Ouderenadviseurs

Ouderenadviseur is geen nieuw item in de ouderen bond. Het is, aan ons als ouderen bekend dat het leven niet aan ons voorbijgaat zonder dat een papierberg, bestaande uit invulformulieren en informatie op allerlei gebied,bijna dagelijks bij ons door de brievenbus wordt gedrukt. Het is ook een bekend feit dat met het klimmen der jaren het steeds moeilijker wordt en is om hier mee om te gaan. Wat vroeger met potlood en een pen kon is achterhaald met de introductie van een computer, iPad, smartphones en wat er allemaal nog meer is op dit vlak. De meeste ouderen van onze tijd kunnen of konden deze ontwikkeling niet volgen en zijn dan ook aangewezen op anderen om geholpen te worden.

Als we het over anderen hebben gaan onze gedachten eerst uit naar familie en of vrienden. Echter niet iedereen verkeert in de gelukkige omstandigheden dat ze hierover kunnen of willen beschikken. Binnen de ouderenbond is het dan ook heel gewoon dat we op dit punt elkaar zoveel mogelijk helpen. Evenals bij het IDO (Interkerkelijke Diaconaal Overleg) kunnen we het credo gebruiken namelijk “Degene helpen die geen helper heeft”.

In de ouderenbond van de afdeling Lelystad zijn gelukkig nog mensen die zich voor de werkzaamheden vrijwillig beschikbaar stellen. De namen van deze mensen worden gepubliceerd in de maandelijkse nieuwsbrief. In het seizoen 2019 / 2020 hebben zij toch verschillende keren mensen kunnen helpen .

Ook in het komende seizoen zijn ze gaarne bereid u weer bij te staan en of te helpen een weg te vinden in de soms moeilijke onderwerpen van de administratie. Dus schroom niet als het te moeilijk wordt om aan de bel te trekken.

Ouderenadviseurs PCOB Lelystad

Mw. P. Schot
Mw. D. van Doodewaard-Kroese