consumptie voor eigen rekening). Niet vergeten: een bezoek aan De Bosch is niet compleet, wanneer u geen Bossche Bol heeft gegeten!

 1. Zwerven door Drenthe, prijs € 45,00

Bos, heide en zandverstuivingen sieren het landschap. In het oosten verheft zich de Hondsrug. In een woord fantastisch dit stukje Nederland. Want Drenthe is mooi, ruim en vol uitdaging. Prachtige Nationale Parken en natuur om te ontdekken.  De cultuur ligt hier letterlijk voor het oprapen. Sfeervolle  brinkdorpen, mysterieuze hunebedden en musea om doorheen te struinen. En uitgestrekte heidevelden met een schaapskudde en herder.

Na de lunch worden we in de touringcar vergezeld door een gids die ons meeneemt over verrassende wegen en door prachtige natuur.

U wordt meegenomen naar de ijstijd en de tijd van de Hunebedbouwers en de oorsprong van de staatsbossen. Gepauzeerd wordt er in het monumentendorp Orvelte. (consumpties voor eigen rekening)

“Voel je welkom in Drenthe”!                               Orvelte   

 

 

                

 1. Museumeiland in de Biesbosch, prijs € 50,00

Onlangs is er een fantastisch mooi museum geopend over de Biesbosch in Werkendam. De aankomst is al heel bijzonder, want het museum ligt op een klein eiland. Met de touringcar rijdt u daarom via een speciale brug naar de ingang.

Ter plaatse ziet u een indrukwekkend gebouw met een grasdak en een panoramaruit van 50 meter voor een adembenemend uitzicht. Binnen ziet u hoe de Biesbosch is ontstaan en hoe de mensen hier werkten en woonden.

Om echt van de Biesbosch te genieten, moet u het water op. Daarom stapt u hier in een fluisterboot, zodat u optimaal kunt genieten van de weldadige rust in dit natuurgebied. Wilt u eens iets heel anders en nieuws? Het is ook mogelijk om met een elektrisch aangedreven treintje een rondrit te maken door het ontpolderingsproject Noordwaard. Binnen 5 jaar kunnen de grote rivieren hier hun water kwijt wanneer overstromingen dreigen.

U kunt alvast eens nadenken welke reis u het meeste aanspreekt. We kiezen tijdens de bijeenkomst in april de reis (waar de meeste stemmen voor zijn). U kunt zich daarna via een opgave formulier opgeven voor het uitstapje.

Namens de reiscommissie, Jan Ovinge, tel 260504 of 06-13217858.

CURSUS OUDERENADVISEUR

Ouderenadviseur in Dronten is Mary Hanekamp. Zij is vrijwilliger bij de KBO/PCOB, tevens is zij regio coördinator van de ouderenadviseurs in Flevoland.

Omdat, landelijk, de KBO en de PCOB als één ouderen bond door gaan (vanzelfsprekend ieder op zijn eigen manier en met eigen achtergrond) is zij namelijk bezig om een cursus ouderenadvisering te organiseren. Mogelijk zijn er binnen de PCOB-Lelystad nog vrijwilligers die aan deze cursus willen deelnemen.

Er is nog geen datum van de te houden cursus bekend, deze zal pas na de zomervakantie plaatsvinden. Om echter een goede locatie te kunnen bespreken, is het wel nodig te weten hoeveel deelnemers er zullen zijn, vandaar dat ik u hier nu reeds over informeer.

Wilt u deelnemen aan deze cursus dan kunt u zich opgeven per mail, onder vermelding van naam / adres / telefoonnummer bij: mary.hanekamp@gmail.com

Met vriendelijke groet, Mary Hanekamp.

SAMEN UIT ETEN, GEZELLIG TOCH!

Inmiddels is twee keer een groep uit eten geweest Resto van Harte in het buurtcentrum in de Zuider-zeewijk. Dit was voor herhaling vatbaar. Onder leiding van een deskundige kok, koken daar vrijwilligers, betaalbare en gezonde driegangendiners. De kosten(betalen aan de zaal) zijn € 7,00, excl. drankjes.

Het voorstel is om dat opnieuw te doen op dinsdagavond 21 mei 2019. Inloop vanaf 17:30 uur. Aanvang diner 18:00 uur.

Plaats buurcentrum Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1. Als u hiervoor interesse heeft kunt u zich bij mij opgeven. Dit kan tot 1 mei.  Echter vol is vol.    Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

 

 

Jan Ovinge, tel.: 260504 of 06-13217858, email: ovinge@planet.nl

 

Lang zult u wonen communicatiepakket 10

Lelystad

Thema maart 2019: “Tuinieren met meer gemak”.

Minder onderhoud en meer gemak in de tuin.

Wieden,  maaien,  schoffelen,  spitten en snoeien. Tuinieren vraagt behoorlijk  wat  kracht  en  inspanning.  Niets  mis  mee,  want  het is een prima manier om fit en vitaal te blijven. Maar het kan vaak met meer gemak en met minder onderhoud.

 

Minder bukken bij tuinwerkzaamheden.
Bij  werken  in  de  tuin kan het  herhaaldelijk  bukken, hurken en  knielen behoorlijk  zwaar  zijn  voor  de  rug en knieën. Tuingereedschap  met een lange  steel kan  veel van dit zware werk overnemen.  Ook  heel  handig is een kniel- en  zitbankje voor extra steun. Tegenwoordig  zijn  er  ook  veel ergonomische tuingereedschappen verkrijgbaar, daarmee hoeft u aanzien-lijk minder kracht te zetten.

Hulp van de robotmaaier.

Een handig hulpje in de tuin is de robotgrasmaaier. Deze robot maait voor u het gras en laadt zichzelf vervolgens zelf weer op. De resten die de robotgrasmaaier achterlaat zijn zo klein dat deze niet opgeruimd hoeven te worden. De kosten van een robotgrasmaaier zijn afhankelijk van de grootte van het gazon dat gemaaid moet worden.

De kosten liggen tussen de 500 en 3000 euro.

Goede mix verharding en beplanting
Met  een  goede  mix  tussen  verharding  en  beplanting  vraagt   een  tuin minder  onderhoud. Kies  liever geen  gevoelige  bodembedekkers  die veel aandacht  nodig hebben. En zet  de planten  dicht  bij  elkaar  zodat ze een sluitend geheel vormen.  Hierdoor krijgt  onkruid  minder kans. Als  bukken  niet meer zo goed gaat, zijn verhoogde borders of plantenbakken een uit-komst.

Besteed aandacht aan veiligheid
Besteed aandacht aan het voorkomen van valpartijen en uitglijders.

Ook voor buitentegels of vlonders in de tuin kunt u antislip-coatings of tape krijgen. De coatings maken de grondoppervlakte ruw waardoor u het risico op uitglijden beperkt.

Lees meer tips

Op www.langzultuwonen.nl vindt u meer tips en adviezen om uw huis en tuin veiliger en comfortabeler te maken.

Jan Ovinge 

 

GOEDE ZIEKENHUISZORG

Goede ziekenhuiszorg in de Flevopolder en Noordoostpolder.

De zorg in uw regio is inmiddels overgenomen door ziekenhuis St. Jansdal en de Antonius Zorggroep. Daarmee blijft goede zorg in de regio voor u bereikbaar.

Ziekenhuis St Jansdal biedt een uitgebreid zorgaanbod in Lelystad en Dronten.

Vanaf 1 maart kunt u bij ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad terecht voor bijna alle zorg. Bijvoorbeeld voor dagbehandelingen, infusen, chemo-therapie, röntgenfoto’s, MRI en CT-scans en bloedprikken. Ook voor een gipsbehandeling of ruim 230 chirurgische ingrepen kunt u in ziekenhuis    St. Jansdal in Lelystad terecht. Daarnaast is er in Lelystad van 8.00 tot 21.30 uur een spoedpoli voor niet-levensbedreigende spoedzorg.

Alle medisch specialisten houden spreekuur in het ziekenhuis in Lelystad. In de polikliniek St. Jansdal in Dronten houden bijna alle medisch specialisten spreekuur. U kunt daar ook terecht voor röntgenfoto’s en bloedprikken.

Staat er nog een afspraak gepland?

Bijvoorbeeld voor een opname, operatie of behandeling?  Dan neemt ziekenhuis St. Jansdal contact met u op. Heeft u een afspraak:

– tussen 1 maart en 30 juni? Dan belt ziekenhuis St. Jansdal u.

– na 1 juli? Dan krijgt u een brief van ziekenhuis St. Jansdal.

De Antonius Zorggroep regelt de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder.

U kunt in Emmeloord terecht voor bijvoorbeeld dagbehandelingen, röntgen-foto’s en bloedprikken. En voor een gipsbehandeling of kleine chirurgische ingrepen. Het Antonius Ziekenhuis Emmeloord heeft het aantal spreekuren uitgebreid.

Voor diverse soorten zorg en zijn er avondspreekuren. Informatie over deze spreekuren vindt u op:

www.mijnantonius.nl/specialismen-en-afdelingen

We hebben de tijdelijke vergoeding voor de extra vervoerskosten verlengd.

U kunt nog tot 1 juli 2019 gebruikmaken van de tijdelijke vergoeding.

De vergoeding geldt voor iedereen die in behandeling was bij MC IJsselmeer-ziekenhuizen. En voor verzekerden die in Flevoland en in de Noordoostpolder wonen. Maar door het faillissement voor hun behandeling naar een ander ziekenhuis moeten. Op www.zk.nl/mijnziekenhuis leest u meer over de reiskostenvergoeding.

Heeft u vervoerskosten die u moet maken voor de behandeling in een ander ziekenhuis?

Belt u dan met de Vervoerslijn op (071) 365 41 54. U bereikt hen van maandag tot en met vrijdag (of werkdagen) van 8.00 tot 20.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Kunnen we u nog ergens mee helpen?

Op www.zk.nl/mijnziekenhuis vindt u meer informatie over de ziekenhuis-zorg in de Flevopolder en de Noordoostpolder. U kunt ook bellen met één van onze Zorgcoaches op nummer (071) 364 02 80.

Hartelijke groet, Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis.

 

Jan Ovinge

 

LEDENBIJEENKOMST 28 MAART

Ter introductie op de vertelling van Wieke Biesheuvel houdt Carla van ’t Zet een beschouwing over het levensbelang van water. Hiermee is meteen de toon gezet voor de spreekster van deze middag in de grote zaal van de Ontmoetingskerk. Gezien de grote toeloop van belangstellenden voor deze middag 145 personen, is dit een uitgelezen plek. Aan de hand van beelden op de beamer houdt de spreekster een gloedvol betoog over haar periode in Zambia, waar haar echtgenoot als arts en chirurg verbonden is aan het  ziekenhuis.

Hoewel de buitenkant van het ziekenhuis er als een landhuis uitziet blijkt het er binnen onvoorstelbaar onhygiënisch toe te gaan. Dit komt ook door de manier van verzorging van de patiënten, die grotendeels door familie en bekenden wordt gedaan. De behandelingen, operaties en verpleging die nodig zijn moeten  met de beperkte middelen die men voorhanden heeft  worden uitgevoerd.

De leefomstandigheden daar waren voor de spreekster een uitdaging om zich actief in te zetten voor de bevolking in de regio. Ze bood hulp waar ze maar kon en bouwde zo een sterke band op met de mensen. Dit liep er op uit dat ze zelfs de organisatie in handen nam en de middelen beschikbaar stelde om waterputten aan te leggen om de bevolking aan goed en betrouwbaar drinkwater te helpen.

Hun beider inzet heeft teweeg gebracht dat er een verbinding met de mensen is ontstaan die het verlangen geeft  hen opnieuw te ontmoeten.

Mevrouw Biesheuvel heeft ons in allerlei dagelijkse gebeurtenissen een realistische kijk gegeven op het leven in Afrika. Een manier van leven waar wij tegenwoordig geen weet meer van hebben.

Nico de Jong 

 

 

 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

      Maart 2019

      16e Jaargang nr. 2

       Afdeling: Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER 

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat het bestuur vanwege het tekort ad  € 1.300 over 2018 een voorstel zou doen om de contributies te verhogen. Tijdens de bestuursvergadering hebben we echter besloten de verhoging in ieder geval uit te stellen tot 1 januari volgend jaar. We hopen echter  dat er helemaal geen verhoging nodig is in het geval het jaar 2019 financieel positief kan worden afgesloten. Het is bijvoorbeeld een meevaller dat de afdracht aan de landelijke organisatie met bijna twee euro per lid wordt verlaagd. De kascontrole-commissie deed ook een mooie suggestie voor extra inkomsten, waarover binnenkort meer informatie.

Maar het belangrijkste is -zoals ik ook in de vorige Nieuwsbrief schreef- dat het ledenaantal weer boven de driehonderd komt, laten we daar allen ons best voor doen.

Na afloop van onze vorige bijeenkomst met als thema “Positief werken aan gezondheid” kregen we veel enthousiaste reacties. Topper was het steeds sneller bewegen op het liedje “Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen (2x). Oren, ogen, puntje van je neus, hoofd, schouders, knie en teen”. We kregen veel nuttige informatie en tips over het belang van wandelen, bewegen en gezond eten voor ouderen. Er waren 74 personen aanwezig en de opbrengst van de collecte was € 121,70 dus 1,64 per persoon, dit is overigens minder dan de prijs van een kop koffie of thee die de PCOB moet betalen.

Ik kijk nu al uit naar onze maart bijeenkomst met schrijfster en columniste Wieke Biesheuvel.

Een mooie gelegenheid om familie of vrienden mee te nemen zodat ze kennis kunnen maken met de sfeer en activiteiten van onze plaatselijke PCOB.    We verwachten een hoge opkomst en daarom hebben we de kerkzaal gehuurd. Tot ziens en alle goeds toegewenst. 

Met vriendelijke groet,

Rien Nuijt 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Petie Schot, onze penningmeester en belastinginvuller, heeft de taak van Jan Penninkhof als ouderenadviseur overgenomen.

“Jan bedankt voor de vele jaren dat je ouderenadviseur voor ons bent geweest”.

In de vacature voor een Regiocoördinator heeft Jan de Graaf uit Dronten zich beschikbaar gesteld.

Carla van ’t Zet.

LIEF EN LEED

Overleden:

18 februari 2019 Dhr. M. Mur, in de leeftijd van 80 jaar.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen Gods sterkte toe in deze verdrietige periode.

Jubilea:

Dhr. en mw. Peursum, zijn op 17 maart  55 jaar getrouwd. We wensen hen een hele fijne dag bij dit jubileum en Gods zegen ook de komende tijd.

Zieken:

Dhr. J. van der Heijden, is opgenomen in Universitair Medisch Centrum Utrecht en heeft daar op 12 februari een hart-operatie ondergaan, momenteel gaat het goed met hem, en inmiddels is hij gelukkig weer thuis om verder aan te sterken. We wensen de heer en mevr. van der Heijden daarbij veel sterkte en Gods zegen toe.

Dhr. J. Selles, Stadhuistraat 10, mocht voor verdere revalidatie en herstel weer naar huis. We wensen hem veel rust, geduld en Gods zegen toe.

Nieuwe contact dame centrum:

Mw. Greetje van der Linden, wordt met ingang van heden, na het wegvallen van Riks Veninga, onze nieuwe contactdame in de centrumzone. We wensen haar veel succes en Gods zegen toe bij dit mooie werk. We hebben veel chronische en langdurige zieken. Ook mensen waarvan we weten dat ze niet beter zullen worden.

‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, Peil mij, weet wat mij kwelt’.

Psalm 139: 23

GEDACHTEN:

Wanneer je er geen vat op krijgt, wanneer je er geen gat in ziet,

ben je bij Hem aan het juiste adres.

Hartelijke groeten, Henk en Margreet van Heerde.

VAN DE PENNINGMEESTER

Vriendelijk verzoek van de penningmeester.
Het is weer zover. Een nieuw contributiejaar is aangebroken. Graag wil ik de leden die hun contributie zelf overmaken op bankrekening:
NL56 RABO 0141 5442 60 t.n.v. PCOB, afdeling Lelystad eraan herinneren deze te betalen in de maand april 2019.Individueel lid  € 34.00  en  voor  een  Leefverband € 54.00. Dit geldt natuurlijk niet voor leden die al betaald hebben, waarvoor hartelijk dank. Voor de leden die automatisch betalen vermeld ik nog even, dat de afschrijvingen in maart en juni zullen plaatsvinden.

Petie Schot.

LEDENBIJEENKOMST 28 MAART

Wieke Biesheuvel  columnist bij het vrouwenblad Libelle. schrijfster van het boek,

“Wieke in Zambia”, onvergetelijke jaren.

Zij heeft 6 jaar in Zambia gewoond en veel voor de bevolking gedaan, terwijl  haar man arts was in het plaatselijke ziekenhuis.

Er zijn 75 waterputten  geslagen met bijdragen van haar facebook vrienden uit Nederland.

Schoon drinkwater, de eerste levensbehoefte. Huisjes gebouwd, dekens en schoolgeld gegeven.

Ze zal via een beamerpresentatie ons  meenemen  naar het dagelijkse leven in Zambia.

Om 14:00 uur in de Ontmoetingskerk.

Kosten: er is een collecte.

Tevens verkoop van haar boek.

“Neem vrienden en vriendinnen mee,

van harte welkom allemaal”.

Carla van t Zet

WIJS MET MEDICIJNEN

Lezing op woensdag 13 maart 14:00 uur in de Petruskerk “Wijs met medicijnen“

Miljoenen Nederlanders gebruiken dagelijks medicijnen. Om snel beter te worden of om zo gezond mogelijk te blijven. Veel mensen zouden zonder medicatie niet goed kunnen functioneren.

Het is belangrijk om medicijnen op de juiste manier te gebruiken. Zodat ze zo goed mogelijk werken en de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk blijft.  Uw apotheker helpt u daarbij. Want medicijngebruik is maatwerk.

Uw apotheker zorgt voor dat maatwerk. Hoe? Door medicatiebewaking. Daarmee zorgt uw apotheker dat u veilig uw medicijnen kunt gebruiken. Hij let bijvoorbeeld op uw leeftijd, gewicht, geslacht, nierfunctie en op de andere medicatie die u gebruikt. Gaan de verschillende medicijnen wel samen? Past de medicatie bij u? Klopt de dosering? Als het nodig is, past uw apotheker de dosis aan of adviseert hij dat u een ander medicijn krijgt. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in samenspraak met uw (huis)arts.

Zelf kunt u ook veel doen om uw medicijngebruik zo veilig mogelijk te maken. Wel zo belangrijk als u ouder wordt. Want dan heeft u meer risico op bijwerkingen. Zeker als u meerdere medicijnen gebruikt. Als u ouder wordt, verandert uw lichaam. Uw spierkracht neemt af, uw huid wordt droger, uw botten worden brozer. En uw lichaam reageert anders op medicijnen. Medicijnen kunnen langer werken en ook anders werken. Dit heeft verschillende oorzaken.

Tijdens de lezing hoop ik u hier meer over te vertellen. Ans Slings-Joosse, apotheker (tot 2013 in Apotheek Ex Aqua te Lelystad).

De kosten zijn € 5 voor 2x koffie/ thee en zaalhuur. Opgeven tot 12 maart bij Koos de Groot tel. 25 08 77 of Annemieke Ester tel. 22 29 85 (alleen s ’avonds)

Carla van t Zet

GEEN DRUPPEL!!

 ’40 dagen geen druppel!’ Durft u de uitdaging aan?

Hoeveel drinkt u eigenlijk? Tijdens het koken, een etentje:

een deel van de 50-plussers drinkt elke dag steeds meer.

Maar gezond  is dat niet. Daarom organiseert KBO-PCOB

ook dit jaar, samen met  IkPas, de actie ’40  dagen geen druppel’.  Doet u (weer) mee?

Een periode zonder alcohol heeft veel positieve gevolgen, zoals beter slapen en een fitter gevoel. Met de actie willen we mensen op een positieve manier bewust maken van hun drinkgedrag.  En dat doen we met z’n allen.

Vorig jaar deden ruim 1500 deelnemers mee aan de actie. Vele positieve reacties volgden, die deze voordelen bevestigden.

Aanmelden kan vanaf 1 februari. De actie start op 6 maart.

“Doe mee met 40 dagen geen druppel”

Doe mee met 40 dagen

https://ikpas.nl/bedrijf/40dagengeendruppel/

Carla van ’t Zet.

OUDERENADVISEUR

Het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. En bij alle voorzieningen komen ook nog eens regels en papierwerk kijken. Een ouderenadviseur van KBO-PCOB kan senioren met raad en daad ondersteunen en bijstaan. In het hele land zijn ruim 600 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief. In een video is te zien wat het werk van de ouderenadviseur inhoudt.

Bekijk de video

https://www.youtube.com/watch?v=qD5Iqyfwoc0

Carla van ’t Zet.

SINT JANSDAL KOMT

MC-Lelystad verdwijnt, Sint Jansdal komt.

De afgelopen periode heeft de Stichting veel gesprekken gevoerd. Opnieuw is een petitie aangeboden aan de Vaste Kamer Commissie van de Tweede Kamer. Er is in de commissie 5 uur over de Ziekenhuiszorg gesproken. Lelystad stond hierin centraal. Dit heeft geleid tot een direct gesprek met de Minister. Ook zijn er gesprekken geweest met de Raad van Bestuur van Sint Jansdal en de zorgverzekeraar Zilverenkruis.

Een Verkenner is momenteel bezig de zorgbehoefte in Flevoland in kaart te brengen. Er is voldoende aandacht voor de problematiek en dat geeft wel een goed gevoel.

Intussen is Sint Jansdal gestart met de werkelijke overname van het ziekenhuis. MC-Lelystad wordt/is nu Sint Jansdal Lelystad. We zijn als stichting blij met Sint Jansdal. Ze hebben de nek uitgestoken.

Velen hebben goede ervaringen met Sint Jansdal. We vinden alleen het openen van de  poli`s echter onvoldoende. We maken ons hard voor wat meer zoals     24 uur en 7 dagen per week spoedeisende hulp, acute verloskunde en opname mogelijkheden. Door het missen van deze faciliteiten gebeuren er helaas ernstige calamiteiten.

De Stichting BZL maakt zich ernstige zorgen over het toenemend aantal meldingen van incidenten en ongevallen.

Kritieke situaties bij plaatsing patiënten in omliggende ziekenhuizen.

Nu de stichting meer bekendheid krijgt, neemt het aantal meldingen  van  fouten,  ongevallen  en  bijna  ongevallen snel toe.

Dit betreft vooral de spoedeisende hulp. Vaak hebben de ziekenhuizen in de directe omgeving geen ruimte en leidt dit tot plaatsing in ziekenhuizen door heel Nederland.

Zeer belastend voor de patiënt, maar het veroorzaakt ook veel stress bij de hulp-verleners. Soms is het dossier niet direct beschikbaar waardoor eerst onder-zoeken moesten plaatsvinden.

Met name de verloskundigen in de regio maken zich grote zorgen. Voor zwangere vrouwen op Urk kan de plaatsing in een ziekenhuis oplopen tot meer dan een uur.

Daarnaast heeft bijna de helft van de meldingen betrekking op de communicatie met het St. Jansdal. Onduidelijkheid over afzeggen, uitstellen of verplaatsen van afspraken of lange wachttijden. Patiënten maken zich zorgen over de beschikbaarheid van een specialist.

Hun “vertrouwde” specialist heeft geen aanstelling gekregen bij St. Jansdal of werkt inmiddels elders. St. Jansdal is volop bezig met het overzetten van de dossiers. De meest acute patiënten kunnen op korte termijn een telefoontje verwachten.

De Stichting BZL probeert de mensen die hun problemen melden zo veel mogelijk te helpen en te adviseren.

Als zich ernstige calamiteiten voordoen meldt zij dit direct aan de Inspectie Volksgezondheid.

Binnenkort vindt overleg plaats met ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis.     Zij zullen de meldingen bespreken met St. Jansdal en terugkoppelen naar de stichting.

Meldingen via info@actieziekenhuislelystad.nl of www.actieziekenhuislelystad.nl.

Op de website staat ook een link naar de Inspectie Gezondheidszorg.

Jan Ovinge

EVEN VOORSTELLEN

Wilko Knol Financieel Welbevinden – Financieel Coach & Nabestaanden Consulent

“Van Inzicht naar Overzicht naar méér Levensplezier”

Wat als ik alleen kom te staan? Hoe moet het nu ik minder inkomsten heb? Kan ik wel in dit huis blijven wonen? Hoe vraag ik toeslagen aan of ga ik actief aan de slag naar een schuldenvrij leven? Wat als mijn partner overlijdt?

Naarmate de jaren vorderen, kan de vaardigheid of de interesse om de eigen administratie te regelen, afnemen. Of de partner, die altijd de verantwoordelijkheid nam voor de administratie, komt te overlijden. Niet iedereen kan of wil dan een beroep doen op hun nabije omgeving. Soms kunnen buren, kinderen of klein-kinderen u hierbij helpen, maar dat geldt niet voor iedereen. En ook vraagt de administratie kennis en kunde over pensioen, eigen bijdrage in de ziektekosten, belastingzaken en toeslagen. En ook; wat kunt u nu regelen voor als u er niet bent of als u het niet (meer) kan?

Mijn naam is Wilko Knol, samen met Silvia mijn vrouw en twee kinderen nu ruim    20 jaar woonachtig in Lelystad. Mijn geboorteplaats is Hoogeveen een mooie plaats in Drenthe waar ik nog regelmatig mijn ouders bezoek. In het verleden ben ik bij verschillende grotere bedrijven werkzaam geweest binnen het financieel vakgebied. Daarnaast heb ik altijd interesse gehad in mijn medemens. Ik houd ervan om mensen te helpen en te coachen.

Als Financieel Coach en Nabestaanden Consulent, staan we stil bij wat is en gaan aan de slag wat aandacht vraagt. Om de emoties van het moment de tijd te geven en de nodige zaken in uw administratie de aandacht. Daarmee gaat mijn dienst-verlening verder dan alleen het verzorgen van uw financiën!

Met warme groet, Wilko Knol.  

 

VERVOERSKOSTEN

Compensatieregeling vervoerskosten zeer gewild

Van de compensatieregeling voor vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers maken ten gevolge van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen, wordt gretig gebruik gemaakt. Deze compensatieregeling van Zilveren Kruis is tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van KBO-PCOB. De regeling blijft nog bestaan tot 1 april 2019. Lees meer, zie link:

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/compensatieregeling-vervoerskosten-zeer-gewild/

EVEN VOORSTELLEN

Leefstijlwijk-coach in de Kustwijk en De Bolder.

Sinds kort ben ik als leefstijlwijkcoach werkzaam in het stadsdeel Noordwest.    Ik zet mij in om de wijk gezonder te maken. Bewoners die wat aan hun leefstijl willen veranderen, help ik graag! Ik ben de verbinder in de wijk die u op weg helpt om uw gezondheidsdoel te halen en u in contact te brengen met andere burgers en/of professionals die u kunnen helpen.

Beweging en voeding zijn belangrijke gezondheidsthema’s binnen leefstijl. Onder leefstijl vallen ook sociale activiteiten. Samen met anderen dingen ondernemen: elkaar ontmoeten, samen wandelen, met elkaar koken en eten, fietsen,  met andere rolstoelers op pad gaan, etc.  Goed in je vel zitten, regelmatig bewegen, gezond eten en bewust(er) leven.

Daar zet de leefstijlwijk-coach zich voor in. In ieder stadsdeel is een leefstijl-wijkcoach te vinden.  Ik werk ook samen met scholen. Ik help mee om  project-weken en andere  activiteiten te organiseren, zoals meer buitenspelen, een rookvrij schoolplein te krijgen, een plukroute, een gezond ontbijt en tussen-doortjes of een sporttoernooi.

Hoe werkt het? Als u aansluiting zoekt bij activiteiten (zoals een wandelgroep, gym- of een kookgroepje bijvoorbeeld) en u wilt hier hulp bij, neem dan contact met mij op. Ik kan u de weg wijzen naar bestaande activiteiten en eventueel samen met u een nieuwe activiteit op touw zetten.

Ik ben ook erg geïnteresseerd of ouderen in wijkcentrum De Dukdalf activiteiten willen ondernemen. Wilt u gaan wandelen vanaf de Dukdalf? Aan yoga of gymnastiek doen? Zou u gebruik maken van het wijkrestaurant (Resto VanHarte) waar u voor € 7,– een 3- gangen diner kunt eten, wilt u koffiedrinken of bingo spelen?

Laat het mij weten! Als er veel behoefte is aan deze dingen, dan kan ik helpen dit te organiseren. Ik hoor het graag van u.

(ik ben bereikbaar op onderstaand nummer).

Met hartelijke groeten,

Manon Geerlings

Leefstijlwijk-coach Kustwijk en Bolder

Tel.: 0320-745780|(Sociaal Wijkteam Lelystad Noordwest)

Mobiel: 06-18345281

Email: m.geerlings@welzijnlelystad.nl

Jan Ovinge

PERSBERICHT

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Lelystad.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 7 maart en vervolgens minimaal eens per maand in het MFC Atolplaza (Welzijn), Schor 1-9.

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afspraken-bureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de  website:

www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 45,00, medisch € 65,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 65,00.

Leden van CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail toegestuurd van het CBR.

De verwerking en beoordeling door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tijdig een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Carla van ’t Zet.

EEN UNIEKE DAG!

Deze dag wordt als geschenk gegeven.
Een geschenk, uit handen van de Heer.
Een unieke dag – ééns in je leven,
krijg je déze dag – daarna niet meer

Tel vandaag dus maar je zegeningen.
Maak een nieuwe start en blik vooruit.
Morgen tel je weer herinneringen,
aan wat je vandaag misschien besluit.

Laat je handen en je voeten werken,
aan de weg van vrede en van recht.
Laat de ander op je pad bemerken
wat er in je hart is vastgelegd.

Laat je mond de woorden vrij vertalen,
van de rijkdom in je hart en hoofd.
Dat je ogen vreugde uit gaan stralen,
om wat God zijn kind’ren heeft beloofd.

Déze dag, die éénmaal wordt gegeven,
als uniek geschenk van onze Heer,
is de startdag voor je verd’re leven.
Deze dag is nu – en komt niet weer!

Dick Brouwer

 

 

 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

 

Januari 2019
16e jaargang nr. 1
Afdeling : Lelystad

 

VAN DE VOORZITTER

Als u dit leest is de eerste maand van het jaar 2019 alweer voorbij. Alsnog wens ik u voor de rest van het jaar alle goeds toe en spreek ik de wens uit dat we als leden van onze PCOB met elkaar een mooi jaar mogen hebben. Ik hoop dat u met  plezier  terugkijkt  op  de  eerste bijeenkomst  van  dit  jaar  met  als thema

“Positief werken aan gezondheid”. 

Op 28 februari zullen we onze jaarvergadering houden. Twee bestuursleden zijn aftredend, te weten de secretaris Carla van ’t Zet en algemeen adjunct Jan Ovinge. Carla is herkiesbaar, Jan is niet herkiesbaar maar heeft aangeboden nog een jaar aan te blijven zodat hij t.z.t. zijn opvolger kan inwerken.

Tijdens de vergadering zal Petie Schot een toelichting op de jaarrekening geven. De voorgaande jaren hadden we steeds een (klein) overschot maar 2018 laat een tekort zien van ruim € 1.300. Dit is niet veroorzaakt door hogere kosten maar uitsluitend aan vermindering van de inkomsten. En dat is weer te wijten aan het gestaag teruglopen van het aantal leden. Het aantal van 400 leden op het hoogtepunt is geleidelijk teruggelopen naar 300 en is nu onder de 270 gezakt. Om het voortbestaan niet in gevaar te brengen zal het bestuur u een voorstel doen om de contributies te verhogen met € 3 per lid, dus van € 34 naar € 37, en met € 6 per leefverband, dus van € 54 naar € 60.

Ik heb de indruk dat de leden niet alleen enthousiast zijn over de diverse activiteiten van onze afdeling. Maar ook over de sfeer en niet te vergeten de zorgzaamheid van Lief en Leed. Als we ons met elkaar inspannen om leden te werven moet het toch mogelijk zijn weer boven de driehonderd uit te komen!   Het onderwerp staat op de agenda van de komende jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,
Rien Nuijt

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn tijden zijn in uw hand”

Psalm 31 vers 10-16.

 
Nee je hebt de tijd niet in eigen hand. Naarmate het jaar verstrijkt raak je daar meer en meer van doordrongen. Het nieuwe jaar is alweer een maand oud. Het lijkt wel alsof de tijd vliegt.

Soms zou je de dagen willen vasthouden de wijzers van de klok willen tegen-houden. Maar wat je ook doet, geen verjongingskuur helpt, geen schoonheids-behandeling brengt uitkomst: de tijd verstrijkt en voor je het weet is je leven voorbij.

Een somber geluid? Misschien is het wel net zo somber als de stemming van de Psalmdichter. Hij ziet zich omringd door vijanden die het op zijn leven hebben gemunt. En wat doet hij? Zuchten en klagen over alles wat hem overkomt? Zeker, dat doet hij ook. Maar hij doet méér. Hij vertrouwt ondanks alles op  zijn God. “ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand”

Zo blijf je staande, al gaan de dagen en maanden voorbij. Zo houdt je het uit,    al vallen de bladeren van de bomen en wordt alles daarbuiten koud en kaal.  Mijn tijden? Die zijn en blijven in de handen van God!

Vader mijn hand is te klein om de tijd te bewaren. Uw hand is groot genoeg.

 

 

 

 

 

Carla van ’t Zet

VAN DE BESTUURSTAFEL
Er staat op het jaarprogramma, een verkeerde datum voor de jaarvergadering.
Als u op die middag komt, dan is er een bijeenkomst van de  Ontmoetingsclub.
De jaarvergadering is op Donderdag 28 februari, met jaarverslagen en Bingo.

De jaarverslagen vindt u in deze nieuwsbrief, zij zullen voor de pauze behandeld worden. Na de pauze is er Bingo met Afke en Herman de Pee. Neemt u allen een klein cadeautje mee voor de Bingo? Geen toiletartikelen, maar bv. een leuk (gelezen) boek, of iets wat u zelf gemaakt hebt, iets om te snoepen etc.

Verhuizing buiten Lelystad per februari

Na ruim 45 jaar hebben wij, Kees Hulsman en Corrie de Vries, Lelystad verlaten.
Het nieuwe adres is:  Berkel Enschot.
Met een vriendelijke groet voor alle leden van de afdeling PCOB te Lelystad.

Verhuizing binnen Lelystad per 1 maart
De heer en mevr. Wiersma.

Nieuwe Leden
De heer en mevr. J. Truin Klifman, Lelystad.
Mevrouw A.H. Lesman-Schuitemaker,  Lelystad.
Van harte welkom, in ons midden en we hopen jullie te ontmoeten op onze
ledenmiddagen.

Carla van ’t Zet.
LIEF EN LEED

Dit is het eerste Lief en Leed bericht van dit nieuwe jaar. Wat gaat de tijd toch snel en wat gebeurt er toch veel. Soms is er verdrietig en soms ook blijdschap.
over beiden zullen wij u informeren.

Overleden
16-12-2018 Mw. J. G. Schulten-van Erkel, in de leeftijd van 81 jaar.
24-12-2018 Mw. T. v.d. Mark-Veenstra, 88 jaar.
08-01-2019 Dhr. C.P. Baas, 91 jaar.
Wij wensen alle nabestaanden Gods sterkte en kracht toe bij dit verlies.
 
Zieken
Bij de heer J. Selles, is een gebroken onderste   wervel geconstateerd. Omdat hij niet geopereerd kan worden is hij voor revalidatie in Zeewolde opgenomen. Hij zal naar verwachting een lange pijnlijke revalidatie tegemoet gaan in Coloriet de Sfinx, Zeewolde.

We hebben veel chronische en langdurige zieken, zoals we al eerder gemeld  hebben. We wensen allen veel sterkte en Gods kracht en zegen voor verder herstel.
De hartelijke groeten,

Henk en Margreet van Heerde.

 

 

 

 

 

 

LEDENMIDDAG KBO (1)

 

Woensdag 6 februari 14:00 uur Petruskerk:

Ab Flipse over financiële zaken, specifiek voor senioren.
 
Ab staat bekend om zijn visie op- en vroegtijdige signalering van trends en ontwikkelingen in de financiële branche, zijn grote rechtvaardigheidsgevoel en doorzettingsvermogen, en is een groot voorstander van het vergroten van de zelfredzaamheid van de consument, met name op financieel gebied.

 

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

Eigen woning en hypotheek
*Er is nu een campagne om de aflosvrije hypotheek vervroegd af te lossen;
*is dit verstandig en hoever aflossen
*Nieuwe hypotheekvormen voor senioren.
*Wat kan ik met de overwaarde van de woning doen?
*De blijvers lening.

Financiën
*Wat doen met mijn spaargeld? De rente bij de bank is bijna nul, de inflatie rond 2% en de  vermogensrendementsheffing is 4%; mijn spaargeld wordt elk jaar minder.
*Contant geld verdwijnt steeds meer, moet je daar rekening mee houden en wat als het bancaire systeem niet werkt?
*Gelden die blijven liggen zoals toeslagen.

En de meest gestelde vragen van senioren uit zijn praktijk.

De kosten zijn € 5,00 voor zaalhuur en 2x koffie/thee.

Opgeven bij Piet Groen tel. 25 88 60
 

Carla van ’t Zet

 

 

LEDENMIDDAG KBO (2)

Woensdag 20 februari 2019 Petruskerk 14.00 uur:

Informatie belastingzaken

Er zijn nog steeds fiscale aftrekmogelijkheden voor ouderen. Dit geldt vooral voor gehandicapten en langdurig zieke ouderen met een klein pensioen.

Mart Roepert, landelijk KBO-PCOB docent en provinciaal belastingcoördinator, komt u graag weer, op zijn eigen humoristische manier, nader informeren over de aftrek-mogelijkheden, de huur- en zorgtoeslag en de wijzigingen in de aangifte voor het jaar 2018

U kunt natuurlijk ook met de belastingadviseur voor uw postcodegebied een afspraak maken over advisering en hulp bij uw eigen belastingzaken.

De kosten van deze middag zijn € 5,00 voor zaalhuur en 2x koffie/thee.

Wij verwachten een grote opkomst dus graag aanmelden tot 12 februari

bij Piet Groen tel. 25 88 60.

Carla van ’t Zet.

 

 ACTIEF OSOL.

Ook in 2019 weer actief voor senioren!

Graag wensen wij als bestuur van OSOL iedereen in Lelystad een mooi 2019.   Wij staan in de startblokken. Vorig jaar hebben we een zinvolle aanzet kunnen geven aan een aantal initiatieven. Initiatieven, altijd met als doel dat ze vooral voor de groeiende groep senioren en ouderen gaan bijdragen aan nog meer woon- en leefplezier in onze mooie stad.

Maar allereerst  willen we de Initiatiefnemers, de redactie, en de opmakers van deze mooie en succesvolle pagina Stadmakers een mooi, en creatief 2019 toewensen. Maar vooral complimenteren wij dit team met dit initiatief.

Een absolute aanwinst als informatiekanaal voor ons als inwoners.

We adviseren u hierbij dan ook deze pagina Stadmakers in 2019 te blijven volgen. Als OSOL zullen we ook zoveel als mogelijk is onze activiteiten en initiatieven via deze Stadmakers pagina met u gaan delen.

Hierbij alvast  een paar van deze initiatieven die wij als OSOL organiseren.  Of waar we al dan niet in samenwerking met collega organisaties die actief zijn op maatschappelijk terrein in onze stad, aan mee doen.

Initiatieven:
*Acties / Informatie bijeenkomsten in kader project “Lang zult u wonen”.
*Programma 2019 van het nieuwe initiatief  “Senioren Zomerschool Lelystad”.
*Acties in kader van project “Lage drempels, Nieuwe kansen”. Een initiatiatief  samen met Stichting      *Welzijn en IDO met als belangrijke rode draad “Senioren voor Senioren”
*De actualiteit m.b.t. ontwikkelingen Ziekenhuis Lelystad. OSOL neemt ook bestuurlijk deel in de Stichting  *Behoud Ziekenhuis Lelystad.
*Doel: een volwaardig ziekenhuis voor Lelystad behouden.
*En wegens succes geprolongeerd! Ook in 2019 ( 0ktober) organiseren Stichting Welzijn en OSOL zeker *weer een OuderendagLelystad.
*OSOL is vertegenwoordigd in de (nieuwe) Cliëntenraad Sociaal Domein

Een mooi 2019 gewenst, en blijf ons als OSOL volgen, ook via deze Stadmakers Pagina. Zie ook onze informatie op www.osol-lelystad.nl. Vragen stuur een email naar osol@kpnmail.nl.

Jan Ovinge

 

 

 

 

 

 

sportwensen:

Enquête: Sportwensen Senioren

Op 8 januari 2019 themabijeenkomst gehouden over sportief bewegen voor ouderen in Lelystad aangekondigd.

Deze bijeenkomst is georganiseerd  door het Sportbedrijf Lelystad in samen-werking met het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties in Lelystad (OSOL). Wij zien het belang van sportief bewegen voor ouderen.

Omdat voor het sportbedrijf een zo groot mogelijke respons belangrijk is, willen we u alsnog verzoeken om genoemde enquête in te vullen. Uw medewerking wordt door ons bijzonder op prijs gesteld.

Het invullen van de vragenlijst – via onderstaande link naar het programma SurveyMonkey – duurt ongeveer 5 minuten. De vragenlijst waarborgt uw volledige anonimiteit, want uw naam invullen is niet nodig. U kunt de vragenlijst invullen, zoals deze van toepassing is voor u.

Op basis van de uitkomsten van de enquête wil het Sportbedrijf samen met andere organisaties een sportaanbod creëren, dat aansluit op de wensen van de senioren in Lelystad. Het is de bedoeling om dat aanbod over heel Lelystad te spreiden.

Daarnaast zal er een boekje worden gemaakt en verspreid, waarin de locatie,   de tijd en de  kosten van de activiteiten vermeld staan.

Tenslotte wordt door het Sportbedrijf het sportaanbod voor senioren onderzocht bij onder andere de sportverenigingen en buurthuizen. De resultaten daarvan komen binnenkort beschikbaar.

Via de volgende link naar SurveyMonkey kunt u de vragenlijst digitaal invullen: https://nl.surveymonkey.com/r/HSN2HYT

Maak gebruik van deze mogelijkheid. Laat uw kans niet voorbijgaan.

Jan Ovinge

 

 

 

 

 

 

Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad

Persbericht

Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft

vraagtekens bij brief minister

‘Is de minister wel goed geïnformeerd?’

 

Onlangs heeft Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad een meldpunt geopend voor klachten over MC Zuiderzee Ziekenhuis. ‘En dat is niet voor niks geweest want het aantal klachten en ongevallen gemeld bij BZL, huisartsen en specialisten in het ziekenhuis blijft toenemen’, meldt de stichting.

De noodzaak voor een afdeling Spoedeisende Hulp in Lelystad, wordt nog steeds afgedaan met de bekende 45 minuten regeling. Dit terwijl iedere arts beaamt dat spoedeisend hulpverlenen direct samenhangt met de aard van het ongeval.

‘Het aanbod van de minister voor een afdeling Spoedeisende Hulp en Spoed-eisende Verloskunde inclusief financiering, wordt door het St Jansdal genegeerd.’

Het contact dat Stichting BZL onlangs met verkenner Bas Leerink is constructief verlopen.

Leerink moet in beeld krijgen wat er aan zorg nodig en mogelijk is in Flevoland. Halverwege 2019 wordt zijn eindadvies verwacht.

Inmiddels heeft Stichting BZL ook spoedoverleg gepland met de Inspectie en het Zilveren Kruis. St Jansdal heeft overleg met de stichting vooralsnog afgehouden.

Tot 1 maart is een zekere mate van zorg gegarandeerd voor de patiënten uit Lelystad, Dronten, Urk en NOP (180.000 inwoners) door de nog zittende specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis. Over wat er na 1 maart gaat gebeuren, is tot op heden geen enkele informatie vanuit het St Jansdal verstrekt, anders dan dat de meeste specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis op straat komen te staan.

‘Patiënten verkeren in grote onzekerheid over de periode na 1 maart. Sommige specialisten vertrekken naar andere ziekenhuizen zonder dat in de opvolging wordt voorzien.’

Binnenkort vindt er een spoedoverleg met huisartsen en specialisten plaats over de ontstane situatie. ‘Zij zullen meer druk leggen op het St. Jansdal voor volwaardige faciliteiten in Lelystad. Als afleidingsmanoeuvre belooft het St Jansdal op termijn een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen in Lelystad, maar de financiering daarvoor moet nog geregeld worden en voldoet niet aan de eisen van betrokken partijen (huisartsen, ziektekostenverzekeraar, FPF, BZL).
Voorwaar een geruststellende gedachte……………..’

Jan Ovinge

Brandveiligheid in de woning

Lang zult u wonen
communicatiepakket 8
Lelystad

“Bij brand heeft u 3 minuten om te vluchten”
Als er brand in uw woning ontstaat, heeft u slechts drie minuten om uw huis veilig te verlaten. Het voorkomen van brand is én blijft daarom van levensbelang.

Rookmelders waarschuwen u tijdig
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen om brand te  voorkomen kan ook in uw huis brand ontstaan. Een rookmelder kan u dan tijdig waarschuwen, zodat u binnen 3 minuten uw woning kunt verlaten. Rookmelders zijn zeker in de nachtelijke uren van levensbelang.  Want  als u slaapt ruikt u niets. Uw neus zal u dus niet waar-schuwen als er brand of rook is in uw woning.

Speciale rookmelders

Zorg ervoor dat u op iedere verdieping in uw huis een (werkende) rookmelder heeft. Controleer regelmatig of uw rookmelders ook nog steeds werken. Heeft u gehoorproblemen? Er zijn speciale rookmelders die niet alleen geluid maar ook trillingen en lichtflitsen produceren.

Zie Link: https://brandwondenstichting.nl/webwinkel/categorie/melden/speciale-rookmelders/

Bent u zelf niet in staat om de rookmelders op te hangen of kunt u wel wat hulp gebruiken? De vrijwilligers van het rookmelderteam helpen u graag.

https://brandwondenzorg.nl/rookmelderteam/

Brandpreventie: voorkom brand in uw woning
Twee van de drie woningbranden worden veroorzaakt door menselijk handelen. We weten allemaal dat we voorzichtig moeten zijn met brandende kaarsen, smeulende sigarettenpeuken en de open haard. Maar op welke dingen kunt u nog meer alert zijn?

Tip 1: Wees voorzichtig met elektrische apparaten
Haal opladers uit het stopcontact als u niets hoeft op te laden. Laad u wel apparaten op, houd er dan rekening mee dat deze apparaten warm worden.

Leg uw mobiele telefoon tijdens het opladen dus niet op bed of op een stapeltje kleding.

Tip 2: Blus vlam in pan nooit met water
Als er een vlam in de pan ontstaat, bedek de pan dan zo snel mogelijk met een passende deksel of met een ovenplaat. Blus een vlam in de pan nooit met water! Er ontstaat dan een enorme steekvlam.

Tip 3: Vouw uw elektrische deken niet op
Als u een elektrische deken scherp opvouwt kan de bedrading breken en kort-sluiting ontstaan. Rol de deken daarom liever losjes op zodat de bedrading niet beschadigd raakt.

Lees meer tips op: www.langzultuwonen.nl

Zie ook deze twee Youtupe filmpjes:

https://www.youtube.com/watch?v=5Gs6fxH_9-o&list=PLCF3D812864856B97&index=5&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=YdYSvHpplv0

Jan Ovinge

 

LEDENBIJEENKOMST 31 JANUARI

Gezond ouder worden, hoe doe je dat?

Positieve gezondheid betekent zo veel als op een andere manier kijken naar je gezondheid, niet ziekte en behandeling staat centraal, maar preventie en kijken naar verschillende leefgebieden die voor jou belangrijk zijn. Gezondheidsklachten kunnen ook het effect zijn van tekorten op ander gebied. Vandaag is gekozen voor bewegen, voeding, en zingeving.

Bewegen kunnen we ook in huis, verschillende bewegingen zijn voorgedaan,  en maken het eenvoudig om zonder dat je de deur uit hoeft te kunnen doen.

Voorbeelden zijn: gaanrecht; langs het aanrecht lopen tijdens het koken of: met twee benen direct naast elkaar je tanden poetsen, je oefent daarmee je evenwicht en je gebruikt andere spieren. We hebben samen bewegingen geoefend op de muziek van hoofd schouders knie en teen. Ook brengt dit plezier in het samen doen!

Over voeding valt veel te vertellen, er zijn verschillende ‘adviezen’ en informatie-bronnen waardoor het overzicht wel eens kwijt raakt. Belangrijk is om te weten waar je de informatie haalt, en om met een deskundige, bijvoorbeeld een diëtist, in gesprek te gaan over wat voor jou een gewenst voedingspatroon is, ook om veranderingen vol te houden!

Zingeving, jouw drijfveren en de keuzes die je maakt; waar baseer je die op en wat is voor jou belangrijk? Gaandeweg je leven verandert dit, alles is in verandering, het gaat er dan om waar je zelf staat en welke doelen je jezelf stelt voor een fijn en gelukkig en, als dat lukt natuurlijk ook, een tevreden leven.

Iedereen had na de bijeenkomst gelegenheid om informatie mee te nemen.    Met 70 aanwezigen, ieders bijdrage in de organisatie en uitvoering, was deze middag een geslaagde middag te noemen!

Hartelijke groet, Yolanda Guffens.

DINER DANSANT

Kom op dinsdag 12 februari naar het diner dansant bij Resto VanHarte.
Geniet van dans, gezelligheid en een heerlijk driegangendiner.
Ontmoet je buurtgenoten en doe mee!
Resto VanHarte organiseert op dinsdag 12 februari in samenwerking met dans-school Overeem een diner dansant voor de buurt. Er zijn verschillende demon-straties en iedereen is welkom om mee te dansen. Geniet van een lekker, gezond driegangendiner en ontmoet buurtgenoten. Kom langs en doe mee!

12 februari 2019

Inloop vanaf 17.30, start diner dansant om 18.00 uur

Wijkcentrum Zuiderzee,

Waddenlaan 1, Lelystad

 Bijdrage 7 Euro

Kom ook!

Reserveer als u erbij wilt zijn!

Via www.restovanharte.nl

of bel 0900 900 3030 tussen 9 en 12 uur (35 cent/gesprek).

Voor meer informatie neem contact op met:                                                   

Manon Geerlings via m.geerlings@restovanharte.n

of 06 18345281.

Jan Ovinge

 

Code Geel: “Sneeuw”

Teder zoenden we witte vlokken de maagdelijke stoep      – Willem Pekeler (Trouw)

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>