Ledenbijeenkomsten

De ledenbijeenkomsten van de PCOB-Lelystad worden in principe altijd gehouden op de derde of vierde donderdag van de maand. Voor zover niet anders vermeld vinden ze plaats in de Ontmoetingskerk, Schor 4, van 14.00-16.00 uur.

Aan alle activiteiten kunnen ook introducés deelnemen.

Het programma van de ledenbijeenkomsten.

D0nderdag 23 september 2021: algemene ledenvergadering

Na anderhalf jaar zal er vooral aan de leden gelegenheid gegeven worden om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

Vanuit het bestuur staan in ieder geval de volgende punten op de agenda:
Benoeming Hans Peursum als coördinator Reizen en Henk Pols als penningmeester/ledenadministrateur.

Ook zal het bestuur een voorlopig voorstel doen voor de besteding van de in 2020 en eerste helft van 2021 betaalde contributie. De formele besluitvorming vindt plaats in de jaarvergadering van februari 2022.

Donderdag 21 oktober 2021: Jan Broekhuizen

In de lezing Hollandse stadsgezichten staat het stedenschoon van Noord- en Zuid-Holland centraal. We volgen een min of meer willekeurige route door deze provincies, van Gorkum tot Enkhuizen, van Den Helder tot Den Briel en genieten van het moois dat er te zien is.

Donderdag 25 november 2021: Herman Teerhöfer

Is als geestelijk verzorger en theoloog werkzaam in de zorgsector. Hij geeft een presentatie over de werken van de kunstenaar Marc Chagall, in het bijzonder over de glas in lood ramen in de Stephanskerk in Mainz en verzoening van mensen onderling “De Bijbelse Boodschap van Vrede”.

Dinsdag 21 december 2021: Kerstbijeenkomst

Donderdag 27 januari 2022: Eva Vriend, historicus en journalist

Zij is schrijfster van het boek: “Het nieuwe land”.

Eva geeft een presentatie over haar derde boek “Eens ging de zee hier tekeer, het verhaal van de Zuiderzee en haar bewoners”.

Donderdag 24 februari 2022: Jaarvergadering

Donderdag 31 maart 2022: Flipje Tiel

“Een mannetje, met het lijf van een framboos, armen en benen van bessen, en een koksmuts op zijn hoofd, we noemen hem ”Flipje”. De geschiedenis van de 135-jarige jamfabriek “de Betuwe” verteld door Peter en Tineke Schipper.

Donderdag 28 april 2022: Nog in te vullen