Samenwerking KBO-PCOB

Concrete stappen naar KBO-PCOB
Met een notariële akte is de oprichting van de nieuwe vereniging KBO-PCOB per 11 november een feit. In een eerste gezamenlijke vergadering nam de ledenraad van KBO-PCOB op 21 december 2016 belangrijke besluiten: een meerjarenbeleidsplan en een gezamenlijke begroting. KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang van de Nederlandse senioren. Onze verenigingen hebben samen ruim een kwart miljoen leden. Landelijk is gekozen om samen op te trekken. Daarbij is en blijft de autonomie van de afdelingen gewaarborgd .De integratie van de twee landelijke bureaus gebeurt onder leiding van directeur Manon Vanderkaa. Zij geeft leiding aan de uitvoering van het nieuwe beleidsplan binnen het kader van de goedgekeurde begroting .
Speerpunten
Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te worden als opinieleider binnen de vijf speerpunten wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een van onze speerpunten gevoerd kan worden zonder input namens onze leden: de senioren zelf.
Verhuizing en locatie
De locatie van het gezamenlijke bureau KBO-PCOB is Ringwade 67, 3439 LM in Nieuwegein. Het nieuwe algemene mailadres is info@kbo-pcob.nl. Het nieuwe telefoonnummer wordt 030 – 3 400 600.
Structuur
Naast deze nieuwe vereniging KBO-PCOB blijven de beide verenigingen met hun eigen bestuur en ledenraad bestaan, inclusief de huidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor de provincies en de plaatselijke afdelingsbesturen. Al op veel plaatsen is er samenwerking tussen de plaatselijke KBO- en PCOB-afdelingen. Het is daarbij van belang rekening te houden met diverse organisatorische, juridische en financiële verschillen die voorlopig nog bestaan.