Nieuwsoverzicht

zorgvuldig en vertrouwelijk met hun gegevens wordt omgegaan.”

Wat regelen in een levenstestament?

Het kan iedereen overkomen: zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Maar ook door het ouder worden. Op dat moment komt de administratie en welbevinden in de knel. Met het zelf benoemen van de levensexecuteur in een levenstestament wordt er voorkomen dat er een onbekende mentor of bewindvoerder toegewezen wordt die niet op de hoogte is van persoonlijke wensen. Door een volmacht te regelen in een levenstestament is het mogelijk een zelf gekozen persoon te machtigen die de administratie of zorg overneemt.

Wat regelen in een testament?

In Nederland is het in de wet geregeld wie de bezittingen erft van iemand die overlijdt. In het kort is dat familie. Als iemand hiervan wil afwijken, dan moet dat in een notariële akte vastgelegd worden. Bijvoorbeeld het vermogen aan een goed doel nalaten. Of aan iemand anders nalaten dan familie. Of vermijden dat er veel erfbelasting betaald moet worden. Daarnaast is het verstandig om in een testament een executeur te benoemen. Als er geen executeur is benoemd, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Als er sprake is van onenigheid in de familie, of er zijn alleen verre familieleden of er is een complexe nalatenschap, kies dan voor een onafhankelijke executeur.

Meer informatie over wie we zijn, waar we voor staan en wat we bieden, kijk op www.nbzf.nl. We komen graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: tel. (0320) 417 418, info@nbzf.nl

MANIFEST

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!”

Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, broers en zussen.

Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijnlijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor hout’ dat door het corona-virus wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samen- leving en leeftijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca.

We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van deze crisis onder druk is komen te staan. We vrezen dat wat nu alleen nog maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan worden. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Voor ons is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte.

Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, zeggen we hier luid en duidelijk: we gaan dit land niet opnieuw opbouwen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.

In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – ongeacht leeftijd – er helemaal bij. In de komende periode van heropening mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afgeschreven.

Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, dan gaat het over mensen die onze samenleving na de oorlog hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid in de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken hebben en die ons land dagelijks veel bieden. Het is een kwestie van beschaving om in deze crisis pal voor hen te staan.

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van ouderen. Al eerder hebben wij onze krachten gebundeld en stelden we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen hebben daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het opnieuw van belang om onze handen ineen te slaan en duidelijk te maken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescherming, perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden.

Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of een kwetsbare oudere nog naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezondheidsrisico – ook voor het personeel – en de kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken die volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd een gesprek mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk leven waardevol is.

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ouderen. Er is geweldige zorg in verpleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de positie van mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar veilig contact met hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven aan hun dagen.

Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen. Zij kunnen, mogen en willen nog volop bijdragen aan onze samenleving. Dit is het

Manon Vanderkaa, KBO-PCOB. Jan Slagter,

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle leden: schort alle niet noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op, tot en met 1 juni. De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.