OSOL-Organisatie

De PCOB in het OSOL


De PCOB is vertegenwoordigd met twee personen, Uko Uil en Wim Hijmissen.

Wim Hijmissen is voorzitter en concentreert zich op huisvesting voor senioren, woonwensen senioren en participeert in de ronde tafel eenzaamheid.

Gert Kolstee concentreert zich op de communicatie, en is daarnaast lid van de Cliƫntenraad Sociaal Domein, en redactielid van de Stadmakers-Senioren pagina in de Flevopost, link voor de site www.stadmakers-senioren.nl

Het secretariaat is tijdelijk onbemenst.

Waar houden we ons zoal mee bezig?

Mocht u aanlopen tegen maatschappelijke ontwikkelingen waar u last van heeft, veranderingen binnen het sociaal domein, toegankelijkheid van publieke gebouwen enzovoort, laat ons dat dan weten via de afgevaardigde van de afdeling of via onze secretaris. Wij zullen, als het zaken zijn die breed leven, deze oppakken en in gesprek gaan met betreffende instelling, organisatie of de gemeente.