Medische keuring rijbewijs

RIJBEWIJSKEURING

Leeftijd en geldigheidsduur rijbewijs:
Bent u tussen de 70 en 75 jaar, dan wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot uw vijfenzeventigste jaar. Bent u ouder dan 75, dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.

Medische keuring
Als u nu vijfenzeventig jaar of ouder bent dan is een medische keuring verplicht als u uw rijbewijs wilt vernieuwen. Als u slecht ziet is het aan te raden voor de keuring naar de oogarts of opticien te gaan.
Na afloop van de keuring krijgt u direct de benodigde papieren mee.

Voor alle keuringen dient u mee te nemen:
– Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag; het keuringsformulier ( Eigen Verklaring ) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tenminste 6 maanden voor het verlopen van de geldigheid een afspraak te maken voor de keuring ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
– Legitimatiebewijs,
– Een flesje ochtendurine,
– Eventueel uw medicijnen,
– Eventueel bril en/of contactlenzen
– Eventuele medische gegevens,

U hebt diverse mogelijkheden om u te laten keuren. De actuele kosten kunt u bij de desbetreffende organisatie opvragen.

Optie 1 :Venster Bedrijfszorg:
Bij deze keuringsinstantie zijn geen speciale ochtenden gereserveerd voor de keuringen voor het rijbewijs. De keuringen worden gepland tijdens het spreekuur van de bedrijfsarts. U kunt dan altijd terecht. En het heeft als voordeel dat er meer mogelijkheden zijn om een afspraak te kunnen maken voor een keuring.
Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden op telefoonnummer: 06-23 64 98 98.
PIaats van de keuring is Agorabaan 15-11 te Lelystad.

Optie 2: Regelzorg Rijbewijskeuringen:
Senioren kunnen hiervoor terecht op de locatie Buurtcentrum De Dukdalf, Punter 35-27. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van RegelzorgRijbewijskeuringen: 088 23 23 300.

Optie 3: Rijbewijskeuringsarts:
Senioren kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts eens per maand in het MFA Atolplaza (Welzijn), Schor 1-9.Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren : 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de websitw www.rijbewijskeuringsarts.nl kosten Ôé¼ 35.-

Optie 4: Rijbewijskeuringsarts:

In de Koploper , een afspraak maakt u met Dr. G. Omar , tel. 06-14716543.

Optie 5: Rijbewijskeuring voor senioren in De Brink.

Twee keer per maand kunt u zich bij Goedkope Keuringen laten keuren in Buurthuis De Brink, Griend 33-07. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Of op de website: www.goedkopekeuringen.nl

KBO-PCOB HELPT AL TIENTALLEN SENIOREN BIJ LANGE WACHTTIJD RIJBEWIJSKEURING

Door de lange wachttijden bij het CBR dreigen veel senioren in de knel te komen bij het verlengen van hun rijbewijs. KBO-PCOB ontvangt veel meldingen van 75+ die problemen ervaren bij aanvraag nieuw rijbewijs. Regelmatig hebben de beleidsadviseurs hierover contact met het CBR, en iedere keer beloven ze beterschap.

Helaas zonder daadwerkelijk resultaat.

Wie tijdig is gestart met het indienen van de gezondheidsverklaring en nu al langer dan 6 maanden wacht, kan zich melden bij KBO-PCOB.

Via een formulier op de website kunnen de benodigde gegevens worden ingestuurd. De KBO-PCOB brengt dit dan onder de aandacht van het CBR, om de procedure te versnellen. Het CBR zegt blij te zijn met de melding omdat ze dan weten waar ze moeten zoeken. De verwachting is dat de ellende nog wel enige tijd voort zal duren.

U kunt ook bij het CBR een coulanceregeling aanvragen, om toch te kunnen blijven rijden.

Carla van ’t Zet