Terugblik Ledenbijeenkomsten

LEDENBIJEENKOMST  28 april: voor Lelystad en voor de Wereld

Vanmiddag hebben we enkele plaatselijke organisaties op bezoek, die bij velen wel bekend zijn, maar waarvan we toch weer nieuwe informatie krijgen. Wie had er bij stil gestaan dat kringloopwinkel “De Groene Sluis” volgende week al weer 10 jaar bestaat? Realiseert men zich dat die winkel in die periode al € 475.000 heeft geschonken aan 129 verenigingen en stichtingen met een ideëel doel in Lelystad ?

Janneke Pikkert van De Groene Sluis wijst ons er op dat hergebruik van goederen veel nieuwe importen met vaak veel energie kostende middelen voorkomt. Denk alleen maar aan verpakkingen, vaak plastics en transport uit verre landen. Zij brengt ons als ouderen onder de aandacht dat wij vanuit onze historie wel gewend zijn om spaarzaam met goederen om te gaan en zo nodig te (laten) repareren. Laten wij in dezen een voorbeeld zijn voor onze kinderen en kleinkinderen die dat heel anders gewend zijn. Ga van lineair naar circulair denken. Wij heersen vaak over de aarde, maar moeten meer zorg dragen!

Na de pauze vertelt Antoinette van Elst ons over de Wereldwinkel die in Lelystad in 1978 begonnen is met de verkoop van Fairtrade koffie.

Inmiddels uitgegroeid met 200 vestigingen in Nederland en gegroeid is naar

een organisatie met de verkoop van diverse goederen in een eerlijke handel. Voor de toekomst  streeft men ernaar onder het motto “Koop een betere wereld“ ook jongeren te animeren.

In Lelystad is men blij met de aantrekkelijke locatie die Binnenin biedt.

Nico de Jong