Bestuur en Commissies

BESTUUR:
Voorzitter: VACATURE.
Secretaris: Mevr. C.J. van ’t Zet-van Hoeve, e-mail: cvtzet@hotmail.com
Penningmeester: Dhr. H.B. Pols
Algemeen adjunct. Dhr. W. Hijmissen
Lief en leed: Coördinator Mw. Van Heerde-Doff
PR-Activiteiten: VACATURE
Bezorging: Dhr. N. de Jong

Belastingconsulenten:
Dhr. G.C. Romeijn
Mevr. P. Schot

Ouderenadviseurs:
Mw. P. Schot
mw. D. van Doodewaard-Kroese

Reiscommissie:
Mw. H. Uil – Visser

Ledenadministratie: Dhr. H.B. Pols
Webmaster: Dhr. H.B. Pols
Redactie Nieuwsbrief: Dhr. D. Brouwer
Hoofdkantoor PCOB/KBO Nieuwegein , tel. 030-3 400 600 , Ringwade 67, 3439LM Nieuwegein ,
E-Mail: info@kbo-pcob.nl
Website: www.kbo-pcob.nl