Nieuwsoverzicht

November 2020 17e Jaargang nr. 9 Afdeling: Lelystad

ST. JANSDAL

Volop activiteit en goed georganiseerd

Het is stil aan de overkant….. Een veel gehoorde opmerking van inwoners tegenover het St Jansdal Lelystad vorig jaar. Dat is nu gelukkig anders.

Het is zelfs druk te noemen.

Een ervaring uit de eerste hand. Door de Corona richtlijnen gaat alles anders. Alles op afspraak, en niet met z’n tweeën, tenzij dat zo is afgesproken. Van te voren inchecken, al dan niet op de mobiele telefoon of aan de desk in de Centrale hal. Mondkapjes zijn nu verplicht. Vrijwilligers zijn behulpzaam als je door beslagen brillenglazen het even niet meer ziet.

In de wachtkamer is het druk, maar als de mist is opgetrokken blijkt dat het merendeel poppen zijn die er voor zorgen dat je op afstand gaat zitten.

De doorstroming is vlot, uitloop is er nauwelijks. In gesprek met specialisten en diverse onderzoekmedewerkers wordt dat ook bevestigd. Bij het laboratorium hetzelfde.

Voor veel ouderen is de digitalisering wel een probleem, misschien is het goed te vermelden dat men áltijd geholpen wordt, ook zonder smartphone.

Nu de Corona besmettingen weer toenemen, (op de schrijfdatum 12 oktober) neemt de druk op de Zorg weer toe. St. Jansdal doet er alles aan om de “gewone“ zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Door mee te werken aan de richtlijnen en adviezen blijft het “druk aan de overkant “.

Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad helpt daar graag aan mee. U kunt reageren op onze website: www.actieziekenhuislelystad.nl of op onze Facebook pagina.

Wim Hijmissen

REPARATIES

Kleine klussen in en om het huis.

Voor kleine klussen in en om het huis kunt u kiezen uit de volgende aanbieders.

Icare klusbus: om gebruik te maken van de klusbus moet u lid zijn van Icare. U kunt bellen naar telefoonnummer: 088 – 38 32 000.

U kunt daar informeren of uw klus door hen gedaan kan worden en wat de kosten zijn. Mocht u onverhoopt de afspraak niet kunnen nakomen dan moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren.

De kluswinkel: de winkel is gevestigd aan de Rode Klif 209, 8223 CK Lelystad U kunt hen bellen, tel: 0320 – 23 18 21, of mailen naar kluswinkelzzw@gmail.com

Bij de kluswinkel kunt u informeren welke klussen zij doen en wat de tarieven zijn om gereedschap te huren. Voor huurders van Centrada gelden speciale regelingen. Kijkt u eens op hun website www.kluswinkel-lelystad.nl

Dick Brouwer

Oktober 2020 17e Jaargang nr. 8 Afdeling: Lelystad

ST. JANSDAL

St. Jansdal-Lelystad biedt al veel.

Als Stichting maken we ons hard voor meer activiteiten in het ziekenhuis. Bedden voor ouderen en chronisch zieken (een zorgkliniek) en 24/7 spoedzorg staat hoog op ons lijstje. In gesprekken met de huisartsen hebben we vernomen dat zij dit streven volledig ondersteunen. Ook was dit het onderwerp van gesprek op de onlangs gehouden Zorgtafel.

Ziek zijn is nooit fijn maar de grote afstanden naar Harderwijk of Almere maakt dat velen eigenlijk te laat naar de arts gaan. Hoe heerlijk zou het zijn dat we dichtbij opgenomen zouden kunnen worden voor observatie. Voor grotere ingrepen gaan we dan naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen.

St. Jansdal heeft de afgelopen 2 jaar geleidelijk aan de behandelmogelijkheden uitgebreid (Helaas is er door de Corona crisis een forse vertraging ontstaan. De opschaling is nu weer ingezet). Er zijn plannen voor verdere uitbreiding. Voor 90% van de behandelingen kunt u inmiddels terecht op de polies. Twee operatiekamers zijn al in gebruik. Het streven is alle 4 operatiekamers weer in gebruik te nemen.

Laten we blij zijn dat we een ziekenhuis hebben. We kunnen er weer voor veel terecht maar er blijven altijd wensen. Gelukkig worden deze door de bestuurders serieus genomen.

Reacties kunt u kwijt op onze website: www.actieziekenhuislelystad.nl of op onze Facebook pagina.

Jan Ovinge.

55 PLUSSERS

55 plussers hebben behoefte aan Zorgkliniek.

Lelystad kent een sterk toenemende vergrijzing. Aan Lelystedelingen is gevraagd in welke mate men hier zelf behoefte aan heeft en/of mensen die men kent en/of overige Lelystedelingen behoefte hebben aan een zorgkliniek (waar aanvullende diagnostiek kan plaats vinden en een (kort- durende) opname in de leegstaande gebouwen van het ziekenhuis. Deze vraag is door Kiekendief/Perspectief verder uitgewerkt.

Bij deze vraag speelt de leeftijd een belangrijke rol. Ongeveer 62% van de respondenten van 55 jaar en ouder heeft zelf in meer of mindere mate behoefte aan een dergelijke voorziening. Bij mensen die men kent wordt de behoefte nog hoger ingeschat, namelijk 84%. Bijna een derde (30%) schat die behoefte zelfs in als (zeer) sterk. Bij de groep overige Lelystedelingen wordt de behoefte het hoogst ingeschat. Circa 98% schat in dat overige Lelystedelingen in meer of mindere mate behoefte hebben aan een dergelijke voorziening. Meer dan de helft (56%) geeft zelfs aan dat de verwachte behoefte onder overige Lelystedelingen (zeer) sterk is. De huisartsen van Dronten en Lelystad hebben aangeven een Zorgkliniek een welkome aanvulling is/zou zijn. Goede Zorg Dichtbij wel vinden ze dat daar een goed uitgeruste en deskundige spoedpost bij hoort.

De Stichting verneemt graag van u klachten waarvoor u bent opgenomen in Harderwijk of Almere maar die eventueel ook in een zorgkliniek in Lelystad hadden kunnen worden verzorgd. U kunt daarvoor contact opnemen met de woordvoerder van de Stichting mevrouw Hermien Roddenhof via mail: hroddenhof@hotmail.com of de website www.actieziekenhuislelystad.nl

Jan Ovinge.

September 2020 17e Jaargang nr. 7 Afdeling: Lelystad

PASSEND LEZEN

Blijven genieten van een goed verhaal!

Veel mensen gaan er graag voor zitten. Voor een goed boek of hun favoriete tijdschrift. Maar wat als dat niet meer gaat omdat de ogen slechter worden of het vasthouden van een boek lastig wordt? Wellicht heeft uw achterban hier ook mee te maken of kennen ze iemand die dit ervaart?

Als Passend Lezen bieden we een handige oplossing: Een bibliotheek met

80.000 gesproken boeken, hoorspelen, hoorcolleges, bijna alle landelijke en regionale dagbladen en een groot aanbod aan tijdschriften om naar te luisteren en/of digitaal te lezen. Van streekroman tot thriller. Van lectuur tot (vak-) literatuur. En van klassieker tot de nieuwste bestseller. Genieten dus! Iedereen met een leesbeperking kan bij ons terecht, bijvoorbeeld mensen die slechtziend zijn, te maken hebben met afasie of dementie en mensen met een motorische beperking (bijvoorbeeld reuma, MS of Parkinson).

Een lidmaatschap bij Passend Lezen kost €30,- per jaar.

Gratis Wegwijzer ‘Zo blijf je lezen’ voor uw achterban

Wellicht heeft iemand uit uw achterban ook te maken met leesbeperkingen of kennen ze iemand die dit ervaart. Wilt u hen op een laagdrempelige manier informeren over de diensten en mogelijkheden van Passend Lezen?

Dan kunnen zij de gratis Wegwijzer aanvragen. Dit is een handig digitaal informatieboekje waarin alle ins en outs over Passend Lezen zijn verzameld.

De Wegwijzer is gratis aan te vragen via www.passendlezen.nl/zoblijfjelezen of direct via deze link.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail? Neem dan gerust contact met mij op via relatiemanager@passendlezen.nl of bel 06 86868515.

Met vriendelijke groet, Janneke Bakker Relatiemanager Passendlezen.nl/relatiemanag

PERSBERICHT

Op 8 juni jl. is de Stichting Nabestaandenzorg Flevoland opgericht onder het motto ‘Alles goed geregeld voor nu en later!’

Baukjen Anema, André Groenewegen en Wilko Knol zijn de oprichters van de Stichting. Het idee om een Stichting op te richten komt voort uit de behoefte die Baukjen en Wilko in hun werk als nabestaandenbegeleiders tegenkomen: de eigen regie houden over jeleven.

Wilko: “We hebben beiden gemerkt dat de mogelijkheden en het belang van een levenstestament en testament vaak onvoldoende bekend zijn. En dat is erg jammer want met een levenstestament en testament hou je de regie zelf in handen. Tijdens en na je leven.” Baukjen vult aan: “En door onze samen- werking in deze Stichting versterken we elkaar en zorgen we ook voor continuïteit van onze dienstverlening. Bovendien zijn we aangesloten bij de landelijke Stichting Nabestaandenzorg Nederland. De verbondenheid met de landelijke stichting betekent een samenwerking met mede professionals elders in het land. Samen zorgen wij ervoor dat de cliënten met kennis en kunde worden ondersteund.”

Wilko: “De toegevoegde waarde van Stichting Nabestaandenzorg Flevoland is dat we als gecertificeerde nabestaandenbegeleiders het proces van het maken van een levenstestament of testament begeleiden van a tot z. Van de inventarisatie van de wensen, het maken van een levensdossier, de afspraak bij de notaris, tot een concreet levenstestament of testament conform de wensen. En we bieden aan dat we de wensen die worden vastgelegd, kunnen gaan uitvoeren als levensexecuteur, executeur. Ook kunnen we als toezicht- houder in een levenstestament vastgelegd worden. En uiteraard kunnen we de nabestaanden terzijde staan bij de afhandeling van een nalatenschap na overlijden.”

Baukjen: “We werken vanuit de dorpen en steden in Flevoland en hebben daar onze netwerken en willen deze ook graag uitbouwen om zo een belangrijke rol te spelen in het op de kaart zetten van nabestaandenzorg in de breedste zin van het woord. En zo hebben we ook een doorverwijsfunctie om de juiste specialisten in te schakelen.”

André: “Wij merken dat veel mensen graag gebruik maken van een profes- sionele onafhankelijke levensexecuteur, toezichthouder en executeur. Men wil de familie of vrienden niet belasten. De Stichting is een neutrale partij waarbij alleen de wens van de betrokkene het uitgangspunt is. Met onze kennis en ervaring denken we mee en zoeken we naar oplossingen die passen.

Door de samenwerking met lokale notarissen heeft de Stichting korte lijnen om bij complexe situaties een goede oplossing aan te bieden.

Bovendien vinden we het allen heel erg belangrijk dat cliënten zich vertrouwd en veilig voelen waarbij zij er 100% van op aan moeten kunnen dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met hun gegevens wordt omgegaan.”

Wat regelen in een levenstestament?

Het kan iedereen overkomen: zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Maar ook door het ouder worden. Op dat moment komt de administratie en welbevinden in de knel. Met het zelf benoemen van de levensexecuteur in een levenstestament wordt er voorkomen dat er een onbekende mentor of bewindvoerder toegewezen wordt die niet op de hoogte is van persoonlijke wensen. Door een volmacht te regelen in een levenstestament is het mogelijk een zelf gekozen persoon te machtigen die de administratie of zorg overneemt.

Wat regelen in een testament?

In Nederland is het in de wet geregeld wie de bezittingen erft van iemand die overlijdt. In het kort is dat familie. Als iemand hiervan wil afwijken, dan moet dat in een notariële akte vastgelegd worden. Bijvoorbeeld het vermogen aan een goed doel nalaten. Of aan iemand anders nalaten dan familie. Of vermijden dat er veel erfbelasting betaald moet worden. Daarnaast is het verstandig om in een testament een executeur te benoemen. Als er geen executeur is benoemd, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Als er sprake is van onenigheid in de familie, of er zijn alleen verre familieleden of er is een complexe nalatenschap, kies dan voor een onafhankelijke executeur.

Meer informatie over wie we zijn, waar we voor staan en wat we bieden, kijk op www.nbzf.nl. We komen graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: tel. (0320) 417 418, info@nbzf.nl

Carla van ’t Zet.

Juli / Augustus 2020 17e Jaargang nr. 6 Afdeling: Lelystad

OSOL NIEUWS

Voorzitterswisseling bij OSOL

Na bijna 10 jaar het voorzitterschap te hebben bekleed, heeft het OSOL- bestuur recent afscheid genomen van haar voorzitter Jan Ovinge.

Jan wordt in deze functie opgevolgd door Wim Hijmissen. Stichting OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) is ruim 30 jaar het overlegorgaan voor maatschappelijk bestuurlijke en politieke zaken van de gezamenlijke senioren – en

ouderenorganisaties in Lelystad. Het voorzitterschap van het OSOL was Jan Ovinge op het lijf geschreven. Bij de overdracht van de voorzittershamer gaf Wim Hijmissen als nieuw aantredende voorzitter met een aantal steekwoorden een rake typering van de maatschappelijk gedreven vertrekkende voorzitter: Enthousiast, actief, vasthoudend en altijd op zoek naar concretisering.

Het OSOL bestuur is blij met Wim Hijmissen een waardige opvolger van Jan Ovinge binnen de gelederen te hebben. Ook Wim Hijmissen kent mede vanuit zijn jarenlange lidmaatschap van de gemeenteraad (16 jaar!) en diverse functies binnen maatschappelijk Lelystad, de stad en haar inwoners van a tot z.

Wat onder aanvoering van de vertrekkende voorzitter tot stand is gebracht (o.a. De Jaarlijkse Ouderendag, Acties tegengaan eenzaamheid, passende woningen, de Seniorenpagina, actie behoud ziekenhuis Lelystad etc.) zal nadrukkelijk worden voortgezet.

Mede via het OSOL staan de ruim 15.000 senioren en ouderen bij bestuur en politiek ‘op de kaart’.

Volg OSOL initiatieven ook via de 14 daagse Stadmakers/Senioren pagina in de Flevopost en via www.Stadmakers-senioren.nl

Namens OSOL bestuur,

Gert Kolstee.

PERSBERICHT

Driekwart van de Lelystedelingen heeft wensen ten aanzien van het ziekenhuis.

Maar liefst driekwart van de inwoners van Lelystad heeft wensen met betrekking tot de ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad. Dit is één van de resultaten van een representatieve enquête die de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad in juni heeft laten uitvoeren.

Hierbij is gebruik gemaakt van het FlevoPanel van marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief. De meest genoemde wensen een ‘volwaardig/volledig ziekenhuis’ en ‘spoedeisende hulp’. Bij doorverwijzing naar een ziekenhuis gaat de voorkeur van Lelystedelingen uit naar Sint Jansdal Harderwijk/Lelystad (64%). Daarna volgt op enige afstand Flevoziekenhuis in Almere (20%). Verder geeft 11% een ander ziekenhuis aan en 5% weet het niet of heeft er geen mening over. Over de huidige ziekenhuisvoorzieningen is 44% van de Lelystedelingen (zeer) ontevreden. Een kwart (25%) staat er neutraal in, 21% is (zeer) tevreden en 10% heeft geen mening.

Op de vraag of er behoefte is aan een voorziening voor chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige ziekenhuis komt een wisselend beeld naar voren, afhankelijk van of het de persoon zelf, een bekende of een overige Lelystedeling betreft. De inschatting van de behoefte schuift van weinig behoefte voor zichzelf, naar meer behoefte aan deze voorziening voor bekenden, naar nog meer behoefte voor overige Lelystedelingen.

Het bestuur van de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad ziet de resultaten van de enquête als een bemoediging om door te gaan met haar activiteiten. De uitkomsten van de enquête kunt u nalezen op de website van www.actieziekenhuislelystad.nl.

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met de woordvoerder van de Stichting Mevrouw Hermien Roddenhof, tel. 06-36490240.

Jan Ovinge

Juni 2020

17e Jaargang nr. 5 Afdeling: Lelystad

VAN DE VOORZITTER

Toekomst?

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik het volgende over het Corona-virus: “De aantallen dodelijke slachtoffers worden weliswaar gestaag minder maar er is nog een lange en moeilijke weg te gaan voordat de pandemie is uitgeroeid.”. Gelukkig heeft deze dalende trend zich tot nu toe voortgezet en kunnen een aantal beperkende maatregelen geleidelijk worden afgebouwd, weliswaar onder de restrictie dat dit teruggedraaid wordt als het aantal slachtoffers weer stijgt. De voor woensdagmiddag 27 mei geplande vergadering van de regiobesturen kon uiteraard geen doorgang vinden. Wat onze plaatselijke PCOB bijeen- komsten betreft hopen we elkaar vanaf september weer maandelijks in de Ontmoetingskerk te begroeten. We onderzoeken nog hoe we dat vorm kunnen geven. Carla verdient een compliment voor de manier waarop ze alles organiseert!

Ieder van ons heeft op één of andere manier met de gevolgen van het virus te maken. De manier waarop verschilt echter aanzienlijk. Het zwaarst getroffen zijn zij die een dierbare hebben verloren maar ook niet te onderschatten zijn de zorgen van hen die plotseling in ernstige financiële problemen verkeren. Als PCOB hopen we dat bejaarden in verpleeghuizen weer spoedig normaal bezoek kunnen ontvangen en met groot respect denken we aan het medisch personeel dat zich tot het uiterste inzet voor de patiënten.

In de huidige periode ben ik dankbaar in Nederland te wonen. Ik ben van mening dat de regering onder leiding van de Minister-president en geadviseerd door RIVM deskundigen een zorgvuldig beleid voert om ons land door deze crisis te loodsen. Ongetwijfeld zal later blijken dat sommige zaken beter had- den gekund; maar dat is dan met achteraf kennis. We hopen dat gedurende de komende periode door verantwoord beleid geleidelijk toegewerkt kan worden naar een situatie waarbij het maatschappelijk functioneren niet meer door het virus bepaald wordt. Door ons aan de regels te houden kunnen we daar allen aan meewerken.

Een gedicht geschreven door dichteres Jacqueline van der Waals.

Wat de toekomst brengen moge”

Met vriendelijke groet, Rien Nuijt.

DOE MEE met wijsheid aan de lijn

Lijkt het u leuk om een buddy te worden voor een jongere? Hem of haar telefonisch of via beeldbellen van advies en tips te voorzien over één of meerdere onderwerpen? In samenwerking met Jongerenambassadeurs (een organisatie die zich inzet voor de maatschappelijke diensttijd van jongeren tussen de 15 en 21 jaar) zijn we op zoek naar mensen die hun wijsheid en levenservaring willen delen met jongeren die vragen hebben.

Tijdens een periode van vier weken wordt u gekoppeld aan een jongere, we houden rekening met gedeelde interesses zodat er een mooie match kan ontstaan. Lijkt u het leuk om buddy te worden? Neem dan contact met ons op via abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl

Dick Brouwer

MANIFEST

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!”

Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, broers en zussen.

Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijnlijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor hout’ dat door het corona-virus wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samen- leving en leeftijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca.

We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van deze crisis onder druk is komen te staan. We vrezen dat wat nu alleen nog maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan worden. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Voor ons is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte.

Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, zeggen we hier luid en duidelijk: we gaan dit land niet opnieuw opbouwen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.

In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – ongeacht leeftijd – er helemaal bij. In de komende periode van heropening mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afgeschreven.

Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, dan gaat het over mensen die onze samenleving na de oorlog hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid in de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken hebben en die ons land dagelijks veel bieden. Het is een kwestie van beschaving om in deze crisis pal voor hen te staan.

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van ouderen. Al eerder hebben wij onze krachten gebundeld en stelden we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen hebben daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het opnieuw van belang om onze handen ineen te slaan en duidelijk te maken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescherming, perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden.

Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of een kwetsbare oudere nog naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezondheidsrisico – ook voor het personeel – en de kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken die volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd een gesprek mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk leven waardevol is.

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ouderen. Er is geweldige zorg in verpleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de positie van mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar veilig contact met hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven aan hun dagen.

Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen. Zij kunnen, mogen en willen nog volop bijdragen aan onze samenleving. Dit is het

moment om duidelijk te maken dat we bij het zetten van nieuwe stappen niemand zullen achterlaten. Wij roepen iedereen die zich in het maatschappelijke en politieke debat mengt op om zich ook uit te spreken: geen wederopbouw zonder de mensen die ons land eerder hebben opgebouwd!

Manon Vanderkaa, KBO-PCOB. Jan Slagter,

Omroep MAX. Gert-Jan Segers, ChristenUnie.

Carla van ’t Zet.

Mei 2020

17e Jaargang nr. 4 Afdeling: Lelystad

VAN DE VOORZITTER

“Het Nieuwe-normaal?”

Op woensdag 29 april, de eerste dag nadat de tandartspraktijk na het uit- breken van het Coronavirus weer geopend mocht zijn, had ik een afspraak voor de halfjaarlijkse controle. Normaal meld ik me dan op het afgesproken tijdstip waarna de mondhygiëniste een gebitsreiniging uitvoert met daarna de gebitscontrole door de tandarts. Deze keer was het toch anders. De dag tevoren kreeg ik een fors aantal richtlijnen voor het bezoek toegestuurd met onder meer de volgende zeven vragen:

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, hooikoorts koorts (meer dan 38 graden)
  • Heeft u huisgenoten, gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of verzorgingshuis?

Omdat ik alle vragen met nee kon beantwoorden kreeg ik bericht dat ik de volgende ochtend welkom was en dat zij mij zouden begroeten met een “glimlach maar zonder handen schudden”. De gezichten van de altijd vriendelijke mondhygiëniste en de enigszins formele tandarts waren on- herkenbaar verstopt achter een forse mondkap in combinatie met een soort astronautenhelm.

In het bovenstaande gaat het niet om een ernstige aangelegenheid maar slechts om iets uit de dagelijkse praktijk. Het voorbeeld laat echter wel duidelijk zien dat we allen te maken krijgen met de gevolgen van het Corona- virus.

Dagelijks worden we geïnformeerd over het aantal dodelijke slachtoffers en de zieken dat in de Intensive Care van de ziekenhuizen worden opgenomen.

De aantallen worden weliswaar gestaag minder maar er is nog een lange en moeilijke weg te gaan voordat de pandemie is uitgeroeid. Het is dus nog volstrekt onduidelijk hoe het “Nieuwe-normaal” er uit zal zien.

Ter afsluiting een bekend lied over vertrouwen:

Met hartelijke groet, Rien Nuijt.

BEWEGEN BELANGRIJK VOORAL NU

Beste PCOB-leden,

Hierbij de beweegfilmpjes:

We weten allemaal dat bewegen erg belangrijk is. Zeker in de huidige tijd. Van het Sportbedrijf Lelystad en Topfit hebben we een aantal video oefeningen ontvangen. Zeker even kijken, mogelijk geven ze u inspiratie.

Veel plezier en succes er mee!

6 Oefeningen voor thuis voor 60 / 70 en 80 plussers

1: https://www.topfit-fysiotherapie.nl/video-oefeningen-voor-thuis-voor-60- 70-en-80-plussers-1/

2: https://www.topfit-fysiotherapie.nl/video-oefeningen-voor-thuis-voor-60- 70-en-80-plussers-2/

3: https://www.topfit-fysiotherapie.nl/video-oefeningen-voor-thuis-voor-60- 70-en-80-plussers-3/

Pilates oefeningen voor jong en oud voor thuis

1: https://www.topfit-fysiotherapie.nl/video-pilates-voor-thuis-les-1-buik-en- heupspieren/

2: https://www.topfit-fysiotherapie.nl/video-pilates-voor-thuis-les-2-voor- rugspieren-en-rompstabiliteit/

3: https://www.topfit-fysiotherapie.nl/video-pilates-voor-thuis-les-3- oefeningen-voor-de-buikspieren/

Met hartelijke groet,

namens het bestuur van de PCOB afdeling Lelystad, Carla van’t Zet.

TIJDEN VAN HOOP

Dagelijks worden we geïnformeerd over de stand rond het aantal besmettingen met het coronavirus.

Het aantal neemt nog steeds toe. Dat geldt ook voor de ziekenhuisopnames. Inmiddels zijn al meer dan 65 patiënten opgenomen of opge- nomen geweest in het ziekenhuis. Dan te bedenken dat de ziekenhuizen voordien al vol- ledig bezet waren. Een bijzonder zware druk op

allen die werkzaam zijn in de zorg. Veel waardering voor alle helden in de zorg.

Het geeft een goed gevoel dat in “ons ziekenhuis” een etage is ingericht voor hen met corona mildere klachten of voor patiënten die van de IC afkomen en moeten uitzieken. Een ander goed gevoel is dat het met vereende krachten onder leiding van de GGD met een grote rol voor Coloriet en Woonzorg Flevoland wordt uitgevoerd. Samenwerken is nu bijzonder belangrijk.

Tocht ontkomt de Stichting niet aan het gevoel dat met dit groot aantal patiënten een volledig ingericht ziekenhuis met Spoed Eisende Hulp (SEH) en een afdeling Intensief Care (IC) een belangrijke rol had kunnen spelen in de opvang van patiënten dichtbij. Het ziekenhuis zou de vraag niet aankunnen. Helaas is er bij de beleidsmakers niet nagedacht over tijden dat er plotseling meer patiënten zouden zijn.

Een punt om mee te nemen bij de evaluaties achteraf en voor de plannen voor de toekomst.

Ondanks dat mogelijk de maatregelen wat versoepeld worden zullen we nog lange tijd te maken hebben met het virus. Laten we het niet onderschatten.

De stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad is in deze tijd meer dan nodig. We zijn er voor de inwoners. Mocht u echter zorgen hebben of een klacht over de ziekenhuiszorg.

U kunt dit nog altijd melden bij de stichting via www.actieziekenhuislelystad.nl. of contact opnemen met onze woordvoerder Hermien Rodenhoff tel. 0636490240

Jan Ovinge

April 2020

17e Jaargang nr. 3 Afdeling: Lelystad

VAN DE VOORZITTER

Crisis en Uitzicht”

Plotseling kan ons leven in een crisis belanden, een noodsituatie waardoor ons gewone doen ernstig verstoord raakt. Vrijwel ieder heeft weleens zo’n periode meegemaakt. Meestal kan het geschil of het probleem vroeg of laat worden opgelost. In het gunstigste geval kun je zelfs achteraf constateren dat het conflict een heilzame uitwerking heeft gehad.

Nu ik achter mijn laptop zit en naar buiten kijk zie ik een stralend blauwe lucht, hoor ik vrolijk vogelgetwitter en zie ik allerlei ontluikend groen en plantjes in diverse kleuren. Maar toch, ondanks de fel schijnende zon hangt er ook over deze dag een waas van angstige onzekerheid vanwege het Coronavirus. Het is een wereldwijde crisis met persoonlijke gevolgen voor ieder, de één wat meer dan de ander, ouderen lopen extra risico. Het is dan goed te weten dat de PCOB vanuit Nieuwegein nauwe banden met de landelijke politiek onderhoudt om bij de besluitvorming en maatregelen rekening te houden met de toestand waarin veel ouderen verkeren als gevolg van het Coronavirus.

Ook als plaatselijke PCOB ondervinden we de gevolgen. Geen bijeenkomst op 26 maart en ook niet op 23 april. Afgelopen zondagavond kondigde de regering aan dat alle samenkomsten, ook voor groepen van minder dan 100 personen, tot 1 juni zijn verboden. Als bestuur gaan we er van uit dat de ledenmiddag op 4 juni ook niet door kan gaan tenzij de situatie rond het Coronavirus ruim voor die datum zo sterk is verbeterd dat het verbod is opgeheven.

Thans kan niemand voorspellen hoeveel slachtoffers het Coronavirus uiteinde- lijk zal treffen. Een vergelijking met de Spaanse griep, die in 1918 en 1919 honderdduizenden slachtoffers eiste gaat niet op vanwege de massale onder- voeding en het ontbreken van moderne medische zorg en antibiotica aan het einde van de eerste wereldoorlog. Maar recenter, in de periode 1968-1969, raasde de Hongkong-griep over de wereld, waaraan naar ruwe schatting een miljoen mensen overleden zijn. De uitbraak zorgde destijds weliswaar voor ongerustheid maar van een maatschappelijke verlamming tot en met een “lockdown” was toen geen sprake. We leven nu echter in een totaal andere wereld met internet, intensieve handel en verkeer wereldwijd. Door deze globalisering en de moderne communicatiemiddelen is alles en iedereen op deze aardbol nauw met elkaar verbonden.

Laten we hopen dat mede door de van overheidswege getroffen maatregelen en de nakoming daarvan deze epidemie spoedig tot het verleden behoort, al zullen de gevolgen ervan nog vele jaren doorwerken.

Nadat ik de tekst voor pagina 1 had opgeschreven keek ik in het tijdschrift voor Pastoraat en Gemeenteopbouw. Al bladerende zag ik links boven in grote rode letters het woord “Uitzicht” met centraal op de bladzijde onderstaand gedeelte uit Openbaring 21 (Uit: de Nieuwe Bijbelvertaling) eindigend met “Alles maak ik nieuw!”.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.

Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hemopwacht.

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: “Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.

Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,

geen jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was is voorbij.”

Hij die op de troon zat zei: “Alles maak ik nieuw!”

Namens alle bestuursleden wens ik ieder van u sterkte en geloofskracht toe. Met vriendelijke groet,

Rien Nuijt

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen.

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het Coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle leden: schort alle niet noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op, tot en met 1 juni. De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Hans Peursum en via Riks Veninga lid ge- worden van de PCOB Lelystad.

Na verloop van tijd kwam ik Rien Nuijt tegen en die vroeg mij om de vacature van PR binnen het bestuur in te nemen. Uiteraard moest ik daarover nadenken en wij hebben besloten dat ik een half jaartje ter kennismaking mee zou draaien in het bestuur. Als snel merkte ik dat ik in goed gezel- schap verkeerde en voelde mij direct thuis in deze club. Op de laatste bestuursvergadering heb ik besloten om officieel toe te treden tot uw bestuur.

Wie is Hans Peursum?

Ik ben 77 jaar en 55 jaar getrouwd met Ria mijn vrouw. Wij hebben 3 kinderen, 9 kleinkinderen en

4 achter kleinkinderen. Een rijk gezegende familie.

Ik kom uit een gezin van 8 kinderen waarvan ik de jongste ben. Na mijn diensttijd begon ik een kapperszaak in Rijnsburg die ik later uitbreidde met nog twee vestigingen in Katwijk en Valkenburg (ZH).

Na mijn 40e kreeg ik de kriebels en wilde wat anders gaan doen. Zo ben ik bij het beroeps onderwijs terecht gekomen en mocht mijn kennis van het vak overdragen op de nieuwe generatie.

Daarna ben ik tot 1996 consulent geweest bij KOC Nederland een organisatie die het Kappersonderwijs in Nederland moet vormgeven, uitvoeren en contro- leren. In 1996 kon ik gebruik maken van de VUT en ben mij toen gaan inzetten voor het CBMC een vereniging van Christenondernemers. Doelstelling van deze club was om ondernemers te helpen bij het doen van zaken naar Bijbelse waarden en normen.

Na twee jaar belde mijn oude werkgever mij met de vraag of ik een jaartje kon invallen voor een zieke collega. Dat heb ik gedaan maar 1 jaar werd uitein- delijk 7 jaar en heb tot mijn 65e bij het Albeda College gewerkt in Delft en Rotterdam.

In die tussentijd werd ik gevraagd om Reisleider te worden, een prachtige hobby waar ik tot op de dag van vandaag nog ontzettend van geniet.

Mijn andere hobby’s zijn wandelen, fietsen en tot voor kort was ik een enthousiast lid van het CML Christelijk Mannenkoor Lelystad.

Wat ik het belangrijkste vind zijn, mensen, fijne relaties. De omgang met elkaar, omzien naar elkaar en het delen van het samenbindende geloof in Jezus Christus. Ik ben een mensen mens.

Ik probeer mij de komende tijd volledig in te zetten voor de PCOB-afdeling Lelystad, en spreek de wens uit dat ik

een waardevolle toevoeging mag zijn voor uw bestuur. Hans in Portugal.

Hans Peursum

Maart 2020

17e Jaargang nr. 2 Afdeling: Lelystad

VAN DE VOORZITTER

“JAARVERGADERING 2020”

Op donderdag 27 februari kwamen we bij elkaar voor de jaarvergadering. Na de opening en een meditatief moment gaf secretaris Carla van ’t Zet een uitgebreide toelichting op de inhoud van het jaarverslag. De volledige tekst van het verslag kunt u lezen op onze website pcoblelystad.nl. Alles overziende kunnen we terugkijken op een mooi jaar met diverse hoogtepunten. Om er slechts drie te noemen, de presentatie van Wieke Biesheuvel over haar activiteiten in Zambia, de Kerstmiddag met Martine Dubois die zichzelf op de harp begeleidde en natuurlijk ook onze jaarlijkse busreis. Dit keer naar het mooie Drentse landschap inclusief een bezoek aan het museumdorp Orvelte.

De penningmeester Petie Schot gaf vervolgens een toelichting op het financieel jaarverslag. De kascommissie bestaande uit Greet Hornstra en Douwe van ’t Zet hadden de jaarstukken in orde bevonden zodat de penningmeester décharge kon worden verleend. In de kascommissie is Greet Hornstra opge- volgd door één van onze nieuwe leden, Henk Pols. Met voldoening kunnen we constateren dat het tekort van € 1.312,14 in het voorafgaande boekjaar is omgezet in een positief saldo van € 983,31. Dit mede door de Ontmoetings- bazaar georganiseerd door Greet Hornstra en Aart Termaat, alsmede de Clubkas-actie van de RABO.

Als volgende punt stond het aftreden van drie leden van de reiscommissie op de agenda. De tweelingzussen Dien Hup en Nel Dekker alsmede Johanna Ovinge ver- lieten de reiscommissie na zich daarvoor ruim tien jaar te hebben ingezet.

De tochten werden door hen, samen met Jan Ovinge, altijd degelijk voorbereid en ook tijdens de bustocht was alles tot in de puntjes verzorgd. Namens alle leden mocht ik Johanna, Dien en Nel bedanken voor hun inzet en hun alle goeds voor de toekomst toewensen.

We hebben Hans Peursum bereid ge- vonden tot het bestuur toe te treden en onder meer de rol van reisleider op zich

te nemen. Hans was niet aanwezig op de jaarvergadering omdat hij thans als reisleider in het buitenland verblijft.

Vervolgens stond het vertrek uit het bestuur van Jan Ovinge op de agenda. Jan heeft de afgelopen tien jaar heel veel voor onze afdeling betekend. Zowel binnen de PCOB als daarbuiten. Hij wist zaken aan te kaarten en tot een succes te maken. Om maar een voorbeeld te noemen, de oprichting van OSOL (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad), uniek in Nederland.

OSOL toont zich een krachtige belangenbehartiger voor alle ouderen bij het gemeentebestuur maar ook daarbuiten. Een ander voorbeeld is Jan’s inten- sieve en voortdurende actie voor een goed functionerend ziekenhuis in Lelystad. Hij blijft zich daarmee bezighouden. Wij zijn Jan dankbaar voor zijn enorme inzet en wensen hem alle goeds, samen met Johanna die hem altijd terzijde staat.

Als volgende punt stond de benoeming van Jan’s opvolger op de agenda. Jan wilde het bestuur niet verlaten voordat hij een waardige opvolger voor zowel PCOB als OSOL zou hebben gevonden. Dat is hem wonderwel gelukt.

Hij wordt opgevolgd door Wim Hijmissen. Wim is voor de meeste van ons geen onbekende vanwege zijn diverse activiteiten voor kerk en samenleving. Hij is bij acclamatie benoemd tot algemeen adjunct en tevens vertegenwoordiger in de OSOL. Wij zijn verheugd Wim in ons PCOB-bestuur te mogen begroeten.

Zoals gebruikelijk hadden we na de pauze weer een bingo onder leiding van het befaamde duo Herman en Afke de Pee.

Met vriendelijke groet, Rien Nuijt

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Wim Hijmissen en tijdens de leden- vergadering van 27 februari ben ik benoemd tot bestuurslid van de PCOB. Als leden wilt u natuurlijk weten wat is dat voor iemand?

Mijn roots liggen in Ermelo waar ik 18 februari 1953 geboren ben ook ben opgegroeid. In april 1975 ben ik getrouwd met Anja en dezelfde dag verhuisd naar Lelystad. We hebben samen 5 kinderen gekregen.

Voor mijn werk bij Brink Climate Systems B.V. heb ik ons mooie Nederland goed leren kennen. Ik ben actief geweest als adviseur, als verkoopleider en de laatste 14 jaar als directeur verkoop. In juni 2019 ben ik met pensioen gegaan. Omdat stil zitten niet mijn ding is heb ik mij ingeschreven bij de kamer van koophandel. Als V&L Consulting werk ik nu voor meerdere opdrachtgevers aan behapbare klussen. Naast het betaalde werk ben ik ook actief geweest binnen PC-onderwijs en heb voor het CDA 16 jaar in de gemeenteraad gezeten. De laatste 14 jaar ben ik vooral binnen onze kerkgemeenschap Het Anker waar we lid van zijn, actief.

Sinds 12 jaar ben ik lid van de PCOB vooral omdat ik het belangrijk vind dat er met en voor ouderen activiteiten worden georganiseerd. Daarbij is het natuur- lijk ook belangrijk dat via de KBO/PCOB ouderen een stem hebben richting de overheid en andere organisaties. Het is de bedoeling dat ik namens de PCOB zitting neem in de OSOL. Ik zal me daar vooral bezighouden met de onder- werpen eenzaamheid en wonen.

U weet nu een beetje wie ik ben, ik hoop u de komende maanden te ont- moeten tijdens een van de activiteiten van de PCOB.

Met vriendelijke groet, Wim Hijmissen.

DE DERDE HELFT!!

‘Een bakkie doen” bij tennisvereniging ITL Lelystad in De Derde Helft – De bal ligt bij jou!’

Op donderdag 12 maart zal tennisvereniging ITL in Het Galjoen, Houtribweg 10 in Lelystad als eerste vereniging in Flevoland van start gaan met De Derde Helft, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij, met als doel de sportkantine een vernieuwde functie geven, namelijk die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, een kopje koffie en een goedgesprek.

De inloop is vanaf 9.30 uur, zanger en kleinkunstenaar Arnout Stam van “ Suiker “ zal live muziek en gedichten verzorgen. Er wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Tijdens deze kick-off kunnen mensen bord- en kaart- spellen spelen, jeu de boulen, sjoelen, darten, meedoen aan tafeltennis en er is een ‘Kletspot’ tafel: mensen voeren een gesprek aan de hand van vragen op kaartjes uit een pot.

Iedereen is welkom om vrijblijvend kennis te maken en /of mee te doen aan de activiteiten of gewoon een kopje koffie te drinken en kennis te maken met elkaar.

Vanaf 12 maart vindt De Derde Helft wekelijks op donderdagochtend plaats bij ITL. ITL werkt hierin samen met Sportbedrijf Lelystad en De Gezonde Wijk- aanpak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Schraa, van ITL tel. 06-22668070 of per email : r.schraa@hotmail.com

Nieuwe ontmoetingsplaats voor ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor de samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Onze activiteiten zijn uitnodigend, laagdrempelig en altijd gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen in beweging te komen en sociaal actief te blijven. Het doel van De Derde Helft is om ouderen de komende twee jaar te helpen actief te blijven en hen de mogelijkheid te bieden zich als vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij De Derde Helft. Het programma wordt aangeboden bij sportverenigingen waardoor de kantine een plek wordt waar ouderen uit de buurt elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Voor wie is De Derde Helft?

Tijdens De Derde Helft organiseren ouderen en clubs activiteiten in de sportkantine, waaraan zowel leden als niet-leden deel kunnen nemen. Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit te oefenen. Op deze manier hebben zowel de vereniging als de ouderen profijt van De Derde Helft.

JAARVERSLAG 2019 PCOB –Lelystad.

Inleiding.

Het jaar 2019 begon voor onze afdeling met de jaarvergadering op 28 februari. Aftredend als bestuursleden zijn Carla van ’t Zet – van Hoeve en Jan Ovinge.

Carla was herkiesbaar en is herkozen. Jan Ovinge blijft nog een jaar om een opvolger in te werken. In de tweede helft van het seizoen is Hans Peursum in het bestuur gekomen. Hij vult gedeeltelijk de taak van Afke de Pee voor de PR in. Ook valt hij in voor andere bestuursleden. Afke blijft voor de bloemen en de traktatie zorgen op de ledenmiddagen.

Ledenbestand

Per 1 januari 2019 waren er 264 leden, 8 leden zijn overleden, 5 leden zijn extern verhuisd, 8 leden hebben bedankt, er kwamen 13 nieuwe leden bij, bovendien waren 8 verhuizingen binnen Lelystad. Per 31 december 2019 is het ledenbestand 256personen.

Ledenbijeenkomsten

Het afgelopen jaar zijn er 9 bijeenkomsten geweest in de Ontmoetingskerk aan de Schor:

januari KBO/PCOB middag. “Gezond ouder worden” i.s.m. Stichting Welzijn.

februari Op de jaarvergadering werden jaarverslagen behandeld, gevolgd door Bingo.

Carla van ’t Zet wordt herkozen. Jan Ovinge blijft nog een jaar in het bestuur.

maart Wieke Biesheuvel, over haar boek “Wieke in Zambia”.

april Jan Wiersma “Het huwelijk door de jaren heen”.

mei Jan-Willem Herweijer, “100 versleten koffers,” reiservaringen. september Cor en Annelies Huijgens, “Reis naar het Noorderlicht”. oktober “Ontmoetingsbazaar” door Greet Hornstra en Aart Termaat. november Eva Vriend, over haar boek “De helpende hand”

(gezinsverzorging toen en nu)

december Martine Dubois, traditionele kerstmuziek, harpspel en een kerstverhaal.

René Stolk en Martin Weerstand zijn onze vaste organisten.

Ook leden van de KBO bezochten onze bijéénkomsten. Uitschieters waren de middag met Wieke Biesheuvel, 145 bezoekers en de kerstmiddag met 92 bezoekers. Onze middagen staan open voor iedereen en er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de bijéénkomsten wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De gemiddelde opkomst was 65 leden.

Bestuur

Het bestuur vergaderde 9 maal in de Multifunctionele accommodatie in de Zuiderzeewijk. In juni is er nog een extra bestuursvergadering geweest. We bereidden de ledenbijéénkomsten voor, stellen de Nieuwsbrief samen en

bespreken alles wat verder ter tafel kwam. Afgesproken is dat ieder bestuurslid bij toerbeurt de ledenbijéénkomst sluit.

De zittingsduur van de bestuursleden is 4 jaar. Enkele bestuursleden hebben vergaderd met bestuursleden van de KBO. Afgesproken is dat we elkaars programma opnemen in onze nieuwsbrief, voor KBO is dat “Bulletin”.

We zijn met onze leden twee keer uit eten geweest bij “Resto van Harte “.

Bestuurssamenstelling per 31-12-2019

Voorzitter Rien Nuijt

Alg adjunct/Reizen/OSOL Jan Ovinge herkozen in 2019 voor een jaar Secretaris Carla van ’t Zet herkozen in 2019

Penningmeester Petie Schot

Lief en Leed Margreet en Henk van Heerde

PR Hans Peursum

Distributie Nieuwsbrief Nico de Jong

Ondersteunende taken:

Nieuwsbrief Dick Brouwer

Ledenadministratie Gré Luttik

Ouderenadviseur Dicky van Doodewaard – Kroese, Petie Schot Belasting adviseur Gijs Romeijn, Mart Roepert en Petie Schot OSOL Jan Ovinge en Gert Kolstee

Webbeheerder Mart Roepert

Lief en Leed:

Coördinatie “Lief en Leed” Henk en Margreet van Heerde, met assistentie van Alie Puijpe.

De contactdames vergaderen 2 keer per jaar met de coördinator van “Lief en Leed” en de secretaris. De vrijwilligers van de commissie hebben een on- misbare functie binnen de afdeling. Zij zijn de ogen en oren van de afdeling. Bezoeken zieken, eenzamen en jubilarissen. Ook wonen ze soms een begrafenis of crematie bij namens de PCOB. Er zijn 23 contactpersonen voor bezoekjes.

Regiobijeenkomsten:

In mei is Rien Nuijt naar de regiobijeenkomst geweest en naar het afscheid van de Regiocoördinator Cees Dekker. Nieuwe regiocoördinator is Jan de Graaf uit Dronten. Op deze vergaderingen worden gegevens uitgewisseld met de andere afdelingen en met onze beide vertegenwoordigers in de landelijke ledenraad. Ook nu weer staat het voortgangsproces van de KBO/PCOB centraal. Er zijn nog veel problemen, die vooral te wijten zijn aan de organisatiestructuur van de KBO.

Wij zijn bezorgd dat de ontwikkelingen te snel gaan, waardoor afsplitsingen dreigen. Laat de plaatselijke afdelingen vrijwillig samenwerken en landelijk (als KBO/PCOB ) met de Politiek spreken.

Belastingen:

U kunt hulp krijgen bij het invullen van uw belastingpapieren. Schroom niet om van hun kennis gebruik te maken. Mevr. P.C.D. Schot, tel. 226257,

hr. G. C. Romeijn, tel. 221271, hr. M. Roepert, tel. 848626.

OSOL:

Het OSOL is de overkoepelende organisatie waarin KBO, PCOB , FNV- en CNV- senioren in Lelystad vertegenwoordigd zijn. Het OSOL behartigt de belangen van de senioren. Ze onderhoudt daarvoor contacten met de Gemeente en maatschappelijke organisaties. Jan Ovinge (voorzitter) en Gert Kolstee ver- tegenwoordigen de PCOB. Zij organiseren themabijéénkomsten en samen met Stichting Welzijn wordt in oktober de Dag van de Ouderen georganiseerd.

In 2019 weer een uiterst geslaagde dag met een goed gevuld stadhuis (ca.500 bezoekers). Henk en Margreet van Heerde (PCOB) en Koos de Groot (KBO) zijn hier aanwezig geweest met een stand namens de PCOB/KBO. In de organisatie van de dag hebben leden van de PCOB meegewerkt als vrijwilliger. Om de activiteiten in Lelystad dichter bij de mensen te brengen is er een activiteiten boekje uitgegeven.

In 2019 zijn er weer activiteiten in de zomer (zomerschool) geweest. Door het succes gaat een groep vrijwilligers dit voortzetten.

Het OSOL zet zich actief in voor het behoud van het ziekenhuis in Lelystad en heeft goede contacten hierover met de politieke partijen in de Tweede Kamer, de Minister, Provincie, Gemeente, Zorgpartijen en de Zorgverzekeraar.

Zij hebben zich verenigd in de stichting “Actie behoud Ziekenhuis Lelystad” en berichten over de activiteiten verschijnen regelmatig in onze Nieuwsbrief.

Reisje:

Enkele leden hebben met de PCOB van Soest, een dagtocht gemaakt naar “in Alde Fryske Tsjerken“ in samenwerking met het Apollo Ensemble, er was een concert in de Sint Anna kerk van Hantumhuizen.

De reiscommissie had weer een leuke reis. Op 15 augustus vertrokken we met

50 deelnemers naar Drenthe, want er was gekozen voor “Zwerven door Drenthe”. Terwijl de regen stroomde hebben wij binnen in Odoorn geluncht. We reden langs de sterrenwacht in Hooghalen en zijn in Orvelte geweest, daar kwam gelukkig het zonnetje weer door.

Nieuwsbrief:

De Nieuwsbrief verscheen in 2019 samen met het KBO/PCOB magazine. Dick Brouwer verzorgt de redactie, opmaak en het afdrukken van de Nieuws- brief. Vaste rubrieken zijn: Inleidend stukje van de voorzitter, “Lief en Leed” en “van de bestuurstafel”. Actuele zaken over het ziekenhuis worden ook geplaatst.

Er is een vaste groep “vouwers en nieters”. De bezorging van de Nieuwsbrief en het KBO/PCOB magazine wordt door Nico de Jong en 15 vrijwilligers gedaan. In de zomer van 2018 is besloten dat er een nieuwe omslag komt en de inhoud van de nieuwsbrief een jaar in kleur zal zijn. In mei 2019 bleek echter dat de kleurendruk wel erg duur was en hebben we besloten om weer in zwart-wit te verschijnen. We hebben in 2019 zes adverteerders. Hier zijn we heel blij mee.

Website:

We hebben een eigen website: www.pcob-lelystad.nl. Het laatste nieuws is hierop te vinden. Ook de nieuwsbrief. Er staan geen adressen op deze site, alleen van de secretaris. Dit vanwege de privacy.

Extra financiën:

Naast de contributie die de leden betalen konden we in oktober per computer stemmen voor de clubkasactie van de Rabo bank, 80 stemmen werden er op ons uitgebracht en we kregen € 511,76 een prachtig resultaat. Eveneens bracht de Bazaar meer dan € 500,00 op zodat de kas weer gevuld is.

We mogen terugkijken op een goed PCOB jaar. Met interessante onderwerpen en gezellige middagen.

“Kijk naar de hemel en zing, God laat de zon voor ons schijnen”, wees gelukkig en geniet van wat je hebt, en geloof in wat er nog komt.

Januari 2020, Carla van ‘t Zet – van Hoeve.