Bestuur en Commissies

BESTUUR:
Voorzitter: VACATURE.
Secretaris: Carla van ’t Zet-van Hoeve
Penningmeester: Henk Pols
Algemeen adjunct: VACATURE
Lief en leed: Coördinatoren Margreet van Heerde-Doff en Alie Hof
Programma-coördinator: Dicky van Doodewaard
PR-Activiteiten: VACATURE
Ledenadministratie: VACATURE
Bezorging: Nico de Jong

Belastingconsulenten:
Dhr. G.C. Romeijn
Mevr. P. Schot

Ouderenadviseurs:
Mw. P. Schot
mw. D. van Doodewaard-Kroese

Reiscommissie:
Mw. H. Uil – Visser


Webmaster: Dhr. H.B. Pols
Redactie Nieuwsbrief: Dhr. D. Brouwer
Emailadres PCOB-Lelystad: cvtzet@hotmail.com
Aanmelden als lid: penningmeester@pcob-lelystad.nl

Hoofdkantoor PCOB
Vijzelmolenlaan 20-22,
3447 GX Woerden.
Tel: 050-3400680.
E-Mail: info@pcob.nl
Website: www.pcob.nl