Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Lelystad

OSOL NIEUWS

De PCOB is vertegenwoordigd met twee personen, Gert Kolstee en Wim Hijmissen. De KBO is vertegenwoordigd door Koos de Groot. We verwachten binnenkort een tweede KBO-lid. Het CNV is vertegenwoordigd door Leo Caniëls en het FNV is meelezend lid omdat er momenteel niemand beschikbaar is om fysiek deel te nemen aan de vergaderingen.

Jan Ovinge, onze vorige voorzitter, participeert namens het OSOL in de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad.

Waar houden we ons zoal mee bezig?

Ieder van ons heeft een eigen portefeuille. Gert Kolstee concentreert zich op de communicatie, en is daarnaast lid van de Cliëntenraad Sociaal Domein, en

5 redactielid van de Stadmakers-Senioren pagina in de Flevopost, link voor de site www.stadmakers-senioren.nl

Leo Caniels is onze secretaris en bewaakt de procedures. Leo is evenals Gert lid van de Cliëntenraad Sociaal Domein en zorgt samen met Koos de Groot voor de organisatie van de dag voor de ouderen. Koos is onze penningmeester en onderhoudt de contacten met het Sportbedrijf, Stadsmakers-Senioren en het lokaal sportakkoord.

Wim Hijmissen is voorzitter en concentreert zich op huisvesting voor senioren, woonwensen senioren en participeert in de ronde tafel eenzaamheid.

Mocht u aanlopen tegen maatschappelijke ontwikkelingen waar u last van heeft, veranderingen binnen het sociaal domein, toegankelijkheid van publieke gebouwen enzovoort, laat ons dat dan weten via de afgevaardigde van de afdeling of via onze secretaris, zie onderstaand adres. Wij zullen als het zaken zijn die breed leven deze oppakken en in gesprek gaan met betreffende instelling, organisatie of de gemeente.

Een volgende keer hoop ik wat te kunnen melden over de uitkomsten van de door ons samen met andere partijen gehouden woonwensen-enquête.

Het beloofde adres van het secretariaat,

de heer L. Caniels,, Ellertsveld 19, 8245CD Lelystad. Email; Leocaniels@planet.nl

Met vriendelijke groet, Wim Hijmissen voorzitter OSOL.