OSOL-Organisatie

De PCOB in het OSOL


De PCOB is vertegenwoordigd met twee personen, Wim Hijmissen en Uko Uil.

Wim Hijmissen is voorzitter en concentreert zich op huisvesting voor senioren, woonwensen senioren en participeert in de ronde tafel eenzaamheid.

Het secretariaat is in handen van Bert Kuiper (ANBO).

Uko Uil doet de PR en is daarnaast lid van de Cliƫntenraad Sociaal Domein.

Voor de functie van redactielid van de Stadmakers-Senioren pagina in de Flevopost (www.stadmakers-senioren.nl) zijn we nog op zoek naar iemand.

Waar houden we ons zoal mee bezig?

Mocht u aanlopen tegen maatschappelijke ontwikkelingen waar u last van heeft, veranderingen binnen het sociaal domein, toegankelijkheid van publieke gebouwen enzovoort, laat ons dat dan weten via de afgevaardigde van de afdeling of via onze secretaris. Wij zullen, als het zaken zijn die breed leven, deze oppakken en in gesprek gaan met betreffende instelling, organisatie of de gemeente.